sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Masal, Fabl Açık Uçlu, Kısa Cevaplı Çalışma Soruları

9.sınıf masal fabl test pdf, 9.sınıf masal test pdf, 9.sınıf masal fabl test çöz, Masal Fabl Test PDF, masal fabl - test edebiyat öğretmeni, fabl soruları 5. sınıf, fabl soruları 6. sınıf, 9.sınıf edebiyat kazanım testleri pdf, 9. Sınıf Masal, Fabl Açık Uçlu, Kısa Cevaplı Çalışma Soruları

derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. Sınıf Masal, Fabl Açık Uçlu, Kısa Cevaplı Çalışma Soruları üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız

9. Sınıf Masal, Fabl Açık Uçlu, Kısa Cevaplı Çalışma Soruları

.
DİKKAT KONU ANLATIM PDF İÇİN TIKLAAA
 • Klasik Sorular
 1. Masal nedir kısaca tanımlayınız?
 2. Masal kaç bölüme ayrılır? Bölümleri birer cümle ile açıklayınız.
 3. Masalda seçilen karakterler gerçek kişiler midir?
 4. Masalda kullanılan mekan, gerçek bir mekan mıdır yoksa hayal ürünü mü ;?
 5. Masalların doğmasındaki ana neden nedir?
 6. Masallar evrensel midir ? milli midir? kısaca açıklayınız..
 7. Dünyada bilinen bazı masallara örnekler veriniz.
 8. Fabl nedir, kısa şekilde tanımlayınız?
 9. Fabl ile masalın ortak üç özelliğini yazınız.
 10. Fabl ile masalı birbirinden ayıran en önemli iki özellik nedir ?
 11. Fabl türünün edebiyatımızdaki ilk örneği kime aittir? 
 12. Fabl türündeki ilk eserimizin adı nedir?
 13. Fabl bölümleri nelerdir?
 • Doğru-Yanlış Sorular
 1. (   )  Masallar olaya dayalı, öğretici metinlerdir. ·         
 2. (   ) Masallar genellikle bir tekerleme ile başlar. ·        
 3. (   ) Masallarda olaylar, hayalî mekânlarda ve belirsiz geçmiş zamanda geçer.
 4. (   ) Masallarda olaylarda, genellikle şimdiki zaman kullanılır. ·        
 5.  (   ) Devler, periler, cinler, padişahlar, prensler, prensesler genel olarak kullanılan masal kahramanlarıdır. ·        
 6.  (   ) Masallar şiir şeklinde yani nazım ürünleridir.
 7. (   ) Masallarda ayrıntılı tasvirler ve sanatlı ifadeler kullanılır.
 8.  (   ) Kalıplaşmış ifadelerin oluğu bölümler vardır.
 9. (   ) Masallar milli ögelerin ağırlıklı olduğu edebi bir türdür.
 10. (   ) Masallar genellikle anonimdir.
 11. (   ) Fabl genellikle şiir şeklinde yazılır.
 12. (   ) Fabl ile masal arasındaki en önemli fark: masallarda insan dışı varlıklar kahraman olarak seçilir.
 13. (   ) Fabl kalıplaşmış ifadeler içerir.
 14. (   ) Şikayetname ilk fabl örneğidir.
 • Boşluk doldurma
 • 1.Türk edebiyatında ……………………….…………………………..… en tanınmış masal kahramanıdır. 
 • 2. La Fontaine Masalları………………… tarafından “Tercüme-i Manzume” adıyla Türkçeye çevrilmiştir. 
 • 3. Masallar ulusal değil………………………
 • 4. …………………………..…….olağanüstü kahramanların başlarından geçen olağanüstü olayların yer ve zaman belirtilmeden anlatıldığı metinlerdir.
 •  5. Divan şairi Şeyhî’nin toplumsal eşitlik düşüncesini işlediği ………………..…..eleştiri içerikli 126 beyitlik mesnevidir. 
 • 6………………..….’nın iki önemli kahramanı başvezirin kızı Şehrazat ve ülkeyi yöneten sultan Şehriyar’dır. 
 • 7. “Fabl”larda ……………………..………………ve …………….………..…….…….sanatlarına başvurulur. 
 • 8. Beydeba'nın ……………………………………..……...adlı eseri Hint edebiyatının önemli eserlerindendir. 
 • 9.Fabl’da verilmek istenen mesajın açıklandığı bölüm…………………..………………………….bölümüdür. 
 • 10.Masal ve fablda……………………….…….……..ve………………………….…………anlatım kullanılır. 


 • BOŞLUK DOLDURMA---https://ogmmateryal.eba.gov.tr/
Aşağıda karışık olarak verilen kavramları metinde doğru boşluklara yerleştiriniz.

 • La Fontaine
 •  Mesnevi 
 • evrensel 
 • Namık Kemal
 •  kalıp
 •  Mantıku't-Tayr
 •  Billur Köşk
 •  Şeyhî
 •  dilek 
 • öğüt
 •  döşeme
 •  masal
 •  Ezop Masalları 
 • Şehrazat 
 • Pançatantra öyküleyici
 •  Kibritçi Kız 
 • sanatsal
 •  tekerleme 
 • Andersen
 •  Binbir Gece Masalları


 1. …………….....……………. ; genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, olağanüstü kişilerin başından geçen olağan dışı olayları anlatan edebî türdür. 
2. Masallar; olaya dayalı, …………….....……………. metinlerdir. Genellikle bir …………….....……………. ile başlar.
 3. Masalların başında, ortasında ve sonunda …………….....……………. sözlere yer verilir. 
4. Masallarda iyilik, güzellik, doğruluk, yardımseverlik gibi …………….....……………. değerler yer alır; dinî ve millî ögelere yer verilmez. 
5. Masallar; döşeme, serim, düğüm, çözüm ve …………….....……………. bölümlerinden oluşur.
 6. …………….....……………., dinleyicinin ilgisini çekme amacı taşıyan tekerleme bölümüdür. 7. Eski Yunan’daki …………….....……………., bilinen en eski masal / fabl örnekleridir. 8. Arap ve İran kaynaklı …………….....……………., Doğu toplumlarının hayal dünyasının ürünüdür. Masalların anlatıcısı …………….....…………….’tır. 9. …………….....……………. masalıyla tanınan Danimarkalı yazar …………….....……………. 1835 yılında Çocuk Masalları adlı eserini yayımlamıştır. 
10. Osmanlı Dönemi’nde sözlü gelenekten derlenerek hazırlanan …………….....……………., ilk Türk masallarındandır. 
11. Masal sözcüğünü gerçek anlamına bağlı olarak kullanan ilk sanatçı …………….....…………….’dir. 
12. XIII. yüzyılda Mevlana’nın …………….....…………….’sinde fabl özelliği taşıyan parçalara rastlanmaktadır.
 13. Olaya dayanan diğer türlerde olduğu gibi fablda da …………….....……………. anlatıma başvurulur. 
14. Gülşehri’nin XIV. yüzyılda Farsçadan çevirdiği …………….....……………. adlı eser fabl özelliği göstermektedir. 
15. …………….....……………. , Tokuzlu köyüne giderken tımarın eski sahiplerinin saldırısına uğramış; başına gelenleri Harnâme’de sembolik biçimde anlatmıştır. 
 • Eşleştirme

MASALLAR

 

 

EŞLEŞTİRMELERİ YAPINIZ.

 

1.Andersen Masalları

 2.İyi Huylu Şehzade Kötü Huylu Şehzade

3. Binbir Gece Masalları

4. Keloğlan

5.Grimm Kardeşler Masalları

6. Perrault Masalları

7. Kelile ve Dimne

 

FABLLAR

1. Hayvan Çiftliği

2.– Beyaz Diş

3.– Küçük Prens

4.– Martı Jonathan Livingston 

 

 

A-Türk

B-Alman

D-Arap

C- Fransız

E- Hint 6

F-Uygur

G-Danimarka

George Orwell

Richard Bach

Antoine de Saint Exzupery

Jack London


 • TEST SORULARI-
.

Soru 1

I. Anonimdir.
II. Sonradan yazıya geçirilmiştir.
III. Olağanüstü kişiler ve olaylar vardır.
IV. Her zaman iyiler iyi, kötüler kötüdür.
Yukarıda özelikleri verilen edebi tür hangisidir?

A) Halk Hikâyesi

B) Hikâye

C) Masal

D) Fabl

E) Roman

 

DİKKAT KONU ANLATIM PDF İÇİN TIKLAAA
.

 

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?

A) Anlatılan olaylar belli bir zamanda değildir.

B) Anonimdir.

C) Abartıdan uzaktır.

D) Ders verme amacı taşır.

E) Evrensel özellikler taşır.

 

Soru 3

Dudağı sarkmış u düşmüş enek
Yorulur arkasına konsa sinek
Kargalar derneği kulağında
Sineğin seyri gözü yağında
Arkasından alınca palanı
Sanki it artığıydı kalanı
Şeyhî’nin Harname adlı eserinden alınan bu dizeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

  • A) Uyaktan yararlanılmıştır.
  • B) Redif kullanılmıştır.
  • C) Beyit nazım biçimiyle yazılmıştır.
  • D) Fabl türünün özelliklerini taşır.
  • E) Dönemine göre ağır bir dille yazılmıştır.

 

Soru 4

Kurdun biri, yemyeşil arpaların kapladığı bir tarlanın yanından geçiyormuş. Kurt ne yapsın arpayı? Yiyemez ki. Biraz bakındıktan sonra gitmiş. Yolda önüne bir at çıkmış. Onu görünce “Ben de seni arıyordum.” demiş.; “şurada arpa buldum ama yiyemedim sana sakladım, bayılırım senin dişlerinin gıcırtısına. Gel sen ye, ben de seni izleyeyim.” At kanmamış bu sözlere: “Yahu ben seni bilmez miyim? Sen arpa yiyebilseydin karnını doyurmak zevkini bırakır da hiç kulaklarının zevkini düşünür müydün?” demiş. Doğuştan kötü olanlar kendilerine iyilik ediyormuş gibi süs verseler de yine kimseyi kandıramazlar.
Bu Parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine özgü özellikler ağır basmaktadır?

A) Destan

B) Efsane

C) Masal

D) Hikâye

E) Fabl

 

. Soru 5

Bir zamanlar yeni yetişen iki kızıyla dul bir kadın varmış. Küçük kız, sevimliymiş ama annesi onu hiç sevmezmiş. Bütün ev işlerini ona yüklermiş. Büyüğü ise annesi gibi kendini beğenmiş biriymiş. Bir sabah küçük kız su dolduruyormuş. Çeşme başında yaşlı bir kadınla karşılaşmış. Kadın “Günaydın güzel kızım!” demiş. “Bana biraz su verir misin?” Genç kız “Elbette nineciğim.” diye karşılık vermiş. Böylece kadına su vermiş. Oysa yaşlı kadın bir periymiş. Oysa yaşlı kadın bir periymiş. Peri, iyi kıza “Yaptığın iyiliğe karşı sana bir armağan vereceğim. Her söz söyleyişinde ağzından değerli bir taş çıkacak.” demiş. Kızcağız eve dönünce başından geçenleri annesine anlatmış. Kız konuştukça ağzından inciler dökülmüş. Dul kadın çok şaşırmış.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

  • A) Masala özgü özellikler vardır.
  • B) Olağanüstü olaylara yer verilmiştir.
  • C) Anlatmaya bağlı bir metinden alınmıştır.
  • D) Düz olay örgüsüyle anlatılmıştır.
  • E) Birinci kişili anlatım söz konusudur.

 Soru 6

Masallar; (I)olaya dayalı, sanatsal metinlerdir. Genellikle bir (II)şiirle başlar. Masallarda (III)yer ve zaman belirsizdir. Olaylar, hayalî mekânlarda geçer. Olay, belirsiz bir geçmiş zamanda gerçekleşir. (IV)Anlatımda öğrenilen geçmiş zaman ya da geniş zaman kullanılır. Kahramanlar genellikle (V)devler, periler, cinler, padişahlar, prensler vb. kişilerdir.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

  • A) I
  • B) II
  • C) III
  • D) IV
  • E) V

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi masal ve fablın ortak özelliklerinden biridir?

  • A) Masal ve fabl öğretici özellik taşır.
  • B) masal ve fabl bir nasihat ile biter.
  • C) Masal ve fabl mutlu sonla biter
  • D) Masal ve fabl şiir şeklinde yazılır.
  • E) Masal ve fabl tekerlemeyle başlar.

Soru 8

I. Masallarda olaylar hayal ürünüdür.

II. Masallar dinî ve ulusal özellikler taşır.

III. Masallarda kişiler çok yönlü olarak oluşturulur.

IV. Genellikle masallar, masal anaları tarafından kendisini dinlemeye hazır topluluklara anlatılır.

V. Masallarda yalın ve duru bir anlatıma yer verilir.

Masalla ilgili numaralanmış ifadelerden hangileri yanlıştır?

  • A) I. ve II.
  • B) II. ve III.
  • C) I. ve III.
  • D) II. ve IV.
  • E) IV. ve V.

 

Soru 9

Vaktiyle bir oduncu varmış. Karısı ve yedi çocuğuyla bir kulübede otururmuş. Çocukların en sonuncusu minicikmiş. Ona “Parmak Çocuk” adını takmışlar. Günün birinde parasızlıktan yiyeceksiz kalmışlar. Ne yapacağını şaşıran anne ile baba çocukları ormana bırakmaya karar vermişler belki zengin bir avcı onları alır götürür diye.

Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  • A) Fabl
  • B) Hikâye
  • C) Roman
  • D) Masal
  • E) Fıkra

 

Soru 10

Bu manzarayı gören karınca neşelendi. Önce bir müddet sağına soluna bakındı. Buraya kadar gelmişken en güzel taneyi götürmeliydi. Az ileride oldukça iri, tombul bir buğday
tanesini gözüne kestirdi. Gidip onu sırtladı. Sallana sallana onu birkaç adım götürdü. Bu arada sağında solunda bulunan diğer tanelerden de gözünü alamıyordu. Az ötesinde çok
güzel bir buğday tanesi gözüne ilişti. Kendi aldığı taneden daha iyi görünüyordu. Gidip onu aldı ama daha önceki tanesini bırakmaya da yüreği elvermedi. İkisini birden götürebilirim diye düşündü. Birini sırtına aldı diğerini de arkasından çekerek götürmeye başladı. Bu hâlde epeyce süre yol aldı.

Yukarıdaki parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  • A) Betimlemelere başvurulmuştur.
  • B) İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği verilmiştir.
  • C) Öyküleyici bir metinden alınmıştır.
  • D) Tanımlamaya başvurulmuştur.
  • E) Anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

 

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi masalların ilk bölümüne verilen addır?

  • A) Dilek
  • B) Tekerleme
  • C) Serim
  • D) Döşeme
  • E) Düğüm

 

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

  • A) Duyulan geçmiş zamanla anlatılması
  • B) Millî duygulara yer vermesi
  • C) Eğitici özellik taşıması
  • D) Sonradan yazıya geçirilmesi
  • E) Kahramanların olağanüstü özellik taşıması

 

Soru 13

(I) Masallar; döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerinden oluşur. (II) Döşeme bölümü; dinleyicinin ilgisini çekme amacı taşıyan, masalda anlatılanlarla ilgisi bulunmayan bir tekerlemeyle başlar. (III) Serim bölümünde olaya giriş yapılır. (IV) Asıl olay dilek bölümünde anlatılır. (V) Dilek bölümü “Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.” gibi kalıplaşmış sözlerle son bulur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

  • A) I
  • B) II
  • C) III
  • D) IV
  • E) V

 

 Soru 14

Vakti zamanında bir peri padişahının güzel bir kızı ile ak saçlı, ak yürekli bir yaşlı ninenin oğlu varmış. Yaşı on sekiz, boyu selvi, gözleri ela, adı Namlı Kemankeş, bir bakışı
cihana eş. Ama başında kavak yelleri eser, aşk nedir bilmezmiş. Alıp başını durmadan gezermiş. Bir gün geze geze gelmiş bir bayram yerine. Bakmış, bakışmış da karşısında ne görsün? Adı dillerde, gönlü bilinmedik illerde peri padişahının kızını görmüş… Kara kara gözleri varmış, zeytin tanesini andırırmış. Oğul balı ağzı, kızaran yanağı göreni boyu boyuna, huyu huyuna demiş de kızla göz göze gelip derinden bir ah çekmiş. Ah ile birlikte yer yerinden oynamış, yetmiş iki dağ birden kazan gibi kaynamış.
Bu masal parçasında,
I. Olay/Konu
II. Zaman
III. Mekân
IV. Kişiler
yapı unsurlardan hangisi belirgin değildir?

  •  
  • A) Yalnız I
  • B) Yalnız II
  • C) I ve III
  • D) II ve IV
  • E) III ve V

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kalıplaşmış bir masal cümlesidir?

  • A) Bu olağanüstü varlıkların hangi zamanda karada da yaşayabilme özelliği kazandığı belli değil.
  • B) Ordunun nereye gideceği kimse tarafından bilinmiyormuş.
  • C) Bir varmış, bir yokmuş, ülkenin birinde elinden her iş gelen usta bir marangoz yaşarmış.
  • D) Kralın bu emrini duyan prens hemen kardeşinin yanına gitmiş.
  • E) Anne ceylan, yavrularının bir saldırıya uğramasından korktuğu için daima tetiktedir.

 

 

Soru 16

Bir gün Rüzgâr Güneş’le konuşuyormuş.
— Ben senden daha güçlüyüm, demiş.
— Öyle mi, demiş Güneş.
— Elbette, demiş Rüzgâr.
— Bunu sana göstereceğim. Bak şu aşağıdaki yaşlı adamı görüyor musun? Güneş eğilip bakmış.
— Görüyorum diye cevap vermiş. Rüzgâr gururla:
— Gör bak, onun ceketini çıkaracağım diye konuşmuş.
Güneş:
— Peki o zaman, demiş. Haydi dene bakalım. Sonra bulutların arkasına çekilmiş. Merakla Rüzgâr’ı, izlemeye başlamış. Rüzgâr bütün şiddetiyle esmiş. O estikçe yaşlı adam üşümüş. Üşüdükçe paltosuna sarılmış. Rüzgâr buna öfkelenmiş. Daha da şiddetli esmiş. Bu kez adam paltosunu daha sıkı tutmuş. O ne kadar şiddetli estiyse adam da paltosuna o kadar çok sarılmış. Çünkü çok üşüyormuş. Rüzgâr sonunda pes etmiş. Bu kez sıra Güneş’e gelmiş.
Güneş bulutların arkasından çıkmış. Yaşlı adama sıcacık gülümsemiş. Yeryüzünü iyice ısıtmış. Adam pek sevinmiş. Yeryüzü ısındıkça adam da ısınmış. O da gülümsemeye başlamış. Artık paltoya ihtiyacım kalmadı diye düşünmüş. Ve paltosunu çıkarmış. Güneş Rüzgâr’a dönerek:
— Gördün mü, demiş. Nazik olanlar zorbalardan her zaman daha güçlüdür.
Bu parça fabl türünün aşağıdaki özelliklerinden hangisini temsil etmez?

  • A) Kahramanları çoğunlukla insan dışındaki canlılardır.
  • B) Ders verme amacı vardır.
  • C) Genellikle manzum biçimde yazılır.
  • D) Teşhis ve intak sanatlarından yararlanılır.
  • E) ) Dostluk, dayanışma, kurnazlık, nezaket gibi evrensel tema ve kavramlar işlenir.

 

.


DİKKAT KONU ANLATIM PDF İÇİN TIKLAAA
.

FABL ÇALIŞMA,9.sınıf masal fabl test çöz,TESTLER,9.sınıf masal fabl test pdf,ÇALIŞMA KAĞITLARI,9.sınıf masal test pdf,MASAL ÇALIŞMA,Masal Fabl Test PDF,
FABL ÇALIŞMA,9.sınıf masal fabl test çöz,TESTLER,9.sınıf masal fabl test pdf,ÇALIŞMA KAĞITLARI,9.sınıf masal test pdf,MASAL ÇALIŞMA,Masal Fabl Test PDF,


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk