sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 205

 11.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI CEM YAYINLARI 2023-2024, 11. SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI, KİTAP CEVAPLARI,


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları CEM Yayınları 2023-2024  üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

 

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

CEVAPLAR AŞAĞIDA

 

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 205


11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları Sayfa 205

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu (1923-1950 arası): Tanzimat, Servetifünun ve Millî Edebiyat dönemlerinde roman, hikâye ve şiir içinde kendisine yeterince yer bulamayan tiyatro; Cumhuriyet Dönemi’nde ayrı bir önem kazanır. Tiyatro yalnız ramazan ayında değil, diğer aylarda da oynanır, özellikle kış aylarında.

1936 yılında Devlet Konservatuvarı kurulur. Özel tiyatroların, devlet ve şehir tiyatrolarının sayısı artar.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatımda yazılan roman ve hikâyelerde olduğu gibi 1950 öncesi tiyatrosunda da Anadolu coğrafyası ve insanına yönelme, Millî Mücadele, Atatürk ilke ve inkılapları, Batı kültürü, millî değerler ağırlıklı olarak işlenen temalar olmuştur. Töre komedisi, dram, müzikli oyunlar dönemin türleri arasındadır. Manzum dramlar da yazılmıştır. (Faruk Nafiz Çamlıbel’in Akın, Özyurt, Canavar gibi oyunları bu türe örnektir.)

1923’ten önce tiyatro yazan Musahibzâde Celâl, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç, Reşat Nuri Güntekin gibi isimler bu dönemde (1950 öncesi) de tiyatro yazmaya devam ederler. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının bu döneminde tiyatro yazan diğer sanatçılardan bazıları şunlardır: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaşar Nabi Nayır, Aka Gündüz, Cevat Fehmi Başkut, Vedat Nedim Tör, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Kutsi Tecer, Faruk Nafiz Çamlıbel, Cevdet Kudret…

Birinci tablosundan bir bölüm okuduğunuz “Koçyiğit Köroğlu” oyunu, konusunu İslamiyet sonrası Türk destanlarından biri olan “Köroğlu Destanından almıştır. Ancak Ahmet Kutsi Tecer; kahramanı daha eskiye dayandırır, bir Oğuz kahramanı gibi gösterir. Oyunda olaylar, İslamiyet öncesinde geçmektedir. Oyunun konusu, halkın derebeyine karşı savunmasını içerir. Oyun, Köroğlu ve Bolu Beyi arasındaki temel çatışma etrafında şekillenir. Halk dilinden ve deyimlerden sıkça yararlanan yazar, oyundaki şiirli kısımlarla şairliğini de göstermiştir. İlk kez 1941 yılında Ülkü dergisinde tefrika edilen eser, 1949 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından da sahnelenmiştir. “Koçyiğit Köroğlu” oyunu dram özelliği gösterir.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. a) “Vergi diye her baharda ağıllarımızı basıp anaç, emlik, şişek, toklu, ne varsa alıp gittiler.” cümlesindeki altı çizili sözcüklerin anlamlarını araştırınız.

  • Cevap:

Anaç: Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan

Emlik: Zamanından daha geç doğan kuzu veya oğlak, emme zamanında olan yavru hayvan

Şişek: Kuzulama dönemine girmiş veya doğurmuş koyun.

Toklu: Bir yıllık kuzu.

b) Okuduğunuz “Koçyiğit Köroğlu” metninde anlamı verilen kelimelerin dışında bilmediklerinizi metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

  • Cevap:

Ağmak: Yükselmek, göğe doğru çıkmak.

Hışıl hışıl: Hışıldayarak.

Nişan: Belirti.

Yedek: Yularından çekilerek götürülen boş binek hayvanı.

2. Okuduğunuz “Koçyiğit Köroğlu” tiyatrosu, konusunu bir Türk destanı olan Köroğlu’ndan alır. 10. sınıfta işlediğiniz “Destan / Efsane” ünitesinden destanların sözlü edebiyat ürünü olduklarını öğrenmiştiniz. Bu bilgiler ve okuduğunuz metinden hareketle okuduğunuz metnin tarihsel dönemle ilişkisini belirleyiniz.

  • Cevap: Destanlar, genellikle sözlü geleneklerle aktarılan uzun şiirsel anlatılardır ve bir toplumun kültürünü, tarihini, değerlerini ve mitolojisini yansıtabilirler. Destanlar genellikle belirli bir tarihsel dönemin ürünü olarak ortaya çıkarlar ve bu dönemlerin özelliklerini yansıtarak o döneme ait önemli olayları, kişilikleri ve kültürel özellikleri aktarabilirler. Bu metinden de dönemin tarihî koşullarını, kültürünü, toplum yaşamını öğrenebiliriz.

3. Metnin tema ve konusunu belirleyerek noktalı alanlara yazınız.

  • Cevap:

Tema: Kahramanlık

Konu: Bolu Beyi’nin zulümlerinden bıkan insanların Köroğlu’ndan yardım istemesi. Sonrasında Köroğlu’nun Bolu Beyi’nin yaşadığı tere baskın yapması

4. Metindeki temel çatışmayı ve bu çatışma etrafında yer alan diğer çatışmaları belirleyiniz.

  • Cevap: K

– Metinde Bolu Beyi kötülüğü, Köroğlu iyiliği temsil etmektedir.  Metnin temel çatışması iyi-kötü çatışmasıdır.

– Ayrıca Bolu Beyi verdiği sözü tutmuştur ama Bolu Beyi tutmamıştır.

– Köroğlu kendi içinde çatışma yaşamaktadır. Bir yandan insanların isteklerini yapmak ister, bir yandan da karısı ve oğlunu bulmak istemektedir.

5. Tiyatro metinlerinde olay örgüsü; perde, sahne vb. bölümler etrafında düzenlenir. Bu bilgilerden hareketle okuduğunuz metnin olay örgüsünü belirleyiniz.

  • Cevap:

– Bolu Beyi’nin zulmünden bıkan insanların Köroğlu’yla görüşmeleri

– Köroğlu ve köylülerin Bolu Beyi’ne karşı birlikte mücadele edeceklerine söz vermeleri

– Köroğlu’nun murakabeye dalıp iç dünyasına yönelmesi

– Köroğlu’nun Kaman Ata’yla konuşması

– Köroğlu’nun adamlarıyla Bolu Beyi’nin kervanını basması, mücadeleyi kazanması, atına binip gideceği yeri söylemeden gitmesi


.11-sinif-edebiyat-kitap-cevaplari-cem-yayinlari-

.KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk