sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı, Kısa Cevaplı, Açık Uçlu Sorular

11. Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı, 11. Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Kısa Cevaplı, 11. Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Açık Uçlu Sorular , ÇALIŞMA KAĞIDI,

derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı, Kısa Cevaplı, Açık Uçlu Sorular üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız

SORULAR


1. Roman türü edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir?

Cevap: Tanzimat Dönemi’nde

2. Türk edebiyatında roman türünün Batılı tekniğine uygun ilk örneklerini kim vermiştir?

Cevap: Halit Ziya Uşaklıgil

3. Namık Kemal’in ilk özelliği gösteren edebi ve tarihi romanları? 

Cevap: İlk edebi roman İntibah, ilk tarihi roman Cezmi’dir.

4. Tanzimat I. Dönem romanlarında hangi konular işlenmiştir?

Cevap: Yanlış Batılılaşma, cariyelik, kölelik, zorla evlendirilme, yanlış evlilikler…

5. Tanzimat I. Dönem romanlarını roman tekniği bakımından değerlendiriniz.

Cevap: Teknik bakımdan kusurludur, yazarlar olay akışına müdahale etmiş, gereksiz bilgiler vermişlerdir.

6. Ahmet Mithat Efendi’nin Doğu-Batı çatışmasını iki ayrı tip üzerinden işlediği romanı hangisidir?

Cevap: Felatun Bey’le Rakım Efendi

7. Tanzimat I. Dönem romanında hangi edebi akım etkili olmuştur?

Cevap: Romantizm

8. Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman ve yazarı?

Cevap: Yusuf Kâmil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği Telamak adlı roman…

9. Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah romanında mai ve siyah renkleri neyi temsil eder?

Cevap: Mai hayalleri, siyah ise hayallerin yıkılışını…

10. Yakup Kadri’nin Yaban adlı romanının konusu nedir?

Cevap: Anadolu coğrafyasının hazin manzarası eşliğinde köylünün içinde bulunduğu yozlaşma ve sefaleti anlatır.

11. Yaban romanının baş kahramanı kimdir?

Cevap: Ahmet Cemil.

12. 1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış önemli romanlar ve yazarları?

Cevap:

 • Yakup Kadri: Yaban
 • Reşat Nuri Güntekin: Yaprak Dökümü
 • Abdülhak Şinasi Hisar: Fahim Bey ve Biz, Çamlıca’daki Eniştemiz
 • Sabahattin Ali: Kuyucaklı Yusuf
 • Ahmet Hamdi Tanpınar: Huzur
13. Yakup Kadri Karaosmanoğlu hangi dönem ve edebi topluluklarda eser vermiştir?

Cevap: Fecriati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi

14. Yakup Kadri’nin roman türündeki beş eserini yazınız. 

Cevap: Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Kiralık Konak, Panorama

15. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Cumhuriyet aydınları bağlamında Türk toplumunun tarihi, kültürel, sosyal dokusuna ait değerleri tartıştığı önemli romanının adı nedir?

Cevap: Huzur

16. Toplumcu-gerçekçi çizgide roman yazan beş yazar?

Cevap: Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Samim Kocagöz

17. Bireyin iç dünyasını yansıtan eserlerde işlenen konular nelerdir?

Cevap: “Bunalım, yabancılaşma, bireyin toplumla hesaplaşması, yalnızlık, sıkıntı, bilinçaltı, bireysel sorgulamalar, evrenin düzeni” gibi konular ele alınır.

18. Bireyin iç dünyasını yansıtan roman anlayışının temsilcileri kimlerdir?

Cevap: Peyami Safa, Tarık Buğra, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mustafa Kutlu, Selim İleri, Semih’a Ayverdi, Samet Ağaoğlu, Memduh Şevket Esendal, Halikarnas Balıkçısı

19. Toplumcu-gerçekçi anlayışta yazılan romanlarda hangi konular işlenir?

Cevap: İşçilerin, dar gelirlilerin yaşamları; işçi hakları, köy ve köylü sorunları; köylerdeki toprak kavgaları, ağa-köylü, zengin-fakir, öğretmen-imam, halk-yönetici, aydın-cahil çatışmaları; köyden kente göçün ortaya koyduğu sorunlar…

20. 1950-1980 arasında görülen roman eğilimleri/anlayışları nelerdir?


Cevap:
 • Toplumcu-gerçekçi
 • Bireyin iç dünyasını yansıtan
 • Modernist
 • Milli ve dini duyarlılıkları yansıtan roman anlayışı

21. Edebiyatımızda post-modernist roman türünün öncüsü olan yazarımız kimdir?


Cevap: Oğuz Atay

22. Türk edebiyatında modernizm etkilerini yansıtan eser veren yazarlarımız kimlerdir?

Cevap: Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, Mehmet Eroğlu, Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü

23. Modernist romanlarda hangi anlatım teknikleri sıklıkla kullanılır?

Cevap: Bilinç akışı, iç çözümleme, geriye dönüş, iç monolog

24. Oğuz Atay’ın yaşadığı toplumla uyuşamayan, onun yapay dünyasıyla çelişen ve bu yüzden hayata tutunamayan insanları anlattığı romanı?


Cevap: Tutunamayanlar

25. Tutunamayanlar romanının önemli karakterleri kimlerdir?
Cevap: Selim Işık, Turgut Özben, Süleyman Kargı, Günseli, Metin, Esat, Metin…)

26. Milli ve dini duyarlılıkları yansıtan romancılar kimlerdir?

Cevap:
 • Halide Edip Adıvar
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Mithat Cemal Kuntay
 • Hüseyin Nihal Atsız
 • Mustafa Necati Sepetçioğlu
 • Bahaeddin Özkişi
 • Münevver Ayaşlı
 • Emine Işınsu
 • Sevinç Çokum
27. Modernist romanla toplumcu-gerçekçi romanı konu bakımından karşılaştırınız.

Cevap: 
Toplumcu-gerçekçi eserlerde köylülerin sorunları, Anadolu coğrafyası ve insanı konu edilirken modernist romanlarda “yalnızlık, toplumdan kaçış, kişinin bunalımları, toplumla çatışma, karmaşık ruh halleri, yerleşik değerlere isyan” gibi konulara yer verilmiştir.

28. Modernist romanla toplumcu-gerçekçi romanı dil ve üslup bakımından karşılaştırınız.

Cevap: Modernist romanlarda şiire özgü söyleyişlerden, çağrışımlardan ve alegorilerden yararlanılırken toplumcu-gerçekçi eserler konuşma diliyle yazılmıştır.

29. Roman türünün dünya edebiyatındaki ilk başarılı örneği ve yazarı?

Cevap: 
Cervantes’in Don Kişot romanı

30. Anna Karanina, Savaş ve Barış gibi dünyaca ünlü klasiklerin yazarı Rus sanatçı kimdir?

Cevap: Tolstoy

31. Yaşlı bir balıkçının okyanusta geçen mücadele dolu birkaç günü anlatan Hemingway romanı?

Cevap: 
Yaşlı Adam ve Deniz

32. Modernist romanın Batı’daki önemli temsilcileri kimlerdir?

Cevap:
 James Joyce, Franz Kafka, Marcel Proust, Virginia Woolf…

33. 1950-1980 arası yazılan beş Türk romanını yazınız.

Cevap: İnce Memed (Yaşar Kemal), Yılanların Öcü (Fakir Baykurt) Küçük Ağa (Tarık Buğra) Aylak Adam (Yusuf Atılgan), Tutunamayanlar (Oğuz Atay)

34. Orhan Kemal’in II. Dünya Savaşı sonrası Adana’da geçen ver bir fabrikada gece kontrolörü olan, görevini her şeyin üstünde tutan saf bir adamı anlattığı toplumcu-gerçekçi romanı?

Cevap: 
Murtaza

35. Roman edebiyatımızda hangi dönemde Anadolu’ya açılmıştır?

Cevap: Milli Edebiyat Dönemi

36. Tanpınar’ın Huzur adlı romanının ana kahramanları kimlerdir?

Cevap: Mümtaz, Nuran, İhsan ve Suat

37. 1923-1950 arası dönemde yazılan üç önemli roman örneğini yazınız.

Cevap:
 • · Reşat Nuri Güntekin →Yaprak Dökümü
 • · Yakup Kadri →Yaban
 • · Sabahattin Ali →Kuyucaklı Yusuf
38. Cumhuriyet Dönemi Türk romanında en çok etkilenilen edebi akımlar hangileridir?

Cevap: Realizm, natüralizm

39. Modernist romanda sıkça görülen serbest çağrışım yoluyla bir düşünceden başka düşünceye atlanılan anlatım tekniği nedir?

Cevap: Bilinç akışı

40. “Üniversitede ders çalışırken de Selim, arkadaşlarına böyle takılırdı. Kim çıkarmıştı bu sözü? Kenan çıkarmıştı. Yüksek matematikten haziranda geçince, Selim’le bir olup, etüt odasında, çalışmaya çalışan Turgut’un baş ucundan ayrılmamışlardı. Kenan, Selim’in okulda tanıdığı ilk insandı.
Bu parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?

Cevap: 
Geriye dönüş tekniği

41. Rus edebiyatından dünyaca ünlü 10 romanı ve yazarını yazınız.
 • Dostoyevski➞Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler
 • Tolstoy➞Anna Karenina, Savaş ve Barış, Diriliş
 • Gogol➞ Ölü Canlar, Palto
 • Puşkin➞Yüzbaşının Kızı
 • Gorki➞Ana, Benim Üniversitelerim
 • Turgenyev➞Babalar ve Oğullar

42. Gün Olur Asra Bedel romanıyla tanınan dünyaca ünlü Kırgız romancı kimdir?

Cevap: Cengiz Aytmatov

43. "Sizlere uğramadan edemedim. Şehri çok güzel ve değişmiş buldum. Yeni taşındığınız evi bulmakta güçlük çekmedim. Oğlunuz çok büyümüş. İnşallah büyüyünce sen de Turgut amcan gibi mühendis olursun. Daha beter olsun. Nermin ne yapıyor. İyidir, selam ve sevgileri var. İnşallah bir dahaki sefere onu da getiririm.

Parçada kullanılan bakış açısı ve anlatım tekniği nedir?

Cevap
: Kahraman anlatıcının bakış açısı, Bilinç akışı

44. Türk edebiyatında daha çok yeni tür olmasıyla teknik bakımdan kusurlu sayılan roman örnekleri hangi edebiyat döneminde verilmiştir?

Cevap: Tanzimat I. Dönem

45. Oğuz Atay’ın eserlerinden birini okumak isteyen bir arkadaşınıza hangi ikisini önerirsiniz?

Cevap: Tutunamayanlar, Korkuyu Beklerken

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk