sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI PDF İNDİR ( Test-1)

10. Sınıf Roman Ünitesi Online Test, 10. SINIF ROMAN KONU TESTİ, ROMAN TEST SORULARI PDF İNDİR, 10. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI, 10.SINIF EDEBİYAT TESTLERİ, TESTLER, ROMAN TEST PDF, ROMAN ÜNİTESİ

 derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI PDF İNDİR ( Test-1) üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

Hazırlayan :MUSTAFA ŞAHİN


10. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI PDF İNDİR ( Test-1)

💣💥💥BU KONUYLA İLGİLİ TÜM TEST ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

👀👀BU KONUYLA İLGİLİ ÇALIŞMA KAĞITLARI İÇİN TIKLAA

1-Anlatmaya bağlı edebi türlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Olay, yer, zaman ve kişiden oluşan yapı unsuru vardır.

B) Betimleme, öyküleme, açıklama gibi anlatım türleri kullanılır.

C) Masal, destan, halk hikâyesi anonim; mesnevi, hikâye, roman türleri ise yazarı belli eserlerdir.

D) Yazar eserini oluştururken ilahi, kahraman, gözlemci bakış açısını kullanır.

E) Edebi türler olduklarından dilin ağırlıklı olarak dil ötesi işlevi kullanılır.

 

2-Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi türlerden değildir?

A) Roman       B) Dram           C) Destan

D) Mesnevi      E) Hikâye

💣💥💥BU KONUYLA İLGİLİ TÜM TEST ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

👀👀BU KONUYLA İLGİLİ ÇALIŞMA KAĞITLARI İÇİN TIKLAA

3-Roman ile hikâyenin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hikâyede tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır.

B) Hikâyede kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez, romanlarda ise kahramanlar ayrıntılı bir biçimde, hemen her yönüyle tanıtılır.

C) Hikâyede, olayın geçtiği yer (çevre) sınırlıdır ve ayrıntılı olarak anlatılmaz, romanlarda çevre ayrıntılı ele alınır.

D) Her iki türde de olay, yer, zaman, kişi unsurları metnin yapısını oluşturur.

E) Hikâyede kişiler karakter özelliği taşır, romanlarda ise kişiler ağırlıklı olarak tiptir.

 

Yapıtta köyden Çukurova’ya ırgat göçü ve  Çukurova’nın bereketli toprakları üzerinde ekmek derdiyle yarı aç, yarı tok didinen insanlar  anlatılmıştır. Geri kalmış bir ülkenin sanayileşmeye kalkıştığı bir dönemde, gaz ocağı dahi bilmeyen bir köyden şehre inip fabrika ile karşılaşan ilkel, saf insanların şaşkınlığı, çaresizliği bütün ayrıntılarıyla gösterilmiştir.

4-Yukarıda sözü edilen yapıt, aşağıdaki edebi türlerden

hangisiyle yazılmış olabilir?

A) Öykü         

B) Roman       

C) Masal

D) Mesnevi    

E) Halk hikâyesi

 

…………………..türü, gerçek anlamda, Tanzimat döneminden sonra edebiyatımıza girmiştir.

5-Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Roman       B)Destan         C) Mesnevi

D) Masal         E) Halk hikâyesi

 

Kimi romanlarda yazar, roman kişisini belli bir özelliğiyle ele alır. Bu özellik abartılı ve sivridir. Orhan Kemal'in Murtaza'sında görev düşkünlüğü o derece ileri düzeydedir ki ona evlat sevgisini, babalık duygusunu bile unutturur. Yine Yakup Kadri'nin Yaban romanında Salih Ağa, cimri ve sinsi

özelliğini roman boyunca sürdürür.

7-Yukarıda sözü edilen roman kişileri hangi özelliktedir?

A) Karakter     B) Asıl kahraman  C) Yardımcı kişi

D) Hakim kişi E) Tip

 

I. Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebi yazılardır.

II. Geniş hacimli, genellikle birden fazla kişiyi ihtiva eden, uzun zaman dilimini içeren, uzun bir kurgusal edebiyat metindir.

III. Olağanüstü olayların, olağanüstü kahramanlar aracılığıyla anlatıldığı, zaman ve mekânın belirsiz olduğu sözlü anlatım türüdür.

IV. Gerçek ya da tasarlanmış bir olayın, öğüt vermek amacıyla yer, zaman, kişi unsurlarıyla şiir biçiminde ortaya konmasıdır.

8-Numaralı cümlelerde aşağıdaki edebi türlerin hangisinden söz edilmemiştir?

A) Masal         B) Mesnevi      C) Hikâye

D) Roman       E) Manzum hikâye

 

Bu romanda mirasyedi bir genç olan Ali Bey ile güzel; ama geçmişi kötü olan Mahpeyker’in aşkı, Ali Bey’in içki alemlerine sürüklenişi, Dilaşup’la evlendirilişi, Mahpeyker’in de intikam almak için başvurduğu entrikalar anlatılır.

9-Bu parçada hakkında bilgi verilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntibah                              

B) Araba Sevdası

C) Paris’te Bir Türk      

D) Sergüzeşt

E) Felatun Bey’le Rakım Efendi

 

Türk edebiyatındaki ilk roman olarak kabul edi­lir. Romanda görücü usulü ile evlilik ve bunun sakıncaları romantizm içinde ele alınır. Küçük yaşta babasız kalan ---- annesi Saliha Hanım bü­yütür. Hacı Mustafa da ---- üvey babasıdır.

10-Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki roman kahramanlarından hangileri getirilme­lidir?

A) Felatun Bey’i - Rakım Efendi’nin  

B) Zehra’yı – Suphi’nin

C) Bihruz Bey’i – Periveş Hanım’ın    

D) Talat’ı – Fitnat’ın

E) Ali Bey’i – Dilaşup’un12-Aşağıdaki verilen eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?

A) Sergüzeşt   

B) Karabibik  

C) Araba Sevdası

D) Gülnihal    

E) Cezmi

💣💥💥BU KONUYLA İLGİLİ TÜM TEST ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

👀👀BU KONUYLA İLGİLİ ÇALIŞMA KAĞITLARI İÇİN TIKLAA

“Roman dediğin, bir uzun yol üzerinde dolaştırılan bir aynadır. Bir bakarsın göklerin maviliğini, bir bakarsın yolun irili ufaklı çukurlarında birikmiş çamuru görürsün. Sonra da kalkıp heybesinde bu aynayı taşıyanı ahlaksızlıkla mı suçlayacaksınız? Aynası çamuru gösteriyor diye aynaya kabahat bulmak olur mu? Böyle çamurlu çukuru bulunan yola, daha doğrusu suyun akmasını, kokmasını, çamur çukurları meydana getirmesini önlemeyen temizlik müfettişine …”

13-Aşağıdakilerden hangisi, sanat anlayışını bu şekilde dile getiren yazarla aynı akıma bağlıdır?

A) Namık Kemal                    

B) Şinasi      

C) Recaizade Mahmut Ekrem            

D) Ziya Paşa

E) Abdülhak Hamit Tarhan        

 

14-Tanzimat dönemi anlatmaya bağlı metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu dönemde romanın ilk örnekleri verildiği için romanlar çoğunlukla teknik bakımdan kusurludur.

B) Hikâye ve roman Tanzimat Dönemi'nde çeviriler aracılığıyla edebiyatımıza girmiştir.

C) Toplumu eğitmek amaçlandığından hikâye ve romanlarda dönemin sosyal şartları ele alınmıştır.

D) I. Dönem yazarlarında romantizm, II. Dönem yazarlarındaysa realizmin etkisi görülür.

E) Edebiyatımızın yerli ilk romanı Sami Paşazade Sezai’nin kaleminden çıkan Sergüzeşt’tir.

 

15-Tanzimat Dönemi romanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Olaylar çoğunlukla günlük yaşamdan veya tarihten alınmıştır

B) İlk ürünlerde topluluk önünde anlatılan meddah öykülerinin etkisi ve tekniği görülür.

C) Romantizm akımının etkisiyle tesadüflere çokça yer verilmiştir.

D) Sırası geldikçe, olayın akışı kesilmiş, birtakım bilgiler verilmiştir.

E) Kahramanların ve çevrenin anlatımında betimlemelerden kaçınılmıştır.

 

I. Romanda, 9 yaşında evinden kaçırılan Dilber adlı küçük bir kızın köle tacirlerinin eline düşmesi, satıldığı evin küçük beyiyle yaşadığı aşk sonucu aile tarafından bu kez Mısır’a satılması, ardından da kendini Nil nehrine atarak intihar etmesi dramatize edilerek anlatılmıştır.

II. Romanda, babadan kalan servetini Batılı yaşayışa özenerek, hiç bitmeyecek edasıyla harcayan bu yüzden de adı “mirasyedi”ye çıkan Bihruz adındaki gencin aşkı ele alınmıştır.

III. Karakterlerden biri, Batılılaşmayı yüzeysel olarak yorumlamış ve sefa hayatı süren biridir, diğeri ise ona

karşıt bir karakter olarak kurulmuştur. Oldukça çalışkan ve tutumlu biridir. Romanın sonunda bu kahramanımız dilediği hayatı elde ederken, alafranga özentisi içindeki diğer kahraman yaptığı hataların sonucuna katlanmak zorunda kalır.

IV. Romanda aşk ve kadın nedir bilmeyen toy bir gencin, bir hayat kadınına âşık olması, onun rüzgârına kapılıp gitmesi ve hayatının altüst olması anlatılır. Yazar, gençlerin arkadaşlık kuracakları yahut evlenecekleri kişileri seçerken duygularının esiri olmamaları gerektiğini, daha dikkatli olmalarını, aksi takdirde hayatlarının darmadağın olacağını, mutlu olamayacaklarını anlatmak istemiştir.

16-Yukarıda numaralı parçalarda aşağıdaki romanlardan hangisinin konusu hakkında bir bilgi verilmemiştir?

A) Felâtun Bey ile Râkım Efendi        B) Zehra

C) İntibah                                D) Araba Sevdası

E) Sergüzeşt

 

I. Şinasi

II. Namık Kemal

III. Abdülhak Hamit Tarhan

IV. Nabizade Nazım

V. Recaizade Mahmut Ekrem

17-Yukarıdaki Tanzimat sanatçılarından hangileri, roman

türünde bir eser vermemiştir?

A) I. ve III.                  B) II. ve IV.     C) III. ve V.

D) I. ve IV       .           E) II. ve III.

 

Tanzimat romanlarında zaman, genellikle Osmanlı toplumunun Batı ile tanışmaya başladığı dönemdir. Örneğin "Araba Sevdası" ve "Felâtun Bey ile Râkım Efendi"de Batı'ya dönük kişilerin yaşamı ve zamanı; "Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat" ile "Sergüzeşt" romanlarında ise Osmanlı'nın içe kapanık dönemi

yansıtılır.

18-Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserinden söz edilmemiştir?

A) Sami Paşazade Sezai

B) Namık Kemal

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Şemsettin Sami

 

 

19-A şağıdakilerden hangisi, realizm akımının özellikleri

arasında yer almaz?

A) 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmıştır.

B) Sanatçı, anlattıklarını gözlemlerine dayandırır; duygu ve

imgelerin yerini insan ve toplum gerçekleri alır.

C) İşlenen olaylar güncel yaşamdan, kişiler halk tabakalarından

alınır.

D) Sanatçı; yapıtında duygu ve düşüncelerini ortaya koymaktan

çekinmez.

E) Olgu ve olayların ortaya çıkışındaki sosyal nedenler

araştırılır.

  

 

💣💥💥BU KONUYLA İLGİLİ TÜM TEST ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

👀👀BU KONUYLA İLGİLİ ÇALIŞMA KAĞITLARI İÇİN TIKLAA

 PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA10. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI
PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA


10. SINIF ROMAN KONU TESTİ, MAKALE TEST SORULARI PDF İNDİR, 10. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI, 10.SINIF EDEBİYAT TESTLERİ, TESTLER, ROMAN TEST PDF, 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk