sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI PDF İNDİR ( Test-1)

  11. SINIF ROMAN KONU TESTİ, ROMAN TEST SORULARI PDF İNDİR, 11. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI, 11.SINIF EDEBİYAT TESTLERİ, TESTLER, ROMAN TEST PDF, ROMAN ÜNİTESİ

 derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI PDF İNDİR ( Test-1) üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


HAZIRLAYAN : MUSTAFA ŞAHİN


11. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI PDF İNDİR ( Test-1)


Romanın hemen hemen tamamı Peyami’nin hatıra defterinden ibarettir. Peyami, Ankara’da bir hastanede yatarken kırk üç gün zarfında hatırladıklarını bir deftere yazmıştır. Bunun dışında yine Peyami’nin ağzından ihsan ile Cemal’i hatırlayan on bir sayfalık bir bölüm ile Pe­yami öldükten sonra onun yaşadıklarını bildiren tek sayfalık bir sonuç bölümü vardır. Romanın kadın kahramanı, izmir’in işgali sırasında kocası ve oğlu Yunanlar tarafından öldürülen Ayşe’dir.

1-Bu parçada tanıtılan eser ve yazarı aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

B) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Kalpaklılar - Samim Kocagöz

D) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar

E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Safa

 

2-Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tarık Buğra - Küçük Ağa

B) Kemal Tahir - Devlet Ana

C) Orhan Kemal - Hanımın Çiftliği

D) Yaşar Kemal - Yılanların Öcü

E) Reşat Nuri Güntekin - Dudaktan Kalbe

 

3-Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir roman değildir?

A) Küçük Ağa                        B) Ateşten Gömlek

C) Yorgun Savaşçı      D) Yaban

E) Fatih-Harbiye

 

4-Reşat Nuri Güntekin'le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Eserlerinde konuşma dilinin canlılığını yansıtmıştır.

B) Oldukça güçlü bir gözlem yeteneği vardır.

C) Yurdun çeşitli bölgeleri ile ilgili olumlu-olum-suz görünümleri sergilemiştir.

D) "Anadolu Notları" adlı yapıtında hikâyelerini toplamıştır.

E) Roman, hikaye, tiyatro, gezi yazısı türlerinde eserleri vardır.

 

Psikolojik roman türünün başarılı örneklerinden­dir. Basit bir olay üzerine kurulmuştur. Adı belir­tilmeyen roman kahramanının yüz yüze kaldığı hastalık, romanın özünü oluşturmaktadır. Anı biçiminde yazılan romanda hasta bir insanın duy­guları ayrıntılı olarak irdelenmiştir.

5-Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Yaprak Dökümü   

B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

C) Eylül                     

D) Abdullah Efendi'nin Rüyaları

E) Huzur

 

Yakup Kadri, romanlarında birbirini tamamlayan bi­reysel ve toplumsal hayat zincirimizi anlatmasıyla edebiyatımızda nehir roman türünün temsilcisi­dir. Yapıtlarında çoğunlukla içinde yaşadığı top­lumun sorunları üzerinde durmuştur. ---- nesiller arasındaki çatışmayı, ---- köylü - aydın çatışmasını, ---- ise Paris’e kaçan Jön Türkleri anlatmıştır.

6-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Nur Baba’da - Yaban’da - Panorama’da

B) Kiralık Konak’ta - Ankara’da - Bir Sürgün’de

C) Nur Baba’da - Yaban’da - Kiralık Konak’ta

D) Kiralık Konak’ta - Yaban’da - Bir Sürgün’de

E) Kiralık Konak’ta - Ankara’da - Panorama’da

 

7-Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip’in diğer-lerinden farklı türde yazdığı bir eserdir?

A) Mor Salkımlı Ev     B) Tatarcık

C) Akile Hanım Sokağı D) Yeni Turan

E) Ateşten Gömlek

 

8-Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi yazarlar arasında yer almaz ?

A-Kemal Bilbaşar       B-Namık Kemal,

C-Kemal Tahir                        D-Yaşar Kemal,

E-Sabahattin Ali

 

Yazar, Osmanlının devlet yapısı ve sosyal ha­yatı üzerinde durmuş; romanlarının çoğunu bu konu üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bu yö­nüyle o, tezli roman geleneğinin sürdürücüsü­dür. Döneminin eleştirmenleri bu tür romanın geçmişte kaldığını, romanı düşünce için araç yapmanın doğru olmadığını öne sürerek onu şiddetle eleştirmişlerdir. "Yorgun Savaşçı, Dev­let Ana, Yediçınar Yaylası, Esir fiehrin İnsanları" yapıtlarından bazılarıdır.

9-Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemal Tahir                       B) Yaşar Kemal

C) Peyami Safa                       D) Tarık Buğra

E) Halikarnas Balıkçısı

 

10-Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan sanatçılardan değildir?

A) İnci Aral     B) Yusuf Atılgan

C) Sadri Ertem D) Nezihe Meriç

E) Attila İlhan

 

11-Aşağıdakilerden hangisinde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun roman dışındaki türlerde yazdığı yapıtları bir arada verilmiştir?

A) Yaban - Ankara - Zoraki Diplomat

B) Anamın Kitabı - Bir Serencam - Erenlerin Bağından

C) Panorama - Gençlik ve Edebiyat - Hep O fiarkı

D) Sodom ve Gomore - Okun Ucundan - Rahmet

E) Kiralık Konak - Politika'da 45 Yıl - Milli Savaş Hikayeleri

 Naim Efendi, bir Osmanlı beyidir. Kızı Saki­ne Hanım, damadı Servet, torunları Seniha ve Cemile’yle aynı konakta yaşamaktadır. Damat Servet, Batılı yaşam özentisine kapılmıştır. Se­niha da aynı anlayıştadır. Konağa gelen Hakkı Celis, Seniha’ya ilgi duyar ve bu ikilinin arasında yasak bir aşk başlar. Seniha daha sonra kardeşinin arkadaşı kumarbaz Faik’e de yönelir. Bu çalkantılar sonucu Seniha Avrupa’ya kaçar. Servet konaktan taşınır. Hakkı Celis, Kurtuluş Savaşı’na katılır ve şehit olur. Naim Efendi, ko­nakta tek başına kalır. Sanatçının ilk romanı olma özelliği taşıyan eser, realist bir yaklaşımla kaleme alınmıştır. Roman; Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi kuşaklarının farklılıklarını, çatışmalarını, özelliklerini yansıtması açısından önemlidir.

12-Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nur Baba               B) Kiralık Konak

C) Yaban D)               Bir Sürgün

E) Ankara

Tüm ünite testleri için:

derskonum.com

13-Aşağıdaki bilgilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas alan roman anlayışı için yanlış bir bilgi içerir ?

A-Fantastik roman anlayışı benimsenir.

B-Bireyin psikolojisini yansıtma amaçlanır.

C-Olay örgüsünü önemsememişle

D-İç konuşma, bilinç akımı gibi teknikleri kullanmışlardır.

E- Sanat için sanat ilkesine bağlı bir anlayış vardır.

 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu ---- romanında, Meşrutiyet devri parti kavgalarını; ---- romanında işgal dönemi istanbul’un bozukluklarını; ---- roma-nında ise II. Abdülhamit döneminde Fransa’ya ka­çan Jön Türkleri ele almıştır.

14-Bu parçada boşluklarla belirtilen kısımlara sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Hüküm Gecesi - Sodom ve Gomore - Bir Sür­gün

B) Ankara - Sodom ve Gomore - Panorama

C) Ankara - Panorama - Hüküm Gecesi

D) Nur Baba - Bir Sürgün - Yaban

E) Kiralık Konak - Panorama - Bir Sürgün

 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu toplumumuzun Tan-zimat'tan günümüze değin geçirdiği aşamaları romanlarında göstermeye çalışmıştır. Abdülaziz dönemini ----'da, II. Abülhamit dönemini ve Jön Türkleri ----'de Kurtuluş Savaşı yıllarındaki aydın-halk ilişkilerini ---- adlı romanda işlemiştir.

15-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Nur Baba, Ankara, Panorama

B) Bir Sürgün, Yaban, Kiralık Konak

C) Hüküm Gecesi, Yaban, Nur Baba

D) Hep O fiarkı, Bir Sürgün, Yaban

E) Sodom ve Gomore, Ankara, Hep O fiarkı

 

17-Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyet Döne­mi Türk edebiyatının özelliklerinden olamaz?

A) İçten, sıcak ve samimi bir üslup kullanılmıştır.

B) Eserlerde, Anadolu hayatı işlenmiştir.

C) Sıradan insanlar eserlere konu olmuştur.

D) Eserlerde sade bir dil kullanılmıştır.

E) Eserlerde, saray ve çevresine hitap amaçlan­mıştır.

 

18-Aşağıdaki bilgilerden hangisi toplumcu gerçekçi roman anlayışı için yanlış bir bilgi içerir ?

A-Toplumda yaşanan bu unsurların adaletsizlikleri sorgulanır.

B-Yazar okuyucuyu yönlendirmez kararı okuyucuya bırakır

C-Roman düşünceleri aktarmak için bir araç olarak görülür.

D-Gözlem çok önemlidir.

E-Sanat toplum içindir anlayışı hakimdir.

 

----, yapıtlarında bireyin iç dünyasını esas almış­tır.

19-Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilemez?

A) Tarık Buğra                        B) Yaşar Kemal

C) Peyami Safa                       D) Mustafa Kutlu

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

20-Aşağıdaki bilgilerden hangisi modernist roman anlayışı için yanlış bir bilgi içerir ?

A-Kurallara ve toplum düzenine uygun olma amaçlanır.

B-Yaşamın zor, anlaşılmaz ve karmaşık oluşu savunulur.

C-İnsan, karmaşık bir varlık olarak sunulur.

D-Bireysellik ve bireyin kozmik yalnızlığı anlatılır.

E-Anlatıcı "ben"i ön plana çıkarır.

 

Cumhuriyetten sonra köy  halkının yaşayışları, inançları, gelenek ve görenekleri, doğayla ilişki­leri, dünya görüşleri ve yaşama biçimleri birçok roman, öykü, şiir ve oyunda bütün çıplaklığıyla sergilenmeye çalışılmıştır.

21-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu açıklama­ya uygun eserler vermemiştir?

A) Samim Kocagöz     B) Tarık Buğra

C) Talip Apayrın                     D) Kemal Bilbaşar

E) Dursun Akçam

 

22-Orhan Kemal’in romanlarından birini okumak isteyen bir arkadaşınıza aşağıdaki eserlerden

hangisini türünden dolayı önermezsiniz?

A) Evlerden Biri                    

B) Önce Ekmek

C) Eskici ve Oğulları  

D) Kanlı Topraklar

E) Cemile

 

 


 PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA11. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARIPDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA


11. SINIF ROMAN KONU TESTİ, MAKALE TEST SORULARI PDF İNDİR, 11. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI, 11.SINIF EDEBİYAT TESTLERİ, TESTLER, ROMAN TEST PDF, 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk