sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Edebiyat Deneme Test Soruları


12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Test Soruları
12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Test Soruları,12.Sınıf  Edebiyat Deneme Test Soruları,12.Sınıf  Deneme Test, TEST SORULARI,derskonum.com 'un değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum ailesi olarak buu sayfamızda 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Test Soruları  üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


İyi çalışmalar..
Paylaşarak destek olabilirsiniz

TEST 2 AŞAĞIDA 

TEST 1 İÇİN TIKLA


TEST 2 👇👇👇👇


1. Deneme türüyle benzerlik gösteren yazılar daha deneme
türü ortaya çıkmadan Yunun ve Latin edebiyatlarında görülmektedir.
Bunlara Epiklos’un ---- ve Eflatun’un ---- adlı
eserleri örnek gösterilebilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Sohbetler – Diyaloglar
B) Denemeler – sohbetler
C) Denemeler – diyaloglar
D) Diyaloglar – Dohbetler
E) Sohbetler – denemeler


2. Deneme bir I  üslup yazısıdır. II  Toplumu değil bireyi öne çıkarır.
Modern anlamda denemenin ilk ürünlerini veren III   Bacon
bu türde, hayat, ölüm, sevinç, hüzün, sevgi, kardeşlik gibi
konular işlemiştir. Deneme, IV  yaratıcı kurgusal yazılar ile
düşünce ve bilgi aktaran yazıları birleştiren bir köprü gibidir.
Bu yazı türünde V  ‘’ben’’ ön plandadır.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


3. Aşağıdakilerin hangisinde deneme yazarları bir arada
verilmiştir?
A) Montaigne – Boielau – Taine
B) Bacon – Taine – Gide
C) Gide – Plutarkhos – Taine
D) Gide – Plutarkhos – Boielau
E) Montaigne – Bacon – Gide


4. Aşağıdakilerden hangisi deneme ve deneme yazarlarının
özelliklerinden biri değildir?
A) Deneme yazarı kendi duygularının dışında başkalarının
düşüncelerine de saygı duyar.
B) İnsan ve toplumu ilgilendiren her şey (yaşam, ölüm, aşk,
sanat, felsefe, din, ahlak, bilim, siyaset vb.) denemenin
konusu olabilir.
C) Deneme yazarı birçok kaynaktan beslenir. Bunlar; felsefi,
sosyolojik, tarihî tema ve olayların yanında bilimsel
veriler ve ünlü düşünürlerin özdeyişleri olabilir.
D) Denemecinin öne sürülen düşünce ya da savı doğrulama,
kanıtlama gibi bir kaygısı vardır.
E) Denemeci denemenin sonunda kesin yargıya ve bir sonuca
varmak amacında değildir.


5. Bugünkü anlamda deneme türünün kurucusudur. 16. yüzyıl
Fransız yazarının; yazdığı metinlerin kişisel düşünce ve
deneyimlerinin iletilmesine yönelik edebî parçalar olduğunu
vurgulamak için ‘’deneme (assai)’’ adını seçtiğini söyleyebiliriz.
Bu parçada sözü edilen Fransız sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Montaigne
B) Bacon
C) Cicero
D) Dante
E) Petrarca


6.
I. Grup                                                   II. Grup
I. Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu              Nurullah Ataç
II. Mavi ve Kara                                   Suut Kemal Yetkin
III. Beş Şehir                                        Sabahattin Eyüboğlu
IV. Günlerin Getirdiği                         Salah Birsel
V. Günlerin Götürdüğü
Yukarıda I. grupta verilen eserlerden hangisi II. gruptaki
sanatçılardan biriyle eşleştirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.7. Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Yazın Üzerine – Hilmi Yavuz
B) Konumuz Edebiyat – Oktay Akbal
C) Edebiyat Üzerine – Suut Kemal Yetkin
D) Gurabahane-i Laklakan – Ahmet Haşim
E) Batı’nın Deli Gömleği – Yahya Kemal Beyatlı


TEST 1 İÇİN TIKLA

8. Serbestçe seçtiğim her konuda yazarım. Amacım bilgi vermek
değil, okuyucularıma doğruyu buldurmaktır. Yazılarımda
okuyucularımla, senli benli samimi olmaya çalışırım.
Amacım onları düşünceye, yorum yapmaya sevk etmektir.
Yazdıklarımın inandırıcılığı kanıtlardan, belgelerden değil;
anlatımımdaki inandırıcılıktandır.
Bu parçada yazarın sözü ettiği yazı türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fıkra
B) Deneme
 C) Günlük
D) Seyahat yazısı
E) Makale9. İnsanı ilgilendiren genel ve soyut sorunlar üzerine yazılan,
her çağa hükmeden, her zaman güncelliğini koruyan, okuyucuya
kendi kendisini dinleme olanağı sağlayan, ‘’ben’’
merkezli yazılara ---- denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) anı
B) makale
C) fıkra
D) deneme
 E) eleştiri


10. Ünlü Fransız sanatçı Montaigne; ‘’Herkes önüne bakar, ben
içime bakarım; benim işim yalnız kendimledir. Hep kendimi
gözden geçiririm, kendimi yoklarım, kendimi tadarım…. Bir
şey öğretmem, sadece anlatırım.’’ diyerek;
Aşağıdaki düşünce yazılarından hangisinin ilkelerini
anlatmak istemiştir?
A) Sohbet
 B) Deneme
C) Eleştiri
D) Fıkra
E) Makale11. Yazı, bir türlü ölümü ortadan kaldırmayan insanoğlunun ölüme
karşı bulabildiği tek çaredir. Yazı, zekânın fotoğrafıdır.
Çağlardan çağlara, ellerden ellere geçe geçe, bütün bir tarihi
aşıp gelir. Onda, insan hayatının her yaprağı üstünde
gezen gözlerin ışıkları, düşünen kafaların gölgeleri bulunur.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış
olabilir?
A) Makale
B) Söyleşi
C) Deneme
D) Eleştiri
E) Anı12. Türk edebiyatında Fecriati sanatçılarından ----‘in ---- ve ----
adlı eserlerindeki bazı parçalar deneme türünün ilk örnekleri
sayılabilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Ziya Gökalp – Kızıl Elma – Yeni Hayat
B) Tahsin Nahit – Ruh-i Bikayd – Kösem Sultan
C) Ahmet Haşim – Bize Göre – Gurabahane-i Laklakan
D) Ahmet Rasim – Romanya Mektupları – Eşkal-i Zaman
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Zoraki Diplomat – Anamın
Kitabı


13. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünde tanınmış
bir sanatçı değildir?
A) Nurullah Ataç
B) Salah Birsel
C) Sabahattin Eyüboğlu
D) Cevat Şakir Kabaağaçlı
E) Suut Kemal Yetkin


TEST 1 İÇİN TIKLA
14. Dilimiz, konuşma dilimizden çok yazı dilimiz, yıllardan
beri durmadan değişiyor. Değişmesini bir
dileyen oldu bir buyuran oldu diye değil, değişmesi
gerektiği için, değiştirmek zorunda olduğumuzdan,
içimizden duyduğumuz için değişiyor.
Elimizdeki dille, dünden kalan dille, istediğimizi
söyleyemediğimiz, istediğimiz gibi söyleyemediğimiz
için değişiyor. Bu değişme, bir bakıyorsunuz
hızlanıyor, çok kimseleri şaşırtacak, başlarını döndürecek
kadar hızlanıyor; bir bakıyorsunuz ağırlaşıyor,
artık duracak sanıyorsunuz. Ama durmuyor.
Durdurmak kimsenin elinde değil, durdurabilsek
çoktan durduracaktık. Yazarlarımızın çoğu ta başlangıçtan
beri, bu değişmeye sinirleniyor, bu değişmeyi
istemiyor. Kimi öfkelenip bağırıyor. Sonra
öfkeleneni de alay edeni de bu değişime uyuyor.
Bu parça aşağıdaki yazın türlerinin hangisinden
alınmıştır?
A) Mektup
B) Eleştiri
C) Deneme
D) Gezi yazısı
E) Makale15. I. Günlerin Getirdiği - Nurullah Ataç
II. Bize Göre - Ahmet Haşim
III. Mavi ve Kara - Sabahattin Eyuboğlu
IV. Beş Şehir - Suut Kemal Yetkin
V. Yaşadığım Gibi - Ahmet Hamdi Tanpınar
Yukarıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?
A) Deneme yazılarında farklı anlatım türleri bir
arada kullanılabilir; genelde açıklayıcı ve söyleşmeye
bağlı anlatım türleri kullanılır.
B) Francis Bacon, “Essais (Denemeler)” isimli kitabıyla
deneme türünün ilk örneğini vermiştir.
C) Bayağılaşma noktasına inmeyen bir içtenlikle
terim ve felsefi kavramların ağırlığından uzak
bir ciddiyet, denemenin üslubunu belirler.
D) Öğretici-eleştirel denemelerde, deneme yazarı
araştırıcı ve kuşkucu olur.
E) Türk edebiyatında Batılı anlamda deneme türünün
ilk örnekleri 20. yüzyılın başında verilmiştir.


17. Güzel olmak... “Ya yaradılıştan güzel değilse?”
demeyiniz. En çirkin, en biçimsiz insanlar dahi,
biraz zevkleri varsa, o çirkinliklerini, biçimsizliklerini
örtmenin, başka güzelliklerle karşısındakilere
unutturmanın bir yolunu bulurlar. Süslenirler, bezenirler,
kendilerini karşısındakilere şirin gösterirler.
“Ben yaradılışımdan güzel değilim.” deyip de
boynunu bükmek olur mu? Uygarlık dediğiniz, bir
bakıma, doğa ile savaşmak, doğayı olduğu gibi
bırakmayıp düzeltmek, insanoğlunu istediği hâle
getirmek değil midir? Öyle olunca insanlar arasındaki
çirkinlikleri de “Ne yapalım? Öyle doğmuş onlar!”
deyip çirkin bırakamayız, onları da elimizden
geldiğince güzelleştirmek borcumuzdur. Önce
kendimizden başlayarak.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Öğretici-eleştirel denemenin özelliklerini taşımaktadır.
B) Duygu ve düşünceler, samimi bir anlatımla ortaya
konmuştur.
C) Yazar, düşüncelerini okuyucuya kabul ettirmeye
çalışmamıştır.
D) Bilimsel yazılara özgü kesinliğe yer verilmemiştir.
E) Açık, duru ve akıcı bir anlatım kullanılmıştır.


CEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 A C E D A C E B D B C CTEST 1 İÇİN TIKLA1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk