sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Edebiyat Deneme Çalışma Kağıdı


12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Çalışma Kağıdı12.Sınıf Edebiyat Deneme Çalışma Kağıdı,12.Sınıf Deneme Çalışma Kağıdı, Deneme Çalışma Kağıdı,ÇALIŞMA KAĞIDI
derskonum.com 'un değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..derskonum ailesi olarak buu sayfamızda 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Çalışma Kağıdı  üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


İyi çalışmalar..
Paylaşarak destek olabilirsinizKONU İLE İLGİLİ TESTLER:
TEST 1 İÇİN TIKLA
TEST 2 AŞAĞIDA 


ÇALIŞMA KAĞIDI 

Deneme türüyle ilgili aşağıdaki bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(    )   Edebiyatımızda önceleri musâhabe, tecrübe-i kalemiye veya kalem tecrübesi olarak da adlandırılırdı.
(    )   Deneme yazarı, eleştirel bir bakış açısına sahiptir, sorgulayıcıdır, özgün düşünceler ileri sürer.
(    )   Sohbet türünde yazar kendi kendisiyle konuşur gibi yazarken, deneme yazarının okuyucuyla konu7
şuyormuş gibi bir anlatımı vardır.
(    )   Deneme yazılarında konu sınırlaması vardır, sadece tabiat ve aşk konuları işlenir.
(    )   Denemeler “kişisel dikkati konu alan” , “öğretici - eleştirel” ve “sosyal, felsefi konuları işleyen” den8
memeler olmak üzere üç başlık altında gruplandırılabilir.
(    )   Denemelerde nesnellik, objektiflik, kanıtlanabilirlik esastır.
(    )   Kişisel kabiliyetin ön planda olduğu denemelerde yazar; toplumu değil bireyi, hatta kendini, kişisel düşüncelerini ön plana çıkarır.
(    )   Denemeler düşünce yazısı değil, tümüyle duygu yüklü, sanatsal yazılardır;
(    )   Deneme sohbete göre daha ciddi, makaleye göre daha içten bir metin türüdür.
(    )    Deneme yazarının samimi, sıcak ve senli benli bir üslubu vardır.
(    )   Dememe yazarı; söylediklerini kanıtlama, belgeleme yoluna gitmez ve öne sürdüğü düşünceleri kesin yargılara bağlamaz.
(    )    Samimi, kıvrak, akıcı, ve insanı sıkmayan bir üslupla kaleme alınır.İşlenen konuların doğruluğunun ispatlanması denemeyi diğer yazı türlerinden ayıran noktadır.
(    )   Denemeci, okuyup gözlemleyerek edindiği bilgileri, tecrübeleriyle sentezleyerek metne aktarır.


Aşağıdaki boşlukları doğru sözcük ve ifadelerle tamamlayınız.
1. İnsanı doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren her şey denemenin ……………….………… olabilir.
2. Yazar ele adlığı konuya ben yani, …………………………………. yönüyle bakar.
3. Deneme, kişisel görüş ve düşüncelerin, kanıtlanma amacı güdülmeksizin ve kesin yargılara bağlanmadan,
……………………………….. havası içinde oluşturulur.
4. Dünya edebiyatında deneme türünün kurucusu ……………………………. kabul edilir.
7. Ahmet Haşim’in “Gurabahane-i Laklakan” ve ……………………………………. adlı eserlerindeki bazı bölümler
deneme türünün özelliklerini taşır.
5. Denemeyi “ben”in ülkesi olarak adlandıran …………………………………………………. Türk edebiyatındaki ilk
başarılı deneme yazarı kabul edilir.
8. “Karalama Defteri” ve “Okuruma Mektuplar” isimli denemeler ………………………………. aittir.
6. Edebiyatımızda deneme asıl gelişimini ………………………….. Dönemi’nde göstermiştir.
9. Denemede içten olmakla beraber …………………….. bir dil kullanılır. Denemeci, söylediklerini dilin inceliklerinden
süzerek estetik bir anlatımla sunmaya çalışır.
10. Deneme yazıları, …………………………… çevresinde gelişen metin türlerindendir.
11. Denemeci, yazısını sadece bir günlük ömrü olan …………………….. türü olmaktan kurtararak evrensele ulaşan,
kalıcılığı amaçlayan bir metne dönüştürür.
12. Fransız edebiyatında …………………., İngiliz edebiyatında …………………………… önemli deneme yazarlarıdır.
13. Sohbet ve fıkradaki gibi samimi, senli benli ancak daha ………………………….. bir dili vardır.
14. Deneme metinlerinde, lirik, söyleşmeye bağlı ve ……………………………… anlatımdan yararlanılır.
15. Nurullah Ataç; denemeyle ilgili şöyle söyler: Herkes önüne bakar, ben ………………. bakarım; benim işim yalnız
kendimledir; hep kendimi gözden geçiririm, kendimi yoklarım.Aşağıdaki yazar ve eserleri doğru şekilde eşleştiriniz.
YAZAR
1 Yahya Kemal Beyatlı
2 Vedat Günyol
3 İsmet Özel
4 Ahmet Hamdi Tanpınar
5 Suut Kemal Yetkin
6 Salah Birsel
7 Bilge Karasu
8 Sabahattin Eyüboğlu
9 Samim Kocagöz
10 Nurullah Ataç
11 Hilmi Yavuz
12 Doğan Cüceoğlu
13 Haldun Taner
14 Montaigne
15 Sabahattin Kudret Aksal


ESER

 •  Aziz İstanbul
 •  Dile Gelseler
 •  Günlerin Götürdüğü
 •  Beş Şehir
 •  Bakanlar ve Görenler
 •  Altı Ay Bir Güz
 •  Mavi ve Kara
 •  Denemeler (Essais)
 •  Yazarlık Okulu
 •  Geçmişle Gelecek
 •  Günlerin Getirdiği
 •  İnsan İnsana
 •  Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu
 •  Ölür ise Ten Ölür Canlar
 •  Ölesi Değil
 •  Felsefe ve Ulusal Kültür
Öç Üstüne
İnsanın yaradılışı öç almaya çok yatkın olmakla birlikte, yasaların kökten söküp atmaları gereken vahşi bir adalettir öç. İlk işlenen haksızlık, yasalara bir karşı gelmedir ama bu haksızlığın öcünü almaya kalkışmak da yasayı hiçe saymaktır. Öcünü alan kişi düşmanıyla aynı olur, oysa hoşgörüp geçse düşmanından üstün
duruma gelir çünkü bağışlamak büyük adamlara özgüdür. Olan olmuştur artık, bir daha değiştirilemez, dolayısıyla bilge kişiler ancak şimdiyle gelecekle uğraşır, geçmişte olup bitenlerle uğraşanlar ise boşa zaman harcamış olurlar. Bir insan ötekine yalnız kötülük olsun diye değil, ya çıkar ya zevk ya onur ya da bunlara benzer bir şey uğruna kötülük eder. Öyleyse bir kimseye kendini benden daha çok seviyor diye neden öfkeleneyim? Gerçekten de mayası kötü olduğu için kötülük eden bir kimse, elinden başka bir şey gelmediği için tırmalayan, batan bir dikenli çalıya benzer. (Francis Bacon)
Bu metinle ilgili olarak aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.
a. Metinde, yazar öç alma isteğini, felsefeye özgü ciddiyetle ele almıştır. (Y).....(D)
b. Metinde, yazar öç alma isteğini, bilime özgü kesinlikle ele almıştır. (Y).....(D)
c. “Öç alma” teması, soyut bir kavram olarak ele alınmamış; hayatla ilişkilendirilmiştir. (Y).....(D)
ç. “Öç Üstüne”, konusuna göre sosyal ve felsefi konularda bireysel düşünceyi ifade
eden bir denemedir. (Y).....(D)


Aşağıdaki klasik soruları cevaplandırınız
Deneme yazarının özelliklerini maddeler hâlinde yazınız.
Deneme ile makaleyi karşılaştırınız.
Deneme ve sohbetin benzerlikleri nelerdir ?

KONU İLE İLGİLİ TESTLER:

TEST 1 İÇİN TIKLA
TEST 2 AŞAĞIDA 


12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Çalışma Kağıdı
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk