sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Anı Ünitesi Test Soruları


10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Anı Ünitesi Test Soruları

10.Sınıf Edebiyat Anı Test, 10.Sınıf Edebiyat Anı Ünitesi Test Soruları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Anı Test, TESTLER, 

derskonum.com 'un değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum ailesi olarak buu sayfamızda 10.Sınıf Edebiyat Anı Ünitesi Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


İyi çalışmalar..
Paylaşarak destek olabilirsiniz10.Sınıf Edebiyat Anı Ünitesi Test Soruları,10.Sınıf Edebiyat Anı Test,10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Anı Test

TEST -1 AŞAĞIDA 

TEST -1👇👇

1. Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türündedir?
A) Kırk Yıl     B) Kiralık Konak        C) Küçük Ağa
D) Anadolu Notları    E) Jurnal

2. Aşağıdakilerden hangisi anının özelliklerinden
biri değildir?
A) Kişinin yaşadıklarını konu alması
B) Olayların üzerinden uzun bir zaman geçtikten
sonra yazılması
C) Tarihe ışık tutması
D) Gözlemlere ve sağlam bilgilere dayanılarak
kaleme alınması
E) Anlatıcının, ilahî bakış açısıyla olayları aktarması

3. Aşağıdakilerden hangisi anı ile günlüğün ortak
özelliklerinden biridir?
A) Yaşanan ya da tanık olunan olayların günü gününe
yazılarak oluşturulmaları
B) Yaşanılan günü değil, geçmişi anlatmaları
C) Olayın geçtiği tarih ve mekânı sol üst köşede
belirtmeleri
D) Öğretici metin türleri olmaları
E) Sadece yazarın yaşadıklarıyla sınırlandırılmaları

4. Aşağıdaki yazarlardan hangisinin anı türünde
eseri yoktur?
A) Abdülhak Şinasi Hisar
B) Falih Rıfkı Atay
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Yahya Kemal Beyatlı

5. Bende kitap merakının ne zaman başladığını belirlemem
için gözlerimi geçmişe çevirdiğimde çocukluğuma
kadar inmem gerekiyor. İlk kitaplığım, elime geçirdiğim bir ayakkabı kutusuydu. Bütün özen ve dikkatimle burada sakladığım hazineler de galiba sokaklarda satılan destanlar, Âşık Garip
ve Kerem hikâyeleriydi. Daha sonraları, marangoz elinden çıkmış küçük bir kitaplığım olduğu zaman, oynarken içine girebilecek kadar küçüktüm. Oyun ve oyuncak... bunlarla başım o kadar hoş değildi. Oynamak için babamın beni zorladığını hâlâ
hatırlarım. Fakat kitaplarla oynamak için teşvik edilmeye ihtiyacım yoktu. Babam da benim kitaplara zarar vermediğimi anlayınca kendi kitaplarını bana emanet etme cesaretini göstermişti.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi
söylenemez?
A) Edebî zevk veren, akıcı bir dille anlatıldığı
B) Yaşanılanların, aradan uzun yıllar geçtikten
sonra kaleme alındığı
C) Anı türünün özelliklerini taşıdığı
D) Kurmaca bir nitelik taşıdığı
E) Öyküleyici anlatım türünün kullanıldığı

6. Dadım Zeynep, ben doğduğumda aileye alınmış
bir Arnavut kızıydı. Hemen hemen onun elinde
büyümüştüm. Adeta ailemizden biri olmuştu. Beş
yaşındaydım. Bir gün evde çalgılar, davetliler, bir
kalabalık ortaya çıkıverdi. Meğer Zeynep’in nikâhı
kıyılıyormuş. Dadımdan koparılıp ayrılamayacağımı
bildikleri için benden haberi saklamışlar. Bu
ansızın yapılan eğlence ortasında bir şey anlamadım.
Yalnız “Zeynep, kocaya varacak! Lakin bizde
kalacak! Merak etme!” diyorlardı. Zeynep’i o gün
doğramacı Mustafa Ağa’ya nikâhladılar.
Bu anıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Kanıtlayıcı anlatım türü kullanılmıştır.
B) Anlatıcı ile yazar aynı kişidir.
C) Anlatıcı olayı, ikinci kişi ağzından anlatmıştır.
D) Belgelere dayanılarak yazılmıştır.
E) Ünsüz düşmesi olan kelime kullanılmıştır.7. (I) Eski Yunan edebiyatında Ksenophon’un “Anabasis”
adlı eseri anı türünün ilk örneği sayılır. (II)
MÖ II. yüzyıldan itibaren Romalılar da bu türde
eserler vermeye başlamışlardır. (III) Rönesans’tan
sonra da pek çok sanat ve siyaset adamı anı
türünde eser kaleme almıştır. (IV) Fransız Saint-
Simon, J. J. Rousseau, Chateaubriand; İtalyan
Silvio Pellico önde gelen yazarlardır. (V) Siyasetçi,
sanatçı ve iş adamlarının anılarını yazmaya
başlamaları bu türün sanat değerini kaybetmesine
neden olmuştur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yanlışı vardır?

8. Babür Şah’ın “Vekâyî-i Babür” adlı eseri, anı tü-
I
rünün Türk edebiyatındaki ilk örneğidir. Türk edebiyatında,
Batılılaşma süreciyle anı türünde eserler verilmeye başlanmıştır. Cenap Şahabettin’in çocukluk yıllarını anlattığı “Ömer’in Çocukluğu”, 
II
Ahmet Rasim’in “Falaka” ve “Gecelerim”i çok
III
önemli anı kitaplarıdır. II. Meşrutiyet’ten itibaren daha çok siyasi nedenlerle anı türünde esere rağbet edilmeye başlanmıştır. Hüseyin Cahit Yalçın’ın “Kavgalarım” ve “Edebî Hatıralar”ı, Halit Ziya
IV
Uşaklıgil’in “Kırk Yıl”, “Saray ve Ötesi” isimli yapıt-
V
ları, anı türünün önemli eserleridir.
Bu parçadaki altı çizili bölümlerin hangisinde
bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

9. Aşağıdakilerden hangisi anının özelliklerinden
biri değildir?
A) Kişi ve olayların kurmaca olması
B) Yaşanılan ve gözlemlenen olayları başkalarıyla
paylaşmak amacıyla yazılması
C) Anlatılan dönemle ilgili tüm kaynaklardan yararlanılması
D) Olay, kişiler, zaman ve mekân gibi ögelere yer
verilmesi
E) Öyküleyici ve betimleyici anlatım türlerinin kullanılması10. Okuduğum Arnavutköy Amerikan Kız Koleji (şimdiki
Robert Lisesi) bir zengin okuluydu. Ama
öteki öğrencilerden biraz daha varlıklı olanlar,
İstanbul’un görgülü ailelerinden geldikleri için paralarını
gözler önüne sermeyi ayıp sayarlar, hepimiz
gibi davranırlar, hepimiz gibi giyinirlerdi. Oysa
1950’li yıllardan sonra, durum değişti. Bir gün,
Amerikalı bir öğretmen, heyecanlar içinde “Gel de
kızlara bak!” diye bağırıp hemen aşağı indi. Öğretmenler
arka kapının kenarlarına dizilen iskemlelere
oturmuşlardı. Ben de onların arasında oturup
ömrümde ilk ve son kez bir defile seyrettim. Meğer
Robert Koleji’nde danslı bir parti varmış o akşam.
Kızlar önümüzden geçip arka kapıya gelen özel
arabalara dörder dörder binerek oraya gidiyorlardı.
Biz, yoksul öğretmenler de onların giysilerini
seyrediyorduk. Büyük bir olasılıkla Avrupa’dan
alınan o pahalı suare elbiselerini, o takıları, o
mücevherleri, yüksek sosyetenin kuaförlerinin
elinden çıkmış o makyajları, burjuvaların gözlerini
kamaştıracak o lüksü, liseli kızlarda görmek, son
derece münasebetsiz geldi bana.
Bu anıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi
söylenemez?
A) Yazar, aynı zamanda metnin anlatıcısıdır.
B) Gözlem ve kişisel dikkat söz konusudur.
C) Dil, kanalı kontrol işlevinde kullanılmıştır.
D) Çağrışım ve duygu değeri taşıyan kelimeler
kullanılmıştır.
E) Yer-yön zarfı kullanılmıştır.11. Yaşanılmakta olan değil, yaşanmış anlatılır. Yazar
belleğinde kalanı yansıtır. Bunun için bu tür,
geçmişin tanığıdır. Geçmişe uzanması yönüyle
zaman zaman tarihle yolları kesişen bir türdür.
Bu parçada sözlü edilen yazın türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Röportaj B) Haber yazısı C) Anı
D) Biyografi E) Günlük12. ---- türünde yazarın doğrudan doğruya kendi yaşamını
anlatma amacı vardır. ---- türünde ise yazar
kendi yaşamının yanında zamanını, çevresini de
anlatır. Bu yönüyle iki tür birbirinden ayrılmaktadır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Anı - otobiyografi B) Anı - biyografi
C) Deneme - anı D) Anı - günlük
E) Otobiyografi - anı13. Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten,
evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz
ölçüde zevk alırdım. Bir gün motora bindirdi
babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık
evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir
yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün
altından geçerken sımsıkı sarıldım babama. Bu
olayı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de
oldu. Ne zaman bir köprünün altından geçsem bu
olayı hatırlarım.
Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine
ait özellikler ağır basmaktadır?
A) Anı 
B) Mektup
 C) Biyografi
D) Fıkra 
E) Sohbet


14. Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden
biri değildir?
A) Kanıtlama gereği duyulmadan kaleme alınması
B) İçten ve samimi bir anlatımının olması
C) Olayların olduğu gibi herhangi bir abartı yapılmadan
anlatılması
D) Üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra yazılması
E) Yazarın sadece başından geçen olayları anlatması15. Aşağıdakilerden hangisi anı türünde değildir?
A) Hac Yolunda 
B) Kırk Yıl
C) Ömer’in Çocukluğu
 D) Saray ve Ötesi
E) Zeytindağı
16. I. Zoraki Diplomat
II. Çankaya
III. Mavi Sürgün
Yukarıdaki numaralanmış eserlerin türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gezi Yazısı 
B) Anı 
C) Fıkra
D) Deneme
 E) Mektup17. İlk gençlik yıllarımızda İstiklal Caddesi’nde yeniyetme
aylak adamlar olarak bir aşağı bir yukarı
gezinirken Tokatlıyan Oteli kahvesinin Cadde-i
Kebir’e bakan büyük ve yekpare camlı vitrininde,
Üstat’ı görmüştüm birkaç kez. Tıpkı şimdi Yıldız’a
taşınmış olan heykelinde göründüğü gibi, iki eliyle
bastonuna dayanmış, dalgın, önünden geçenleri
seyrediyor gibiydi. Elbette, Üstat’la tanışmam
sözkonusu değildi. Şiirlerinin tümünü neredeyse
ezbere okuyabilecek kadar hayranlık duymamdan
olmalı, o büyük ve yekpare camlı vitrinin önünden
geçerken Üstat orada olsun ya da olmasın, tuhaf
bir yürek çarpıntısı hissettiğimi hatırlıyorum. Şiir
yazmayı öğrenmeye çalışan bir gencin, büyük bir
şairin bu kadar yakınından geçmesi...
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış
olabilir?
A) Günlük 
B) Sohbet 
C) Anı
D) Biyografi 
E) Deneme18. Yeni Türk alfabesinin ilk biçimlerini kendisine götürdüğüm
zaman, komisyonun en aşağı beş yıllık
bir geçiş dönemi düşündüğünü söylemiştim.
Dikkatle dinledikten sonra bir daha sordu: “Demek
beş yıl düşündünüz?” dedi. Evet, dedim. “Üç
ay!” dedi. Donakaldım, üç ay! Üç ay içinde bütün
memleket yayını “Türk Harfleri” ile değişecekti.
İlave etti: “Ya üç ayda uygulayabiliriz yahut hiç uygulayamayız.
Sizin Arap harflerine bırakacağınız
sütunlar yok mu, onların adedi bire de inse herkes
yalnız o sütunu okur ve beş yıl sonra, tıpkı yarın
başlar gibi başlamak zorunda kalırız. Hele arada
bir buhran, bir savaş çıkarsa attığımız adımları da
geri alırız.” dedi.
(Falih Rıfkı ATAY)
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anı türünün özelliklerini taşımaktadır.
B) Geçmişte yaşanan bir olay anlatılmıştır.
C) Gözleme yer verilmiştir.
D) Kurmaca metinlere özgü nitelik taşımaktadır.
E) Sade ve yalın bir anlatıma sahiptir.19. ---- şairlerin, sanatçıların ve toplumda yer edinmiş
kişilerin yaşamlarını ve yaşadıkları dönemi aydınlatmada
yardımcı kaynak görevi görür. Çünkü
insanı en açık ve en gerçek hâliyle gösterir bu tür.
Kişilerin duygularını samimi ve içten bir şekilde dile
getirdiği için de çok sevilir. Tanzimat Döneminde
başlayan bu türdeki yazılar Cumhuriyet Döneminde
gelişimini sürdürmüştür. Ziya Paşa’nın Defter-i
Âmal’i, bu türün önemli örneklerindendir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Anı 
B) Deneme 
C) Otobiyografi
D) Mektup 
E) Biyografi20. Hatıra (anı) türündeki yazılarda aşağıdaki özelliklerden
hangisi aranmaz?
A) Yaşananları aradan zaman geçmeden günü
gününe anlatmak
B) Yaşanmakta olanı değil, yaşanmışı konu almak
C) Genelde öyküleyici ve betimleyici anlatım türlerini
kullanmak
D) Dili genelde göndergesel ve heyecana bağlı
işlevlerde kullanmak
E) Anlatılan zaman dilimiyle ilgili belge ve tanıklardan
yararlanmak
10.Sınıf Anı Test

 10.Sınıf Edebiyat Anı Ünitesi Test Soruları,10.Sınıf Edebiyat Anı Test,10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Anı Test, TESTLER,

4 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk