sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Türk Dili Ve Edebiyat Anı Ünitesi Çalışma Kağıdı


10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Anı Ünitesi Çalışma Kağıdı
10.Sınıf Edebiyat Anı Ünitesi Çalışma Kağıdı,10.Sınıf Edebiyat Anı Çalışma Kağıdı,Anı Konusu Çalışma Kağıdı,ÇALIŞMA KAĞITLARI, derskonum.com 'un değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum ailesi olarak buu sayfamızda 10.Sınıf Edebiyat Anı Ünitesi Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


İyi çalışmalar..
Paylaşarak destek olabilirsinizKONU İLE İLGİLİ TESTLER İÇİN AŞAĞIDA LİNKLERE TIKLAYIN

10.Sınıf Edebiyat Anı Ünitesi Çalışma Kağıdı
👇👇👇👇

Anı türüyle ilgili aşağıdaki bilgiler doğru ise "D", yanlış ise “Y” yazınız.

(   )  Gözleme dayalı yaşanmış olayları anlattıkları için gezi, günlük ve hatıra türü arasında benzerlikvardır.

(   )  Tanınmış sanat, düşünce, sanat, bilim ve siyaset adamlarının anıları, yaşadıkları dönemi aydınlatmada önemli belgelerdir.

(   )  Anı türünün en belirgin özelliği kişinin kendisinin değil, başkasının başından geçen olayları anlatmasıdır.

(   )  Anı, yapısı gereği otobiyografi ile karıştırılabilir. Otobiyografiden dışsal olaylara verdiği önemle ayrılır.

(   )  Olayları hatırlayıp gerçeğe uygun bir şekilde yazıya dökmek açısından anılar günlüklerden daha inandırıcıdır.

(   )  Anı yazarının güçlü bir bellek, gözlem gücü ve incelmiş bir dil zevkine sahip olması gerekir.

(   )  Anılar, tarihî gerçekliklerin öğrenilmesine katkı sağlamak bakımından çok önemli değildir.

(   )  Roman, hikâye gibi edebî metinler anı tarzında yazılamaz.

(   )  Tanzimat Dönemi’nden önce de anı türü edebiyatımızda vardı ve “ruzname” olarak adlandırılırdı.

(   )  Anılarda, içten, akıcı ve anlaşılır bir dil kullanılır.

(   )  Anı türünde yazılmış eserler; tarih, sosyoloji, siyaset gibi bilim dallarına kaynaklık eder.

(   )  Anı türünde olaylar yaşanırken, günü gününe yazılır; günlük ise üstünden uzun yıllar geçen olay ve durumları dile getirir.

(   )  Günlük, birinci tekil şahıs anlatımlı ve “ben” merkezli bir tür iken hatıra türünde başkasından sözedildiğinde üçüncü kişili anlatım ağırlık kazanır.

(   )  Çağatay Türkçesiyle 16.yy.da yazılan Babürname hem anı hem otobiyografi hem de gezi yazısı özelliği göstermektedir.


KONU İLE İLGİLİ TESTLER İÇİN AŞAĞIDA LİNKLERE TIKLAYIN

Aşağıdaki boşlukları doğru sözcük ve ifadelerle tamamlayınız.

1. Türk edebiyatında 8. yüzyıla ait ……………………………………………… hem nutuk hem anı özelliği gösterir.

2. Tanzimat Dönemi’nde yazılmış ilk anı Âkif Paşa’nın ………………..…………….. adlı eseridir.

3. …………………………………. yazarı kendi hayatını anlatmayı esas alıp olayları sıcağı sıcağına kaleme alırken;

anı yazarı, kendisiyle birlikte çevresindeki olayları, kişileri ve kişilerin başından geçenleri de yazıya döker.

4. Ziya Paşa ve Namık Kemal’in kaleme aldığı anılar ………………………………………. Dönemi’ne ilişkin önemli

bilgiler içerir.

7. Anılar şimdiki zamanı değil, ………………….. zamanı anlatır, bu yönüyle tarih bilimine de yardımcı olur.

5. Anılarda geçen olaylar doğrudan anlatım yöntemiyle ………………….. kişi ağzından anlatılır.

8. Babür Şah’ın 16. yy.da yazdığı ………………………….., edebiyatımızda kitap olarak yazılan ilk anı özelliği taşır.

6. Kişinin kendi yaşamı etrafına oluşan bir tür olması yönüyle anı ve ………………….. türü arasında benzerlik vardır.

9. Anı yazarı, gerçeklere bağlı kalarak olanları değiştirmeden anlatır, bu yüzden anı yazılarında ……………………..

anlatım esastır.

10. Anı yazarı, anlattığı dönemle ilgili gazete, fotoğraf, mektup gibi …………………………… başvurur.

11. Anılar geçmişi anlattıkları için bir döneme ………………….…… tutarak onu aydınlama amacı taşır.

12. Hatıra, Batı edebiyatında yaygın bir türdür. Eski Yunan edebiyatında Ksenophon’un (MÖ 427-355)

………………………….. adlı eseri bu türün ilk örneği gösterilir.

13. Öğretici bir özellik taşıyan anı, …………………………. çevresinde gelişen metinlerdendir.

14. Türk edebiyatında anı türü özellikle 19. yy.ın ikinci yarısından itibaren ………………….. Dönemi Edebiyatı’yla

birlikte gelişme göstermiştir.

15. Anı türünde dil daha çok …………………………………………………. işlevinde kullanılır.Atatürk’ün ölümünü, İstanbul’dan dönüşümde, Prag’a vardığım gün haber almıştım. Tarihinin en kara,

en dramatik devrini yaşamakta olan Çekoslovakya’da herkes adeta kendi derdini unutmuş, bizim yasımıza

katılır gibiydi. Prag radyosu sık sık ve uzun uzadıya Atatürk’ten bahsediyor; yaptığı büyük işleri birer birer

sayıyor ve ölümünün Türk milleti için yerine konulmaz bir kayıp teşkil ettiğini anlatmaya çalışıyordu.

Elçiliğimiz, bana başsağlığı dilemeye gelen yerli dostlar ve yabancı meslektaşlarla dolup boşalmaya

başlamıştı. Bunların ifade ettikleri teessürde resmî veya diplomatik nezaket sınırlarını aşan bir samimilik ve

içlilik hissetmemek mümkün değildi. Hatta, Brezilya elçisi o kadar heyecana kapılmıştı ki bu sınırları fersah

fersah geçmiş ve Atatürk’ü göklere çıkarırcasına övdükten sonra “Size doğrusunu söyleyeyim mi? Bize eskiden

Türkiye denince gözümüzün önüne şöyle böyle dört beş milyonluk bir küçük Balkan memleketi gelirdi.

Ne vakit ki Kemal Paşa’nın adını işittik ve büyük Batı devletlerine karşı açtığı Kurtuluş Savaşı’nın ve bu savaşta

kazandığı zaferin haberlerini aldık, o hayalimizdeki küçücük Türkiye gözümüzde büyüdükçe büyüdü;

adeta savaş açtığı ‘büyük devletler’ sırasına geçti.” demişti.

(Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politikada 45 Yıl)

Bu anıyla ilgili aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.

a. Anlatıcı ile yazar aynı kişidir.                                                      (Y).....(D)

b. Anlatıcı konuyu ikinci tekil kişi (sen) ağzından anlatmıştır.   (Y).....(D)

c. Zaman zarfı kullanılmıştır.                                                           (Y).....(D)

ç. Birinci paragrafın son cümlesinde anlatım bozukluğu vardır. (Y).....(D)

d. Düşsel (fantastik) anlatım türü kullanılmıştır.                          (Y).....(D)


KONU İLE İLGİLİ TESTLER İÇİN AŞAĞIDA LİNKLERE TIKLAYIN

Aşağıdaki tabloda verilen yazar ve eserleri eşleştiriniz.

1. Mor Salkımlı Ev                              a. Muallim Naci

2. Matbuat Hatıralarım                      b. Ziya Paşa

3. Hac Yolunda                                   c. Halide Edip Adıvar

4. Ömer’in Çocukluğu                       ç. Kâzım Karabekir

5. Magosa Hatıraları                          d. Halit Ziya Uşaklıgil

6. Defter-i Âmal                                  e. Ahmet İhsan Tokgöz

7. İstiklâl Harbimiz                             f. Cenap Şahabettin

8. Saray ve Ötesi                                g. Namık Kemal

İşgal günlerinde, vaktiyle başkent olan koca şehirde, fukaralık ve sefalet vardı. Bir gün, içleri çorba dolu

karavanalarını taşıyan askerler Şemsipaşa’da deniz kenarındaki bir mermer türbenin önünden geçiyorlardı.

Türbenin önünde mermerden bir rıhtım vardı. Taşınırken sallanan karavanalardan ara sıra mermerlerin

üzerine çorba damlaları düşüyordu. Askerlerin beş on adım gerisinde yürüyen paçavralar giymiş yedi sekiz

yaşlarındaki bir çocuk, çorbanın damladığı yerlerde diz üstü geliyor, ellerini yere dayıyor ve eğilerek damlaları

birer birer yalıyordu. Yüzüne baktım; sıska yavru, bir çift kara gözden ibaret kalmıştı. Onun bakışını hiç

unutamayacağım.

(Halikarnas Balıkçısı, Mavi Sürgün)

Bu metinden hareketle anı türünün özelliklerini yazınız.

anı türünün özellikleri

*

*

*

*

*

*

*

*

Bizim kenar mahallenin çocuklarından, benden başka mektebe giden olmadı. Bu mahallede her çocuk,biraz çalışabilecek yaşa gelince ya bir dükkâna çırak olurdu yahut da ağalarının, babalarının yanında kır ve  toprak işlerine başlardı. Bizim mahallede anamdan başka az çok okuyan, yazan yoktu ama büyük küçük mahalle halkının mektebe, okuma bilene, kitaba karşı içten gelen, yerleşmiş saygısı vardı. Bizim mahalle halkı için mektep, kitap
ve okuyan insan, büyük ve mutlu varlıklardı. Bizim mahalle sokaklarında yerlerde hiçbir yazılı kâğıt parçası görülmezdi. Nereden gelmişse gelmiş, ister bir rüzgâr uçurmuş olsun, sokağa düşen her yazılı kâğıt parçasını gören büyük küçük herkes, onu hemen yerden kaldırırdı. Bir saçak arasına, bir duvar kovuğuna sokuştururdu. Ayak altından kurtarırdı. Çünkü üzerinde harfler, yazılar taşıyan bir kâğıt parçası kutsal bir şeydi.
(Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam)

Bu metne göre, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

a. Metin, .................... türünde yazılmıştır.

b. Metinde .................... anlatım türü kullanılmıştır.

c. Bu metnin anlatıcısı, .................... değil; gerçek bir kişidir.

ç. Metinde geçen “içten” kelimesinde şu ses olayı vardır: .................... .


KONU İLE İLGİLİ TESTLER İÇİN AŞAĞIDA LİNKLERE TIKLAYIN

TEST-1 İÇİN TIKLA

TEST -2 İÇİN TIKLA

 10.Sınıf Edebiyat Anı Ünitesi Çalışma Kağıdı,10.Sınıf Edebiyat Anı Çalışma Kağıdı,Anı Konusu Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI,

2 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk