sponsorlu reklam Admatic -sponsor

ayt edebiyat en çok çıkan yazar eser

ayt edebiyat yazar-eser listesi pdf, AYT Edebiyat Yazar Eser PDF 2023, AYT Edebiyat Yazar Eser 2023
Ayt Edebiyat yazar eser kaç soru çıkıyor, Eser-yazar tablosu, Edebiyat Yazarlar ve Eserleri PDF, Edebiyat Yazarlar ve eserleri, YKS Edebiyat Yazarlar ve Eserleri PDF

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için ayt edebiyat en çok çıkan yazar eser   üzerine bir paylaşım yapacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız 


ayt edebiyat en çok çıkan yazar eser


İslamiyet Öncesi ve İslami Dönem 
 

 • Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig 
   
 • Kaşgarlı Mahmut - Divan-ı Lügat'it Türk 
   
 • Ahmet Yesevi – Divan-ı Hikmet 
   
 • Edip Ahmet Yükneki – Atabet’ül Hakayık
   


Divan ve Halk Edebiyatı 
 

 • Mevlana – Mesnevi, Divan-ı Kebir (13.yy)
   
 • Ahmedi - İskendername  (14.yy)
   
 • Aşık Paşa - Garipname (14.yy)
   
 • Ahmet Paşa – Kerem / Güneş Kasidesi (15.yy)
   
 • Şeyhi – Harname , Hüsrev-ü Şirin  (15.yy)
   
 • Ali Şir Nevai - Mecalisü’n Nefais, Mizanül Evzan (15.yy)
   
 • Fuzuli – Beng ü Bade,  Leyla ile Mecnun, Su Kasidesi (16.yy)
   
 • Baki - Kanuni Mersiyesi 
   
 • Nabi – Hayriyye , Hayrabat, Tuhfetül Harameyn (17.yy)
   
 • Şeyh Galip - Hüsn-ü Aşk (18.yy)
   
 • Mercimek Ahmet – Kabusname (15.yy – Nesir)
   
 • Katip Çelebi - Keşfü’z Zünun, Cihannüma (17.yy – Nesir)
   
 • Yunus Emre - Risaletü’n Nushiyye (13.yy / Tekke – Tasavvuf)
   
 • Hacı Bektaş Veli - Makalat (13.yy Tekke – Tasavvuf)
   

Tanzimat I. Dönem Edebiyatı 
 

 • İbrahim Şinasi - Şair Evlenmesi 
   
 • Namık Kemal - Vatan Yahut Silistre, İntibah, Cezmi 
   
 • Ziya Paşa – Zafername, Rüya, Harabat, Şiir ve İnşa 
   
 • Ahmet Mithat Efendi - Felatun Bey’le Rakım Efendi, Yeniçeriler, Letaif-i Rivayat 
   
 • Şemsettin Sami - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Kamus-ı Türki (Kamus-ı Fransevi, Kamus-ı Arabi, Kamus’ul Alam) 
   
 • Ahmet Vefik Paşa - Şecere-i Türk, Lehçe-i Osmani 
   


Tanzimat II. Dönem Sanatçıları 
 

 • Recaizade Mahmut Ekrem - Araba Sevdası, Nağmei Seher, Yadigarı Şebap, Zemzeme 
   
 • Abdülhak Hamit Tarhan – Makber, Sahra, Validem, Nesteren 
   
 • Samipaşazade Sezai – Sergüzeşt, Küçük Şeyler 
   
 • Muallim Naci - Lugat-ı Naci, Demdeme, Ateşpare 
   
 • Nabizade Nazım – Karabibik, Zehra 
   

Servet-i Fünun Dönemi 

Tevfik Fikret - Rubab-ı ŞikesteHaluk’un DefteriŞermin (Ayrıca  Rubab-ı Şikeste kitabında geçen Tarih-i Kadim ve Sis şiirlerinin ne amaçla yazıldığını da bilmekte fayda var.) 
 

 • Cenap Şahabettin - Hac Yolunda, Afak-ı Irak (Elhan-ı Şita şiiri de parnasizmin ilk şiiridir, önemlidir.) 
   
 • Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Mezardan Sesler 
   
 • Mehmet Rauf – Eylül, Siyah İnciler 
   
 • Hüseyin Cahit Yalçın – Nadide, Hayal İçinde 
   
 • Süleyman Nazif - Firak-ı Irak 
   
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Gönül Hanım, Haristan ve Gülistan 

Servet-i Fünun Dönemi Bağımsız Sanatçılar 

 • Hüseyin Rahmi Gürpınar – Şık, Mürebbiye, Şıpsevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç 
   
 • Ahmet Rasim - Gülüp Ağladıklarım 
   


 

Fecr-i Ati Edebiyatı 
 

 • Ahmet Haşim - Göl Saatleri, Gurabahane-i Laklakan (Ayrıca Piyale eseri de çok önemlidir.) 
   
 • Emin Bülent Serdaroğlu – Kin, Dev Şarkısı 
   
 • Tahsin Nahit - Ruh-ı Bikayd, Ben Başka 
   

Milli Edebiyat Dönemi 
 

 • Mehmet Emin Yurdakul - Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanı 
   
 • Ziya Gökalp - Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık 
   
 • Ömer Seyfettin - Yüksek Ökçeler, And, Başını Vermeyen Şehit, Yalnız Efe, Kaşağı, Pembe İncili Kaftan 
   
 • Ali Canip Yöntem - Geçtiğim Yol 
   
 • Fuat Köprülü - Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Saz Şairleri Antolojisi (Fuat Köprülü eserleri
  bilimsel içerikler taşıdığından olsa gerek ÖSYM kendisini eserleri ile çok sormamaktadır.) 

   
 • Rıza Tevfik Bölükbaşı - Serab-ı Ömrüm 
   
 • Halide Edip Adıvar – Handan, Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Yolpalas Cinayeti 
   
 • Reşat Nuri Güntekin - Akşam Güneşi, Acımak, Anadolu Notları, Yeşil Gece, Damga 
   
 • Refik Halit Karay - Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri, Bugünün Saraylısı, Sürgün 
   
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore. Yaban, Bir Sürgün 
   
 • Hamdullah Suphi Tanrıöver - Dağ Yolu, Günebakan 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk