sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Tiyatro Ünitesi Çalışma Soruları Klasik

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Çalışma Soruları, 10.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Soruları Klasik, 10.Sınıf Tiyatro Ünitesi Çalışma Soruları, 10.Sınıf Tiyatro Ünitesi Çalışma Soruları Klasik, ÇALIŞMA KAĞITLARI,


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Tiyatro Ünitesi Çalışma Soruları Klasik   üzerine bir paylaşım yapacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


10.Sınıf Tiyatro Ünitesi Çalışma Soruları Klasik  

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz ?
 • ....................... Korku, heyecan ve acıma duyguları uyandırarak insan ruhunu kötülüklerden arındırma ve insanı doğru yola yönlendirmeyi amaçlayan bir tiyatro çeşididir.

 • ..................... Yaşamın, toplumun ve insanların gülünç yanlarını ortaya koyarak, seyirciyi güldürürken düşündürme ve doğru yola yöneltme amacını taşıyan bir tiyatro türüdür

 • ...................... Yaşamın hem acıklı hem de gülünç yanlarını, tıpkı günlük yaşamın içinde var olduğu gibi iç içe anlatan tiyatro çeşididir. Bir anlamda tragedyayla komedyanın özelliklerini birleştirmiştir. 

 • Tiyatro eseri, olayları oluş halinde gösterir ve buna .........denir. 

 • Tiyatroda yani dramatik bir eserde olay ve kişi olmak üzere iki temel öge bulunur. Tiyatroda da roman ve öyküde olduğu gibi .................................., ........................... ve ............... evreleri vardır. 
 • ............................ bir eser, olayların gelişmesine göre bazı bölümlere ayrılır, bunlara perde denir.

 • ............................  Komedyası: İnsan karakterindeki bozuk, aksak ve gülünç yanları anlatan komedya türüdür. İnsanın kusurlarını belli tipler üzerinde yoğunlaştırıp sergiler.  ,

 • ............................ Toplumun, toplumsal değerlerin, gelenek, görenek, örf ve adetlerin aksayan, bozulan, kusurlu yanlarını sergileyen komedyadır. 

 • ............................ : Yalnızca güldürmek amacıyla yazılan, olayların merak ve şaşkınlık yaratacak biçimde sıralandığı, bir derinliği ve iletisi olmayan komedya türüdür. 

 • ............................ Tiyatro: Saçma ya da uyumsuzluk tiyatrosu olarak günümüzde de varlığını gösteren bu akım, sürrealist tiyatro ile varoluşçu tiyatrodan beslenerek psikolojik derinlemesi olan oyunlara bir karşılık olarak kendini göstermiştir. 

 • ............................ Epik Tiyatro: Alman tiyatro yazarı Bertold Brecht tarafından geliştirilen bir tiyatro türüdür. Epik tiyatro, seyirciyi gözlemci olmaya çağıran, yargı vermeye zorlayan bir tiyatro türüdür. 


AŞAĞIDAKİ TİYATRO METNİ HANGİ TİYATRO TÜRÜNÜNDEN ALINMIŞ OLABİLİR ? NEDİNİ İLE AÇIKLAYINIZ ?

İphigeneia - Bu kadar uzun bir ayrılıktan sonra seni gördüğüm için çok seviniyorum, babacığım! 

Agamemnon - Baban da seni gördüğü için seviniyor, yavrum; bu sözleri ikimiz için de söylemiş oluyorsun.

 İphigeneia - Sağol. Beni yanına getirttiğine çok iyi ettin, baba. 

Agamemnon - Aynı şeyi ben de söyleyeyim mi bilmiyorum, kızım.

 İphigeneia - Beni gördüğüne seviniyorsun; ama bakışların ne kadar kaygılı. 

Agamemnon - Hem kral hem de başkomutan olan bir adamın birçok kaygıları vardır. 

İphigeneia - Kendini düşüncelere kaptırma. Şimdilik yalnız benimle ol. 

Agamemnon - Başka bir yerde değilim ki. Hep seninleyim. 

İphigeneia - Öyleyse kaşlarını çatma. Sevgili gözlerinin ifadesini değiştir. 

Agamemnon - İşte bak. Seni görmekten ne kadar sevinç duymam gerekse o kadar seviniyorum kızım.


Aşağıdaki tiyatro terimlerini açıklayınız ?
Adapte:
Aktör: 
Aktrist: 
 Diyalog: 
Dramatik örgü: 
Entrika:
Epizot: 
Fars (Farce) :
Fasıl: 
Feeri:
Kabare: 
Kostüm: 
Kulis: 
Mizansen: 
Monolog:
Muhavere: 
Pandomim: 
 Perde: 
Piyes: 
Rejisör: 
Repertuvar:
Replik: 
Retorik: 
Sahne: 
Senaryo: 
Skeç: 
Suflör: 
Tirad: 
Trajikomik: 
Tuluat:
Vodvil:
 
Geleneksel Türk Tiyatrosunu gösteren bir tablo çiziniz? 

Hacivat ve Karagöz'ü birer tip olarak karşılaştırınız.

Karagöz oyunundaki tiplere örnek veriniz.

Aşağıda verilen tiyatro metni hangi geleneksel tiyatrodan alınmış olabilir ? Nedenini açıklayınız.
UÇMAK KAVUKLU: Sorma Tosuncuğum, bir felâket atlattım ki tarif kabul etmez... 
PÎŞEKÂR: Aman, geçmiş olsun Hamdiciğim! 
KAVUKLU: Geçmiş olsun ki, geçmiş olsun...
PÎŞEKÂR: Naklet bakayım, merak ettim.
KAVUKLU: Canım, geçende fırtına çıkmadı mıydı? 
PÎŞEKÂR: Evet, hattâ ben korkudan evin bodrumuna kaç mıştım; sen nerede idin? 
KAVUKLU: Ben göklerde... 
PÎŞEKÂR: Deme!... KAVUKLU: Nasıl deme!... Hâlâ tir tir titriyorum... Hasım hasım yanıyorum...


Aşağıdaki cümleleri doğruluk ve yanlışlık açısından değerlendirniz.
 a. Olmuş ya da olması düşünülmüş birtakım olayların sahne üzerinde, gerçeğe uygun bir şekilde oyuncular tarafından gösterilmesine tiyatro denir. (…) 
b. Tiyatro türü, Yunanlıların MÖ 6. yüzyıldaki dinsel törenlerinden (Bereket tanrısı Dionysos adına düzenlenen şenliklerden) doğmuştur. (…)
 c. Trajedi ve komedi mensur ( düz yazı) biçiminde yazılır. (…) 
ç. Dramlarda, trajedilerde işlenen acıklı olaylarla komedi oyunlarında işlenen güldürü unsurları bir arada işlenir. (…)
 d. Karagöz, meddah ve dram geleneksel Türk tiyatrosu içinde değerlendirilir. (…) 
e. Orta oyunun kahramanlarından Kavuklu, Karagöz oyunundaki Hacivat’ın; Pişekar da Karagöz'ün karşılığıdır. (…) 
f. Bir tek kişinin bir olayı veya hikâyeyi seyirci önünde hareket ve taklitlerle canlandırması sanatına meddahlık denir. Bu sanatı sergileyene de meddah denir. (…) 
g. Geleneksel Türk tiyatrosunda kostüm ve dekor önemli yer tutar. (…) 
ğ. Tiyatro, sahneden canlandırması yönüyle edebiyattan farklıdır, metne dayanması ise edebiyatla ortak özelliğidir. (…)
 h. Türk edebiyatında ilk tiyatro eseri örneği Servet-i Fünun döneminde Batı etkisiyle verilmiştir. (…) 
ı. İlk yerli tiyatro Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre adlı eseridir. (…)
 i. Komedyada kahramanlar soylu kişilerden seçilir. (…)
 j. Dram beş perdeden oluşur. (…) 
k. Dram, nazım ya da nesir biçiminde yazılabilir. (…)
 l. Köy Seyirlik Oyunları, yılın belli günlerinde, düğünlerde, bayramlarda, kutlama törenlerinde oynanan oyunlardır. (…) 
m. Geleneksel Türk tiyatrosu yazılı metne dayanır. (…) 
n. Meddah, Karagöz, Orta oyunu sahnede oynanan ve taklide dayanan oyunlardır. (…)
 o. Meddahlık anlatım ve hareketten çok ses taklidi, jest ve mimiklere dayanan bir sanattır. (…) 
ö. Modern tiyatro, komedi, trajedi ve dram olmak üzere üçe ayrılır. (…) 
p. Tiyatro hem göze hem kulağa seslenir. (…) 
r. Tiyatroda seyredilen oyunun bütünüyle yazıya aktarılması mümkündür. (…)
  (   )


Aşağıdaki özelliklerin trajediyle mi yoksa komediyle mi ilgili olduğunu belirleyiniz.
 Bazı özelliklerin ortak olduğunu göz önünde bulundurunuz.  Komedi için "K"  Trajedi için "T" harfi koyunuz.
a. Manzum olarak yazılır. (   ) 
b. Konularını mitoloji ve tarihten alır. (   )
 c. Kişilerde ya da toplumda görülen aksaklıklar, gülünç taraflar sergilenerek ortaya konur.  (   )
ç. Üç birlik kuralına uyulur.  (   )
d. Kişiler, toplumun her kesiminden olabilir.  (   )
e. Vurma, yaralama, öldürme olayları sahnede gösterilmez; konuşmalarla duyurulur. (   )
 f. Modern tiyatro içinde değerlendirilir. (   )
 g. Sade, açık, anlaşılır bir dil kullanılır. Halk diline yer verilmez.  (   )
ğ. Beş perdeden oluşur.  (   )
h. İnsanların hayatını, karşılaştıkları faciaları, korku ve heyecan örgüsü içinde, sahnede gözler önüne serer.  (   )
 ı. Kusursuz bir üslubu vardır. Kaba sözlere yer verilmez.  (   )
i. Diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.  (   )
 j. Karakter, entrika, töre gibi çeşitleri vardır. (   )
 k. Eski Yunan edebiyatında ortaya çıkmıştır. (   )
 l. En büyük temsilcisi Moliere'dir.  (   )
m. Erdem ve ahlaka önem verilmiştir.  (   )
 n. İnsanların sevgi ve acıma duygularını güçlendirerek onları kötülüklerden uzak tutmayı amaçlar.  (   )
 o. Amaç seyirciyi güldürürken düşündürmek ve doğru yolu göstermektir.Aşağıda tanımı verilen kavramların ne olduğunu yazınız.

 • Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden doğma, cinlerin, perilerin de rol aldığı bir tiyatro türü. (  ......................... )

 • Tiyatro sahnesinde, sanatçıların bütün el, kol, ayak ve benzeri beden hareketleri.(  ......................... )

 •  Tiyatroda, sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlamada kullanılan eşyanın toplu adı. (  ......................... )

 •  Bir piyesteki karşılıklı konuşmalarda, bir kişinin uzun uzun konuşması. (  ......................... )

 • Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşidi. (  ......................... )

 •  Sanatçılar, oynadıkları eserin konusuna bağlıdırlar; ama oyundaki sözleri içlerinden geldiği gibi söylerler. Yazılı esere uymak mecburiyetleri yoktur. (  ......................... )

 •  Tiyatroda sanatçıların giydiği oyuna uygun kıyafet. (  ......................... )

 •  İnsanın içinden kendisiyle konuşması.(  ......................... )

 •  Komedinin, sanat yönü az, kaba bir türü. (  ......................... )

 •  Çok eskiden tiyatrolarda perde arası gösterisiydi, sonra bağımsız olmuştur. (  ......................... )

 • Toplumsal sorunları, mizahi bir yaklaşımla hicveden tiyatro türüdür.(  ......................... )

  Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk