sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Ödev Yayınları Sayfa 201

 9.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI ÖDEV YAYINLARI 2023-2024, 9. Sınıf EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI, KİTAP CEVAPLARI,


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

 

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

 

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları ÖDEV Yayınları 2023-2024  üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

 

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

CEVAPLAR AŞAĞIDA

 

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum


destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız

 

 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları ÖDEV Yayınlar SAYFA 


9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ödev Yayınları Sayfa 201

3. Metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili neler söylenebilir?

 • Cevap: Metin bir tiyatro metnidir ve diyaloglara dayanmaktadır, hareketler yay ayraç içinde verilmiştir. Gayet sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

4. Metnin biçim özellikleriyle ilgili neler söylenebilir?

 • Cevap: Metin düzyazı biçiminde hazırlanmıştır.

5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri Ah Şu Gençler adlı metinden hareketle uygun ifadelerle tamamlayınız

 • Cevap:

a) Metinde oyuncuların davranışları ayraç içinde verilmiştir.
b) Sahnede rol alan oyuncular diyaloglardan önce ayraç içinde verilmiştir.
c) Tiyatro metninin ana bölümüne perde adı verilir.

6. Metindeki zarfları bularak zarfların türlerini belirleyiniz.

 • Cevap:

Metindeki zarfları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Şimdi: Zaman zarfı
 • Ayaklarımızın ucuna basa basa: Durum zarfı
 • Heyecandan: Durum zarfı
 • Kırık yılda bir: Zaman zarfı
 • Öyle: Durum zarfı
 • Saat kaçta: Soru zarfı
 • Yanılıp: Durum zarfı
 • Sorularımıza cevap vermek üzere: Durum zarfı
 • Niye: Soru zarfı
 • Bir bilim adamı olarak: Durum zarfı

7. Aşağıda özellikleri verilen tiyatro türlerinin adlarını tablodaki boşluklara yazınız.

 • Cevap: AŞAĞIDAN İSTEDİĞİNİZ ÖZELLİKLERİ ALIP YAZABİLİRSİNİZ
Trajedi 

Konusunu tarih ya da mitolojiden alan, acıklı bir sonu olan seyirciye, hayatın acıklı yönlerini göstermek, ahlak, erdemi anlatmak için yazılmış tiyatro türüdür.

 1. İlk örnekleri MÖ 6. yüzyılda Antik Yunan’da verilmeye başlanmıştır.

 2. Dramatik örgü, genellikle yüceltilmiş sözlerle konuşan bir kahramanın iyi bir durumdan kötü bir duruma düşmesi üzerine kurulmuştur.

 3. Temel amaç, tutkuların insanı felakete sürükleyebileceğinin izleyiciye gösterilmesidir:

 4. Tragedyalar baştan sona ciddi bir hava içinde oynanmış; izleyicide ürperti, korku, acı uyandıracak olaylara sahnede yer verilmemiş; sahne dışında gerçekleştirilen bu olayların haberleri sahnede duyurulmuştur.

 5. Tragedyalar, diyalog ve koro bölümlerinden oluşmuştur.

 6. Tragedyada konular tarih ve mitolojiden alınmış, erdem ve ahlâk gibi değerler yüceltilmiştir.

 7.Üç birlik kuralına uyulmuştur.

 8. Tragedyalar manzum olarak yazılmıştır.

  9.Kötü, bayağı söz ve söyleyişler yoktur.

 10. Tragedyalarda kahramanlar soylular, krallar, Tanrılar ve tarihi karakterlerdir.

 Eski Yunan'da: Aiskhylos, Euripides, Sophokles

 Fransız edebiyatında: Corneille ve Racine temsilcileridir.Komedi Nedir, Özellikleri, Temsilcileri, Kısaca Madde Madde

KOMEDİ


İnsanların ve olayların gülünç yanlarını sergileyen her tür tiyatro eserine komedi denir. İlk komediler de trajediler gibi Antik Yunan’da yazılmış ve oynanmıştır.

 1. Komedyada kişisel ve toplumsal bozuklukların yol açtığı gülünç durumlar sahnelenmiş, seyircinin güldürülürken düşündürülmesi ve doğru yola yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

 2Komedyada konular, günlük yaşamdan; kişiler halktan sıradan kesimden seçilmiştir.

 3İzleyicinin korkmasına ve acı duymasına neden olabilecek her tür olay sahnede

gösterilebilmiştir.

 4. Antik Yunan ve Roma komedyaları diyalog ve koro bölümlerinden oluşmuş; manzum olarak yazılan bu metinlerde üç birlik kuralına uyulmuştur.

 5. Üslupta soyluluk aranmamış, metinde her türlü kaba söze yer verilebilmiştir.

 6. Üç birlik kuralına uyulur.

 7. Birbiri ardınca süren koro ve diyalog bölümleri vardır.

 8. Antik komedyanın en tanınmış yazarları, Aristophanes, Menandros ve Plautus’tur. Moliere de 17. yüzyılda birçok komedya yazmıştır.

 

Komedi Türleri

a. Karakter komedyası: 

 

b. Töre komedyası: 

 

c. Entrika komedyası: 

 


Edebiyatımızdaki modern tiyaro türünün ilk örneği olan Şinasi’nin Şair Evlenmesi, töre komedyalarına örnek gösterilebilir.DRAM


Belli başlı özellikleri şunlardır:

1. Yaşamı, olayları, kişileri gerçek dünyada olduğu gibi, gülünç ve üzücü, olumlu ve olumsuz yanlarıyla birlikte verme amacı vardır.

 2. Konular günlük hayattan alınabileceği gibi tarihten de alınabilir. Hem acıklı hem de gülünç sahneler bulunur.

 3. Kişiler yaşamın her alanından, halkın her kesiminden seçilebilir.

 4. Her millet kendi kimliğini yansıtan ögeleri kullanabilir.

5. Üzüntü ve korku verici olaylar sahnede gösterilebilir.

 6. Nazım ya da nesir yoluyla yazılabilir.

 7. Üç birlik kuralında yer alan zaman ve yer birliği kuralına uyma zorunluluğu yoktur.

8. Gerçekler ön planda yaşanmış veya yaşanması muhtemel olaylar canlandırılır.

 9.İlk örneklerini Shakespeare verir ancak bunu bir tür haline getiren Victor Hugo’dur.

 10.Bu tiyatro türünün gelişmesine Shakespeare, Goethe, Schiller ve Victor Hugo’nun önemli  katkıları olmuştur.


8. Tiyatro, insanları baskıdan kurtarır, onların düşünüp de yüksek sesle söyleyemeyeceği şeyleri dile getirir. Açık sözlü bir sanattır tiyatro, hemen herkese hitap eder; onun için de bazı dönemlerde kendisinden korkulan, çekinilen bir kurum kimliği kazanmıştır. Nitekim Gogol’un “Yüzünüz çarpıksa aynaya kızmayın; o, her şeyi olduğu gibi gösterir.” sözü tiyatronun yasaklandığı bir dönemde söylenmiştir. Bu söz aynı zamanda onun işlevlerini de açıklar. Bu parçada tiyatroyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) İnsanların içinden geçenleri ortaya koymasına
B) Gerçekleri değiştirmeden yansıtmasına
C) Etkileyici bir sanat dalı olmasına
D) Eğitici ve öğretici yanının ağır basmasına
E) Geniş kitlelere seslenebilmesine

 • CevapD

9. Sınıf Ödev Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 201

..

.
CEVAP: 


.


KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA

 9. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Ödev Yayınları 2023-2024

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA

 

9-sinif-edebiyat-kitap-cevaplari-odev-yayinlari-sayfa-

SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109,110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,,157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, vediğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI ÖDEV  YAYINLAR, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI ÖDEV  YAYINLARI, 9 EDEBİYAT CEVAPLARI,  9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY,9.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI ÖDEV ,9.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI ,SAYFA,ÖDEV yayınları 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları,11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI ÖDEV YAYINLARI, , 9.SINIF EDEBİYAT ÖDEV  YAYINLARI CEVAPLARI, 9 sınıf edebiyat kitabı cevapları ÖDEV ,ÖDEV yayınları 9 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,9.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları ÖDEV yayınları 

 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk