sponsorlu reklam Admatic -sponsor

MODERN TİYATRO TÜRLERİ NELERDİR ÖZELLİKLERİ TEMSİLCİLERİ

MODERN TİYATRO TÜRLERİ NELERDİR ÖZELLİKLERİ TEMSİLCİLERİ

MODERN TİYATRO TÜRLERİ,MODERN TİYATRO ÖZELLİKLERİ, MODERN TİYATRO TEMSİLCİLERİ, 


 derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  
MODERN TİYATRO TÜRLERİ NELERDİR ÖZELLİKLERİ TEMSİLCİLERİ  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


doğru konum = derskonum


İYİ ÇALIŞMALAR
MODERN TİYATRO TÜRLERİ

MODERN TİYATRO TÜRLERİ NELERDİR ÖZELLİKLERİ TEMSİLCİLERİ
MODERN TİYATRO TÜRLERİTrajedi Nedir, Özellikleri, Temsilcileri, Kısaca Madde Madde
VİDEO ANLATIM AŞAĞIDA

Konusunu tarih ya da mitolojiden alan, acıklı bir sonu olan seyirciye, hayatın acıklı yönlerini göstermek, ahlak, erdemi anlatmak için yazılmış tiyatro türüdür.

 1. İlk örnekleri MÖ 6. yüzyılda Antik Yunan’da verilmeye başlanmıştır.

 2. Dramatik örgü, genellikle yüceltilmiş sözlerle konuşan bir kahramanın iyi bir durumdan kötü bir duruma düşmesi üzerine kurulmuştur.

 3. Temel amaç, tutkuların insanı felakete sürükleyebileceğinin izleyiciye gösterilmesidir:

 4. Tragedyalar baştan sona ciddi bir hava içinde oynanmış; izleyicide ürperti, korku, acı uyandıracak olaylara sahnede yer verilmemiş; sahne dışında gerçekleştirilen bu olayların haberleri sahnede duyurulmuştur.

 5. Tragedyalar, diyalog ve koro bölümlerinden oluşmuştur.

 6. Tragedyada konular tarih ve mitolojiden alınmış, erdem ve ahlâk gibi değerler yüceltilmiştir.

 7.Üç birlik kuralına uyulmuştur.

 8. Tragedyalar manzum olarak yazılmıştır.

  9.Kötü, bayağı söz ve söyleyişler yoktur.

 10. Tragedyalarda kahramanlar soylular, krallar, Tanrılar ve tarihi karakterlerdir.

 Eski Yunan'da: Aiskhylos, Euripides, Sophokles

 Fransız edebiyatında: Corneille ve Racine temsilcileridir.Komedi Nedir, Özellikleri, Temsilcileri, Kısaca Madde Madde


KOMEDİ

VİDEO ANLATIM AŞAĞIDA

İnsanların ve olayların gülünç yanlarını sergileyen her tür tiyatro eserine komedi denir. İlk komediler de trajediler gibi Antik Yunan’da yazılmış ve oynanmıştır.

 1. Komedyada kişisel ve toplumsal bozuklukların yol açtığı gülünç durumlar sahnelenmiş, seyircinin güldürülürken düşündürülmesi ve doğru yola yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

 2Komedyada konular, günlük yaşamdan; kişiler halktan sıradan kesimden seçilmiştir.

 3İzleyicinin korkmasına ve acı duymasına neden olabilecek her tür olay sahnede

gösterilebilmiştir.

 4. Antik Yunan ve Roma komedyaları diyalog ve koro bölümlerinden oluşmuş; manzum olarak yazılan bu metinlerde üç birlik kuralına uyulmuştur.

 5. Üslupta soyluluk aranmamış, metinde her türlü kaba söze yer verilebilmiştir.

 6. Üç birlik kuralına uyulur.

 7. Birbiri ardınca süren koro ve diyalog bölümleri vardır.

 8. Antik komedyanın en tanınmış yazarları, Aristophanes, Menandros ve Plautus’tur. Moliere de 17. yüzyılda birçok komedya yazmıştır.

 

Komedi Türleri

a. Karakter komedyası: Kişilerin olumsuz, çarpık, gülünç taraflarının ön plana çıkarıldığı komedyalara karakter komedyası denir. Moliere’in Cimri ve Tartuffe, Shakespeare’in Venedik Taciri, bu tür komedyalara örnek gösterilebilir.

 

b. Töre komedyası: Toplumun, geleneklerin ve çeşitli toplumsal değerlerin gülünç, çarpık ve aksayan yönlerinin ele alındığı komedyalara töre komedyası denir. Aristophanes’in Eşek Arıları, Moliere’in Gülünç Kibarlar, Gogol’ün Müfettiş,

 

c. Entrika komedyası: Olayların, insanı şaşırtacak, kişide merak duygusu uyandıracak biçimde geliştiği komedya türüne entrika komedyası denir. Moliere’in Scapin’in Dolapları, Shakespeare’in Yanlışlıklar Komedyası buvtürden yapıtlardır.

Eski Yunan'da Aristophanes, Menandros, Terentius, Plautus, Fransız Edebiyatı’nda Moliere temsilcileridir.

 


Edebiyatımızdaki modern tiyaro türünün ilk örneği olan Şinasi’nin Şair Evlenmesi, töre komedyalarına örnek gösterilebilir.


Dram Nedir, Özellikleri, Temsilcileri, Kısaca Madde Madde


DRAM


VİDEO ANLATIM AŞAĞIDA

Yüzyıllar boyunca trajedi ve komediden ibaret olan Batı tiyatrosuna 18. yüzyıldan itibaren dram türü eklenmiştir.

 Dram, klasisizm akımının kuralcılığına karşı gelişen romantizm akımıyla birlikte ortaya çıkmış bir tiyatro türüdür.

Dram kelimesi, sonraki zamanlarda tragedya ve komedya dışındaki bütün tiyatro eserlerini, hatta bütün bir tiyatro edebiyatını karşılar hâle gelmiştir.

 Tür olarak dram: Hayatı olduğu gibi acıklı ve gülünç yönleriyle sahnede göstermek için yazılan tiyatro eseridir.

 

Belli başlı özellikleri şunlardır:

1. Yaşamı, olayları, kişileri gerçek dünyada olduğu gibi, gülünç ve üzücü, olumlu ve olumsuz yanlarıyla birlikte verme amacı vardır.

 2. Konular günlük hayattan alınabileceği gibi tarihten de alınabilir. Hem acıklı hem de gülünç sahneler bulunur.

 3. Kişiler yaşamın her alanından, halkın her kesiminden seçilebilir.

 4. Her millet kendi kimliğini yansıtan ögeleri kullanabilir.

5. Üzüntü ve korku verici olaylar sahnede gösterilebilir.

 6. Nazım ya da nesir yoluyla yazılabilir.

 7. Üç birlik kuralında yer alan zaman ve yer birliği kuralına uyma zorunluluğu yoktur.

8. Gerçekler ön planda yaşanmış veya yaşanması muhtemel olaylar canlandırılır.

 9.İlk örneklerini Shakespeare verir ancak bunu bir tür haline getiren Victor Hugo’dur.

 10.Bu tiyatro türünün gelişmesine Shakespeare, Goethe, Schiller ve Victor Hugo’nun önemli  katkıları olmuştur.


MÜZİKLİ TİYATRO TÜRLERİ NELERDİR? ÖZELLİKLERİ KISACA


Müzikli Tiyatro:

Müzikli tiyatrolar, sözleri müzikle bestelenerek sahnede canlandırılan oyunlardır. Bu tür tiyatrolarda konunun bir bölümü veya tamamı bestelenmiş olabilir.

Opera: Trajedi ve dramın bütün sözlerinin müzikle bestelenmiş şeklidir. Tamamı bestelenmiş olarak müzik eşliğinde sahnelenen operalar, kültür seviyesi yüksek olan toplumsal tabakalara seslenir. Müzikli ve duygusal tiyatro eserleri içinde sanat değeri en yüksek tür olan operalarda, oyuncular eseri büyük bir orkestra eşliğinde sahneler.

  VİDEO ANLATIM AŞAĞIDA


Operet: Bu tiyatro türünde sözlerin bir kısmı müzikli, diğer kısmı müziksizdir. Operetlerde oyunun müziksiz olan kısmı daha fazladır. Halkın pek çok kesimini içeren geniş bir kitleye seslenir. Basit bir anlatımı olan operet, halkın anlayabileceği bir dile sahiptir. Bu tür, halk için yazılan, onu seviyesine uygun olan eğlenceli ve hafif konuları içerir.

 Komedi müzikal: Vodvil veya komedi türü oyunların arasına müzik parçalarının konması şeklinde ortaya çıkan tiyatrodur.

  Bale: Sözsüz tiyatro oyunu olan bale, sahne eserindeki konunun müzik ve dansla canlandırılmasından ibarettir.

 Revü: Tablo, skeç, şarkı ve monolog gibi sahnelerden kurulu, daha çok. gündelik olayları alaya alan ve taşlayan gösteri türüne denir. Operetin daha hafif bir biçimi olan revü; dedikoducu, geveze, boşboğaz bir kadın ile bir erkeğin konuşmaları şeklinde sergilenir. Aralarda müzik ve danslara yer verilir.

 Skeç: Genellikle bir nükteyle son bulan, az kişili ve yalın, şakacı bir içeriği olan kısa, müzikli oyundur.

 Vodvil: Hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, içinde şarkılara da yer verilen hafif komedidir. Bu nedenle vodvil, bir "komedi türü" olarak da gösterilir.

 

Pandomim: Duygu ve düşünceleri müzik ve türlü eşyalar aracılığıyla ortaya koyan, bazen dansla, bazen de el, kol, ayak ve yüz hareketleriyle yansıtan, sözlerin yer almadığı oyundur


...... ..........Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk