sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF EDEBİYAT DERS KONULARI YENİ MÜFREDAT 2024

11.SINIF EDEBİYAT DERS KONULARI YENİ MÜFREDAT 2024, EDEBİYAT DERS NOTLARI YENİ MÜFREDAT, 11.SINIF EDEBİYAT KONULARI, 11.SINIF EDEBİYAT KONU ANLATIMI YENİ MÜFREDAT,11.sınıf edebiyat notları pdf 11. Sınıf Edebiyat Sınav Konuları MEB 11. sınıf edebiyat 2. dönem 1. yazılı konuları 11.sınıf edebiyat konuları 12.sınıf edebiyat konuları 11. sınıf edebiyat konuları pdf 11. Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı 11. ve 12. Sınıf Edebiyat Konuları

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.SINIF EDEBİYAT DERS KONULARI YENİ MÜFREDAT 2024 üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

11. SINIF

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ TEMA DAČILIMI

İşlemler

1. TEMA

2. TEMA

3. TEMA

4. TEMA

Bir Diyeceğim Var!

Kültür Yolculuğu

Yaşamın İzinde

Hayatın Aynası

 

 

 

 

 

 

 

11. SINIF Temaların Doğası

Türk Dili ve Edebiyatında Dil Farkındalığı

 

 

 

 

Metin Tahlili

Okuma

Karagöz oyunu Mektup

Ara Metin: Dilekçe

Dinleme/İzleme

Çok modlu metin

Okuma

Hikâye (Türk dünyası) Ara Metin: Anı

Orhun Abideleri

Ara Metin: Dîvânu Lugâti’t-Türk

Dinleme/İzleme Çok modlu metin (Âşık atışması)

Okuma Roman Biyografi

Ara Metin: Tez- kire

Dinleme/İzleme

Çok modlu metin

(Radyo tiyatrosu)

Okuma

Tiyatro Küçürek hikâye

Dinleme/İzleme Çok modlu metin (Belgesel)

 

 

 

 

Edebiyat Atölyesi

Konuşma

Sözlü iletişim engellerini konu alan bir drama sergileyebilme

Yazma

e-posta yazabilme

Konuşma

Türk dünyasına ait görsellerden hareketle Türk kültürünün özelliklerini yansıtan bir konuşma yapabilme

Yazma

Çevrim içi müze gezisi yapıp izlenimlerini yazabilme

Konuşma

Mülakat yapabilme (Okunan romandaki bir karakterle)

Yazma

Metinde etkilendiği bir diyaloğu yeniden yazabilme

Konuşma Okuduğu tiyatroyu dramatize edebilme

Yazma

Dinlenen/izlenen belgesele afiş hazırlayabilme
 

 

Öğrenme Çıktı Sayısı

Süre

TEMA

Ders Saati

Yüzde Oranı (%)

BİR DİYECEČİM VAR!

22

43

24

KÜLTÜR YOLCULUČU

22

43

24

YAŞAMIN İZİNDE

22

43

24

HAYATIN AYNASI

22

43

24

OKUL TEMELLİ PLANLAMA

-

8

4

TOPLAM

88

180

100                    11. sınıf Türk dilinin kullanımına ilişkin farkındalık sağlamayı hedeflediğinden Türk dünyası edebiyatlarından ör- neklere yer verilmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca seçilecek metinlerin Azerbaycan, Balkan, Irak, Kıbrıs, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar ve Türkmen edebiyatlarının seçkin örneklerinden olmasına da dikkat edilmeli; Bahtiyar Va- habzade, Mehmed Emin Resulzade, Hüseyin Cavid, Mağcan Cumabayulı, Abay Kunanbayev, Muhtar Avezov, Cen- giz Aytmatov, Mukay Elebayev, Abdulla Kadirî, Magtımgulu, Cengiz Dağcı, Abdullah Tukay, Hasan Sabri Ayvazov, Osman Türkay, Özker Yaşın gibi Türk dünyası edebiyatının önde gelen şair ve yazarlarına yer verilmelidir. • Temalar arasında ve her sınıf düzeyinde bir örüntü kurulmaya çalışılmıştır. Her tema, 2 okuma ve 1 dinleme/izleme metni üzerinden kurgulanmıştır. Öğrencilerin farklı metin türleriyle karşılaşabilmesi için metin tahlilinde, özellikle okuma be- cerisinde, ara metinlere yer verilerek metinler arası ilişki kurulması hedeflenmiştir.Temalarda yer alacak ara metinler belirtilmiştir.

 • Edebiyat atölyesinde öğrencinin karşılaşabileceği etkinlikleri çeşitlendirmek amacıyla ana ve ara türlerin verilmesine, metin tahlilindeki içerik ile eş güdümlülük sağlanmasına dikkat edilmiştir. Temada yer verilecek metinlere yönelik açık- lama parantez içinde belirtilmiştir. Temada ana metinlerle ilişkilendirilecek ara metinler ise “Ara metin: ... “ şeklinde tabloda ifade edilmiştir.

 • Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

 • • Öğrenci Merkezli Yaklaşım: Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ve öğrenme profillerine uygun ola- rak öğrenme etkinlikleri düzenlenmelidir. Öğrenciyi aktif kılacak farklı öğretme-öğrenme yöntem ve teknikleri (örneğin 5E modeli, okuma çemberi, farklılaştırılmış öğretim, tartışma yöntemleri vb.) kullanılmalıdır.

 • • Anlamlı ve Bağlama Dayalı Öğrenme: Öğrencilerin günlük hayat deneyimlerinden yola çıkarak anlamlı öğrenme deneyimleri sunulmalıdır. Öğrenme ortamı öğrencinin edindiği bilgi, beceri ve tutumu kendi yaşantısında kullan- masına fırsat verecek şekilde düzenlenmelidir.

 • • Öğrenme Çıktılarının Belirlenmesi: Öğretim süreci; öğrencilerin edinmesi gereken temel bilgi, beceri, değer ve tutumlar üzerine odaklanmalıdır.

 • • Öğrenci Katılımı ve Etkileşimi: Öğrenme süreci öğrencilerin aktif katılımını destekleyecek şekilde planlanma- lıdır. Dersin başlangıcı, öğrencilerin dikkatini çekecek nitelikte ve öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmek üzere kurgulanmalıdır. Bu süreçte öğrencinin konuya ilişkin hem ön bilgileri belirlenmeli hem de derse ilişkin öğrenci motivasyonu sağlanmalıdır. İçerik, öğrencinin bilgiyi keşfetmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır. Özellikle bilginin keşfedilmesinde ve inşa edilmesi sürecinde öğrencilerin birbirleri arasında etkileşim hâlinde olması sağlanmalı böylece öğrenciler arasında deneyim paylaşımı desteklenmelidir. Dersin sonunda öğrencinin öğrendiği bilgi, beceri ve tutumu yaşamına aktarmasını destekleyecek etkinliklere yer verilmelidir.


 • • Farklılaştırılmış Öğretim: Öğrencilerin farklı öğrenme hızları, beceri düzeyleri ve ilgi alanları göz önünde bulun- durularak öğretim içeriği, süreç ve ürünler çeşitlendirilmelidir.

 • • Değerlendirme ve Geri Bildirim: Sürekli ve adil bir değerlendirme süreci tasarlanmalı, öğrencilere etkili geri bil- dirim sağlanmalı ve bu geri bildirim öğrenme sürecini destekleyici olmalıdır.

 • • Öğrenci Çeşitliliği: Öğrencilerin farklı hazır bulunuşluklara, yeteneklere, öğrenme profilline ve kültürel geçmişe sahip olduğu kabul edilmeli ve öğretme-öğrenme sürecinde söz konusu bireysel farklılıklar dikkate alınarak öğ- retim ortamı çeşitlendirilmelidir. Öğretimin çeşitlendirilmesi için öğrencilerin bireysel farklılığını destekleyecek yöntem ve tekniklerden yararlanılmalıdır.


 • • Esneklik: Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, materyallerin seçiminde ve öğretim sürecinde öğrenci ihti- yaçlarına göre esnek olunması önemlidir.

  Yorum Gönder

  Daha yeni Daha eski

  sponsor reklamı

  SPONSOR REKLAMI

  derskonumesnk