sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.SINIF EDEBİYAT DERS KONULARI YENİ MÜFREDAT 2024

12.SINIF EDEBİYAT DERS KONULARI YENİ MÜFREDAT 2024, EDEBİYAT DERS NOTLARI YENİ MÜFREDAT, 12.SINIF EDEBİYAT KONULARI, 12.SINIF EDEBİYAT KONU ANLATIMI YENİ MÜFREDAT,

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.SINIF EDEBİYAT DERS KONULARI YENİ MÜFREDAT 2024 üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

12. SINIF

 

   12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ TEMA DAČILIMI

İşlemler

1. TEMA

2. TEMA

3. TEMA

4. TEMA

Benim Yolculuğum

Toplumun Ahengi

Hayatın Dengesi

Hayalimdeki Yarın

 

 

 

 

 

 

12. SINIF Temaların Doğası

Türk Dili ve Edebiyatının Günlük Yaşamla İlişkisi

 

 

 

Metin Tahlili

 

 

 

Metin Tahlili

Okuma

Günlük

Ara Metin: Blog Şiir

Ara Metin: Hikâye

Dinleme/İzleme Çok modlu metin (Söyleşi)

Okuma Roman Makale

Dinleme/İzleme Çok modlu metin (Haber metni)

Okuma

Gezi yazısı

Ara Metin: Broşür Hikâye

Dinleme/İzleme

Çok modlu metin

 

 

 

 

Edebiyat Atölyesi

 

 

 

 

Edebiyat Atölyesi

Konuşma

Kişisel gelişimi etkileyen unsurlar hakkında konuşabilme

Yazma

Geleceğe dair planlarını bir forumda anlatabilme

Konuşma

İçeriğini hazırladığı haber metnini su- nabilme

Yazma

Okuduğu metinle ilgili bir eleştiri yazı- sı yazabilme

Konuşma

Çevre ve teknolojiyle ilgili güncel bir sorun hakkında sunum hazırlayabilme

Yazma

Anket hazırlayıp uygulayabilme ve sonuçlarını yazılı paylaşabilme
 

 

Öğrenme Çıktı Sayısı

Süre

TEMA

Ders Saati

Yüzde Oranı (%)

BENİM YOLCULUČUM

22

43

24

TOPLUMUN AHENGİ

22

43

24

HAYATIN DENGESİ

22

43

24

HAYALİMDEKİ YARIN

22

43

24

OKUL TEMELLİ PLANLAMA

-

8

4

TOPLAM

88

180

100

 • Temalar arasında ve her sınıf düzeyinde bir örüntü kurulmaya çalışılmıştır. Her tema, 2 okuma ve 1 dinleme/izleme metni üzerinden kurgulanmıştır. Öğrencilerin farklı metin türleriyle karşılaşabilmesi için metin tahlilinde, özellikle okuma be- cerisinde, ara metinlere yer verilerek metinler arası ilişki kurulması hedeflenmiştir.Temalarda yer alacak ara metinler belirtilmiştir.

 • Edebiyat atölyesinde öğrencinin karşılaşabileceği etkinlikleri çeşitlendirmek amacıyla ana ve ara türlerin verilmesine, metin tahlilindeki içerik ile eş güdümlülük sağlanmasına dikkat edilmiştir. Temada yer verilecek metinlere yönelik açık- lama parantez içinde belirtilmiştir. Temada ana metinlerle ilişkilendirilecek ara metinler ise “Ara metin: ... “ şeklinde tabloda ifade edilmiştir.

 • Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

 • • Öğrenci Merkezli Yaklaşım: Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ve öğrenme profillerine uygun ola- rak öğrenme etkinlikleri düzenlenmelidir. Öğrenciyi aktif kılacak farklı öğretme-öğrenme yöntem ve teknikleri (örneğin 5E modeli, okuma çemberi, farklılaştırılmış öğretim, tartışma yöntemleri vb.) kullanılmalıdır.
 • • Anlamlı ve Bağlama Dayalı Öğrenme: Öğrencilerin günlük hayat deneyimlerinden yola çıkarak anlamlı öğrenme deneyimleri sunulmalıdır. Öğrenme ortamı öğrencinin edindiği bilgi, beceri ve tutumu kendi yaşantısında kullan- masına fırsat verecek şekilde düzenlenmelidir.

 • • Öğrenme Çıktılarının Belirlenmesi: Öğretim süreci; öğrencilerin edinmesi gereken temel bilgi, beceri, değer ve tutumlar üzerine odaklanmalıdır.

 • • Öğrenci Katılımı ve Etkileşimi: Öğrenme süreci öğrencilerin aktif katılımını destekleyecek şekilde planlanma- lıdır. Dersin başlangıcı, öğrencilerin dikkatini çekecek nitelikte ve öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmek üzere kurgulanmalıdır. Bu süreçte öğrencinin konuya ilişkin hem ön bilgileri belirlenmeli hem de derse ilişkin öğrenci motivasyonu sağlanmalıdır. İçerik, öğrencinin bilgiyi keşfetmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır. Özellikle bilginin keşfedilmesinde ve inşa edilmesi sürecinde öğrencilerin birbirleri arasında etkileşim hâlinde olması sağlanmalı böylece öğrenciler arasında deneyim paylaşımı desteklenmelidir. Dersin sonunda öğrencinin öğrendiği bilgi, beceri ve tutumu yaşamına aktarmasını destekleyecek etkinliklere yer verilmelidir.

 • • Farklılaştırılmış Öğretim: Öğrencilerin farklı öğrenme hızları, beceri düzeyleri ve ilgi alanları göz önünde bulun- durularak öğretim içeriği, süreç ve ürünler çeşitlendirilmelidir.

 • • Değerlendirme ve Geri Bildirim: Sürekli ve adil bir değerlendirme süreci tasarlanmalı, öğrencilere etkili geri bil- dirim sağlanmalı ve bu geri bildirim öğrenme sürecini destekleyici olmalıdır.

 • • Öğrenci Çeşitliliği: Öğrencilerin farklı hazır bulunuşluklara, yeteneklere, öğrenme profilline ve kültürel geçmişe sahip olduğu kabul edilmeli ve öğretme-öğrenme sürecinde söz konusu bireysel farklılıklar dikkate alınarak öğ- retim ortamı çeşitlendirilmelidir. Öğretimin çeşitlendirilmesi için öğrencilerin bireysel farklılığını destekleyecek yöntem ve tekniklerden yararlanılmalıdır.


 • • Esneklik: Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, materyallerin seçiminde ve öğretim sürecinde öğrenci ihti- yaçlarına göre esnek olunması önemlidir.

  Yorum Gönder

  Daha yeni Daha eski

  sponsor reklamı

  SPONSOR REKLAMI

  derskonumesnk