sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Kağıdı Klasik, Açık Uçlu, Kısa Cevaplı Sorular

11. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Klasik, Açık Uçlu, Kısa Cevaplı Sorular, 11.SINIF EDEBİYAT YAZILI11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı YazılıTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARIYAZILI SORULARIYAZILIDA ÇIKABİLECEK TÜM  Klasik, Açık Uçlu, Kısa Cevaplı Sorular AŞAĞIDADIR.


SOHBET

1-Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini karşıdakiyle konuşuyormuş gibi anlattığı,düşüncelerinde ispata gitmediği yazı türüne.........................denir.

2-Sohbet........................türünde bir metindir.

3-Sohbet türünde en çok.............................anlatım türü kullanılır.

4-Sohbet edebiyatımızda ilk defa...................döneminde görülür.

5-Sohbet türünde............................,...............................,.............................gibi anlatılardan yararlanılabilir.

6-Sohbet yazısında yazar..........................tavır ile yazar.

7-Sohbetle yazar genellikle....................................gibi yazar.

8-Sohbet türünün ilk olgun örneklerini........................................vermiştir.

9-Sohbette genellikle............................,.............................,...............................gibi anlatım türleri kullanılır.

10-Sohbette dil..........işlevdedir

11-Ramazan Sohbetleri....................................'nın önemli bir sohbet eseridir.

12-Nurullah Ataç'ın.................................,.................................eserleri sohbet türündedir

13-Eşref Saat,Ümit Dünyası......................................'un önemli mustafasahin sohbet eserleridir

14-Edebiyat Söyleşileri.............................'in,Tarih muhasebeleri.................................'ın önemli sohbet türündeki eserleridir

15-Sohbet kelime olarak..........................anlamlarına gelir

FIKRA

1)Fıkralar genellikle………………….….konuları işler.

2)Fıkralar ……………………… ve …………………. olmak üzere ikiye ayrılır.

3)Fıkra tür olarak……………………… öğretici metinler içerisinde yer alır.

4)Fıkralar ……………………..….ve ………………....yayımlanır.

5)Fıkralarda daha çok……………………….. , …………………….. , ……………………. anlatım türleri kullanılır.

6)Fıkra yazılarında yazar ………………………….. bir tavırla yazar.

7)Fıkra edebiyatımızda ilk defa ………………………………. döneminde görülür.

8)Fıkranın amacı okuyucuyu …………………………’ dır.

9)Fıkra yazılarında …………….. , ………………………… , ………………….. unsurları önemlidir.

10) Fıkralarda dil …………………………. işlevde kullanılır.

11)Fıkralara ………………………. da denir.

12)Olgun ilk örnekleri ……………………………………….. tarafından verilir.

13)Kirpi mahlasıyla …………………………….. mizahi-hiciv yazıları yazar.

14)Yusuf Ziya’nın …………………….. , ……………………. , ……………………… adında fıkra türünde eserleri vardır.

15)Eşkal-i Zaman, Ciddü Mizah …………………………’ ın fıkra mustafasahin türünde eserlerdir

16)İt ürür kervan yürür  ……………………. ‘ ın , Taş Çatlasa ……………………….. ‘ ın fıkra türünde eserleridir.

17)Fıkra ile makale arasındaki en önemli fark ……………………………………..’ dır.

18)Fıkra ile sohbet arasındaki en önemli fark ………………………………………’ dır.

19)Fıkra türü asıl gelişimini ……………………………………. Gösterir.

20)Güldürü fıkralarından akla ilk gelen …………………………… fıkralarıdır.

21)Fıkralar güncel olması nedeniyle ……………………………… değillerdir.

Ø     

Ø    Mustafa ŞAHİN...

 

 

 

11.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SOHBET-FIKRA ÜNİTESİ DOĞRU-YANLIŞ SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI (M. Şahin)

 (   ) Sohbette yazar kendisi ile konuşuyormuş gibi yazar.   

(   ) Sohbet türünde söyleşme bağlı anlatım türü kullanılır.

 (   ) Sohbet türünün ilk yetkin örnekleri Ahmet Haşim vermiştir

 (   ) Sohbet yazılarından kısa anlatılar mustafasahin anekdotlar fıkralar yer alabilir

 (   ) Sohbette anlatılanlarda ispatlanma amacı taşınır

 (   ) ''Eşnef Saat'' Şevket Rado'nun fıkra türünde eserlerdir.

 (   ) Sohbet-Fıkra-Makale bu üç türde de dil ''göndergesel'' işlevdedir

 (   ) Mehmet Fuat Köprülü Türkoloji'nin Kurucusu olarak kabul edilir

 (   ) ''Taş Çatlasa'' Orhan Kemal'in Fıkra türündeki bir eseridir

 (   ) Bilimsel makalenin sonunda kaynakça olmak zorundadır

 (   ) ilk makalemiz ''Mukaddime''dir

 (   ) Yusuf Ziya,Falih Rıfkı,Yaşar Nabi Cumhuriyet döneminde önemli fıkra yazarıdır

 (   ) ''Edebiyat ve hukuk'' makalesi Fecriati edebiyatının sonlanmasına yol acar.

 (   ) Fıkrada amaç okuru bir düşünceye ikna etmektir

 (   ) ''Edebiyat Söyleşileri''Nurullah Ataç'ın sohbet türündeki eseridir

 (   ) ''Beşik'' Yusuf Ziya Ortaç'ın Fıkra türündeki bir eseridir

 (   ) Makalenin yazılış amacı estetik haz vermektir

 (   ) Fıkra yazıları içeriği itibarıyla kalıcı yazılardır

 (   ) ''Türk Edebiyatı Tarihi'' Ahmet Hamdi Tanpınar'a aittir

 (   ) ''Cidd ü Mizah'' Ahmet Haşim'in Fıkra mustafasahin türünde bir eserdir

 (   ) Yeni lİSAN Makalesi Milli Edebiyatın başlamasında önemli rol oynar

 (   ) ''Kirpi'' mahlasını kullanan Falih Rıfkı Atay'dır

 (   ) Fıkralar da bir düşünce yazılarıdır

 (   ) Şevket Rado asıl ününü şairliği ile kazanmıştır

 (   ) Ahmet Rasim Fıkra-Sohbet ve anı yazılarıyla tanınır

 (   ) Öğretici metinlerin genel amacı bilgi vermektir

 (   ) Öğretici metinlerde dil kapalı imgeli iken edebi metinlerde açık ve yalındır

 (   ) İlk gazetemiz Tanzimat döneminde Çıkarılmıştır

 

11.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SOHBET-FIKRA ÜNİTESİ

"KISA CEVAPLI SORULAR" ÇALIŞMA KAĞIDI (M. Şahin)                                  -

-SOHBET-

1-)Sohbet Nedir?

2-)Sohbet,metinlerin sınıflandırılmasında nerede yer alır?

3-)Sohbet türünde en çok hangi anlatım türü kullanılır?

4-)Sohbet türünde yazar hangi anlatı türlerinden yararlanabilir?

5-)Sohbet türünün ilk örneklerine ne zaman/hangi dönemde rastlanır?

6-)Sohbet türünde ilk olgun örneklerin mustafasahin kim yazmıştır?

7-)Sohbeti diğer yazı türlerinden ayıran en önemli özellik nedir?

8-)Cumhuriyet döneminde sohbet türünde eser veren üç yazar yazınız?

9-)Sohbeti fıkradan ayıran en önemli özellik nedir?

10-)Sohbeti,makaleden ayıran en önemli özellik nedir?                                                     

-FIKRA-

1-)Fıkra nedir?

2-)Fıkrada genellikle hangi konular ele alınır?

3-)İlk fıkra örneklerini hangi dönemde görülür?

4-)Fıkra metinlerin sınıflandırılmasından nerede yer alır

5-)Fıkra yazıları kalıcı mıdır?

6-)Fıkra türünde ilk olgun örnekleri mustafasahin kim yazmıştır?

7-)Fıkrada hangi anlatım türleri kullanılır?

8-)Fıkra türünde Cumhuriyet döneminde eser veren üç önemli yazar ve önemli bir eserini yazınız?

9-)Fıkra türü kaça ayrılır?

10-)Mizah-hiciv-karamizah-gülmece-köşe yazısı nedir?

 

 

-

 

 

 

11.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SOHBET-FIKRA ÜNİTESİ YAZAR-ESER ÇALIŞMA KAĞIDI (M.Şahin)

YAZAR

                 ESER

                TÜR

 

 

 

 

1.RAMAZAN SOHBETLERİ

2. EŞREF SAAT

3. BEŞİK

4. KİRPİNİN DEDİKLERİ

5. AİLE SOHBETLERİ


6. EŞKAL-İ ZAMAN

7. OCAK

8. CİDD Ü MİZAH

9. BİR İÇİM SU

10. HAYAT BÖYLEDİR

11. MUHARRİR BU YA

12. AY PEŞİNDE

13. ÜMİT DÜNYASI

14. GÜLÜP AĞLADIKLARIM

 
15. SARI ÇİZMELİ MEHMET AĞA


16. TÜRK SAZ ŞAİRLERİ ANTOLOJİSİ

23. Nesr-i Harp -Nesr-i Sulh


24. Eski Saat

25. Tarih Musahabeleri

26. Gurabahane-i Laklahan

27. Dilimiz Üzerine Sohbetler

28. Söyleşiler

29. Çöle İnen Nur

30. Karalama Defteri.
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı 
 (DOĞRU-YANLIŞ SORULARI)
A-GENEL BİLGİLER
(  ) Miguel de Cervantes’in Decameron’u 16. yüzyılın sonlarına doğru yazılmıştır ve eser, roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilir.
(  )Türk edebiyatına roman Servetifünun döneminde girmiştir.
(  )Roman türü  önce Batı edebiyatından çevirilerle edebiyatımıza girmiştir
(  )Türk edebiyatında roman türündeki asıl büyük tekniksel ve modern gelişmeler  Tanzimat döneminde görülmüştür.
(  )Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Ziya Paşa'nın yaptığı Telemak'tır.
(  )Edebiyatımızda ilk yerli roman, Sami Paşazade Sezai'nin Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat'tır.
(  )Edebiyatımızdaki ilk çağdaş roman Mai ve Siyah'tır.
(  )Edebiyatımızda ilk köy romanı, Nabizade Nazım'ın "Köylü Kızların Şarkıları"adlı eseridir.
(  )Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası'dır yazarı Abdülhak Hamit Atarhan'dır.
(  )Edebiyatımızda ilk edebi roman, Namık Kemal'in "İntibah" adlı eseridir.
(  )Edebiyatımızda ilk psikolojik roman, Mehmet Rauf'un Eylül'dür.
(  )Edebiyatımızda ilk tarihi roman,  Orhan Kemal'in "Cezmi" adlı eseridir.

(  )Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nazım Hikmet'in Zehra adlı eseridir.
2-Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Özellikleri
(  )Bu sanatçılar bireyin iç dünyasını (psikolojisini, ruhsal durumunu) anlatmayı amaçlamıştır.
(  )Sosyolojik roman anlayışı benimsenir.
(  )Bireyin çevre ile olan ilişkisini yansıtma amaçlanır.
(  )Olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin psikolojisini aktarmaya çalışmışlardır.
(  )Bu sanatçılar romanda olay örgüsünü önemsenmiştir
(  )Bu yazarlar, insanın topluma yabancılaşmasının nedenlerini sosyo-ekonomik unsurlarda bulurlar.
(  )İnsan gerçeği toplumsal açıdan ele alınır.
(  )Birey kavramından yola çıkarak toplumsal çözümlemeler yapmışlardır.
(  )Bireyin bunalım, sıkıntı, yabancılaşma ve yalnızlıklarını ele almışlardır.
(  )Psikoloji ve psikiyatriden faydalanmışlardır.
(  )Roman kahramanlarının fiziksel portresi yapılır.
(  )Dil açık yalın çağrışımlardan uzak somut ifadelerin bolca kullanıldığı bir dildir.
(  )psikoanalitik (psikoanaliz) den Freud’un görüşlerinden faydalanmışlardır
(  )toplumdaki düzensizlikler, çatışmalar, köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları ağa-köylü, öğretmen-imam, zengin-fakir, halk-yönetici, güçlü-güçsüz, aydın-cahil ve büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler gibi konuları ele almışlardır.
(  )Eserlerinde geleneksel roman anlayışına bağlı kalınmıştır.
(  )Sanat için toplum ilkesine bağlı bir anlayış vardır.
(  )Sosyal yarar beklenmiş okurun eserden bir ders çıkarması amaçlanmıştır.
(  )Geleneksel-kalıplaşmış anlatım teknikleri kullanılır.
(  )Yakup Kadri ve Halide Edip en önemli temsilcilerdir.

3-Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Romanın Özellikleri
(  )Servetifünun dönemi sanatçıları bu dönemde yazmaya devam etmişler
(  )İlk yıllarda Servetifünun sanat çizgisine paralel eserler verilmiştir.
(  )Genellikle sosyal-kültürel özellikler üzerinde durulmaz bireyin iç dünyası önemsenir.
(  )Batılı kaynaklarından, mitolojisinden,destanlarından etkilenmiştir.
(  )Olaylar epik anlatımdan uzak gerçekçi şekilde ele alınır.
(  )Türkçülük akımın etkisi büyüktür.
(  )Milli ve dini olgular önemsenir hatta eserlerde bu unsurlar yüceltilir.
(  )Türk tarihinin şanlı zaferleri işlenmiş, tarihi karakterlerden esinlenilmiş kahramanlara yer verilmiştir.
(  )Genellikle olay geri plana atılmıştır.
(  )Genelde sanatsal-imgesel bir dille yazılmıştır.
(  )Romantik ve sembolist bir çizgi vardır.
(  )Gerçekçi gözlemlere yer verilir.
(  )Sanat toplum için anlayışı hakimdir.
(  )H.Nihal Atsız ve Mustafa Necati Sepetçioğlu en önemli isimlerdir.

...

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı
BOŞLUK DOLDURMA 

A-Genel Bilgiler


· Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düzyazı türüne “roman” denir.

· Romanın yapı unsuları : .........................-............................-...................................-...............................-....................................-............................-................................... dır

· .....................’in 16. yüzyılın sonlarına doğru yazdığı...............................adlı eser roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilir.

· Türk edebiyatına roman ............................... döneminde girmiştir.

· Daha önceleri Türk toplumunda romanın yerini ........................-.....................-....................-..................-...............tutmuştur.

· Türk edebiyatında roman türündeki asıl büyük gelişmeler .................................... -.................................. ve ............................ Türk edebiyatı dönemlerinde olmuştur.

· Edebiyatımızda ilk çeviri roman:..........................................................

· Edebiyatımızda ilk yerli roman, .........................................................

· Edebiyatımızdaki ilk çağdaş roman .........................................................

· Edebiyatımızda ilk köy romanı, .........................................................

· Edebiyatımızdaki ilk realist roman .........................................................

· Edebiyatımızda ilk edebi roman, .........................................................

· Edebiyatımızda ilk psikolojik roman, ........................................................

· Edebiyatımızda ilk tarihi roman, ........................................................

· Edebiyatımızda ilk kadın romancı ........................................................

· Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi ........................................................

· Edebiyatımızda ilk psikolojik roman, ........................................................

· Edebiyatımızdaki ilk çağdaş roman ........................................................

B- 1923-1950 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı


C- 1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı

1-Toplumcu- Gerçekçi Roman

· Köy Enstitülerinin açılışı ile ".........................................." anlayışı ortaya çıkar ve bu anlayış üzerine fazlaca eserler verilir.

· Bu eserlerde siyasi .............................. ön plana çıkar.

· Marksist ve sosyalist düşünce etkilidir.

· Roman ve hikâyelerde çok sağlam bir ........................ görülmez.

· Eserlerde .......................................... ağızlarına oldukça fazla yer verilmiştir.

· Dilde ...............................................esas alınır..

· Kahramanlar genellikle .................................... kişilerdir. Özellikle ezilmiş ............................... insanlardır.

· Eserlerde ..............................-............................-...................................-...............................-.......................... konular üzerinde yoğunlaşmışlar.

· Yazar okuyucuyu ................................................... amacıyla eserler verir

· Roman düşünceleri aktarmak için .......................................... olarak görülür.
· Gerçekleri kişileri ve çevreyi daha iyi aktarmak için eserde .................................çok önemlidir.

· ....................................... ve .............................................. akımın etkisi vardır.

· Sanat..................................... içindir anlayışı hakimdir.

· Bu dönemde .................................-..................................-...................................-..............................-............................. eser veren önemli isimlerden bazılarıdır.

·

2-Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman

· ......................................... roman anlayışı benimsenir. Bireyin .............................................. yansıtma amaçlanır.

· Bu anlayışta roman yapı unsurlarından ................................. önemsememiştir.

· Bu yazarlar, insanın topluma yabancılaşmasının nedenini ............................................................................. olarak görürler.

· İnsan gerçeği ..............................açıdan değil psikolojik açıdan ele alınır.

· ............................kavramından yola çıkmışlardır.

· Bireyin ................................-..........................-......................... ele almıştır

· ...................................ve ........................... biliminden faydalanmışlardır

· Eserlerde ............................................ tahlillerine/çözümlemelerine yer vermişlerdir.

· Modern hayatın insan üzerindeki etkilerini tespit etmek için Freud’un .............................................görüşlerinden faydalanmışlardır

· Eserlerde..........................-........................-........................-...........................-.............................- konuları ele almışlardır.

· Eserlerinde özellikle geleneksel anlatım teknikleri yerine yeni teknikler kullanırlar. İç konuşma, bilinç akımı gibi teknikleri kullanmışlardır.

· "Sanat .........................içindir" ilkesine bağlı bir anlayış vardır.

· Eserlerde .........................................................................................................bir dil kullanılmıştır.

· Özellikle .....................................-..............................-..................................... tekniklerine başvurulur.

· Bu dönemde .................................-..................................-...................................-..............................-............................. eser veren önemli isimlerden bazılarıdır.

3-Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman


4-Modernist Roman
.................................. reddeder, yeniyi oluşturma anlayışını benimserler.

................................. ve ................................ isyan vardır.
Yaşamın ....................-.................... oluşu savunulur.
İnsan, .................................... varlık olarak sunulur.
Modernizm, gerçeğin ............................ olduğuna inanır.
Yazarlar psikolojik olana, bireyin .................................... yönelir.
Anlatıcı ................................ ön plana çıkarır.
Bireysel ve toplumsal .................................geniş biçimde işlenir.
Bireyin ......................................... en çok işlenen konular arasındadır.
Eserlerdeki kişiler genelde .......................-...................-.........................-............................ çıkan tiplerdir.
Modernizme göre varlıkların, nesnelerin, durumların ................................................... inanılır.
Romanda .............................................. önemi yoktur.Geleneksel roman anlayışı önemini yitirmiştir.
Olay örgüsü, ...................................... yansıtmalıdır.
Eserlerde kahramanlar yaşanan olaylar..................................... bir tutumla ele alınır.
Yapıtlarda ............................-...................................-......................... kullanımına ve biçimine önem verilir.
................................ anlatımdan ve sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır.
....................................... bir dil kullanılmıştır.
..................................-..........................-.................... yönelmişlerdir.
Genellikle ..................................................... bunalımlı hayatı ele alınır.
Çoğunlukla .....................-...................-.........................-.......................dönüş teknikleri kullanılır.

· Sanat..................................... içindir anlayışı hakimdir.

· .........................unsuru kişilerin ruh halini anlatmak için eserde önemlidir

· Bu dönemde ................................-..................................-...................................-............................-........................... eser veren önemli isimlerden bazılarıdır.

11.Sınıf Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı Yazar Eser Eşleştirme

                  YAZAR
                              ESER
TÜR

NUR BABA


HUZUR


BİR BİLİM ADAMININ ROMANI


MİLLİ SAVAŞ HİKÂYELERİ


BABA EVİ


EKMEK KAGVASI


KIRMIZI VE SİYAH


KİRALIK KONAK


TUTUNAMAYANLAR


MAHUR BESTE


ESKİCİ VE OĞULLARI


TEHLİKELİ OYUNLAR
SPONSOR REKLAMI

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk