sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı Boşluk Doldurma11.Sınıf Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı boşluk doldurma
11.Sınıf Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı Boşluk Doldurma, 11.Sınıf Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi ,

DEĞERLİ DERSKONUM.COM TAKİPÇİLERİ
SİZLER İÇİN KALİTELİ ÖZGÜN VE GÜNCEL KAYNAK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ.
BU SAYFAMIZDA 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı PAYLAŞACAĞIZ.
BU SORULARA ÇALIŞARAK SINAVDA VE DERS İÇİNDE GEREKEN BAŞARIYI GÖSTERECEKSİNİZ.
DERKONUM.COM İYİ ÇALIŞMALAR DİLER. :) :)
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı
BOŞLUK DOLDURMA 

A-Genel Bilgiler


· Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düzyazı türüne “roman” denir.

· Romanın yapı unsuları : .........................-............................-...................................-...............................-....................................-............................-................................... dır

· .....................’in 16. yüzyılın sonlarına doğru yazdığı...............................adlı eser roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilir.

· Türk edebiyatına roman ............................... döneminde girmiştir.

· Daha önceleri Türk toplumunda romanın yerini ........................-.....................-....................-..................-...............tutmuştur.

· Türk edebiyatında roman türündeki asıl büyük gelişmeler .................................... -.................................. ve ............................ Türk edebiyatı dönemlerinde olmuştur.

· Edebiyatımızda ilk çeviri roman:..........................................................

· Edebiyatımızda ilk yerli roman, .........................................................

· Edebiyatımızdaki ilk çağdaş roman .........................................................

· Edebiyatımızda ilk köy romanı, .........................................................

· Edebiyatımızdaki ilk realist roman .........................................................

· Edebiyatımızda ilk edebi roman, .........................................................

· Edebiyatımızda ilk psikolojik roman, ........................................................

· Edebiyatımızda ilk tarihi roman, ........................................................

· Edebiyatımızda ilk kadın romancı ........................................................

· Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi ........................................................

· Edebiyatımızda ilk psikolojik roman, ........................................................

· Edebiyatımızdaki ilk çağdaş roman ........................................................

B- 1923-1950 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı


C- 1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı

1-Toplumcu- Gerçekçi Roman

· Köy Enstitülerinin açılışı ile ".........................................." anlayışı ortaya çıkar ve bu anlayış üzerine fazlaca eserler verilir.

· Bu eserlerde siyasi .............................. ön plana çıkar.

· Marksist ve sosyalist düşünce etkilidir.

· Roman ve hikâyelerde çok sağlam bir ........................ görülmez.

· Eserlerde .......................................... ağızlarına oldukça fazla yer verilmiştir.

· Dilde ...............................................esas alınır..

· Kahramanlar genellikle .................................... kişilerdir. Özellikle ezilmiş ............................... insanlardır.

· Eserlerde ..............................-............................-...................................-...............................-.......................... konular üzerinde yoğunlaşmışlar.

· Yazar okuyucuyu ................................................... amacıyla eserler verir

· Roman düşünceleri aktarmak için .......................................... olarak görülür.

· Gerçekleri kişileri ve çevreyi daha iyi aktarmak için eserde .................................çok önemlidir.

· ....................................... ve .............................................. akımın etkisi vardır.

· Sanat..................................... içindir anlayışı hakimdir.

· Bu dönemde .................................-..................................-...................................-..............................-............................. eser veren önemli isimlerden bazılarıdır.

·

2-Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman

· ......................................... roman anlayışı benimsenir. Bireyin .............................................. yansıtma amaçlanır.

· Bu anlayışta roman yapı unsurlarından ................................. önemsememiştir.

· Bu yazarlar, insanın topluma yabancılaşmasının nedenini ............................................................................. olarak görürler.

· İnsan gerçeği ..............................açıdan değil psikolojik açıdan ele alınır.

· ............................kavramından yola çıkmışlardır.

· Bireyin ................................-..........................-......................... ele almıştır

· ...................................ve ........................... biliminden faydalanmışlardır

· Eserlerde ............................................ tahlillerine/çözümlemelerine yer vermişlerdir.

· Modern hayatın insan üzerindeki etkilerini tespit etmek için Freud’un .............................................görüşlerinden faydalanmışlardır

· Eserlerde..........................-........................-........................-...........................-.............................- konuları ele almışlardır.

· Eserlerinde özellikle geleneksel anlatım teknikleri yerine yeni teknikler kullanırlar. İç konuşma, bilinç akımı gibi teknikleri kullanmışlardır.

· "Sanat .........................içindir" ilkesine bağlı bir anlayış vardır.

· Eserlerde .........................................................................................................bir dil kullanılmıştır.

· Özellikle .....................................-..............................-..................................... tekniklerine başvurulur.

· Bu dönemde .................................-..................................-...................................-..............................-............................. eser veren önemli isimlerden bazılarıdır.

3-Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Roman


4-Modernist Roman
.................................. reddeder, yeniyi oluşturma anlayışını benimserler.

................................. ve ................................ isyan vardır.
Yaşamın ....................-.................... oluşu savunulur.
İnsan, .................................... varlık olarak sunulur.
Modernizm, gerçeğin ............................ olduğuna inanır.
Yazarlar psikolojik olana, bireyin .................................... yönelir.
Anlatıcı ................................ ön plana çıkarır.
Bireysel ve toplumsal .................................geniş biçimde işlenir.
Bireyin ......................................... en çok işlenen konular arasındadır.
Eserlerdeki kişiler genelde .......................-...................-.........................-............................ çıkan tiplerdir.
Modernizme göre varlıkların, nesnelerin, durumların ................................................... inanılır.
Romanda .............................................. önemi yoktur.Geleneksel roman anlayışı önemini yitirmiştir.
Olay örgüsü, ...................................... yansıtmalıdır.
Eserlerde kahramanlar yaşanan olaylar..................................... bir tutumla ele alınır.
Yapıtlarda ............................-...................................-......................... kullanımına ve biçimine önem verilir.
................................ anlatımdan ve sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır.
....................................... bir dil kullanılmıştır.
..................................-..........................-.................... yönelmişlerdir.
Genellikle ..................................................... bunalımlı hayatı ele alınır.
Çoğunlukla .....................-...................-.........................-.......................dönüş teknikleri kullanılır.

· Sanat..................................... içindir anlayışı hakimdir.

· .........................unsuru kişilerin ruh halini anlatmak için eserde önemlidir

· Bu dönemde ................................-..................................-...................................-............................-........................... eser veren önemli isimlerden bazılarıdır.

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk