sponsorlu reklam Admatic -sponsor

METİN TAHLİLLERİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

METİN TAHLİLLERİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, METİN TAHLİLLERİ 2.DÖNEM 1.YAZILI, METİN TAHLİLLERİ YAZILI SORULARI,YAZILI SORULARI,


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için METİN TAHLİLLERİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız METİN TAHLİLLERİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

S O R U L A R

1)      Aşağıdaki Dede Korkut Hikâyeleri’nden bir hikâye örneği için istenenleri yazınız.  (25 puan)

“…Dirse Han, dişi ehlinin sözü ile büyük bir ziyafet verdi, dilek diledi. Attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirdi. İç Oğuz, Dış Oğuz beylerini başına topladı. Aç görse doyurdu. Çıplak görse donattı. Borçluyu borcundan kurtardı. Tepe gibi et yığdı, göl gibi kımız sağdırdı. El kaldırdılar, dilek dilediler. Bir ağzı dualının hayır duası ile Allah Teala bir çocuk verdi. Hatunu hamile oldu. Bir nice müddetten sonra bir oğlan doğurdu. Oğlancığım dadılara verdi, baktırdı. At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Her kemikli gelişir, kaburgalı büyür. Oğlan on beş yaşına girdi. Oğlanın babası Bayındır Han'ın ordusuna karıştı. Meğer hanım, Bayındır Han'ın bir boğası var idi, bir de erkek devesi var idi. O boğa sert tasa boynuz vursa un gibi öğütürdü. Bir yazın bir güzün boğa ile erkek deveyi savaştırırlardı. Bayındır Han kudretli Oğuz beyleriyle temaşa eder, seyreder, eğlenirdi…”  

                                                                                                     

(Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyı - Kitab-ı Dede Korkut)

Olay Örgüsü(15p):

 

 

 

 

 

 

Mekân(1p):                                                                    

 Zaman(1p):                               

Tema(1p):

Kişiler(1p):    

Anlatım Biçimleri(1p):                                                                                    

Anlatıcı(1p):

Anlatım Teknikleri(1p):                                                                                  

 Bakış Açısı(1p):

Dil ve Anlatım(2p):

 


     2) Halk Hikâyeleri’nden bir hikâye örneği için istenenleri yazınız.  (25 puan)  

         “…Amasya diyarı içinde hükümdarın eşi Mehmene Banu Sultan’ın tek kız kardeşi vardı ve adına Şirin derlerdi. Henüz on üç, on dört yaşındaydı ve güzelliğiyle meşhurdu. Sultan, Şirin için bir köşk yaptırmak istedi Şehrin en mahir mimarını çağırttı. Mimar köşkü yaptıktan sonra, süsletmek için, Behzad adında çok usta bir nakkaş getirdi, Behzad’ın bir oğlu vardı ve o da nakkaştı. Adına Ferhad derlerdi. Baba-oğul köşkü süslemeye koyuldular. Şirin, ara sıra saraydan çıkıp Ferhad’ı görmeye geliyordu. Ferhad, onu görünce aklı başından gidiyordu. Gene bir keresinde Ferhad böyle bayılınca Şirin onu yanaklarından öptü ve başucuna şu şiiri yazıp bıraktı.

                                              Bilmem melek misin cana yoksa ferişte
                                             Heman aklım aldın efendim bir görüşte
                                            Benim derd-i derûnumdan haberdar olmayan bilmez
                                           Mahabbet bir belâ şeydir giriftar olmayan bilmez...”      (Ferhat ile Şirin halk hikayesi)Olay(15p):  

 

 

 

 

 

 

Mekân(1p):                                                                          

  Zaman(1p):                                       

 Tema(1p):

Kişiler(1p):                                                                                                                   

Anlatıcı(1p):

Anlatım Biçimleri(1p):                                                                                        

 Bakış Açısı(1p):  

Anlatım Teknikleri(1p):

Dil ve Anlatım(2p):
3) Aşağıdaki  Leylâ ile Mecnûn mesnevîsi örneği için istenenleri yazınız.   (25 puan)

 


Âşık oldur kim kılur cânın fedâ cananına

Meyl-i cânân etmesün her kim ki vermez cânına

 

Cânını cânâna vermekdür kemâli âşıkun

Vermeyen cân itiraf etmek gerek noksânına

 

Aşk derdinün devâsı kâbil-i dermân degül

Terk-i cân derler bu derdim muteber dermânına

 

Hiç kim cânân içim cân vermeye lâf etmesün

Kim gelüpdür bu sıfat ancak Fuzûlî sânına


Olay Örgüsü(15p):

 

 

 

 

 

 

Mekân(1p):                                                                                           

 Şair(1p):            

 Tema(1p):

Kişiler(1p):                                                                                                                        

Anlatıcı(1p):  

Zaman(1p):

Anlatım Biçimleri(1p):                                                                                          

Bakış Açısı(1p):

Dil ve Anlatım(2p):

 

4) Aşağıdaki Milli Edebiyat Dönemi’nden bir hikâye örneği için istenenleri yazınız.   (25 puan)

         “…Kırk yıl görülen bir rüya yalan olamaz, diyordu. Kulübe duvarının dibine uzandı. Yavaş yavaş gözlerini kapadı. İlkbahar bir umut tufanı gibi her yanı parlatıyordu. Martıların, “Geliyorlar, geliyorlar, seni kurtarmaya geliyorlar!” gibi işittiği tatlı seslerini dinleye dinleye daldı. Duvar taşlarının arkasından çıkan kertenkeleler üzerinde geziniyorlar, çuvaldan giysinin içine kaçıyorlardı, gür, beyaz sakalının üstünde oynaşıyorlardı. Yaşlı tutsak rüyasında, ağır bir Türk donanmasının limana girdiğini görüyordu. Kasabaya giden yola birkaç bölük asker çıkarmışlardı. Al bayrağı uzaktan tanıdı. Yatağanlar, kalkanlar güneşin yansımasıyla parlıyordu…”         (Forsa – Ömer Seyfettin)


Olay Örgüsü(15p):  

 

 

 

 

Mekân(1p):

Zaman(1p):                                                                        

Bakış Açısı(1p):

Kişiler(1p):                                                                                  

Tema(1p):

Anlatım Biçimleri(1p):                                                                               

 Anlatıcı(1p):      

Konu(1p):

Dil ve Anlatım(2p):

 METİN TAHLİLLERİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, METİN TAHLİLLERİ 2.DÖNEM 1.YAZILI, METİN TAHLİLLERİ YAZILI SORULARI,YAZILI SORULARI,

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk