sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Modernizmi Esas Alan, Modernist Roman Anlayışı Test

Modernizmi Esas Alan, Modernist Roman Anlayışı Test, Postmodernizm Test Soruları, Modernizmi Esas Alan Roman TEST, Postmodern roman soruları, Modernizm ile ilgili sorular, Edebiyat 11. Test Çöz, Yks Edebiyat Test, Modernizmi Esas Alan Roman TEST, Postmodern roman soruları, Postmodernizm Test Sorularıderskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..
Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için Modernizmi Esas Alan, Modernist Roman Anlayışı Test üzerine bir paylaşım yapacağız. Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


İyi çalışmalar..


doğru konum= derskonum


destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


Modernizmi Esas Alan, Modernist Roman Anlayışı Test 


Modernizmi Esas Alan Yazarlar Konu Testi 1


1.

-------------------- Bir Cinayet Romanı’nda üstkurmacayı, iki kurmaca metni iç içe geçirmek suretiyle örneklendirmiştir. Akın Erkan adlı bir kadın yazarın, tasarladığı polisiye romanın ön hazırlıklarını yapışı, bu aşamada farklı kişilerle kurduğu ilişkiler dış metni oluşturur. Yazılmaya başlanan polisiye iç romanın ilerleyişinde karşılaşılan kimi durumlar aracılığıyla bu iç metnin başkişisi olan Emin Köklü’nün dış roman katmanına geçişler yapması her iki metnin birbirine geçişimini sağlar. Kurmaca (dış roman) ile iç kurmaca (iç roman) bütünüyle kaynaşmıştır artık. Akın Erkan’ın yarattığı figür, içinde yer aldığı polisiye oluşumu değil de aynı zamanda iktidar savaşımı verdiği yaratıcısının tutumunu hazırlayan bir olayı aydınlatır.

Boş bırakılan yere, aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

 • A) Oğuz Atay
 • B) Orhan Pamuk
 • C) Pınar Kür
 • D) Leyla Erbil
 • E) Bilge Karasu

 

2.

Onaltıncı yüzyılın sonlarında, 1591 kışının on gününü kesit alan roman, padişahın emriyle hazırlanan bir kitabı resimlemekle görevlendirilen nakkaş ekibinin çalışmalarını, bunun içinde doğulu nakış üslûbu çevresinde gelişen anlayış farklılıklarının doğurduğu estetik/ kişisel çekişmeler ve seri cinayetler ile bunların çözülüş sürecini anlatır. Romandaki kurmaca dünyanın estetik yoğunluklu merkezini oluşturan bu konu yapılanması içinde aşk, evlilik, cinsellik, günlük hayat, polisiye/gerilim gibi anlatımın estetik sorunları çevresinde oluşan yoğunluğunu dengeleyen, hafifleten çeşitli içerik öğelerinden yararlanır yazar.

Bu parçada tanıtılan Orhan Pamuk romanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kar
 • B) Kara Kitap
 • C) Kafamda Bir Tuhaflık
 • D) Benim Adım Kırmızı
 • E) Cevdet Bey ve Oğulları

 

3.

Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık’ın hikâye kitaplarından biri değildir?

 • A) Göçmüş Kediler Bahçesi
 • B) İpekli Mendil
 • C) Âlemdağ’da Var Bir Yılan
 • D) Sarnıç
 • E) Az Şekerli

4.

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?

 • A) Hayır
 • B) Kılavuz
 • C) Cinayet Fakültesi
 • D) Yeni Hayat
 • E) Sessizliğin İlk Sesi   

5.

Köyden göç ederek büyük kent varoşlarında tutunma mücadelesi veren insanları konu edindiği Sevgili Arsız Ölüm ve Berci Kristin Çöp Masalları adlı iki romanında sözlü edebiyat türlerinin üslûba yansıyan pek çok özelliğini kullanmıştır. Destan, halk hikâyesi, masal gibi geleneksel Türk anlatı türlerine özgü ögelerin egemenliğini beraberinde getirmiştir

Bu parçada iki romanından ve sanat anlayışından söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pınar Kür
 • B) Orhan Pamuk
 • C) Leylâ Erbil
 • D) Bilge Karasu
 • E) Latife Tekin

 

 

6.

Aşağıdakilerin hangisinde eser, karşısında verilen sanatçıya ait değildir?

 • A) Tutunamayanlar – Oğuz Atay
 • B) Aylak Adam – Abdülhak Şinasi Hisar
 • C) Sessiz Ev – Orhan Pamuk
 • D) Birtakım İnsanlar – Sait Faik Abasıyanık
 • E) Hayır – Adalet Ağaoğlu  

7.

Aşağıdakilerin hangisinde yazar, karşısında belirtilen roman ve hikâye anlayışına uygun eser vermemiştir?

 • A) Oğuz Atay – modernizmi esas alan roman ve hikâye
 • B) Sait Faik Abasıyanık – Durum öykücüsü
 • C) Halide Edip Adıvar – Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren roman ve hikâye
 • D) Bilge Karasu – bireyin iç dünyasını esas alan roman ve hikâye
 • E) Orhan Pamuk – postmodernizm

8.

Yazarın, “Bence insanın adı onunla en az ilgili olan yanıdır.” diyerek adını C. koyduğu kahraman, varoluş mücadelesi verir. Toplumla çatışma hâlindedir, uyumsuzdur, boş gezenin boş kalfasıdır. İki aşk arasına sıkışıp kalmış, diyaloglarıyla, bilinç akışıyla, mektuplarıyla insanlara yabancılaşmıştır.

Bu parçada tanıtılan roman kahramanı, aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır?

 • A) Kara Kitap’ta
 • B) Tutunamayanlar’da
 • C) Aylak Adam’da
 • D) Kar’da
 • E) Ruh Üşümesi’nde

9.

Kılavuz’da polisiye / gerilim ögesi; Bir Cinayet Romanı, Anayurt Oteli, Benim Adım Kırmızı gibi romanlarda polisiyenin daha çok yardımcı bir işlevle konumlandırıldığı söylenebilir.

Bu parçada, aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait bir eser verilmemiştir?

 • A) Leylâ Erbil
 • B) Pınar Kür
 • C) Bilge Karasu
 • D) Orhan Pamuk
 • E) Yusuf Atılgan

 

10.

I.    Ege Kıyılarından
II.    Denizin Çağırışı 
III.    Merhaba Akdeniz
IV.    Deniz Sarhoşları
V.    Deniz Gurbetçileri
VI.    Gülen Ada

Bu parçada numaralanmış eserlerden hangi ikisi Halikarnas Balıkçısı’na ait değildir?

 • A) I. ve III.
 • B) II. ve IV.
 • C) II. ve VI.
 • D) III. ve V.
 • E) V. ve VI.

 

Modernizmi Esas Alan Yazarlar Konu Testi 2

1. Aşağıdakilerden hangisi modernist roman ve hikaye için söylenemez?
A) Olay/olay örgüsü romandaki önceliğini kaybetmiştir.
B) Bilinç akışı, iç monolog, montaj gibi anlatım teknikleri sıkça kullanılmıştır.
C) Estetik ön plana alınarak biçime önem verilmiştir.
D) Toplumsal gerçekleri yansıtmakla kalınmamış onu değiştirmek de amaç edilmiştir.
E) Okuyucudan belli bir bilinç düzeyi ve bilgiye sahip olması beklenir.

2. Aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi "metinlerarasılık" içermez?
A) Pastiş    B) Parodi   C) Montaj    D) Kolaj    E) Geriye Dönüş

3. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın ilk postmodern romanı olarak kabul edilmektedir?
A) Anayurt Oteli
B) Kara Kitap
C) Tutunamayanlar
D) Ölmeye Yatmak
E) Safran Sarı

4. Aşağıdakilerden hangisi postmodern romanlar için söylenemez?
A) Eserlerde hayal ile hakikat birbirinden ayrılmaz durumdadır.
B) Yazarlar kendilerini kurguya dahil eder.
C) Eserlerde genelde birden fazla bakış açısı kullanılır.
D) Sebep-sonuç ilişkisine sıkı sıkıya bağlı kalınmıştır.
E) Eserde anlatılanların kurmaca olduğu güçlü vurgularla gösterilir.

Modernist anlayışın biçim ve anlatım olanaklarını — ve — romanlarında deneyen ve kurguyu tamamıyla birey üzerine yerleştiren —, edebiyatımızda o güne kadar üstünkörü ele alınmış olan insanı, bir birey olarak merkeze almakla kalmamış; onun iç dünyasının derinliklerine bilinç akışı, geçmişe dönme, iç konuşma gibi teknikler kullanarak inmeye çalışmıştır.
5. Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Aylak Adam, Anayurt Oteli, Yusuf Atılgan
B) Fahim Bey ve Biz, Çamlıca'daki Eniştemiz, Abdülhak Şinasi Hisar
C) Göçmüş Kediler Bahçesi, Kısmet Büfesi, Bilge Karasu
D) Semaver, Sarnıç, Sait Faik Abasıyanık
E) Yaban, Kiralık Konak, Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Türk edebiyatının önemli hikâyecilerinden —, eserlerinde sosyal gerçekçiliği esas almış; toplum içindeki eşitsizliği çoğunlukla ironik bir anlatımla eleştirmiştir. — adlı uzun hikâyesinde de burjuvazinin ötekileştirdiği yoksul kesime bakışını eleştirir. Eser, yaşlı ve zengin bir kadının odasında geçirdiği bir pazar gününü anlatır. Serim, düğüm ve çözüm gibi bir sıra takip etmeyen hikaye, Mesaadet Hanım'ın oradan oraya atlayan anılarıyla odasında oyalanması üzerine kuruludur.
6. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) İnci Aral - Yeşil
B) Orhan Pamuk - Kar
C) Füruzan - Gül Mevsimidir
D) Sevinç Çokum - Hilal Görününce
E) Oğuz Atay - Tutunamayanlar

Kısa öykü türünün önemli temsilcilerinden biridir. Yazın hayatına çeviriler ile başlayan yazar sonradan öyküye yönelmiştir. 1980’li yıllara kadar şiirsel ve yalın öykülerinde, hüzün, ironi ve mizah ögelerini iç içe kullanarak gündelik yaşamların ağırlığı altında ezilen şehirli insanların öykülerini anlattı. 1980’li yıllardan itibaren gündelik yaşamın kıstırılmışlığını bu kez postmodern eğilimlerle çağdaş masallar, metinlerarası bağlar, soyutlamalar, belirsizlikler ile ortaya koymaya çalıştı.
7. Aşağıdaki eserlerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) İpek ve Bakır
B) Gecenin Öteki Yüzü
C) Ödeşmeler ve Şahmeran Hikâyesi
D) Dizboyu Papatyalar
E) Yürekte Bukağı

8. 2006'da İsveç Akademisi tarafından verilen Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Kemal
B) Adalet Ağaoğlu
C) Orhan Pamuk
D) Leyla Erbil
E) Bilge Karasu

Bir Cinayet Romanı adlı eser, kurgusuyla polisiye roman türünün edebiyatımızdaki önemli örneklerinden biridir. Cinayet romanının kurgusunun sorgulandığı eser, yazılış hikâyesini içinde barındırır. Hem içerik hem de teknik açıdan yazarın diğer romanlarından tamamen farklı olan yapıt, teknik olarak da Türk edebiyatında polisiye roman türüne sıra dışı ve yeni bir kapı aralar.
9. Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Orhan Pamuk
B) Ferit Edgü
C) Nazlı Eray
D) Pınar Kür
E) Sevinç Çokum

Gece adlı romanıyla on yılda bir verilen Pegasus Edebiyat Ödülü'nü kazanan yazar, bu ödülü kazanan tek Türk yazarıdır. Farklı bakış açısı, üslubu ve anlaşılması için emek gerektiren yapıtlarıyla öne çıkmıştır. Eserlerinde hem modernizmin hem de postmodernizmin etkileri görülmektedir.
10. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilge Karasu
B) Sait Faik Abasıyanık
C) Attila İlhan
D) Haldun Taner
E) Füruzan

—, farklı türlerde eser vermiş olsa da her şeyden önce bir öykü yazarıdır. Eserlerinde kadın dünyasını gerçekçi bir gözle ele almıştır. Kimi öykülerinde üstkurmaca ve metinlerarasılık gibi yazım tekniklerini kullanarak postmodernizme yaklaştığı görülür. Yazar, Korsan Çıkmazı adlı eseriyle 1962'de Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü kazanmıştır.
11. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tomris Uyar
B) Nezihe Meriç
C) Latife Tekin
D) Sevinç Çokum
E) Adalet Ağaoğlu

12. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir yazarımıza aittir?
A) Cevdet Bey ve Oğulları
B) Tehlikeli Oyunlar
C) Beyaz Kale
D) Kırmızı Saçlı Kadın
E) Yeni Hayat

Uyumasından yararlanıp onun hakkında sessizce bilgi verelim. Özel hayatlarında hareketsiz ve başarısız olan Çehov kahramanları gibi kederliydi hep. Keder konusuna daha sonra çok döneceğiz. Kendisine adının ilk harfleriyle Ka denmesini tercih ettiğini, bu kitapta da öyle yapacağımı hemen söyleyeyim. Şimdi Erzurum garajından ayrıldıktan sonra yolculara iyi seyahatler dileyen şoför gibi ben de ekleyeyim: Yolun açık olsun Ka... Ama sizi kandırmak istemem; Ka'nın eski bir arkadaşıyım ve Kars'ta başına gelecekleri daha bu hikâyeyi anlatmaya başlamadan biliyorum ben.
13. Bu parça aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Üstkurmaca
B) Bilinç akışı
C) İç monolog
D) İç diyalog
E) Montaj

İslami duyarlılık içeren bir çizgiye sahiptir. İlk hikâyesi, 1957'de Varlık Dergisi’nde yayımlanan yazarın tanınmasında hikâyeleri kadar denemeleri de büyük paya sahiptir. Eserlerinde Batılılaşmayla birey ve toplumda meydana gelen çözülme ve dağılışı ele alır. Sanatçının kaleme aldığı tek romanı “Gül Yetiştiren Adam” ise yazarın en çok okunan, üzerinde en çok durulan eserlerinden biridir.
14. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vüs'at O. Bener
B) Selim İleri
C) Rasim Özdenören
D) Ferit Edgü
E) Oğuz Atay

I. Tuhaf Bir Erkek — Leyla Erbil
II. Muinar — Latife Tekin
III. Yaralı Zaman — Oğuz Atay
IV. Kırmalı Etekler — Sevinç Çokum
V. Arzu Sapağında İnecek Var — Nazlı Eray
15. Numaralandırılmış eser - yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I    B) II   C) III   D) IV   E) V

Türk yazın tarihinde daha çok romanlarla adını duyurdu. Öykü alanında da eser veren sanatçının ilk öykü kitabı 1960'ta yayımlanan Bodur Minareden Öte'dir. Öykülerinde İkinci Dünya Savaşı’nın doğurduğu karamsarlığı, aynı dönemde yaygınlaşan varoluşçuluk akımının etkisiyle ortaya çıkan intiharı, saçmalığı, yabancılaşmayı ve isyan gibi izlekleri özgünlükten ödün vermeden işlemiştir.
16. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nazlı Eray
B) Ferit Edgü
C) Tomris Uyar
D) Yusuf Atılgan
E) Haldun Taner

17. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan yazarlardan bir değildir?
A) Emine Işınsu
B) İnci Aral
C) Tomris Uyar
D) Leyla Erbil
E) Pınar Kür

Bu tür romanlarda gerçek ile gerçek dışı birlikte ele alınır. Bu durum roman kişileri tarafından da olağan olarak karşılanır. Olaylar gerçek dışı unsurlar içermekle birlikte mekân daima gerçek dünyaya aittir.
18. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen roman anlayışına uygun eserler vermiştir?
A) Latife Tekin
B) Oktay Akbal
C) Bilge Karasu
D) Sait Faik Abasıyanık
E) Yusuf Atılgan

Küçürek öykü ya da diğer adıyla minimal öykü, öykü türünün kimi zaman bir cümleye kadar küçülmüş şeklini ifade etmektedir. Modern zamanda hız kavramının etkisiyle edebiyatta oluşan ihtiyacı karşılayan bu tür; genel olarak yabancılaşma, umutsuzluk ve bunalım vb. temalar üzerine kurulur. —, bu türün Türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden biridir.
19. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Memduh Şevket Esendal
C) Ferit Edgü
D) Tomris Uyar
E) Nazlı Eray

Roman, yazar ve şair olan kahramanın tuttuğu günlükten oluşur. Eserde Bay Muannit’in günlük yaşamı, o dönemdeki toplumsal olaylar ve bunlar karşısında verdiği tepkiler, kendiyle hesaplaşması, yaşadığı gelgitler, değişimler, sıkıntılar, huzursuzluklar, kendi ağzından aktarılır. 1979’dan 1987 yılına kadar geçen sürede tutulan bu notlar okuyucuya Türkiye'nin bir panoramasını da sunar.
20. Parçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rasim Özdenören
B) Selim İleri
C) Füruzan
D) Orhan Pamuk
E) Vüs'at O. Bener


Cevaplar

1.D  2.E  3.C  4.D  5.A  6.C  7.B  8.C  9.D  10.A  11.B  12.B  13.A  14.C  15.C  16.D  17.A  18.A  19.C  20.E


Modernizmi Esas Alan Yazarlar Konu Testi -3- 

1-Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan eserlerin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A)       Geleneksel anlatım ve yapı reddedilmiştir.

B)         B ) Bireyin hayatı huzursuzluk üzerine kurulmuştur.

C)        C ) Alegorik anlatım kullanılmıştır.

D)        D ) Çağrışıma çok yer verilmiş, şiirsel bir anlatım benimsenmiştir.

E)         E ) Ulusal ve manevi değerlerin yüceltilmesi amaçlanmıştır.

 

2-Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)       Ahmet Hamdi Tanpınar - Yaz Yağmuru

B)         B ) Peyarn i Safa - Bir Tereddütün Romanı

C)        C ) Sabahattin Ali - Kuyucaklı Yusuf

D)        D ) Falih Rıfkı Atay - Kaybolmuş Makedonya

E)         E ) Sait Faik Abasıyanık - Mendil Altında

 

 

 

Ben eserlerimde, köy ve kent yaşamını, yalnız bireylerin günlük hayattaki açmazlarını ve toplumla çatışmalarını, gecekonduda yaşayan insanların problemlerini özgün bir üslupla yansıtmaya çalışırım . Çoğunlukla birey bilinciyle kendi "ben"imi öne çıkarırım. Romanımın içinde dağılmış ayrıntı, gözlem ve çağrışımlar, bütüne egemen olan bilinçli bir kurgunun ögeleridir. Eserlerim; konusu, konunun işleniş tarzı ve iç monolog, bilinç akışı gibi yeni anlatım tekniklerini içermesi bakımından dikkati çeker.

3-Aşağıdakilerden hangisi, düşüncelerini bu şekilde dile getiren bir sanatçının eseri olamaz?

A)       Tutunamayanlar

B)        B ) Anayurt Oteli

C)        C ) Yolpalas Cinayeti

D)       D ) Gece

E)         E ) Yazsonu ve Üç Beş Kişi

 

 

 

 Torbayı karıştırdı: Tuvaletle gittiğim ilk baloda giymiştim bunları. Her gece biriyle dışarı çıkardım, dans etmek için. Aman Allahım! Nasıl yapmışım bunu? Ellerinin tozunu elbisenin üstüne sildi. Mor ayakkabılarına baktı: Buruşmuşlar, küflenmişler. Sol ayağına giydi birini: Ölçülerim hiç değişmemiş . Utandı; gene de çıkaramadı ayağından. Topallayarak bir iki adım attı. Sonra resimlere yaklaştı, diz çöktü, yan yana getirdi onları. Dirseğiyle tozlarını sildi biraz. Beni de kendilerini de anlamadılar.

4-Bu parçadan hareketle, modernizmi esas alan yapıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)       Toplusal sorunlar somutlayıcı bir tutum la yansıtılmıştır.

B)        B ) Konu olarak Türk tarihinden yararlanılmıştır

C)        C ) Kültürler arası çatışmanın doğurduğu bunalımlar işlenmiştir.

D)        D ) Metafizik konular üzerinde durulmuştur.

E)        E ) Anlatım sırasında anlatıcı sık sık değişir.

 

 

----, bir biyografik roman örneği olan ---- adlı eserinde, ülkemiz şartlarında bilimin karşılaştığı zorlukları ele almıştır. Kendisi de bir süre öğretim üyeliği yapmış olan sanatçı, bu eserinde İTÜ'ye büyük emeği geçen hocası Prof. Dr. Mustafa İnan'ın yetişme şartları, prensipleri ve yaşam felsefesi üzerinde durarak, bütün zorluklara rağmen erdeminden hiçbir şey kaybetmeden profesörlüğe kadar yükselme ve uluslararası tanınan bir bilim adamı olma sürecini anlatıyor.

5-Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A)       Tarık Buğra - Küçük Ağa

B)        B ) Vusat O. Bener - Dost

C)        C ) Oktay Akbal - İnsan Bir Ormandır

D)        D ) Oğuz Atay - Bir Bilim Adamının Romanı

E)        E ) Samiha Ayverdi - Bir Dünyadan Bir Dünyaya

 

 

 ----, birbirini izleyen öyküleriyle yepyeni bir ses, bir insan sıcaklığı getiriyordu yazın yaşamımıza. ---- öykücülüğünün başı sonu belli, alışılagelmiş olaylar çerçevesini zorlayan, olay örgüsüne bütün bütün yan çizen öykülerdi bunlar. ---- öykü tekniği doğrultusunda, duygunun duyarlılığın kanatlarında alabildiğine özgür, insan ruhunun kendi ruhuna yansıyan enginlerinde gezinen, gezindikçe özgürleşen rahat, sıcak bir anlatımla çıktı karşımıza o. "Son Kuşlar, Havuz Başı" gibi eserlerinde hep bu sıcak anlatım vardır.

6-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 

A)       Ömer Seyfettin - Maupassant -Çehov'un

B)        B ) Refik Halit Karay -Balzac - Dostoyevski'nin

C)        C ) Peyami Safa - Victor Hugo - Maupassant'nın

D)       D ) Peyami Safa - Victor Hugo - Maupassant'nın

E)        E ) Sait Faik Abasıyanık - Maupassant -Çehov'un

 

 

7- Aşağıdaki yapıtlardan hangisi ötekilerden farklı bir yazara aittir?

A)       Semaver

B)        B ) Şahmerdan

C)        C ) Sarnıç

D)        D ) Bahar ve Kelebekler

E)         E ) Mahalle Kahvesi

 

 

 Son dönem Türk edebiyatının önemli roman ve hikaye yazarlarındandır. Yapıtları birçok edebiyat eleştirmeni ve incelemecisi tarafından irdelenen yazar, Türk edebiyatının en etkili isimlerinden biridir. Eserlerinde toplumla aydının çatışmasını ele almıştır. Daha ilk romanı Tutunamayanlar ile küçük burjuva düzenini ve Türk aydınının acıklı güldürüsünü zengin bir roman tekniği ve cesur biçim denemeleriyle anlatmış, Türk romanında yeni bir açılımın öncüsü olmuştur. Sanatçı genelde "Tutunamayanlar" romanıyla anılır; fakat Tutunamayanların bir devamı niteliğinde çıkardığı "Tehlikeli Oyunlar" hem biçim hem de ele aldığı temalar açısından ondan hiç de aşağı değildir. ,

8-Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Oğuz Atay

B)        B ) Fakir Baykurt

C)        C ) Selim ileri

D)       D ) Hilmi Yavuz

E)        E ) Buket Uzuner

 

 

 

 Güçlü bir betimleme ve ayrıntıları yakalama yeteneği olan sanatçı, öykülerinde içinde yaşadığı köyün, kasabanın, şehrin yaşamını dile getirmiştir. Eserlerinde bildiği, gördüğü insanları kahraman olarak seçen sanatçı, onların evrensel yanlarını öne çıkarmaya çalışmıştır. "Çok Sesli Bir Ölüm" ve "Çözülme" adlı hikayeleri filme de aktarılan sanatçı, öykülerinde vermek istediği mesajı öyküyü örselemeden, akışı ve yapıyı bozmadan anlatmayı bilmiştir.

 

9- Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Hilmi Yavuz

B)        B ) Selim ileri

C)        C ) Samiha Ayverdi

D)       D ) Sevinç Çokum

E)        E ) Rasim Özdenören

 

10 Evcilik Oyunu, Çatıdaki Çatlak, Sınırlarda, Tombala, ve Kendini Yazan Şarkı gibi oyunlarının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Füruzan

B)        B ) Latife Tekin

C)        C ) Nezihe Meriç

D)        D ) Adalet Ağaoğlu

E)        E ) Oğuz Atay  

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk