sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Türkiye Geneli Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Açık Uçlu Sorular

 9. Sınıf Türkiye Geneli Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Klasik Çalışma Kağıdı 2024 ,9. Sınıf Türkiye Geneli Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, 9. SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, KISA CEVAPLI SORULAR, AÇIK UÇLU SORULAR


derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..
Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. Sınıf Türkiye Geneli Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Klasik Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yapacağız. Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


İyi çalışmalar..


doğru konum= derskonum


destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


Değerli takipçilerimiz 19 Şubat 2024 tarihinde MEB tarafından yapılan duyuruda 9.Sınfı Edebiyat dersinin 2.dönem 1.yazılısının ortak olacağı ifade edildi. 

Burada dikkat çeken önemli bir yer var. Bu yazılıda sınav sorularının şekliydi. 9.Sınfı Edebiyat dersinin 2.dönem 1.yazılısının 7 adet sorudan oluşacağı ve açık uçlu ve kısa cevaplı olacağı ifade edildi. 

Aşağıda duyurunun orijinalini paylaştık. 


Millî Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü; 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.  

Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.  

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 7 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan ve 9. sınıf matematik dersi 8 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan oluşacak.  


9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
SİZİN İÇİN ÖRNEK YAZILI SORULARI HAZIRLADIK!!!!

İŞTE ÖRNEĞİMİZ👇
9. Sınıf Türkiye Geneli Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Klasik Çalışma Kağıdı

Kahramanları insanlar, hayvanlar ya da cinler, periler, devler gibi hayalî varlıklar olan olağanüstü olayların anlatıldığı kurmaca özellik taşıyan anonim edebî metinlere …………… denir.

Yukarıda boş bırakılan yere getirilecek uygun kelime nedir?

Masal

 

Masallarda  “Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, deve tellal iken, pire berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken...” ya da “bir varmış bir yokmuş, …” gibi kalıplaşmış, konuyla ilgisiz bir sözle başlayan bölüme verilen ad nedir?

Döşeme Bölümü

 

Masalda anlatılan olayın yer aldığı bölümdür. Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Masal kahramanlarının başlarından geçenler bu bölümde anlatılır.

Yukarıda bahsedilen masal bölümünün adı nedir?

Gövde Bölümü

 

 

Masal sonunda anlatıcının iyi dileklerde bulunmasıdır. İyi dilek cümlesi genellikle “Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.” ya da “Gökten üç elma düşmüş, biri kahramana, biri anlatana, biri de dinleyenlere.” şeklinde kalıplaşmış cümlelerdir.

Yukarıda bahsedilen masal bölümünün adı nedir ?

Dilek Bölümü

 

 Hint masalları içerisinde ünü bütün dünyaya ulaşan eserlerden biridir. Beydeba tarafından yazılan eser, Türkçeye çevrilmiştir.

Yukarıda kısaca anlatılan eser nedir ?

Kelile ve Dimne

 

 

Doğu toplumlarının hayal dünyasını yansıtmaktadır. Anlatıcısı Şehrazat’tır. Eser,  hikâye içinde hikâye anlatma şeklinde oluşmuştur.

Yukarıda kısaca anlatılan eser nedir ?

Binbir Gece Masalları

 

Ne zaman ve nerede ortaya çıktığı tam olarak belirlenememiştir. İran ya da Arap kaynaklı olduğu sanılmaktadır. XI. yüzyılda derlenerek yazıya geçirilmiş, Hindistan’dan dünyaya yayılmıştır

Yukarıda kısaca anlatılan eser nedir ?

Binbir Gece Masalları

 

Türk edebiyatında fabl türünün ilk örneği……….’nin 1317 yılında İranlı Şair Ferîdüddîn-i Attâr’dan çevirdiği ………….’dır. Fabl türündeki ikinci eser XV. Yüzyılda………..’ nin yazdığı……….’dir.

Yukarıdaki parçada verilen boşluklara aşağıdaki kelimeler uygun şekilde yazıldığında hangisi dışta kalır ? Kutucuğa yazınız.

A-Fuzuli

B- Gülşehri

C-Şeyhî

D- Mantıku’t-Tayr  

E- Harnâme

 

Cevap:  Fuzuli

 

Türk edebiyatındaki öğretici nitelikteki ilk masal örneği olan Kalyanamkara ve Papamkara hikâyesidir.

Bu örnek hangi döneme aittir ?

Uygur Dönemi

 

 

Adamın biri nesi var nesi yoksa altınla değiştirmiş, altını da külçe olarak götürüp bir yere gömmüş. Ama gönlünü de, aklını da birlikte gömmüş. Her gün bir yol gelir, toprağı kazar, malına bakarmış. İşçinin biri uzaktan görmüş, işi anlamış, gelmiş, altını külçesini alıp götürmüş. Ertesi gün adam toprağı gene kazmış, bakmış ki altını yok, dövünüp ağlamaya, saçlarını yolmaya başlamış. Oradan biri geçiyormuş: “Ne var? Ne oldu?” diye sormuş. İşin aslını öğrenince: “Ne ağlıyorsun, be adam? demiş. Senin altının ha varmış, ha yokmuş. Git bir taş al, onu göm, altındır de çık işin içinden. Senin için altınla taşın bir farkı mı var? Anlaşılıyor ki sen altının varken de bir hayrını görmüyormuşsun!”

Yukarıda kısaca  özetlenen masalın teması nedir ?

Cimrilik.

 

 

“Evvel zaman içindekalbur saman içinde; pireler berber, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken  küçük bir köyün yakınlarında derin ve karanlık bir kuyu bulunurmuş. Köylüler bu kuyunun dibinde kocaman bir canavarın yaşadığına dair efsaneler anlatırlarmış. Kuyu Canavarı olarak adlandırılan bu yaratığın köye zarar vermek için her an yüzeye çıkabileceği söylenirmiş.

Yukarıda bir masaldan alınmış bölümü okudunuz. Bu bölüm masalın hangi bölümüne aittir ?

Döşeme Bölümü

 

“Kahramanları çoğunlukla hayvan, bitki ve cansız varlıklardan seçilen, kişilerin aksak yönlerini göstererek ders vermeyi amaçlayan, kısa ve manzum hikâyelerdir.”

Tanımı verilen edebi türü aşağıya kodlayınız?

Fabl

 

“Genellikle fablın sonunda yer alır. Fablda verilmek istenilen ders bazen doğrudan verilmez, okuyucunun sezgisine bırakılır.”

Yukarıda bahsedilen fabl bölümünün adı nedir ?

Öğüt Bölümü

 

Asıl adı Yusuf Sinan’dır. Öğrenimine Edebiyat, tasavvuf ve tıp eğitimi aldı; hekimlik yaptı. Dili ve imgeleri ile çağın büyük şairlerindendir. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullandı. Mesnevileri ve lirik gazelleriyle tanındı. Şiirlerinde akıcı bir dil kullandı. Tasavvuf kültürüyle klasik şiirin ortak özelliklerini ustaca birleştirerek divan edebiyatının gelişimine katkıda bulundu.

Kısaca tanıtılan sançtı kimdir ?

Şeyhi

 

“Günlerden bir gün bay karga konmuş bir dala
Koca bir peynir ağzında.
Tilki peynirin kokusunu almış gelmiş:
— Günaydın, Sayın Karga, demiş;
Bu ne güzellik böyle:
Bakmaya doyamıyorum size.
Şu tüylere bakın, pırıl pırıl;
Sesiniz bilmiyorum nasıl;
O da renginiz kadar güzelse
Ne yalan söyleyeyim
Bu ormanda güzel yoktur üstünüze.”

Yukarıdaki metin  hangi edebi türden alınmıştır ? Doğru seçeneği kutucuğa yazınız.

A-    Masal

B-    Hikaye

C-    Efsane

D-    Mesnevi

E-     Fabl

Cevap:  Fuzuli

 

 

Fransız edebiyatına ait bir sanatçıdır. Fabl yazarı olarak tanındı. Fabllarında hayvan kahramanlarıyla bazı insan karakterlerini eleştirerek ders vermeyi amaçladı. Fabllarındaki konularda Doğu masallarından etkilendi. Fabllarını sade bir dille yazdı. Fabllarda kahraman olarak hayvanların yanı sıra insanlara da yer verdi.

Bahsedilen sanatçı kimdir?

La Fontaine

 

 

Aşağıdaki cümlelerde geçen kelimelerden hangisi edat olarak kullanılmıştır?

Yaprak’la Fidan henüz pek küçük yaşta iken anneleri hastalanarak ölüvermiş.

Tarla kuşuyla bile çıkamazsınız başa.

Cevap: İken, bile

 

Aşağıdaki cümlelerde geçen kelimelerden hangisi bağlaç olarak kullanılmıştır?

Padişah da büyük bir korku içinde yatağından fırlamış.

Lambanın yardımı olmadan sarayı buraya nasıl taşıyabilirdi ki diye sormuş kendi kendine.

Cevap : da, ki

 

Aşağıdaki cümlede geçen kelimelerden hangisi edat olarak kullanılmıştır?

 –Ey yükselen ruh! Ne diyorsun, demiş.

Cevap : Ey


 

 

……………..; yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları, durumları, yer, zaman ve kahramanlara bağlı olarak anlatan uzun edebî türdür

Yukarıdaki boşluğa getirilecek kelime nedir?

Roman

 

 

“Romanda çatışmanın belirginleştiği, olayların okuyucuda merak uyandıracak şekilde geliştiği bölümdür.”

Yukarıda bahsedilen roman bölümü nedir?

Düğüm

 

Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan ve Yakup Kadri’nin yazdığı bir romandır. Romanın başkahramanları Ahmet Celal ve Emine’dir. Aydın-cahil çatışması üzerine kurulmuş bir eserdir.

Yukarıda bahsedilen romanın adı nedir ?

Yaban  

Zaman bazıları için geçmek bilmiyordu . Orada sessizce yatan adam içimizi ürpertmişti . Üstü kapalı bu adam da kimdi ? Birçoğumuz için korkulacak biri olan bu adam kim bilir neler yaşamıştı ? Hiç kimse onu anlamaya çalışmış mıydı acaba ? O an burasının ürpertici olması mı daha fazla korkuttu bizi yoksa onu tanımamak mı bilemedim.

 

Yukarıda metinde geçen altı çizili sözcükler hangi zamir türüne örnektir?

Belgisiz zamir

 

 

Türkiye’ye gelen sanatçımız, soluğu Kapalıçarşı’ da alır. Buradaki esnafla haşır neşir olur. Türkçeyi epey ilerletir. Amacı, Kapalıçarşı’nın yağlıboya resimlerini yapmaktır. Amacına ulaşır. Hatta bu yağlıboyalarını sergilediği üç ayrı sergi açar İstanbul’da. Kapalıçarşı’nın yıllardır oradaki esnafa bile yabancı gelen, gizemli taraflarını tablolaştırır. Bir başka deyişle çarşının yerlileri sanatçının tuvallerinde tanırlar mekânlarını, dükkânlarını.

Yukarıda metinde ağırlıklı olarak hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?

Öyküleme

 

 Romanın giriş bölümüdür. Kişilerin, yer ve zamanın tanıtıldığı bölümdür.

Yukarıda tanıtılan roman bölümü nedir?

Serim

 

 Yazarın kendi hayatını anlattığı roman türüdür. Örnek: Küçük Şeyler (Alphonse Daudet), Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa)

Yukarıda tanımlanan konusuna göre roman türü nedir?

Otobiyografik roman

 

Olaydan çok kahramanların ruh hâlinin çözümlemesinin yapıldığı roman türüdür Olayların aktarılmasından çok olaylar karşısında hissedilenler ve düşünceler anlatılır. Örnek: Suç ve Ceza (Dostoyevski), Eylül (Mehmet Rauf)…

Yukarıda tanımlanan konusuna göre roman türü nedir?

 

 

Yaban romanındaki temel çatışma köylü ile aydın arasındadır. Romanda çok sayıda çatışma yer almaktadır. Ahmet Celal, İstanbul’dan Anadolu’ya geçer; askerlerinden Mehmet Ali’nin Porsuk Çayı kenarındaki köyüne gelir. İstanbul’dan Anadolu’ya gelen Ahmet Celal’in kendisiyle olan çatışması da romanda anlatılır. Ahmet Celal, bilgili, aydın, eğitimli kişilerin tümünü kapsayacak şekilde anlatılmıştır.

 

Yukarıdaki metinde Yaban romanının başkahramanı Ahmet Celal’in romandaki rolü ifade edilmiştir. Buna göre Ahmet Celal tip mi karakter mi şeklinde değerlendirildiğinde hangi yönü ağır basmaktadır?

Tip

9. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Örnekleri Klasik Çalışma Kağıdı
9. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Örnekleri Klasik Çalışma Kağıdı

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk