sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Test PDF İNDİR

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Test PDF İNDİR, Bireyin iç Dünyasını Esas Alan Yazarlar, Bireyin iç Dünyasını Esas Alan roman pdf, Bireyin İç dünyası çikmiş sorular, Bireyin iç dünyasını esas Alan Hikaye, Bireyin iç dünyasını esas Alan Hikaye özellikleri, Bireyin iç dünyasını Esas Alan Roman yazarı, Bireyin iç dünyasını esas Alan yazarlar 1940 1960, Cumhuriyet Dönemi Roman Testderskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..
Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Test PDF İNDİR üzerine bir paylaşım yapacağız. Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


İyi çalışmalar..


doğru konum= derskonum


destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız
Bireyin İç Dünyası Esas Alan Yazarlar Konu Testi 11. ----------------, yirmi yedi bölümden oluşmaktadır. Romanın her bölümünde çağımızın başında yaşadığını düşünebileceğimiz, bürokrat olan romanın başkişisi Vamık Bey’le karşılaşırız. Tiryakilikleri, huysuzlukları, evinin içindeki ve dışındaki tutarsızlıklarıyla deli olarak kabul edilen Vamık, yazarın ilk romanı Fahim Bey ve Biz’de adı geçen bir karakterdir. Yazar, İstanbul’dan, Çamlıca’dan manzaralar ve anılar sunar.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği

B) Çamlıca’daki Eniştemiz

C) Kiralık Konak

D) Huzur

E) Sinekli Bakkal

 

 

 


-------------, Osmanlı Devleti’nin son döneminde seçkin bir çevrenin yaşayışını sergiler. ------------ ise Mümtaz ile Nuran'ın aşkı çerçevesinde Doğu ile Batı, eski ile yeni, geçmişin değerleriyle var olan değerler, aşk ile toplumsal sorumluluk arasındaki çatışmayı ve bu çatışmanın doğurduğu bireysel bunalımları irdeler.

2-Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdaki Ahmet Hamdi Tanpınar romanlarından hangisi getirilmelidir?

A) Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde – Huzur’da

B) Aydaki Kadın’da – Sahnenin Dışındakiler’de

C) Mahur Beste’de – Huzur’da

D) Mahur Beste’de – Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde

E) Yaz Yağmuru’nda – Aydaki Kadın’da

 

 

3. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, Samiha Ayverdi’ye ait bir roman değildir?

A) Batmayan Gün

B) Aşk Budur

C) Mabette Bir Gece

D) Hüküm Gecesi

E) İbrahim Efendi Konağı

 

4. Aşağıdaki sanatçı – yapıt eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A) Tarık Buğra – Yağmur Beklerken  

B) Selim İleri – Her Gece Bodrum  

C) Ahmet Hamdi Tanpınar – Huzur   

D) Abdülhak Şinasi Hisar – İbiş’in Rüyası

E) Peyami Safa – Süngülerin Gölgesinde

 

 

5-Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Peyami Safa’ya ait değildir?

A) Bir Akşamdı

B) Miskinler Tekkesi

C) Şimşek

D) Yalnızız

E) Sözde Kızlar

 

•    İnsan gerçekliğini farklı bir bakışla anlatmak için, modern hayatın insan üzerindekileri etkilerini tespit etmek için psikoloji biliminden yararlandılar.

•    Olay örgüsündeki merak ögesi geri plana atılarak; bireyin ruh hali, iç çatışmaları, psikolojik tahliller öne çıkarılmıştır.

•    Yazarlar; iç konuşma, bilinç akışı, düş analizi gibi teknikler kullanmışlardır.

•    Bunalım, bireyin topluma yabancılaşması, bireysel sorgulamalar, yalnızlık, bilinçaltı gibi konular ağırlıklı olarak işlenmiştir. 

6-Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada yazınsal özellikleri verilen sanatçılardan biri değildir?

A) Peyami Safa

B) Abdülhak Şinasi Hisar

C) Selim İleri

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Reşat Nuri Güntekin

 

 

Bireyin psikolojisini yansıtmayı amaçlayan yazarlar, her şeyden önce eserlerinde olay örgüsünü insana özgü bir gerçekliği anlatmak için oluşturmuşlardır. Bu yazarlar, insan gerçekliğini farklı yönlerden anlatma gayreti içine girmişler, olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin psikolojisini aktarmaya çalışmışlardır.

7-Aşağıdaki yazarlardan hangisi, romanlarını yukarıda belirtilen anlayışa uygun oluşturmamıştır?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Peyami Safa

C) Abbas Sayar

D) Tarık Buğra

E) Samiha Ayverdi

 

 

8-Aşağıdaki yapıtlardan hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği

B) Abdullah Efendi’nin Rüyaları

C) Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı

D) Ev Ona Yakıştı

E) Primo Türk Çocuğu


------------ Doğu – Batı çatışması, alafrangalık özlemi, sınıf değiştirme sorunları işlenir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında İstanbul’un iki yakasının yaşama biçimindeki farklılığın yarattığı etkilere kapılan eski ailenin yeni bireylerinin serüvenlerini Neriman’ın yaşamında buluruz.

9-Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yeşil Gece’de

B) Handan’da

C) Hüküm Gecesi’nde

D) İstanbul’un İç Yüzü’nde

E) Fatih – Harbiye’de

 

10-Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, Tarık Buğra’ya ait değildir?

A) Bir Tereddüdün Romanı

B) İki Uyku Arasında

C) Siyah Kehribar

D) Gençliğim Eyvah

E) Firavun İmanı

 

11-Aşağıdakilerden hangisi  "Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman" anlayışında eser vermemiştir?

 

12- Aşağıdakilerden hangisi  "Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman" anlayışı hakkında yanlış  bir bilgi içermektedir?

A-.Bireyin psikolojisini yansıtma amaçlanır.

B-Olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin psikolojisini aktarmaya çalışmışlardır.

C- olay örgüsünü önemsememişler, merak unsurunu ikinci plana atmışlar.

D- İnsan gerçeği sosyal statüler, toplumsal açıdan ele alınır.

E-Birey kavramından yola çıkarak bireysel çözümlemeler yapmışlardır.

 

13- Aşağıdakilerden hangisi  "Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman" anlayışı hakkında yanlış  bir bilgi içermektedir?

A-Psikolojik roman anlayışı benimsenir.

B-Roman kahramanlarının ruhi portresi yapılır.

C-S.Freud’un görüşlerinden faydalanmışlardır

D-Eserlerinde özellikle geleneksel anlatım teknikleri kullanırlar.

E- Sanat için sanat ilkesine bağlı bir anlayış vardır.

 

14- Aşağıdakilerden hangisi  "Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman" anlayışı ile kaleme alınmamıştır.

A- Yalnızız

B-Fehim Bey ve Biz

C- İbişin Rüyası

D-Sahnenin Dışındakiler

E- Yaban
Bireyin İç Dünyası Esas Alan Yazarlar Konu Testi -2

 

1. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyası esas alan eserler ve yazarları için söylenemez?
A) Daha çok psikolojik roman türü benimsenmiştir.
B) Özellikle iç konuşma, bilinç akışı ve geriye dönüş teknikleri kullanılmıştır
C) Bireyden yola çıkılarak toplumu anlatmak hedeflenmiştir.
D) Eserlerde çağrışımlara açık bir dil kullanılmıştır.
E) Hikayelerde daha çok olay hikâyesi anlayışı benimsenmiştir.


Roman, Anadolu'nun işgal altında olduğu bunalımlı günlerde İstanbul'da geçer. Yunan saldırıları sırasında kaybolan babasını aramak amacıyla İstanbul'a gelen Mebrure, ahlâk bunalımına sürüklenen bir ailenin yanında bir süre yaşamak zorunda kalır. Milli Mücadele devam ederken İstanbul'da Avrupai bir yaşam süren bu ailenin fertleri, Mebrure ile tam bir tezat oluşturacaktır.
2. Parçada sözü eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözde Kızlar - Peyami Safa
B) Huzur- Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Yağmur Beklerken - Tarık Buğra
D) Aşk Budur - Samiha Ayverdi
E) Ayaşlı ve Kiracıları - Memduh Şevket Esendal

3. Aşağıdakilerin hangisinde olaylar Milli Mücadele yıllarında İstanbul'da geçmektedir?
A) Küçük Ağa       
B) Sahnenin Dışındakiler       
C) Huzur
D) Yağmur Beklerken         
E) Aganta Burina Burinata

Kültürü, estetiği, mitolojisi, sanatı ve doğasıyla Akdeniz, Türk edebiyatına önemli imkanlar sunmuştur. Türk edebiyatında Akdeniz’i bu yönleriyle algılayıp şiirsel bir söylemle kurgulayan yazar, deniz edebiyatının ölümsüz eserlerini ortaya koymuştur.
4. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) Aganta Burina Burinata           
B) Uluç Reis       
C) Turgut Reis
D) Deniz Gurbetçileri            
E) Medâr-ı Maişet Motoru

Bütün edebiyatımızda kahramanın adı olmayan ilk roman budur sanırım. Niye böyle? Çünkü romanın kahramanı yazarın kendisidir; kendi adını zikretse romana uymayacak, başka bir ad taksa hakikatten ayrılmış olacak, öyleyse en iyisi kahramanı adsız bırakmaktır.
5. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mahur Beste    
B) Çamlıca'daki Eniştemiz    
C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
D) Saatleri Ayarlama Enstitüsü        
E) Bir Akşamdı

(I) Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanları bir anlamda, eski kültürle yoğrulmuş kendi insanlarımızın tanıştıkları yeni değerlere karşı takındıkları şaşkınlık tavrının resmidir. Başta (II) Huzur olmak üzere (III) Saatleri Ayarlama Enstitüsü, (IV) Mahur Beste, (V) Beş Şehir gibi romanlarında mâzi ile bugünü karşılaştırmış, Cumhuriyet dönemi romanının başlangıç saydığı tarihin gerilerine kadar giderek yaşanılan medeniyet değiştirme olgusunun sorunsallığını çözümleme yoluna gitmiştir.
6. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisi bir bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

7. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasının esas alan yazarlardan biri değildir?
A) Abdülhak Şinasi Hisar    
B) Tarık Buğra    
C) Dursun Akçam
D) Samiha Ayverdi       
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

8.Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde verilen romanla ilgili değildir?
A) Hasta ve bir uzvunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir çocuğun verdiği hayat mücadelesinin yanında bir kıza duyduğu aşkı anlatmaktadır. (Dokuzuncu Hariciye Koğuşu)
B) Doğu ile Batı arasında değerleri ve bütün bir yaşayış tarzıyla seçim yapmak zorunluluğundan doğan bunalımlar, kadın karakter Neriman'ın aracılığıyla yansıtılmaktadır. (Fatih-Harbiye)
C) Çanakkale Savaşı'nda gazi olan Nihat'ın, İstanbul'a dönüşünde yaşadığı dramı anlatır. Yazar, bu dönemde özellikle İstanbul'un zengin semtlerinde yaşanan gayri millî ve gayri ahlaki hayata dikkat çekmek ister. (Mahşer)
D) Yazarın mistisizme en fazla yer verdiği romandır. İki bölümden meydana gelen eserde maddeci ve hedonist (hazcı) olmakla birlikte, varlığına bir anlam veremeyen, gayesiz bir genç olan Ferit'in hikayesi anlatılır. (Matmazel Noraliya'nın Koltuğu)
E) Romanın öyküsü, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından İstanbul’da geçer. Samim, yaşadığı dünyadan memnun değildir ve Simeranya adını verdiği bir dünya düşlemektedir. Bu ütopik dünyada yaşama isteği, onun için toplumdan kaçışın da bir ifadesidir. (Şimşek)

I. Abdullah Efendi'nin Rüyaları
II. Otlakçı
III. Mendil Altında
IV. Yaz Yağmuru
V. Uzun Hikaye
9. Numaralanmış eserler yazarlarına göre ikişerli eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) I    B) II    C) III    D) IV     E) V

Özellikle Boğaziçi’nin doğal ve tarihî güzelliklerini anlattığı eserleriyle tanınan yazarın çocukluğu, kültürlü bir aile ortamı içinde bütün örf ve âdetleriyle canlı bir şekilde yaşamakta olan Boğaziçi yalılarıyla Büyükada ve Çamlıca köşklerinde geçmiştir. Yazarın edebi şahsiyetinin ağırlık noktasını doğrudan doğruya mazinin hikâyesi meydana getirmektedir. Çağdaşı olan Cumhuriyet dönemi yazarlarının birçoğu memlekette gerçekleşmekte olan modernleşme macerasını büyük bir heyecanla hikâye ederken o tam tersine geçmiş zaman peşinde koşmaktadır.
10. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Abdülhak Şinasi Hisar
C) Cevat Şakir Kabaağaçlı
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Tarık Buğra

Tarık Buğra, romanlarına tarihimizin sosyal ve siyasi açıdan mihenk taşı olmuş dönemlerini konu etmiştir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılları, Millî Mücadele yılları, çok partili hayata geçiş denemeleri ve anarşinin yoğunlaştığı dönemler... Bu dönemler belirleyici ve yönlendiricidir. Türk halkı bu dönemler esnasında pek çok çatışma görmüş, ilki yaşamış ve tecrübe etmiştir.
11. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen dönemlerden biriyle direkt  ilişkilendirilemez?
A) Osmancık       
B) Küçük Ağa     
C) Siyah Kehribar
D) Gençliğim Eyvah          
E) Yağmur Beklerken

Yaşamını yazarak kazanmak zorunda olan —, edebî yönü zayıf piyasa romanları da yazmıştır. Bunların en meşhuru, kibar bir hırsızın serüvenlerini içeren Cingöz Recai serisidir. Çok okunan ve sevilen eser, bütün zamanların en tanınmış Türk polisiye roman kahramanıdır. 1924-1960 yılları arasında yayımlanan Cingöz Recai serisi daha çok 30-50 sayfalık fasiküller şeklindedir.
12. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar             
B) Mustafa Kutlu        
C) Peyami Safa
D) Memduh Şevket Esendal         

Yazar bu romanda da diğerlerinde olduğu gibi çocukluk hâtıralarından yola çıkarak uzak akrabalarından birinin oğlu olan Ali Nizami Bey’in hayatını hikâye eder. Ali Nizami Bey, aileden kalan mirası alafrangalık uğrunda zevk ve safa içinde tüketir. Sonrasında Çamlıca’da harap bir evde açtığı tekkede fakir bir Bektaşî şeyhi rolü yaparken çıldırarak ölür. Sonuç olarak romanın esas konusunu Ali Nizami Bey’in birbirinden tamamen farklı iki dünyaya ait hayatı oluşturur.
13. Parçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Orhan Pamuk
C) Abdülhak Şinasi Hisar
D) Samiha Ayverdi
E) Cevat Şakir Kabaağaçlı

Edebiyatımızda Maupassant tarzı modern hikayenin öncü ismi Ömer Seyfettin'dir. Anton Çehov tesiriyle birlikte edebiyatımız durum hikayesinin örneklerini iki büyük hikayeciden görecektir. Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre durum hikayeciliğinin öncüsü — olup Sait Faik Abasıyanık ise onu takip etmiştir.
14. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mustafa Kutlu       
B) Kenan Hulusi Koray     
E) Sabahattin Ali       

Eserde Meclis-i Maliye Reisi İbrahim Efendi ile çevresi konu edilmiş, olayların geçtiği konak ise Osmanlı Devleti’ni sembolize ederek devletin yıkılış süreci, konak ile özdeşleştirilerek verilmiştir. Biyografi-anı nitelikleri ağır basan eser, sanatçının kendisinden önceki döneme geniş yer vermesiyle tarihî roman, şahit olduğu devirleri her yönüyle ele almasıyla dönem romanı olarak değerlendirilmeye müsaittir.
15. Parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Samiha Ayverdi      
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Peyami Safa'nın bir aşk üçgeni şemasında kurgulanan ilk dönem romanlarında, romanın başkişisi olan genç kız, yazarın Doğu’ya atfettiği değerleri temsil eden bir erkek ile Batı’ya atfettiği özellikleri temsil eden başka bir erkek arasında seçim yapmak zorunda kalır. İlk önceleri kararsızlık çekse de sonunda, Batı’da simgelenen maddi değerler karşısında, manevi Doğu’nun değerlerini ve geleneklerini savunan erkekleri seçerler. Bu seçimi zamanında yapamayan, roman yan kişilerinin sonu acı olur; kötü yola düşer ve genç yaşta ölürler. Yazarın 1920’li yıllarda yayımladığı —, —, — ve — romanları, bu şemaya uygun olarak kurulmuştur.
16. Aşağıdakilerden hangisi parçada bırakılan boşluklardan birine getirilemez?
A) Mahşer    B) Sözde Kızlar    C) Şimşek    D) Miras    E) Canan

1930'lu yıllarda Ankara'da geçmektedir. Yazar, eseriyle yaşadığı dönemin değişen ahlak anlayışını ve bürokrasiyi eleştirir. Özellikle bürokrasiye yönelik eleştiriler ince bir mizah ve alaylı bir üslupla verilmiştir. Eserde, Türkiye'nin çeşitli kesimlerinden Ankara'ya gelmiş insanların hayatları konu edilir. Eğlence ve paraya düşkünlük, kumar, dedikodu, çıkar ilişkileri, bencillik, sorumsuzluk ve ahlaki değerlerin yok sayılması roman boyunca anlatıcının tanık olduğu durumlardır.
17. Parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batmayan Gün - Samiha Ayverdi
B) Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Biz İnsanlar - Peyami Safa
D) Ayaşlı ve Kiracıları - Memduh Şevket Esendal
E) Küçük Ağa Ankara'da - Tarık Buğra

Özellikle uzun hikaye türünde verdiği eserlerle 1970 sonrası Türk hikâyesinin önde gelen isimlerinden biridir. Millî-manevi değerleri önemseyen bir dünya görüşüne sahiptir.
Bugüne kadar yazdığı hikâyelerde, gerek kullandığı dil, üslup gerek işlediği temalar itibariyle kendine mahsus bir hikâye ekolü kurmayı başarmıştır. Hikâyelerinin temel özelliklerinden biri de çoklu anlam katmanlarına sahip olmasıdır. Hikâyelerinde çokça işlenen izleklerden biri, köy-kent meselesidir.
18. Parçada sözü edilen hikaye yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabahattin Ali 
E) Sait Faik Abasıyanık

—, bu romanında musikiyi sadece estetik zevkini yansıtan bir malzeme olarak kullanmaz; aynı zamanda kültür meselelerine dair fikirlerini ifade vasıtası yapar, toplumsal buhranların ve karşıtlıkların diline dönüştürür, psikolojik analizlerine imkân veren enstrüman hâline getirir. Musiki, Mümtaz'la Nuran'ın aşklarının gelişmesinde rol oynadığı kadar, Suat'ın intihara sürüklendiği ruhi bunalım ve kriz anlarında da adeta ölüme giden yolculuğa eşlik ederek tesirini gösterir.
19. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Samiha Ayverdi 
E) Tarık Buğra

Samiha Ayverdi'nin 1942'de yayımlanan romanı, ilk önce şöhretin sonra da şehvetin kölesi olan elli yaşlarındaki meşhur ve başarılı bir doktorun hikayesidir. Bozulan Türk aile yapısını ele alan yazar eserini iki zıt kadın karakter üzerine kurmuştur. Lale; şehvet düşkünü, maddeci, serbest tavırlı ve hercai bir tiptir. İsmet ise yazarın özellikle örnek olarak çizdiği mükemmel kadın tipidir.
20. Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan ve Şeytan 
B) Sözde Kızlar 
C) Aydaki Kadın
D) Fahim Bey ve Biz 
E) Mahur Beste


Cevaplar-- test-2

1.E  2.A  3.B  4.E  5.C  6.E  7.C  8.E  9.E  10.B  11.C  12.C  13.C  14.D  15.A  16.D  17.D  18.B  19.D  20.A


Bireyin İç Dünyası Esas Alan Yazarlar Konu Testi -3

1-Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerin genel özelliklerinden biri değildir?

A) Roman ve hikayede, olay örgüsüne bağlı merak unsuru ikinci plana itilmiş, bireyin ruh hali ve iç çatışmaları gerçekçi psikolojik tasvirlerle verilmiştir.

B ) Çehov tarzı durum hikayeleri yazılmıştır.

C ) Eserlerde psikolojinin verilerinden yararlanılmış, empati tekniği kullanılmıştır.

D ) Birey kavramından yola çıkılarak toplumu açıklayan ve yönlendiren eserler verilmiştir.

E ) Sanatçılar, eserlerini kendi görüşlerini ifade etmek için araç olarak görmüşlerdir.

 

 

Yazar, romanında Doğu ve Batı kültürünü, İstanbul'un iki semtinden hareketle anlatır. İstanbul Fatih'te oturan Neriman, babası Faiz Bey'le birlikte yaşamaktadır. Şinasi de aynı semtte oturur. Neriman ile Şinasi, çok eskiden beri birbirlerini tanıyıp sevmektedir. Neriman'ın babası kültürel değerlerine bağlı biri olmasına karşın Şinasi'ye güvendiği için kızıyla beraber gezmesini hoş görür, evlenmelerine izin verir. Bu sırada Neriman'ın Macit adlı bir gençle tanışmasıyla işler değişir. Batı kültürüyle yetişen, Beyeoğlu'nda yaşayan Macit, Neriman'ı etkiler. Artık Neriman, kendi yaşadığı yeri, Fatih'i, beğenmez. Macit'le sık sık buluşmaya başlar. Ondaki bu değişimi fark eden Faiz Bey ve Şinasi üzgündür. Beyoğlu'nun eğlencesine kanan Neriman, bir süre sonra Macit'in gerçek yüzünü öğrenir. Neriman, Fatih'e ve sevdiklerine geri döner. Sonra da Şinasi ile evlenir.

2-Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mahşer

 B ) Sözde Kızlar

C ) Fatih - Harbiye

D ) Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü

E ) Matmazel Noralya'nın Koltuğu

 

 

 

Babam beni aldı, birlikte vagon evimize geldik . Bohçayı açtık. içinden annemin soluk pembe mantosu, başörtüsü, yıpranmış kunduraları, aynası ve tarağı, yüzüğü ve küpeleri çıktı. Babam bir süre bunlara baktı. Parmaklarının ucuyla dokundu . Sonra kapadı bohçayı. Uzanıp elimden mızıkayı aldı. (...) Sonra mızıkayla bir şeyler çalmaya başladı. Ne güzel, ne acıklı, ne tatlı çalıyordu. Ne acılar yaşadık. Birlikte ağladık. Babamı ilk kez ağlarken görmüştüm."

3-Bu parçadan hareketle bireyin iç dünyasını esas alan eserlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

 A) Ruh tahlillerine yer verilir.

B ) Kişisel duygular dile getirilir.

C ) Duygular, nostaljik bir hava içinde anlatılır.

 D ) Birinci kişi anlatımdan yararlanılır.

E ) Geçmiş ve şimdiki zaman çatışması anlatılır.

 

 

Abdülhak Şinasi Hisar, ---- romanında çevresindeki kişilerce pek anlaşılmayan hayalci bir kişiyi anlatır. Bu kişi, romantik ve aşırı hayalci olduğundan çevresindeki kişilerle pek anlaşamaz. Romanın kahramanı bir dönem, Londra elçiliğinde katiplik yapmıştır. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra bu görevinden ayrılır. Bursa'ya döner, orada pamukçuluk yapmak ister. Tasarısına sermaye yatıracak birilerini arar. Tanınmış bir aileden geldiği için bazı kişiler, onun işine para yatırmak ister; ancak hayalci biri olduğunu öğrendiklerinde bundan vazgeçerler. Ama o, hayalini gerçekleştirmek için İstanbul Galata'da bir yazıhane tutar. Dosyaların, defterlerin arasına gömülüp hayali yazışmalar düzenler. Ömrü bir kenar mahalle evinde sona ererken çevresindeki insanlar tarafından dışlansa da o, hayatından memnundur.

4-Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdaki roman isimlerinden hangisi getirilmelidir?

A) Geçmiş Zaman Köşkleri

B ) Boğaziçi Yalıları

 C ) Geçmiş Zaman Fıkraları

D ) Fahim Bey ve Biz

E ) Çamlıca'daki Eniştemiz

 

  

Roman, hasta bir çocuğun yaşadığı sıkıntıları ve karşılıksız aşkını anlatır. Kemik hastalığına yakalanan on beş yaşındaki bir çocuk, sağlığına kavuşabilmek için annesiyle birlikte hastane hastane dolaşmaktadır. Tedavinin düzenli olması için hasta genç, Erenköy'de uzaktan bir akrabası olan Paşa'nın konağında kalmaktadır. Hasta genç, Paşa'nın kendisinden yaşça büyük olan kızı. Nüzhet'i sever. Ancak bu, karşılıksız bir sevgidir. Nüzhet'in, Doktor Ragıp'la evleneceğini duyan gencin bedeni ve ruhundaki sıkıntılar büsbütün artar. Roman, kişilerin psikolojisini yansıtması yönünden son derece başarılıdır.

5-Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kiralık Konak

B ) Sinekli Bakkal

C ) Huzur

D ) İstanbul'un iç Yüzü

E ) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

 

 

 

 

---, İstanbul'u, Osmanlı-İslam uygarlığının ruhunu taşıyan kültürel bir başkent olarak görmüş, kimliğini bu kentin sokaklarında, evlerinde, konaklarında, odaklandığı tarihin ve bağlandığı tasavvuf düşüncesinin merceğinden yansıyan imgelerde aramıştır. Tasavvuf düşüncesini ve tarihi birikimimizi özellikle romanlarında canlandırmış, geçmişimizi eserleri yoluyla okuyucusuna tanıtmaya çalışmıştır. "Batmayan Gün", "İnsan ve Şeytan" adlı romanları bu arayışın ürünleridir. Ancak sanatçının eski ile yeni arasındaki boşluğu ve yitip giden bir geçmişse duyduğu özlemi en iyi dile getirdiği romanı "İbrahim Efendi Konağı"dır.

6-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Elif Şafak

B ) Samiha Ayverdi

C ) Ahmet Altan

D ) Sevinç Çokum

E ) Sabahattin Kudret Aksal

 

 

 

Yazın yaşamına Milli Mücadele yıllarında hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerle girdi. Daha sonra edebi eleştiriler ve kitap tanıtım yazıları kaleme aldı. Ancak o, roman ve denemeleriyle tanındı. Yapıtlarında genellikle, geçmiş yaşamı, o yaşamın güzelliklerini, Boğaziçi medeniyetini anlattı Toplumda görülen hızlı değişime karşı, geçmişin değerlerini ayakta tutmaya çalıştı. Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları yazarın yapıtları arasındadır.

7-Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahya Kemal Beyatlı

B ) Sait Faik Abasıyanık

C ) Ahmet Hamdi Tanpınar

D ) Abdülhak Şinasi Hisar

E ) Hüseyin Rahmi Gürpınar

 

 

 

 

Tarık Buğra'nın ---- romanında Kurtuluş Savası konu alınır. Eserde İstanbul Fatih Medresesi'nde okuyan, etkili vaazlarıyla ve enerjik kişiliğiyle ünlenen Mehmet Reşit Efendi anlatılır. Romanın kahramanı, Osmanlı hükümetince Ankara'ya gonderilir. Akşehir'de İstanbullu Hoca olarak adını duyurur. Vaazlarında Hilafet'i, Padişah'ı övdüğü için Ankara hükümetini çok kızdırır. Bunun üzerine İstanbullu Hoca, Çakırcalı çetesine katılır. Daha sonra, kendisini yakalamakla görevlendirilen Çolak Salih tarafından ikna edilir. Hoca bunun üzerine Kuvayi Milliyeyi ve Kurtuluş Savaşını baltalamak isteyenlere karşı mücadeleye başlar. Gösterdiği yararlılıklar sonucu Mustafa Kemal tarafından Ankara'ya çağrılır.

8-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Küçük Ağa

B ) Osmancık

C ) Gençliğim Eyvah

D ) Firavun imanı

E ) Yağmur Beklerken

 

 

9-Aşağıdaki yapıtlardan hangisi ötekilerden farklı bir yazara aittir?

A) Aşk Budur

B ) Batmayan Gün

C ) İstanbul Geceleri

D ) Yalnızız

E ) Yolcu Nereye Gidiyorsun

 

 

 

 10-Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kutlu'nun eserlerinden biri değildir?

A) Sır

B ) Mavi Kuş

C ) Beyhude Ömrüm

D ) Uzun Hikaye

E ) ibiş'in Rüyası 
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk