sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Millî Edebiyat zevk ve Anlayışını Sürdüren Roman Test PDF

Millî Edebiyat zevk ve Anlayışını Sürdüren Roman Test, PDF, İNDR, 11. Sınıf Roman Test Online
Milli dini duyarlılık özellikleri, Milli dini DUYARLILIĞI YANSITAN hikayeler 11. Sınıf, Milli dini duyarlılık Temsilcileri, Milli dini duyarlılık Nedir, Milli dini duyarlılık hikaye özellikleri, Millî Edebiyat zevk ve Anlayışını Sürdüren Roman Test, TESTLER, MİLLİ DİNİ DUYARLILIKLAR YAZILAN ROMANLAR TEST, Milli dini duyarlılık Temsilcileri Test,



derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..



Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için Millî Edebiyat zevk ve Anlayışını Sürdüren Roman Test üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız

 Millî Edebiyat zevk ve Anlayışını Sürdüren Roman Test


.

I. Peyami Safa

II. Sadri Ertem

III. Sabahattin Ali 

IV. Refik Halit Karay

V.  Tarık Buğra 

 

 1- Yukarıda numaralanmış yazarlar, roman anlayışlarına göre eşleştirilirse hangi yazar dışarıda kalır?

A-I. Peyami Safa

B-II. Sadri Ertem

C-III. Sabahattin Ali 

D-IV. Refik Halit Karay

E-V.  Tarık Buğra 

 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve Anlayışını Sürdüren Roman içerisindeki temsilcilerden biri değildir?

A-Hüseyin Nihal Atsız

B-Emine Işınsı

C-Fakir Baykurt

D-Sevinç Çokum

E-Mustafa Kutlu

 

 

3. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na ait bir roman değildir?

A) Sodom ve Gomore

B) Nur Baba

C) Yaban

D) Bir Sürgün

E) Nilgün

 

 

4. Aşağıdaki sanatçı – yapıt eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A) Emine Işınsu – Cumhuriyet Türküsü

B) Halide Edip Adıvar – Azap Toprakları

C) Refik Halit Karay – Sürgün  

D) Mithat Cemal Kuntay – Üç İstanbul

E) Memduh Şevket Esendal – Otlakçı

 

 

5. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Halide Edip Adıvar’a ait değildir?

A) Dört Yapraklı Yonca

B) Handan

C) Kalp Ağrısı

D) Yeni Turan

E) Sevda Sokağı Komedyası

 

 

6.

•    Eserlerinin merkezinde Anadolu insanı ve coğrafyasına ilişkin görünümler vardır.
•    Ziya Gökalp’in Türkçülük ve Yeni Lisan hareketinden etkilenmişlerdir.
•    Millî Mücadele yılları ve Atatürk döneminde geçen olaylar üzerine eserler verdiler.
•    Anadolu insanın yaşamı, eski – yeni çatışması, toplumdaki ahlakî bozulma gibi belli başlı konuları realizmin etkisiyle işlediler.

6-Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada yazınsal özellikleri verilen sanatçılardan biri değildir?

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Refik Halit Karay

C) Halide Edip Adıvar

D) Orhan Kemal

E) Reşat Nuri Güntekin

 

 

7-Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, Reşat Nuri Güntekin’e ait değildir?

A) Son Sığınak

B) Yaprak Dökümü

C) Anahtar

D) Anadolu Notları

E) Balıkesir Muhasebecisi

 

 

 

 I. Peyami Safa 
II. Sadri Ertem 
III. Sabahattin Ali 
IV. Refik Halit Karay
V.  Tarık Buğra 
8-Yukarıdaki isimler 1950-1980 arası anlayışlar gözetilerek düşünüldüğünde hangisi 
Millî Edebiyat zevk ve Anlayışını Sürdüren Roman anlayışı içerisinde yer alır ?

A-I. Peyami Safa 
B-II. Sadri Ertem 
C-III. Sabahattin Ali 
D-IV. Refik Halit Karay
E-V.  Tarık Buğra 

 

9-“Deli Kurt,  Bozkurtlar Diriliyor, Bozkurtların Ölümü” gibi eserlerin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Hüseyin Nihal Atsız

B-Emine Işınsı

C-Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D-Bahaeddin Özkişi

E-Münevver Ayaşlı

 

10-Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve Anlayışını Sürdüren Roman için yanlıştır?

A-Milli kaynaklarından,Türk mitolojisinden,destanlarından etkilenmiştir.

 B- Milli mücadele savaşları,Cumhuriyetin kazanımları ve devrimleri Türk tarihinin milli değerleri ve isimleri anlatılmıştır.

C- Anadolu ve Anadolu insanı işlenmiştir.

D- Batıcılık akımın etkisi büyüktür.

E-.Milli ve dini olgular önemsenir hatta eserlerde bu unsurlar yüceltilir.

 

 

11-Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve Anlayışını Sürdüren Roman için yanlıştır?

A- Din olgusunda iç huzur,dinin [islamın] birey üzerindeki olumlu etkileri ele alınmıştır.
B Genelde kapalı ve sanatlı bir dille yazılmıştır.
C- Türkçe cümle yapısına uygun ifadelere yer verilmiş ayrıca Türkçenin edebi yeterliliği vurgulanmıştır.
D- Realist bir çizgi vardır.
E- Gerçekçi gözlemlere yer verilir. Sanat toplum için anlayışı hakimdir.

 

 

 

Romancılığında iki ayrı çizgi etkindir -------------. Yurt dışına gitmeden önce yazdığı İstanbul’un İç Yüzü en yetkin romanı sayılır. 1920’de yayımlanan bu romanda, roman tekniğinin dışında birbirinden kopuk parçaları mozaikler halinde birleştirerek İttihat ve Terakki’nin işbaşına gelişinden Birinci Dünya Savaşı günlerine kadar olan İstanbul’u bütün renk ve çizgileriyle yansıttı. Türkiye’ye dönüşünden sonra yazdığı romanlarda, daha çok kişiye seslenme daha fazla satma ve okunma kaygısıyla romanlar kaleme aldı.
12-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Refik Halit Karay’ın
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun
C) Halide Edip Adıvar’ın
D) Reşat Nuri Güntekin’in
E) Mithat Cemal Kuntay’ın


Millî Edebiyat zevk ve Anlayışını Sürdüren Roman Test
Millî Edebiyat zevk ve Anlayışını Sürdüren Roman Test


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk