sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN ANLAYIŞI TEST PDF

TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN TEST, TESTLER, TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN ANLAYIŞI TEST PDF, 11.SINIF TEST,
Toplumcu gerçekçiler TEST PDF, 11. Sınıf Toplumcu Gerçekçi Roman test, TOPLUMCU gerçekçi hikâye PDF, Toplumcu Gerçekçi test online, 11.sınıf edebiyat roman test pdf, Modernist Hikâye TEST, TOPLUMCU gerçekçi ROMAN Çıkmış Sorular, Testi hikayesi toplumcu Gerçekçi mi
derskonum.com 'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN ANLAYIŞI TEST PDF üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız

Toplumcu Gerçekçi Roman Konu Testi 1

Toplumcu gerçekçi roman ve hikâyelerde yazarlar çarpık gördükleri yerleşik düzene karşı bir tutum sergiler. Verilen eserler bu nedenle tezli roman özelliği gösterir. 1930’lu yıllarda görülmeye başlayan bu anlayışın ilk romanı Sadri Ertem’in — (1931) adlı eseridir. 1950'den sonra Köy Enstitüsü çıkışlı yazarlarla ivme kazanan bu roman anlayışı, etkisini 1980’li yıllara kadar devam ettirmiştir.
1. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kuyucaklı Yusuf           B) Çıkrıklar Durunca        C) İnce Memed
D) Murtaza             E) Sağırdere

2. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi romanlar için söylenemez?


A) Olay örgüsüne bağlı merak unsuru ikinci planda kalırken bireyin ruh hali ve iç çatışmaları gerçekçi psikolojik tahlillerle verilir.

B) Yazarlar, daha çok sosyalist dünya görüşünden hareketle kapitalist düzene karşı bir tutum sergiler.
C) Eserlerde çatışmalar genellikle ağa-köylü, öğretmen-imam, zengin-fakir ya da patron-işçi üzerine kurulur.
D) Kahramanlar genellikle yöresel ağızlarıyla konuşturulur.
E) Toplumcu gerçekçi roman ve hikâye toplumsal gerçekleri yansıtmakla kalmaz onu değiştirmeyi de amaç edinir.

(I) Sabahattin Ali; şiir, hikaye, roman, oyun gibi birçok türde eser verse de daha çok köy ve kasaba hikayecisi olarak tanınmıştır. Hikayelerinde (II) Çehov tarzı hikâye anlayışını sürdürmüştür. Köy hayatı ve köylüler, hapishane yaşamı ve mahkumlar, işçi sorunları, kadın ve aşk hikayelerinin başlıca konularıdır. Yazarın (III) Kuyucaklı Yusuf, (IV) İçimizdeki Şeytan, (V) Kürk Mantolu Madonna adlı romanlarında ise toplumsal gerçeklikler bir aşk hikayesi çerçevesinde işlenir.
3. Numaralanmış yerlerin hangisi bir bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Ona göre sanatta devrimci tavır, hayatı değiştirme tavrıdır. Çünkü hayatı değiştirme amacına yönelmemiş bir sanat, insanın bilinçlenmesine ve birleşmesine yardım edememektedir. Kitapların, yazarlarına ün sağlamaktan ve kalıcı olmaktan önce, toplumu devrim yönünde etkilemek amacında olması gerektiği görüşündedir.
4. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Fakir Baykurt     B) Abdülhak Şinasi Hisar    C) Nazlı Eray
D) Ahmet Hamdi Tanpınar     E) Aka Gündüz

1950'den sonraki toplumcu gerçekçi edebiyat geleneği içinde önemli bir yere sahiptir. İlk dönemlerinde Baba Evi ya da Avare Yıllar gibi otobiyografik özellikler gösteren romanlar yazan sanatçı, eserlerinde kendisi gibi ekmek kavgası veren tarım köylüleri, ırgatlar, fabrika işçileri, köyden kente göç eden insanlar, küçük memurların yaşamını anlatmıştır.
5. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Kemal         B) Kemal Tahir        C) Orhan Kemal
D) Fakir Baykurt       E) Samim Kocagöz

Köy gezileri de yapıyordum. Halkın durumu özellikle köylerde kötüydü. Köyde yaşam çağ gerisiydi. Yoksulluk, gerilik büyüktü. Aydınlar üzerindeki baskı ağırdı. Ama yoksullar üzerindeki baskı daha ağırdı. Uslu uslu oturmak olmaz, insan buna karşı çıkmalıydı. Çığlık atmalı, haksız düzeni protesto etmeliydi. Yılmak olmazdı. Ne pahasına olursa olsun safımı seçmeli, kalemimle savaşıma katılmalıydım.
6. Aşağıdakilerden hangisinin parçada ifade edilen düşünceler doğrultusunda eser verdiği söylenemez?
A) Yaşar Kemal         B) Mahmut Makal          C) Talip Apaydın
D) Dursun Akçam      E) Peyami Safa

Türk edebiyatında köye karşı ilginin artmasında Mahmut Makalʼın — adlı kitabı öncü olmuştur. Yazarın öğretmenlik yaptığı köylerdeki sosyal hayatı, fiziki şartları anlatan eser, sorunlara çözüm getirmese de gerçekçi bir gözle, çoğu kez de bir fotoğraf merceği doğruluğuyla köy gerçeklerini gözler önüne sermiştir.
7. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bizim Köy              B) Onuncu Köy          C) Yılanların Öcü
D) Kanlıdere'nin Kurtları            E) Yılkı Atı

Bir köy öğretmeninin köyünü değiştirmek için verdiği çabanın romanıdır. Köyü yoksulluktan kurtarmak isteyen Kır Abbas ve Eğitmen Rıza, köye bir bağ kurmaya karar verirler. Kıraç diye kullanılmayan toprak köy halkı tarafından uzun bir uğraştan sonra verimli bir hale getirilir. Altı yıl geçince asmalar üzüm verir. Devlet, hazine arazisi olduğu gerekçesiyle işgal ettikleri araziyi köylüye satmak ister. Yoksul köylüler o kadar emek verdikleri bağları bir gece yerle bir edip ölü hayatlarına geri dönerler.
8. Parçada özeti verilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bereketli Topraklar Üzerinde - Orhan Kemal
B) Kaplumbağalar - Fakir Baykurt
C) Rahmet Yolları Kesti - Kemal Tahir
D) Bir Karış Toprak - Samim Kocagöz
E) Dik Bayır - Abbas Sayar

1954’te tefrika edilip 1955’te kitaplaşan — ile edebiyat alanında tanınan Yaşar Kemal, 1960’ların genel eğilimini yansıtan —, — ve — gibi Türkiye’ye özgü denebilecek toplumcu gerçekçi edebiyatın bir alt türü olan köy romanlarıyla yaygın bir üne kavuşmuştur.
9. Aşağıdaki eserlerden hangisi parçada bırakılan boşluklardan birine getirilemez?
A) Ortadirek            D) İnce Memed              C) Yer Demir Gök Bakır
D) Ölmez Otu         E) Eskici ve Oğulları

10. Aşağıdakilerin hangisinde Millî Mücadele'yi konu alan romanlar birlikte verilmiştir?
A) Karartma Geceleri, Kalpaklılar
B) Yılanların Öcü, Dağların Sultanı
C) Kalpaklılar, Yorgun Savaşçı
D) Yorgun Savaşçı, Dağların Sultanı
E) Karatma Geceleri, Yılanların Öcü

—, büyük bir kısmında kendi yaşamından kesitler sunduğu romanlarında dönemin ekonomik ve politik atmosferini ortaya koymuştur. 1944'te yayımlanan Sınıf adlı şiir kitabının yirmi beş gün sonra toplatılması üzerine iki buçuk ay kadar süren kaçak hayatını konu alan — adlı romanı, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de yaşananlarla ilgili kaynak niteliğindedir.
11. Parçada bırakılan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sabahattin Ali - İçimizdeki Şeytan
B) Rıfat Ilgaz- Karatma Geceleri
C) Kemal Tahir - Kurt Kanunu
D) Orhan Kemal - Devlet Kuşu
E) Aziz Nesin - Zübük

I. Yılanların Öcü
II. Irazca'nın Dirliği
III. Kara Ahmet Destanı
IV. Onuncu Köy
V. Sarı Traktör
12. Numaralanmış eserlerden hangisi farklı bir yazara aittir?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Yazar, yapıtlarında köy insanının yaşantısını başarıyla sergilemektedir. Yarattığı anlatım dünyası, kimi zaman köylülerin toprak kavgalarına ya da yaşadıkları ekonomik sıkıntılara kimi zaman etkili olan Almanya işçiliğinin köylülerin yaşamlarında yol açtığı değişimlere uzanır. Ayrıca, yapıtlarında köy mekânını ve doğayı ustalıkla yansıtmaktadır. Hemen her anlatısının konusu Yozgat civarlarında Orta Anadolu’da geçer.
13. Aşağıdaki eserlerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) Çelo    B) Dik Bayır    C) Can Şenliği    D) Tırpan    E) Yılkı Atı

Sadri Ertem ve Sabahattin Ali’nin açtığı yolda gelişimini sürdüren toplumcu gerçekçi edebiyatın önemli yazarlarından biridir. Anadolu halkının inanç, gelenek, görenek, töre ve âdetleri, eğitimsizlik, toprak çatışmaları, susuzluk, tefecilik, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Şeyh Sait İsyanı sırasında Doğu Anadolu’da yaşanan olaylar, ağa-köylü, ağa-memur ilişkisi, Millî mücadele yılları, Osmanlı’nın yaşadığı ekonomik sıkıntılar gibi konular yazarın eserlerinde sıkça işlediği temalar arasındadır.
14. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rıfat Ilgaz          B) Kemal Bilbaşar         C) Samim Kocagöz
D) Sevinç Çokum           E) Aziz Nesin

Olaylar 1890'lı yıllarda geçmektedir. Koca Yörük Ali Ağa'yı ziyarete gelen Hacı Halil Paşa Subaşı köyünden toprak alarak Yörüklerin köyü yurt edinmesini ister. Ali Ağa ise Yörüklerin göçebe olduklarını, işlerinin çiftçilik değil hayvancılık olduğunu söyleyerek teklifi reddeder. Ağa'nın yeğeni İbrahim, töreyi çiğneyerek toprak almaya razı olur, kandırdığı Yörükleri Subaşı köyüne götürür. Yörükler, ellerindeki altınları satıp toprak alırlar. Ancak Menderes taşkını ile umutsuzluğa düşen Yörükler yenilgiyi kabul edip alıştıkları düzene dönmek isteyeceklerdir.
15. Parçada özeti verilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Vukuat Var - Orhan Kemal
B) Esir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir
C) Bir Karış Toprak - Samim Kocagöz
D) Sarı Yazma - Rıfat Ilgaz
E) Toz Duman İçinde - Talip Apaydın
Cevaplar

1.B   2.A   3.B   4.A   5.C   6.E   7.A   8.B   9.E   10.C   11.B   12.E   13.D   14.B   15.CToplumcu Gerçekçi Roman Konu Testi -2

Asıl ününü öykü ve romanlarıyla kazandı. Anadolu insanına yaklaşımıyla edebiyata yeni bir boyut kazandırdı. Konularını toplumsal eşitsizliklerden aldı. Ezilen insanların acılarını, sömürülmelerini dile getirdi. Özellikle Kuyucaklı Yusuf’ta, aydınlar ve kentlilerin Anadolu insanına karşı takındıkları küçümseyici tavrı eleştirdi.
1- Bu parçada tanıtılan toplumcu gerçekçi yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabahattin Ali
B) Orhan Kemal
C) Samim Kocagöz
D) Fakir Baykurt
E) Kemal Bilbaşar
Öykü ve romanlarında günlük yaşamın değişik yönlerini işledi. Kahramanlarını çoğunlukla sömürülen, yoksul insanlardan (tarlada çalışan ırgatların, fabrikadaki işçilerin, köyden kente göç eden gurbetçilerin acıklı hikayelerini) seçti. Bu insanların yaşamlarını, sorunlarını, iç dünyalarını yansıtırken kinsiz, sevecen, umutlu bir yaklaşım benimsedi. Babaevi’nde çocukluk yıllarını, Avare Yıllar’da gençliğini anlattı. Eserlerinin hemen hepsinde toplumsal yapıdaki çelişkileri ustaca vurguladı. Güçlü gözlem gücüyle, özgün ve yalın anlatımıyla hâlâ çok okunan ve sevilen eserler yarattı. Eselerinde hızlı bir olay akışı ve devingenliğin yanı sıra “diyaloglara” ağırlık verdiği dikkat çeker.

2-Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, bu parçada sözü edilen yazara ait değildir?

A) Üç İstanbul
B) Ekmek Kavgası
C) Cemile
D) Bereketli Topraklar Üzerinde
E) Dünya Evi3-Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, Yaşar Kemal’e ait bir roman değildir?
A) Teneke
B) Yılanların Öcü
C) İnce Memed
D) Deniz Küstü
E) Yusufçuk YusufAsıl ününü öykü ve romanlarıyla kazandı. Anadolu insanına yaklaşımıyla edebiyata yeni bir boyut kazandırdı. Konularını toplumsal eşitsizliklerden aldı. Ezilen insanların acılarını, sömürülmelerini dile getirdi. Özellikle Kuyucaklı Yusuf’ta, aydınlar ve kentlilerin Anadolu insanına karşı takındıkları küçümseyici tavrı eleştirdi.
4-Bu parçada tanıtılan toplumcu gerçekçi yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabahattin Ali
B) Orhan Kemal
C) Samim Kocagöz
D) Fakir Baykurt
E) Kemal Bilbaşar
Öykü ve romanlarında günlük yaşamın değişik yönlerini işledi. Kahramanlarını çoğunlukla sömürülen, yoksul insanlardan (tarlada çalışan ırgatların, fabrikadaki işçilerin, köyden kente göç eden gurbetçilerin acıklı hikayelerini) seçti. Bu insanların yaşamlarını, sorunlarını, iç dünyalarını yansıtırken kinsiz, sevecen, umutlu bir yaklaşım benimsedi. Babaevi’nde çocukluk yıllarını, Avare Yıllar’da gençliğini anlattı. Eserlerinin hemen hepsinde toplumsal yapıdaki çelişkileri ustaca vurguladı. Güçlü gözlem gücüyle, özgün ve yalın anlatımıyla hâlâ çok okunan ve sevilen eserler yarattı. Eselerinde hızlı bir olay akışı ve devingenliğin yanı sıra “diyaloglara” ağırlık verdiği dikkat çeker.

5-Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, bu parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) Üç İstanbul
B) Ekmek Kavgası
C) Cemile
D) Bereketli Topraklar Üzerinde
E) Dünya Evi6-Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, Yaşar Kemal’e ait bir roman değildir?

A) Teneke
B) Yılanların Öcü
C) İnce Memed
D) Deniz Küstü
E) Yusufçuk Yusuf
7-Aşağıdaki sanatçı – yapıt eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
A) Aziz Nesin – Toros Canavarı
B) Abbas Sayar – Murtaza
C) Kemal Bilbaşar – Memo
D) Fakir Baykurt – Irazca’nın Dirliği
E) Rıfat Ilgaz – Karatma Geceleri8-Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Samim Kocagöz’e ait değildir?
A) İkinci Dünya
B) Bir Şehrin İki Kapısı
C) Bir Çift Öküz
D) İçimizdeki Şeytan
E) Telli Kavak
9-
• Ağıtlar, masallar, efsaneler derleyerek halk edebiyatı verilerini romanlarında kullanan sanatçı Çukurova yöresindeki sosyal meseleleri, özellikle ağalık düzenini gündeme taşıdı.
• Anadolu gözlemlerini ilgi çekici ve sürükleyici olay örgüsüyle süslediği romanlarında çok sayıda erkek tiplemeler kullandı: Şahin, Ali Rıza, Mürşit, Homongolos...
• Kasaba yaşantısından, orta sınıf insanların ev ve aile ortamlarından kesitler verdiği hikâyelerinde, yoğun, şiirli bir dille aşk, yalnızlık, uyumsuzluk gibi temaları işledi.
• Anadolu köy ve kasabalarından aldığı acıklı konuları gerçekçi bir yöntemle işlediği hikâyelerinden biri de Değirmen’dir.

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, numaralanmış cümlelerde tanıtılan yazarlardan birine ait değildir?
A) Kuyucaklı Yusuf
B) Kanın Sesi
C) Acımak
D) Yorgun Savaşçı
E) İbiş’in Rüyası10-Aşağıdaki özelliklerin hangisi, Kemal Tahir’in sanatında hiç yoktur?
A) Toplumcu gerçekçi roman
B) Tezli roman
C) Bilinç akışı yöntemiyle biyin iç dünyasına yönelim
D) Anadolu yaşamından esintiler
E) Köy gerçeklerini realist bir yaklaşımla işleme11-Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, Fakir Baykurt’a ait değildir?
A) Köygöçüren
B) Amerikan Sargısı
C) Irazca’nın Dirliği
D) Dik Bayır
E) Kaplumbağalar• Kara Bayram, Irazca ve Haçça’nın Deli Haceli’ye ve düzene ve sömürüye karşı mücadelesine Burdur’un Karataş köyünden bakar.
• I. Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu insanının çilesini ve mübadele yıllarını Poyraz Musa ekseninden vermeye çalışır.
• 1930’ların ünlü orta oyuncusu Selim Naşit’in inişli çıkışlı yaşamını, fırtınalar kopan iç dünyasını Nahit karakteriyle yaşatan biyografik romandır.
• Yol Ayrımı romanının yan karakterlerinden Cehennem Topçu Cemil’in, âşık olup evlendiği Neriman’ı da bırakıp Anadolu’daki Millî Mücedele hareketine katılmasını ele alır.

12-Numaralanmış cümlelerde, aşağıdaki romanlardan hangisine ait bir açıklama verilmemiştir?
A) Yorgun Savaşçı
B) Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana
C) İbiş’in Rüyası
D) Yılanların Öcü
E) Esir Şehrin İnsanları
13-Aşağıdakilerin hangisinde Aziz Nesin’in sanatıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Toplumcu gerçekçi hikâye ve romanlar kaleme almıştır.
B) Kara mizah denilen, toplumsal akasaklıkları acı acı güldürerek işlediği bir türün öncüsü sayılır.
C) Sanatının belirleyici gücünü halk hikâyeleri, meddahlık, geleneksel tiyatro gibi halk edebiyatı verimlerinden almıştır.
D) Tiyatro türünün Cumhuriyet Dönemi’nde önemli adlarından biri sayılmıştır.
E) Özellikle Akdeniz ve civarında yaşayan köylülerin ağalık düzeni karşısında ezilişini eleştiren romanlarıyla dikkat çekti.


14- Hangisi toplumcu-gerçekçi yazarlardan biri değildir ?
A- Orhan Kemal
B- Yahya Kemal
C-Yaşar Kemal
D- Sabahattin Ali
E-Sadri Ertem


15-Toplumcu gerçekçilerden özellikle hangi yazar Çukurova'yı işler?
A- Orhan Kemal
B- Kemal Bilbaşar
C-Aziz Nesin
D- Abbas Sayar
E-Fakir Baykurt


16- Göl İnsanları hangi sanatçıya aittir?
A- Yaşar Kemal
B- Kemal Tahir
C-Rıfat Ilgaz
D- Samim Kocagöz
E-Fakir Baykurt


17- Hangisi toplumcu gerçekçi yazarlar için yanlış bir ifade olur ?
A- Sanatı bir araç olarak görmüşlerdir.
B- Yalın sade ve yerel bir dil kullanmışlardır.
C- Romanlarda teknik kusursuzdur.
D- Sanat toplum içindir anlayışı hakimdir.
E- Realizm ve Natüralizm akımları etkilidir.


18- Toplumcu-gerçekçi roman anlayışı edebiyatımızda hangi dönemde başlamıştır ?
A- Tanzimat Dönemi
B- Servetifünun Dönemi
C- Fecriati Dönemi
D- Milli Edebiyat
E- Cumhuriyet Dönemi


19- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 1950-1980 yılları arasında görülen roman türünün eğilimlerinden biri değildir?
 A) Toplumcu Gerçekçi 
B) Modernist 
C) Bireyin İç Dünyasını Ele Alan 
D) Millî ve Dinî Duyarlılıkları Yansıtan 
E) Romantizm Etkisi• Yazarın en meşhur romanı İnce Memed’dir. • Romanları nehir roman özelliği taşır. • Eserlerinde halk dilinden kelimelere, deyim ve atasözlerine yer verilmiştir. 
20-Yukarıda tanıtılan sanatçı seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 A) Orhan Kemal
 B) Kemal Tahir 
C) Yaşar Kemal 
D) Fakir Baykurt 
E) Dursun Akçam21-Sabahattin Ali’ye ait aşağıdaki eserlerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) İçimizdeki Şeytan 
B) Değirmen 
C) Kağnı 
D) Sırça Köşk 
E) Yeni Dünya
22-Toplumcu gerçekçi eserler hakkında verilen seçeneklerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
 
A) Toplumcu gerçekçilik roman alanında 1930-1980 arası etkili olmuştur. 
B) Eserlerin dili oldukça ağırdır. 
C) Eserlerde Anadolu coğrafyası ve insanı ele alınmıştır. 
D) Yazarlar daha çok sosyalist dünya görüşüne sahiptir. 
E) Orhan Kemal,Yaşar Kemal, Kemal Tahir önemli temsilcileridir.

TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN ANLAYIŞI TEST PDF


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk