sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 18

11.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI CEM YAYINLARI 2023-2024, 11. SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI, KİTAP CEVAPLARI,

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları CEM Yayınları 2023-2024  üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

 

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

CEVAPLAR AŞAĞIDA

 

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 18

 


.

.Hazırlık Çalışması

Aşağıda verilen metni okuyunuz.

EDEBİYAT AKIMLARI

(...)

Edebî akım; belli bir çağda, ortak bir estetik, düşünce ve sanat amacı etrafında toplanan yazıcı ve şairlerin üslûp, duygu ve fikir bakımlarından birbirlerini az çok andıran eserler vermeleri ile ortaya çıkar. Bunlar iyice kökleşmiş bir edebiyat ve sanat anlayışını yıkacak görüşler ileri sürer ve kendi getirdikleri “idea”ya uygun eserler yazarlar. Çok defa bir edebiyat çığırını açanlar, iki üç büyük sanatçıdan ibarettir. Ancak bunlar, dehâlarının gölgesinde bütün bir edebiyat zümresini toplar ve yaşadıkları çağı temsil etmiş olurlar.

Edebiyat akımı, esasen biraz yeni çeşni getirmek ve toplumla birlikte değişmek ihtiyacından doğar. Üslûp ve estetikteki bu değişmenin sebebi, sonradan gelen kuşakların, duygu, düşünce ve isteklerinin bir öncekine uymamasıdır. Nitekim, bir dönemi hayran bırakan eserlerin sonra gelenlere bazen hiçbir şey söylemediği, bunlardan bıkılmaya başlandığı görülüyor. Onun için yeni yetişen sanatçılar, hem eskileri taklitten sakınmak hem de çağdaşlarının duygularını cevaplandırmak için yeni ufuklar arıyorlar. Cenap Şahabeddin’in deyişiyle: “İnsan yeni keşfettiği manzaraları tasvir için yeni cümleler, yeni üslûplar, yeni hayâller aramağa mecburdur.”

Edebiyat akımları, kendiliğinden ve ansızın ortaya çıkmış değillerdir. Toplumdaki siyasî ve sosyal değişmeler, yeni çıkan ilim ve felsefe görüşleri, resim, musikî gibi başka güzel sanatlardaki yenilikler, edebî akımların doğmasına sebep olmuştur. Bunlar okuyucudaki değer hükümlerini değiştirerek sanatçıları yeni bakış ve yeni buluşlara zorlamıştır.

Sanattaki, teknikteki, felsefedeki değişmeler nasıl topluluğu değiştiriyorsa, bizzat topluluğun kendisi de başka cemiyetlerin tesiri veya beliren ihtiyaçların baskısı ile bunları değiştirmektedir. Kısacası sanat akımları, tarih sayfası içinde dünya insanlığının ve onu meydana getiren toplulukların bir zaman kesimi içindeki manevî aynalarıdır.

Nitekim, edebiyattan başka güzel sanatlarda da (resim, musikî, mimarlık, raks) yeni akımlar görülmektedir. Bir çağda herhangi bir sanat kolunda doğan akımlar, öbürlerini de etkiler. Söz gelişi, yeni musikî çığırının şiirde ve resimde izleri görülür. Yeni bir resim akımı, edebiyattaki anlayışları da az çok değiştirebilir.

Edebî akım; filozof, şair ve yazarların sanat üzerinde düşünerek eser vermeye başladıkları yakın çağların verimidir. Tam anlamıyla edebî akımlar; 17. yüzyılda, Avrupa’da bilhassa Fransa’da görülmeye başlamıştır. Türk edebiyatında, bütün şartları ile akımların gelişmiş olduğu söylenemez. Ancak, Tanzimat’tan önceki eski edebiyatımızda tasavvuf, Türkî-i Basit, Sebk-i Hindî ve yerlileşme gibi fikir ve sanat görüşleri ve üslûp toplulukları birer edebî akım gibi ele alınabilir.

(...)

Ahmet KABAKLI

Türk Edebiyatı I

(Metin, aslına sadık kalınarak kısaltılmıştır.)


11. Okuduğunuz metinden hareketle edebiyatın sanat akımları ile ilişkisini tartışınız.

  • Cevap: Eserlerin içeriği, şekli, üslubu, ele alınma yöntemi gibi unsurlar bu sanat akımlarının etkisiyle yön kazanır. Edebî eserler belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılır. Aynı sanat anlayışı doğrultusundaki eserler toplamı da edebiyat ve sanat akımlarını oluşturur.

2. Metne göre Tanzimat’tan önce edebiyatımızda yer alan ve edebî akım olarak değerlendirilebilecek fikir ve sanat görüşleri ile üslup toplulukları hangileridir?

  • Cevap: Toplumdaki siyasî ve sosyal değişmeler, yeni çıkan ilim ve felsefe görüşleri, resim, musikî gibi başka güzei sanatlardaki yenilikler, edebi akımların doğmasına sebep olmuştur. Bunlar okuyucudaki değer hükümlerini değiştirerek sanatçıları yeni bakış ve yeni buluşlara zorlamıştır. Türk edebiyatında, bütün şartları ile akımların gelişmiş olduğu söylenemez. Ancak, Tanzimat’tan önceki eski edebiyatımızda tasavvuf, Türkî-i Basit, Sebk-i Hindî ve yerlileşme gibi fikir ve sanat görüşleri ve üslûp toplulukları birer edebî akım gibi ele alınabilir.


CEVAP:

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 

11-sinif-edebiyat-kitap-cevaplari-cem-yayinlari-sayfa


KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk