sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları, 9.SINIF DİN KÜLTÜRÜ YAZILILARI, DİN KÜLTÜRÜ YAZILI, 9.SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI, YAZILI SORULARI,

 


derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  9. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

ÖRNEĞİMİZ AŞAĞIDA
derskonum.com ANADOLU LİSESİ .....-...... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

A)     Aşağıda yer alan boşlukları, yan tarafta yer alan kavramlar ile uygun bir şekilde dolduralım. ( 15 Puan )

1- Farz ve vacip olarak nitelendirilen zorunlu ibadetlerin dışında ……………………ibadetler de vardır. Bu ibadetler bir mümin için hayatı ve kulluğu güzelleştiren amellerdir.

* Vacip
* Nafile
* Sadaka
* Salih amel
* Sünnet
* Caiz
* Mübah
* Mendup
* Mekruh

2-İslam’a göre Allah’ın (c.c.) rızasını kazanma niyetiyle yapılan her güzel iş ve davranış ……………………………. olarak nitelendirilir ve ibadet sayılır

3-Yapılmaması istenen davranışlar ise haram ve mekruh kavramlarıyla belirtilir. …………….. kavramı da insanın yapıp yapmamakta serbest olduğu davranışlar için kullanılır.

4- ……….kelimesi sözlükte yapılması zorunlu olan anlamına gelir. Terim olarak ise yapılması farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dinî hükümler anlamında kullanılmıştır

5-Mubaha yakın anlamda kullanılan ………….. kelimesi, sözlükte geçip gitmek, mümkün, serbest anlamlarına gelir. Dinî bir terim olarak ise dinen veya hukuken yapılmasına müsaade edilendir.

 

B)      Aşağıda verilen bilgileri doğru veya yanlış olmasına göre işaretleyelim. ( 15 Puan )

1-Özel anlamda ibadet denilince namaz, oruç, zekât, hac gibi Allah’ın (c.c.) farz kıldığı, belli kurallara göre yapılan ibadetler kastedilir.

D

Y

2-Sünnet-i müekkede Hz. Peygamberin bazen yapıp bazen terk ettiği iş, davranış ve ibadetlerdir. İkindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri buna örnektir.

D

Y

3-İkindi namazından sonra, güneşin batmasından az önce nafile namaz kılmak, soğan, sarımsak yiyerek camiye gitmek, abdest alırken suyu israf etmek gibi fiiller mekruhtur.

D

Y

4-İbadetler yalnızca Yüce Allah’ın emir ve yasaklarıyla belirlenmiştir. İbadetlerin yapılış şekilleri zamana ve kişinin durumuna göre değişebilir.

D

Y

5 . İbadet eden kimsenin niyeti ibadeti yalnız Allah (c.c.) için yapmak olmalıdır. Bu, İslam’ın özünü oluşturan tevhid inancının temelidir

D

Y

 

C)      Aşağıda verilen kavramların tanımlarını birer cümle ile yazınız. ( 10 Puan )

 

1-      Mükellef : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-    Farz: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-    İhlas: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-    İbadet: …………….……………….…………………………………………………………………………………………………………..

 

D)     “Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik kişinin Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardımisteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olan kölelere harcaması; namazı kılıp zekâtı vermesidir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır.” (Bakara suresi, 177. ayet.)

Verilen ayet-i kerimeden çıkaracağımız mesajlardan dört tanesini yazalım. (10 Puan)


1- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

E) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandıralım. (50 Puan)


1.İbadetler farz, vacip ve nafile olmak üzere üç başlıktasınıflandırılır. Farz ve vacip ibadetlerin yapılmasızorunlu iken nafile ibadetler ise insanın tercihinebırakılmıştır. Fakat bir müminin hayatını ve kulluğunugüzelleştirdiği için nafile ibadetlerde bulunmak ayrıcaönemlidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi nafile ibadet olarak değerlendirilemez?

A) Şevval orucu tutmak          B)Kuşluk namazıkılmak

C) Muharrem orucu tutmakD) Vitir namazı kılmak

E) Teheccüd namazıkılmak

2.I. Günde beş vakit namaz kılmak

II. Anne babaya iyi davranmak

III. Ramazan ayında oruç tutmak

IV. Yalan, gıybet, iftira ve haksızlıktan sakınmak.

V. Sadaka vermek

Numaralandırılmış davranışlardan hangileri ibadet kapsamında değerlendirilebilir?

A) I ve III                                B) II ve III

C) III ve V                               D) II, III ve IV

E) I, II, III, IV ve V

 

3. Ef’âl-i mükellefîn ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerdenhangisi yanlıştır?

A) Farz-ı Ayn: Günde beş vakit namaz kılmak

B) Farz-ı Kifaye: Cenaze namazı kılmak

C) Vacip: Bayram namazı kılmak

D) Sünnet-i Müekkede: İkindinin farzından öncedört rekât namaz kılmak

E) Sünnet-i Gayrı Müekkede: Yatsının farzındanönce dört rekât namaz kılmak

 

4.Salih amel, Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yapılan her türlü güzel, doğru ve faydalı davranıştır. Yüce Allah, insanları iyilik yapmaya yönlendirmiş ve güzel davranışlarda bulunup salih amel işleyen kimseleri övmüştür.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi salih amelsayılmaz?

A) Ahmet amcanın köyüne cami yaptırması

B) Fatma teyzenin çocuklara Kur’an okumayı öğretmesi

C) Lokman amcanın hastane önünde çorba dağıtması

D) Zehra teyzenin işine otobüsle gidip gelmesi

E) Zeynep öğretmenin işini en iyi şekilde yapmaya çalışması

5.• “Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder.” (Nesâî, Cihâd, 24.)

• “Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar.” (Müslim, Birr, 34.)

• “Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetininkarşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse,hicreti Allah ve Resulü’nedir. Kim de erişeceği birdünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicretederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyedir.”(Müslim, İmâre, 155.)

Aşağıdakilerden hangisi verilen hadislerde vurgulanan kavramlardan biri değildir?

A) İhlas                                  B) Niyet                 C) Hikmet

D) İbadet                                              E) Samimiyet

6. Aşağıdakilerden hangisi ibadet kavramınınanlamlarından biri değildir?

A) İtaat etmek                      B) Saygı göstermek

C) Boyun eğmek                  D) Kulluk etmek

E) Kendini adamak

 

7.* Kur’an ve sünnete uygunluk

     * Niyet

     * İhlas

Verilen ilkeler aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

A) İnancın temel ilkeleri nelerdir?

B) Müslümanın uyması gereken ilkeler nelerdir?

C) Toplumsal ilişkilerde uyulması gereken ilkelernelerdir?

D) İbadetlerin kabul olması için gerekli ilkelernelerdir?

E) Ahlakın dayandığı temel ilkeler nelerdir?

 

8.“Kim Resul’e itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur…”(Nisa Suresi, 80)

Hz. Muhammed (s.a.v.): “…Namazı bendengördüğünüz şekilde kılın...” buyurmuştur. (Buhârî,Ezan, 18)

Yukarıda verilen ayet ve hadisten çıkarılabilecek ortak husus hangisidir?

A) İbadetlerin, Hz. Muhammed’in gösterdiğitarzda yapılması esastır.

B) Kur’an-ı Kerim’de ibadetlerin yapılışı hakkındabilgiler verilmiştir.

C) Kişi kendi arzusuna göre ibadet ortaya koyabilir.

D) Kur’an’da namaz, oruç gibi ibadetlerdenbahsedilmektedir.

E) Hz. Muhammed insanlığa rahmet olarakgönderilmiştir.

 

9.Kendisine ibadet edilen, tapınılan varlık anlamında kullanılan kavram hangisidir?

A) Mabut                              B) Âbit

C) İbadet                               D) Mabet               E) Makbul

 

10.İbadetler yalnızca Yüce Allah’ın emir ve yasaklarıylabelirlenmiştir ve kişilerin yorumlarına açık değildir.Dolayısıyla ibadetlerin geçerli olabilmesi için Kur’anve sünnete uygun olması gerekir. Bu sebepleibadetlerin yalnızca Allah’ın (c.c.) emrettiği ve Hz.Peygamberin açıklayıp gösterdiği tarzda yapılmasıesastır.

Bu paragrafa göre çıkarılacak temel mesaj hangisidir?

A) İbadette Kur’an ve sünnete uyulması şarttır.

B) Hz. Peygamber ibadetin uygulanışı konusundaen güzel örnektir.

C) İbadetleri insanların hükümleri ile de yapabiliriz.

D) İbadetler hakkında hüküm belirleme sadeceAllah’a (c.c.) mahsustur.

E) Yapılan ibadetler yalnızca Allah içindir.

 

Başarılar Dilerim. Süre 40 Dakika…

İzzet EKER
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk