sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. SINIF TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI PDF İNDİR (Test-1)

 9.SINIF TİYATRO KONU TESTİ, TİYATRO TEST SORULARI PDF İNDİR, 9. SINIF TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI, 9.SINIF EDEBİYAT TESTLERİ, TESTLER, TİYATRO TEST PDF, TİYATRO  ÜNİTESİ

 derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. SINIF TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI PDF İNDİR ( Test-1) üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


9. SINIF TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI PDF İNDİR ( Test-1)

Konusunu efsanelerden, tarihten, mitolojiden, seç­kin insanların hayatlarından alır. Yüksek üslupla yazılır. Korkunç, kaba ve çirkin olaylar seyircinin gözü önünde geçmez, seyirciye yaşandığı habe­rini ulaştırır. Genellikle bir felaketle sonuçlanır.

1-Bu parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Komedi            B) Dram                C) Oyun

D) Trajedi             E) Vodvil

 

İzleyicide korku ve acıma duyguları uyandırmak amacıyla hayatın acıklı yönlerini ele alan tiyatro türüne ----, hayatın hem gülünç hem de acıklı yanlarını birlikte ele alan tiyatro türüne ---- denir.

2-Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıda-kilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) dram - trajedi                                 B) trajedi - dram

C) komedi - dram               D) dram - tiyatro

E) komedi - trajedi

 

Komedi, insanların ve olayların gülünç yanlarını orta­ya koyan tiyatro eseridir. Amaç, güldürürken düşün-dürmektir. Yunanistan'da Diyonizos şerefine yapılan

I                              II

dini törenlerden doğmuştur. En büyük yazarları Yunan-

III

Aristofanes ve İngiliz Moliere'dir.

IV                           V

3-Yukarıdaki numaralanmış bölümlerin hangi-sinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.                       B) II.     

C) III.                    D) IV.

E) V.

 

4-Klasik komedya ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Kahramanları sıradan insanlardır.

B) Çirkin, kaba olaylar sahnede sergilenir.

C) Kusursuz bir üslubu vardır, kaba sözlere yer verilmez.

D) Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır.

E) Konularını günlük hayattan, sosyal olaylardan alır.

 

5-Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tiyatronun seyirci, oyuncu, sahne, eser, dil ve ifade gibi ögeleri vardır.          

B) Tiyatro eserlerinde oyunun temeli konuşmaya dayanır.

C) Göstermeye bağlı edebi metinler de olay çevresinde gelişir.

D) Geleneksel tiyatroda, oyun sergilenmeden önce defalarca prova yapılır.

E) Modern tiyatro, bir metne dayanılarak hazırlanır.

 

6-Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özellikleri arasında

yer almaz?

A) Vurma, yaralama gibi olaylar sahnede gösterilmez.

B) Sahnede üç birlik kuralına uyulmaz.

C) Seçkin bir dil kullanılır.

D) Birbiri ardından süren diyolog ve koro bölümlerinden

oluşur.

E) Trajedi bir bütün halinde aralıksız oynanır.

 Harpagon: Jak Usta, akşam yemeğe misafirler davet ettim.

Jak Usta: Hangi dağda kurt öldü?

Harpagon: Söyle bakayım, bize güzel yemek pişirecek misin?

Jak Usta: Neden pişirmeyelim? Siz paradan söz edin.

Harpagon: Al sana... Gene para! Başka bir şey bilmezler ki,

zaten: "Para, para, para..." para aşağı, para yukarı.

Valeri: Münasebetsizlik olursa bu kadar olur. Bol para ile güzel yemekleri pişirmek de sanki marifetmiş gibi, yahu onu babam da bilir; ben usta diye az para ile sofra donatmasını bilene derim.

Jak Usta: Az para ile sofra donatmak mı?

Valeri: Ne sandın ya? (...)

7-Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Komedi tarzında yazıldığı

B) Cimrilik temasının işlendiği

C) Soylu bir dil kullanıldığı

D) Kahramanlarının sıradan kişilerden oluştuğu

E) Doğal söyleyişlere yer verildiği

 

I. Doğal söyleyişlere önem verilir.

II. Diyaloglardan oluşur.

III. Ayrıntılı betimlemelere yer verilir.

IV. Olay ekseninde gelişir.

V. Sadece göze hitap eder.

8-Numaralı özelliklerden hangileri, göstermeye bağlı edebi metinlerle ilgili değildir?

A) I. ve II.             B) II. ve III.         C) III. ve V.

D) IV. ve V.          E) I. ve V.

 

Elektra:Gafil! Babamın acıklı ölümünü unutuyor musun?

Koro: Gençliğini acılardan uzak

Mutluluk içinde geçiren ve bir gün

Zeus’un yardımcı kılavuzluğuyla

Bu toprağa ayak basacak olan soylu Orestes’i düşün

9-Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Dram B) Komedi C) Trajedi D) Vodvil E) Fars

 

I. Beş perdeden oluşur.

II. Üç birlik kuralına uyulur.

III. Manzum olarak yazılır.

IV. Diyalog ve koro bölümlerinden meydana gelir.

V. Konularını günlük yaşamdan alır.

10-Yukarıda numaralı özelliklerden hangisi klasik trajedi ile klasik komedinin ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

I. Tiyatroda oyunun oynandığı, olayın geçtiği yerdir. (Sahne)

II. Şinasi'nin Tanzimat döneminde yazdığı, Batılı anlamda

ilk Türk tiyatrosudur. (Şair Evlenmesi)

III. Tiyatro eserlerinde olayların hareket halinde sergilenmesidir. (Aksiyon)

IV. İstanbul Türkçesi ile konuşan nazik ve çıtkırıldım bir tiptir, zengin ve mirasyedi bir kişiliği sergiler. (Karagöz)

V. Sahnelenmek üzere yazılan ve diyaloglara dayanan

eserlerdir. (Tiyatro)

11-Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi, ayraç içindeki kavramla ya da eserle uyuşmaz?

A) I.        B) II.      C) III.                   D) IV.                    E) V.

 

12-Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi, ayraç içindeki terimle uyuşmaz?

A) Komedinin sanat yönünden zayıf ve kaba bir türüdür,

kaba şakalar ve açık saçık sözler içerir. (Fars)

B) Sözsüz tiyatro türüdür, anlatılmak istenenler jest ve mimiklerle ifade edilir. (Monolog)

C) Acıklı olayların işlendiği, gerilimin yükseltildiği, duygulu, coşturucu, müzikli oyun türüdür. (Melodram)

D) Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden

doğma, cinlerin, perilerin de rol aldığı tiyatro türüdür.

(Feeri)

E) Tiyatroda kuliste durarak oyunculara unuttukları sözleri

seyirciye duyurmadan hatırlatan kişidir. (Suşör)

 

I. Trajedi dini törenlerden doğmuştur ve ilk örnekleri Yunan edebiyatında görülür.

II. Trajedide kendine özgü, değişmez kurallar vardır, yüksek bir üsluba da önem verilir.

III. Modern Türk tiyatrosunun başlangıcı Tanzimat dönemine dayanır.

IV. Bir tiyatro eserinde konunun ana bölümlerinden her birine piyes adı verilir.

V. Batılı anlamda Türk tiyatrosunun ilk örneklerine 19. yüzyılda rastlanır.

13-Yukarıda numaralı cümlelerin hangisinde tiyatro ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 9. SINIF TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI

 

14-Modern tiyatro türlerinin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Trajedi ve komedide üç birlik kuralına uyma zorunluluğu

vardır, dramda ise bu kural yıkılmıştır.

B) Trajedide konular tarih ve mitolojiden alınır, ama komedi

ve dramda konular günlük yaşamdan alınabilir.

C) Trajedi, yaşamın acıklı taraşarını; komedi gülünç, dram

ise hem acıklı hem de gülünç yönlerini ele almıştır.

D) Klasik trajedi ve komedi nesirle ( düz yazıyla) yazılır,

dram ise hem nazım hem nesirle yazılır.

E) Acı veren olaylar klasik trajedide sahnede gösterilmez,

duyurulur. Klasik komedi ve dramda ise sahnede gösterilir.

 

……………….komedisi insan kişiliklerinin gülünç ve aksak

yanlarını konu alır. ………………… komedisi toplumun gülünç

ve aksak yanlarını konu edinir. ………………… komedisi

ise olayların şaşırtıcı biçimde düzenlediği, çoklukla güldürmekten

başka bir amaç güdülmeden yazılan komedidir.

15-Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) Karakter – Töre – Entrika

B) Töre- Entrika – Karakter

C) Entrika – Töre –Karakter

D) Karakter – Entrika – Töre

E) Töre – Karakter – Entrika

 

16-Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Erdem ve ahlaka her şeyin üstünde önem verilir.

B) Vurma, yaralanma, öldürme gibi olaylar sahnede sergilenmez.

C) Kahramanlar olağanüstü varlıklar veya soylulardır.

D) Trajedilerde üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.

E) Manzumdur ve beş perdeden oluşur.

 

17-Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatro içinde yer almaz?

A) Komedi            B) Dram                C) Melodram

D) Trajedi             E) Meddah

 

(I) Göstermeye bağlı edebi metinlerin tümüne genel olarak

tiyatro, drama veya dramatik edebiyat denir. (II) Diyaloglara,

hikâye ve romanlarda sadece olay kahramanlarının konuşmaları

sırasında yer verilir. Ancak, tiyatro metinleri bütünüyle

diyaloglardan oluşur. (III) Anlatmaya bağlı edebi metinler

gibi, göstermeye bağlı edebi metinlerde olaya dayanır. (IV)

Her perdede, olay örgüsünü oluşturan kişiler, zaman ve dekor

aynıdır.( V) Örgüyü oluşturan en önemli unsur, oyunun

bölümleri olarak adlandırdığımız sahne veya perdede gösterilir.

Sahne veya perdeler birleşerek oyunun tümünü oluşturur.

18-Göstermeye bağlı edebi türlerle ilgili olarak numaralı

cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Beyazıt ( Bir fırtına gibi girer, kılıcından kan damlamaktadır.)

Hani nerde? Hünkar babamız nerde?

Hürrem (Telaşlı): Yaralısınız oğlum, yaralısınız aslanım.

Beyazıt: Hayır, bunlar benim kanım değil, benim kanım içime akar. Bunlar bana engel olmak isteyen köpeklerin kanı.

Hürrem: Ne?... Buna cesaret ettiler ha?

Beyazıt: Kimsenin kimseyi gözü görmedi. Doğru Bursa’dan

gelirim valide! Geceli gündüzlü at süreriz. Her şey bitmiş

olmasa bari.

19-Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tarihi bir olaydan alındığı

B) Modern tiyatro örneği olduğu

C) Kahramanlarının halktan seçildiği

D) Hareketlerin ayraç içinde verildiği

E) Diyaloglardan oluştuğu

 

20-Aşağıdakilerden hangisi, klasik komedyanın özelliklerinden değildir?

A) Sıradan ve halktan kahramanlara yer verilir.

B) Vurma, yaralama gibi olaylar sahnede gösterilir.

C) Konuşmalarda üslup inceliği aranmaz.

D) Konular mitolojiden ve tarihten alınır.

E) Zaman, olay, yer birliği kuralına uyulur.

 

 

 

  

 

 


 PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA9. SINIF TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI PDF


PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA


9.SINIF TİYATRO KONU TESTİ, TİYATRO TEST SORULARI PDF İNDİR, 9. SINIF TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI, 9.SINIF EDEBİYAT TESTLERİ, TESTLER, TİYATRO TEST PDF,,

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk