sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10. SINIF TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI PDF İNDİR ( Test-1)

10. SINIF TİYATRO KONU TESTİ, TİYATRO TEST SORULARI PDF İNDİR, 10. SINIF TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI, 10.SINIF EDEBİYAT TESTLERİ, TESTLER, TİYATRO TEST PDF, ROMAN ÜNİTESİ

 derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10. SINIF TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI PDF İNDİR ( Test-1) üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


10. SINIF TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI PDF İNDİR ( Test-1)

11-Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun öğeleri arasında yer almaz

A-seyirci                B-oyuncu

C-yönetmen,        D-sahne

E-anlatıcı

 

Erkek tiyatro sanatçısı.

Tiyatroda ve sinemada bir rolün yedek oyuncusu.

Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım; sahne arkası.

Sahneye koyma ve yönetme işi.

Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.

2-Yukarıda verilen tanımlara aşağıdaki terimlerden hangisi cevap olamaz ?

A- Dublör              B- Kulis

C- Reji                   D- Aktrist

E- Suflör

 

3-Aşağıdakilerden hangisi seyirlik halk oyunlarımızın özelliklerindendir?

A) Göze ve kulağa seslenmeleri

B) Dil kurallarına uyan yazı diliyle oluşturulmaları

C) Okunmak için yazılmaları

D) Tek kişilik gösteri olmaları

E ) Türk edebiyatının ilk örnekleri olmaları

 

Pişekar ve kavuklu tipleriyle yaratılan, yuvarlak bir sahnede oynanan, kendine özgü kuralları bu­lunan oyunlardır. Doğaçlamaya dayanan bir an­latımı vardır. Bir bakıma epik tiyatro özelliği taşır. Karşılıklı konuşmalara ve şive taklitlerine dayanır. Oyunda müziğe de yer verilir. Halkın ortak malı olarak yaratılmış anonim ürünlerdir.

4-Yukarıdaki parçada tanıtılan halk edebiyatı nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meddah                           B) Orta oyunu    

C) Karagöz                           D) Bilmeceler      

E) Köy seyirlik oyunları

 

5-Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel Türk tiyatrosu içinde değerlendirilmez?

A) Meddah          

B) Karagöz  

C) Orta oyunu

D) Köy seyirlik oyunu      E) Komedi

 

Hacivat: Yürük Beste, Aksak Semai bilir misin?

Karagöz: Ha! Sağır saka, topal bekçiyi bilirim, onlar bizim

mahallededir.

Havicat: Değil efendim, yani muradım: Türk aksağı, Nevzemin.

Karagöz: Ahbabımdır Hacivat.

Hacivat: Kim?

Karagöz: Galata’daki Kürkçü Emin.

6-Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Geleneksel Türk tiyatrosuna örnek oluşturduğu

B) Yanlış anlamalara dayandığı

C) Anlatmaya bağlı olduğu

D) Güldürü öğesinin bulunduğu

E) Meddah tarafından anlatıldığı

 Tek kişilik gösteridir. Gösteriyi yapan, topluluk karşısında halk hikâyeleri anlatan kişidir. Bu kişi hikâyedeki kişilerin seslerini, hareketlerini taklit ederek canlandırdığı için bir tür oyuncu sayılır. Olayları temsil ederken, seyircilerin rahatça görebileceği yüksek bir yere oturur. Bir eline mendil bir eline de sopa alır. Mendili değişik tipteki kişilerin kıyafetini göstermek ve ağzını kapatarak seslerini taklit etmek için kullanır. Sopadan da oyunu başlatmak ve değişik sesler çıkarmak için yararlanır.

7-Yukarıda tanıtılan tiyatro türü,  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meddah          

B) Orta oyunu    

C) Karagöz

D) Dram               

E) Komedi

 

I. Tiyatroda oyunun oynandığı, olayın geçtiği yerdir. (Sahne)

II. Şinasi'nin Tanzimat döneminde yazdığı, Batılı anlamda

ilk Türk tiyatrosudur. (Şair Evlenmesi)

III. Tiyatro eserlerinde olayların hareket halinde sergilenmesidir. (Aksiyon)

IV. İstanbul Türkçesi ile konuşan nazik ve çıtkırıldım bir tiptir, zengin ve mirasyedi bir kişiliği sergiler. (Karagöz)

V. Sahnelenmek üzere yazılan ve diyaloglara dayanan

eserlerdir. (Tiyatro)

8-Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi, ayraç içindeki kavramla ya da eserle uyuşmaz?

A) I.      B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

 

9- Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Göstermeye bağlı edebi metinler konularına göre trajedi, dram ve komedi olarak üçe ayrılır.

B) Türk tiyatrosu geleneksel ve modern olmak üzere iki

başlık halinde incelenir.

C) Geleneksel Türk tiyatrosu Karagöz, Orta oyunu, Meddah ve Köy seyirlik oyunlarından oluşur.

D) Komedi, trajedi ve dram modern Türk tiyatrosu içinde

yer alır.

E) Pişekar ve Kavuklu, aydın ile cahil kesimi temsil eden

Karagöz oyununun kişileridir.

 

I. ……... insanların acıklı ve gülünç yanlarını bir arada anlatan, nesir biçiminde oluşturulan tiyatro türüdür.

II. …….. çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, yazılı metne dayanmayan, içinde müzik, raks ve şarkı da bulunan doğaçlama bir oyundur.

III. ……… tasvir denilen birtakım şekillerin (insan, hayvan, bitki, eşya vb.) arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perde üzerine yansıtılması temeline dayalıdır.

IV. …… kırsal yörelerde, köylerde görülen, daha çok yöresel yaşamdan konularını alan seyirlik oyunların oluşturduğu bir tiyatro geleneğidir.

10-Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Meddah                         

B) Köy seyirlik oyunu

C) Orta oyunu                    

D) Dram

E) Karagöz

 

11-Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel Türk tiyatrosunun ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) Oyunların yazılı bir metne dayanmaması

B) Şive ve taklide yaslanması

C) Tek kişilik gösteri olması

D) Güldürü öğesinin ön planda olması

E) Kostüm ve dekora önem verilmemesi

 

Çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, doğaçlama bir oyundur. Oyunun oynandığı yuvarlak veya oval alana palanga denir. Oyunun dekoru; bezsiz paravandan ve dükkân denilen iki katlı bir kafesten oluşur. Oyunda çeşitli mesleklerden, yörelerden, uluslardan insanların meslekî ve yöresel özellikleri, ağızları taklit edilir. Bunlar arasında Arap, Acem, Kastamonulu, Kayserili, Kürt, Frenk, Laz, Yahudi, Ermeni vb. sayılabilir. Kadın rolünü oynayan kadın kılığına girmiş erkeğe zenne denir.

12-Yukarıda tanıtılan tiyatro türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karagöz           B) Orta oyunu                     C) Komedi

D) Meddah           E) Dram

 

I. Oyuna müziğin eşlik etmesi

II. Yazılı bir metnin olmayışı

III. Tuluata dayanması

IV. Sahnede oynanması

V. Usta- çırak ilişkisi içinde gelişmesi

13-Yukarıdaki özelliklerden hangileri karagöz, orta oyunu ve meddahın ortak özelliği içinde yer almaz?

A) I. ve III.           B) II. ve III.

C) I. ve IV.           D) III. ve IV.

E) II. ve V.

 

14-Karagöz oyunu ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Oyunun dekoru ve kişileri dönemlere göre değişir.

B) Karagöz, hareket taklitlerine ve konuşmaya dayanan ge­leneksel bir oyundur.

C) Oyunda yer alan farklı tipler Osmanlı Devleti'nin diğer topluluklarını temsil eder.

D) Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur.

E) Sahnesi yoktur, ışıkla aydınlatılmış beyaz bir perdede oynanır.

 

15-Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun bölümleri ara­sında yer almaz?

A) Muhavere       B) Fasıl                 C) Mukaddime

D) Düğüm             E) Bitiş

 

16-Aşağıdakilerden hangisi, Karagöz oyununun kişilerinden biri değildir?

A) Zenne               B) Karagöz           C) Hacivat

D) Çelebi               E) Pişekar

 

Darülbedayi'yeöğretmen olarak atandı. Türk tiyatrosunun en önemli şahsiyetlerindendir. Batı tiyatrosunu Türkiye’de kurumsallaştırmıştır. Sadece tiyatrocu değil bu alanda fikir yazıları yazmıştır. Eserleri  Yasin Efendi, Renkli Fener, İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim,

17-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A- Güllü Agop                     B- Orhan Asena

C- Musahipzade Celâl       D- Ahmet Vefik

E-Muhsin Ertuğrul

 

 

18-Namık Kemal’in tiyatroculuğuyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Osmanlı Tiyatrosu’nun modern bir tiyatro hâline gelmesi için büyük çaba harcamıştır.

B) Namık Kemal tiyatroda “eğlence” ile “sosyal fayda”yı birleştirerek onu “faydalı bir eğlence” olarak tarif eder.

C) Tiyatrolarının tümü dram türünde olup bunlar teknik bakımından kusursuzdur.

D) Namık Kemal, "Celâleddin Harzemşah" ve "Vatan yahut Silistre" oyunlarının konusunu tarihten almıştır.

E) Tiyatrolarında “toplum için sanat” anlayışını benimsemiş, tiyatro ile ilgili görüşlerini “Celâleddin Harzemşah Mukaddimesi”nde belirtmiştir.

 

19-A şağıdaki Tanzimat Dönemi yazarlarından hangisinin tiyatro türünde eseri yoktur?

A) Ziya Paşa                        B) Namık Kemal

C) R.Mahmut Ekrem         D) Abdülhak Hamit Tarhan

E) İbrahim Şinasi

 

20-Servetifünun  Dönemi tiyatrosu ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A-II. Abdülhamit’in İstibdat dönemi olarak bilinen 1877-1908 yılları arasında Türk tiyatrosunda bir gelişme olmamıştır.

B-Hüseyin Suat, Servetifünuncular içinde tiyatroyla en çok ilgilenen sanatçıdır. Başarılı bir tiyatro dili olan sanatçının “Şehbal Yahut İstibdadın Son Perdesi” , “Deva-yı Aşk”  gibi eserleri vardır.

C-Tiyatro alanında bir iki eser veren Halit Ziya, bu türde başarılı değildir. Kâbus adlı dramı ve Fransızcadan adapte ettiği iki tiyatro (Füruzan, Fare) teknik olarak zayıftır.

D- Mehmet Fuat'ın, roman dışında tiyatro eserleri de yazmıştır; Pençe, Cidal ,Diken eserlerinden bazılarıdır.

E-Cenap Şahabettin de bir iki eseriyle bu türe katkıda bulunur: Yalan ,Körebe

 

*………………………….., Darülbedâyi’de öğretmenlik yapmış, daha sonra (1927-1928) Darülbedâyi'nin başına gelmiş

ve bugünkü tiyatromuzun temellerini atmıştır.

*İlk defa bir Müslüman kadın oyuncu ……………………….…….’nin sahneye çıkmasıyla Müslüman kadınlara da sahne yolu açılmıştır.

* Ahmet Nuri Sekizinci ve ………………………, Millî Edebiyat Dönemi’nde sadece tiyatroyla uğraşan yazarlardır.

*…………………………… 1868’de Osmanlı Tiyatrosu adlı bir topluluk kurmuş. 1870’te Sadrazam Ali Paşa’nın

desteği ile Türkçe oyunlar sergilemiştir.

* Güllü Agop’un kurduğu tiyatro topluluğunda Ermeni oyuncular yanında Müslüman Türk oyuncular da yetişti. Bu oyunculariçinde en ünlüsü ………………………..’dir

21-Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki isimlerden herhangi birisi getirilemez ?

A-Muhsin Ertuğrul                             B-Afife Jale

C-Musahipzade Celâl                       D-Güllü Agop

E-Ahmed Emin

 

 


 PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA
10. SINIF TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI PDFPDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA


10. SINIF ROMAN KONU TESTİ, MAKALE TEST SORULARI PDF İNDİR, 10. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI, 10.SINIF EDEBİYAT TESTLERİ, TESTLER, ROMAN TEST PDF, 


1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk