sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir Testi

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir Testi, Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir, TESTLER, TEST SORULARI, MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR,


 derskonum.com ' un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir Testi üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


KAYNAK: DERSKONUM.COM
Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir Konu Testi-1

1. Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat anlayışını sürdüren şiirler için söylenemez?
A) Eserlere, Millî Mücadele'nin zafer coşkusu egemendir.
B) Halk edebiyatı geleneği modern bir anlayışla devam ettirilmiştir.
C) İçe dönük, bireysel bir tavır ile yazılan bu şiirlerle evrensel insan tecrübesini dile getirilir.
D) Sade bir dille yazılan eserlerde mahalli söyleyişlere de yer verilir.
E) Saf şiir anlayışında görülen anlamda kapalılık, derinlik ve çağrışım zenginliği bu şiirlerde görülmez.

2. Aşağıdaki eser-şair eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Bir Yolcuya - Necmettin Halil Onan
B) Orda Bir Köy Var Uzakta - Ahmet Kutsi Tecer
C) Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor - Behçet Kemal Çağlar
D) Bu Vatan Kimin - Orhan Şaik Gökyay
E) Git Bahar - Halide Nusret Zorlutuna

Beş Hececiler ya da Hecenin Beş Şairi olarak anılan bu sanatçılar, 1911’de Genç Kalemler dergisinde yayımlanan Yeni Lisan makalesinin tutuşturduğu millî edebiyat meşalesini 1914’ten sonra taşımaya devam eder. Şiir yazmaya aruzla başlayan şairler, Ziya Gökalp’in fikirleri doğrultusunda, özellikle ...., ..., ... ve ... gibi öncü şair ve yazarların etkisiyle hece ölçüsünü ve konuşulan Türkçeyi kullanarak milli ve mahalli değerlerle örülü şiirler yazarlar.
3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi parçada bırakılan boşluğa getirilemez?
A) Rıza Tevfik Bölükbaşı
B) Ömer Seyfettin
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Ali Canip Yöntem

Hece ölçüsüyle yazdığı memleketçi şiirleriyle tanındı. Yıldızların Altında, Efenin Bayramı, Akşam Misafiri gibi bestelenmiş birçok şiiri vardır. Şiirlerinde Anadolu coğrafyası ve insanı öne çıkar. "Sarıkız Mermerleri" adlı kitabında küçük yaşta ölen ve Sarıkız'a gömülen kızı için yazdığı içli şiirler vardır. Asıl ününü "Yayla Dumanı" adlı kitabındaki memleket edebiyatına uygun şiirlerle kazanmıştır.
4. Parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemalettin Kamu
B) Ömer Bedrettin Uşaklı
C) Necmettin Halil Onan
D) Zeki Ömer Defne
E) Behçet Kemal Çağlar

Türk edebiyatında şairliğinin yanında, tiyatro yazarlığı ile de ön plana çıkmış bir sanatçıdır. Sanatçının "İşte size Macit Bey’in hikâyesi etrafında örülmüş bir orta oyunu" diye takdim ettiği Köşebaşı adlı oyunu Ankara'daki Küçük Tiyatro'nun açılışında Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye konulmuştur. Eser, hem toplumsal değişimi ortaya koyması hem de geleneksel ile moderni birleştirmeye yönelik arayışlarıyla döneminin oyun metinleri arasında öne çıkmıştır.
5. Parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bekir Sıtkı Erdoğan
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Halit Fahri Ozansoy

Halk şiiri estetiğine bağlı biçimlerle genellikle ulusal coşkuları yansıtmak istedi. Atatürk, Atatürk devrimleri, ülke sorunları, yurt sevgisi şiirlerinde öne çıkan konulardır. Faruk Nafiz Çamlıbel ile Onuncu Yıl Marşı'nın sözlerini yazan sanatçı, şiirin yanı sıra manzum oyunlar ve incelemeler de yazmıştır.
6. Parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Kemal Çağlar
B) Orhan Şaik Gökyay
C) Arif Nihat Asya
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Enis Behiç Koryürek

7. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde milli edebiyat anlayışını sürdüren sanatçılardan biri değildir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Kemalettin Kamu
C) Orhan Şaik Gökyay
D) Necmettin Halil Onan
E) Ömer Seyfettin

İstanbul Erkek İlk Öğretmen Okulunda okurken İstanbul'un işgali üzerine Ankara'ya giderek Milli Mücadele'ye katıldı. Asıl şöhretini Millî Mücadele sıralarında yazdığı manzumelerle sağladı. Lirik ve samimi duygular taşıyan ve çoğu yurtseverlik çerçevesi içinde yazılmış şiirlerini kitap halinde toplayamadı. Hicret, Gurbet ve Bingöl Çobanları gibi şiirleriyle tanınan sanatçı, yüksek tahsilini 1933'te Anadolu Ajansı temsilcisi olarak gönderildiği Fransa'da yapmıştır.
8. Parçada bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Kemalettin Kamu
D) Orhan Şaik Gökyay
E) Zeki Ömer Defne

1919'da Darülfünunun Coğrafya Bölümünden mezun oldu. İstanbul’daki çeşitli liselerde edebiyat ve coğrafya öğretmenliği yaptı. Batılı, lâik, ulus-devlet modeliyle kurulan Cumhuriyet'in "yeni kadın"ı olarak birçok kadın derneğinde aktif görev aldı, gazete ve dergilerde kadın haklarıyla ilgili yazılar yazdı. Hikâye ve romanlarında kadın kahramanları öne çıkaran sanatçı, şiirlerinde de kadının sesini duyurmaya çalıştı. Daha çok şair olarak tanınan sanatçının romanları teknik bakımdan zayıftır. Şiirlerini Yıldızlar ve Gölgeler, Hazan Rüzgârları, Gayya, Su, Şile Yolları, Sabah Kuşları, Yerden Göğe adlı kitaplarda toplamıştır.
9. Parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Şükufe Nihal Başar
C) Halide Nusret Zorlutuna
D) Emine Işınsu
E) Sevinç Çokum

Edebiyatın hemen her türünde eser vermesine rağmen daha çok şiirleriyle tanındı. Dönemin birçok şairi gibi şiire aruz ölçüsüyle başlayan sanatçı ilk dönem şiirlerinde sevda peşinde koşan bir aşk şairidir. Sonrasında hece ölçüsü ve sade bir Türkçeyle "memleket şiirleri" yazan şair, 1926'da yayımlanan "Sanat" şiiri ile yeni sanat anlayışını bir beyanname haline getirir. Şiirde Batı kültür ve edebiyatına cephe alan şair, Batı hayranlığı ve taklitçiliğinin karşısına da Anadolu insanını ve kültürünü çıkarır.
10. Aşağıdaki eserlerden hangisi parçada sözü edilen sanatçıya ait değildir?
A) Şarkın Sultanları      B) Dinle Neyden      C) Gönülden Gönüle
D) Çoban Çeşmesi       E) Miras

Yusuf Ziya Ortaç'ın adı cumhuriyet tarihinin en önemli "siyasi mizah" dergilerinden biri olan ... ile bütünleşmiştir. Tiyatro eserleri de yazan sanatçının en önemli oyunu ... adlı trajedisidir. Eser, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nın hece ölçüsü ile yazılan ilk piyesidir.
11. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırayla getirilmelidir?
A) Aydede, Canavar
B) Markopaşa, Satılık Ev
C) Akbaba, Binnaz
D) Yeni Mecmua, Baykuş
E) Çınaraltı, Nikahta Keramet

12. Aşağıdakilerden hangisi "Hecenin Beş Şairi" için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Eserlerini genel olarak "Milli Edebiyat"ın üç temel ilkesi olan "dili sadeleştirme, hece ölçüsünü kullanma ve halka yönelme" anlayışına uygun olarak verdiler.
B) Hemen hepsi sanat yaşamlarına aruzla yazdıkları aşk şiirleriyle başladılar.
C) Beş Hececilerin aruzdan heceye geçişleri kesin çizgilerle olmamış, zaman zaman aruza dönmüşlerdir.
D) Anadolu'yu yakından tanıyan bu şairler, şiirlerinde Anadolu'yu ve Anadolu insanını realist bir bakış açısıyla ele aldılar.
E) Bu şairler ortak bir kitap çıkarmadıkları gibi sanat anlayışlarını açıkladıkları bir beyanname de hazırlamamışlardır.

Edebiyatımızda kimi şairler isimleri kadar "Bayrak Şairi", "Gurbet Şairi", "Devrim Şairi" ya da "Anadolu Şairi" gibi birçok kez ele aldıkları temalarla da anılmıştır.
13. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen şairlerden biri değildir?
A) Halit Fahri Ozansoy
B) Arif Nihat Asya
C) Ömer Bedrettin Uşaklı
D) Kemalettin Kamu
E) Behçet Kemal Çağlar

Orhan Seyfi Orhon tarafından ilk sayısı 9 Ağustos 1941 tarihinde çıkarılan haftalık Türkçü, fikir ve sanat dergisidir. Dergi, bazı aralıklarla 1941-1948 yılları arasında toplam 161 sayı yayımlanmıştır. "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" sloganı ile yayın hayatına atılan dergide temel gaye, milliyetçilik fikrini Türk insanına tanıtmak ve benimsetmektir.
14. Parçada sözü edilen dergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hisar    B) Genç Kalemler    C) Dergah    D) Çınaraltı    E) Orhun

Öğretmenliğe 1922'de Anadolu'da başlayan ..., sonrasında uzun yıllar Kabataş ve Galatasaray liselerinde çalışmış, 1968'de emekli olmuştur. Çok sevdiği öğretmenlik mesleğine ve öğrencilerine duyduğu hassasiyeti "Ziller Çalacak" adlı şiiriyle dile getiren sanatçı, şiirlerini Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir Puyalar I, Kardelenler Puyalar II adlı kitaplarda toplamıştır.
15. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Zeki Ömer Defne
B) Hüseyin Nihal Atsız
C) Şükufe Nihal Başar
D) Halide Nusret Zorlutuna
E) Ahmet Kutsi Tecer

Orhan Şaik Gökyay'ın hayatının ilk yarısında şiir, ikinci yarısında bilimsel araştırmalar önemli bir yer tutmuştur. Osmanlı dönemine ait birçok klasik eseri, günümüz Türkçesine aktaran Gökyay, özellikle Dede Korkut ve Katip Çelebi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. Az sayıda şiir yazan sanatçı, şiirlerini kitap haline getirmemiş ancak eleştiri türündeki yazılarını ... adıyla yayımlamıştır.
16. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Karalama Defteri
B) Destursuz Bağa Girenler
C) Şiir Tahlilleri
D) Günlerin Götürdüğü
E) Mavi ve Kara

2014 yılında kaybettiğimiz şair, aruzdan vazgeçmemiş ancak hece ölçüsünü de kullanmıştır. Halk ve divan edebiyatı geleneğinden yararlanan sanatçı; koşmadan ilahiye, gazelden kasideye, rubaiden serbest müstezata kadar hemen her türde şiir yazmıştır. Kışlada Bahar, Binbirinci Gece şiiriyle tanınan şair, 50.Yıl Marşı'nın da söz yazarıdır.
17. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arif Nihat Asya
B) Fazlı Hüsnü Dağlarca
C) Bekir Sıtkı Erdoğan
D) Gültekin Samanoğlu
E) Necmettin Halil Onan

I. 1946'da, 17.yüzyılda yaşamış Mevlevi şair Çedikçi Süleyman Çelebi'nin ruhundan ilhamlar aldığını söyleyerek yazdığı şiirleri Vâridat-ı Süleyman adlı kitapta topladı.
II. 1921'de ünlü "Aruza Veda" adlı şiirini kaleme alır. Ancak o da arkadaşları gibi aruzu tam olarak bırakamayacak zaman zaman aruzla şiirler yazmaya devam edecektir.
III. Mizahi şiir ve yazılarında "Fiske" takma adını kullanan sanatçı, bu türdeki yazılarını "Fiskeler" adıyla yayımlamıştır.
IV. Çeşitli mizah dergilerinde 800'den fazla mizahi şiiri yayımlanan sanatçı, bu tür şiirlerini Çamdeviren, Çamlıviran, Deli Ozan gibi takma adlarla yazmıştır.
18. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi numaralanmış bölümlerin herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Orhan Seyfi Orhon
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Enis Behiç Koryürek
E) Yusuf Ziya Ortaç

Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir Konu Testi -3


1-Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin genel özelliklerinden biri değildir?

A) Yeni Lisan hareketine bağlı kalarak sade bir Türkçenin peşine düşmüşlerdir.


B) Anadolu insanı ve coğrafyasını yücelten dizeler kaleme almışlardır.


C) Halk şiirinin biçimsel özelliklerini benimsemişler, hece ölçüsünün olanaklarını genişletmişlerdir.


D) Millî değerleri, Atatürk sevgisini ve Cumhuriyeti konu alan şiir ve oyunlar yazmışlardır.


E) Edebî etkisi, dar bir okur çevresinde hissedildiğinden kısa bir süre sonra dağılmışlardır.2.

Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir. Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir. Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmayıp, yeni yeni biçimler aramışlardır. Nesir cümlesini şiire aktarmış ve düzyazıdaki söz dizimini şiirlere de yansıtmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa bağlı kalarak şiir yazanlardan biri değildir?

A) Kenan Hulusi Koray


B) Yusuf Ziya Ortaç


C) Faruk Nafiz Çamlıbel


D) Enis Behiç Koryürek


E) Orhan Seyfi Orhon


3.
1950’lerde, gelenekçi bir çizgide millî değerleri yansıtan bazı şairler, Hisar dergisinde şiirlerini yayımladılar. Hisar dergisinin 113. sayısında şiir ilkelerini bildiren ve kendilerine Hisarcılar diyen sanatçılar arasında --------------de vardı.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıda verilenlerden hangisi getirilemez?

A) Mustafa Necati Karaer


B) İlhan Geçer


C) Yavuz Bülent Bakiler


D) Cahit Külebi


E) Yahya Akengin4.
Faruk Nafiz Çamlıbel’in aşağıdaki yapıtlarından hangisi türce diğerlerinden farklıdır?

A) Suda Halkalar


B) Canavar


C) Dinle Neyden


D) Şarkın Sultanları


E) Çoban Çeşmesi

5.
İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Bunlarda Yahya Kemal'in etkisinde kalır. Gerçek kişiliğini hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde görürüz. Sanatçı, halkın yaşantılarından çıkardığı konuları yine halkın söyleyiş ve nazım biçimleriyle dile getirir. Yepyeni görüşler getiren ünlü “Sanat” şiiri memleketçi şiirimizin ilk bilinçli bildirisi sayılabilir. Akın adlı oyunuyla, Akıncı Türküleri ve Bir Ömür Böyle Geçti şiir kitaplarıyla tanınır.

Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Ziya Osman Saba


B) Enis Behiç Koryürek


C) Muammer Lütfi Bahşi


D) Faruk Nafiz Çamlıbel


E) Yusuf Ziya Ortaç
6.
Aşağıdakilerden hangisi, Hisarcılara ait bir sanat görüşü olamaz?


A) Başka ulusları taklit ederek bir sanat oluşturulamaz.


B) Şiir, bir dünya görüşünün propagandasını yapmamalıdır.


C) Yenilik eskinin içinden doğmalıdır.


D) Sanatçı bağımsız olmalı, sanatçının dili yaşayan dil olmalıdır.


E) Şiir estetiğinden ahenk ögeleriyle söz sanatları bütünüyle çıkarılmalıdır.

7.

Aşağıdakilerin hangisi, Ahmet Kutsi Tecer’in sanatıyla ilgili bir özellik değildir?


A) Şiirlerinde, Anadolu halk motiflerini işlemiş; duygulu ve içten, süsten arınmış şiirler yazmıştır.


B) Hece ölçüsüne yeni biçimler aramış, âşık tarzı şiir anlayışını benimsemiştir.


C) Halk şiirine bağlılığından dolayı Ankaralı Âşık Ömer mahlasını kullanmıştır.


D) Folklorik incelemeleriyle tanınmış ve Âşık Veysel’i Türk edebiyatına kazandırmıştır.


E) Manzum oyunlarında da halk kültürünü öne çıkaran temalara eğilmiştir.


8.

Aşağıdakilerden hangisi, Beş Hececilerin genel özelliklerinden biri değildir?


A) Şiirde yalın ve özentisiz olmayı, süslü anlatımdan uzak kalmayı yeğleme


B) Şiire 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında başlayıp hem Milli Edebiyat hem de Cumhuriyet Dönemi şiir topluluğu olma


C) Canlılık, yenilik, içtenli ilkeleriyle öz şiirin izini sürme


D) Yurt sevgisini, yurdun güzelliklerini, tarihsel kahramanlıkları, Anadolu gerçeklerini, bağımsızlık savaşımının heyecanını işleme


E) İnce duygulu, kıvrak, anlatılmak istenen duyguya bağlı ses zenginlikleriyle dolu şiirler kaleme alma9.Aşağıdaki dizelerden hangisinin farklı bir gelenek içinde yazıldığı düşünülebilir?

A) İçlenme, beyhudedir, maziyi sakın anma
O vefasız yavruya benzer ki günlerimiz
Kendini yuvasından bırakır ki akşama
Benzeyen göle, sessiz


B) Atatürk! Burçlarında bekliyoruz biz nöbet
Bizce birdir seninçin yaşamak, ölmek; emret
Emret: Kanı çekilmiş damarlarla dolaşalım
Bir an senin izinden saparsak kahrolalım


C) Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir


D) Bir sarsıntı... Uyandım uzun süren uykudan
Geçiyordu araba yola benzer bir sudan
Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu
Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu


E) Nadir duyabildiği taze bir heyecanla
Karıştım o gün bugün bu zavallı çobanla
Bingöl yaylarının mavi dumanlarına
Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına
10.
Cumhuriyet döneminde bazı şairler, halk şiiri ve Milli Edebiyat dönemi şiirlerini harmanlayıp Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren bir sanat anlayışı benimsemişlerdir. Şiirlerde hece ölçüsü ve ahenk unsurları başarıyla kullanılmıştır. Kurtuluş Savaşı, vatan ve millet sevgisi, bireysel konular işleyen şairler arasında ---------------------- sayabiliriz.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?


A) Fazıl Hüsnü Dağlarca


B) Faruk Nafiz Çamlıbel


C) Ahmet Kutsi Tecer


D) Orhan Şaik Gökyay


E) Zeki Ömer Defne
Cevaplar

TEST-1

1.C  2.C  3.D  4.B  5.D  6.A  7.E  8.C  9.B  10.E  11.C  12.D  13.A  14.D  15.A  16.B  17.C  18.E

TEST-2
milli-edebiyat-zevk-ve-anlayisini-surduren-siir-test


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir Testi


milli-edebiyat-zevk-ve-anlayisini-surduren-siir-test

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk