sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Uzman Öğretmenlik Modül 6 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz

Uzman Öğretmenlik 6.Modül Test Soruları PDF İndir, Online Çöz, Uzman Öğretmenlik 6.Modül Test Soruları 

Uzman Öğretmenlik Modül 6 Test Soruları, UZMAN ÖĞRETMENLİK, UZMAN ÖĞRETMENLİK TESTLERİ,


DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda değerli öğretmenlerimiz için bir paylaşımda bulunacağız. 
Uzman Öğretmenlik Modül 6 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz  üzerine bir paylaşım yapıyoruz. 6 Bize katkı sağlamak isteyen takipçilerimiz derskonum@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Özellikle derskonum@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZUzman Öğretmenlik Modül 6 TEST-1
1-“Yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen tüm hava koşullarının ortalama özelliklerinin yanı sıra, bu olayların yaşanma sıklıklarının zamansal dağılımlarının, gözlenen uç değerlerin, şiddetli olayların ve tüm değişkenlik çeşitlerinin bireşimi

2-Herhangi bir yerde ve zamandaki atmosfer koşullarının herhangi bir andaki kısa süreli durumu

3-Yerküreyi saran ve onun yaşanabilir bir gezegen olmasını sağlayan, çeşitli gazlardan oluşan gaz örtüsü

4-Tüm zaman ve alan ölçeklerinde iklimin ortalama durumundaki ve standart sapmalar ile uç olayların oluşumu gibi öteki istatistiklerindeki değişimlerdir

1- Yukarıdaki tanımlar ve ait oldukları kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru bir biçimde eşleşmiştir?

 

1

2

3

4

A)

Hava

durumu

İklim

Atmosfer

İklim

değişikliği

B)

İklim

Hava

olayları

Atmosfer

İklimsel

değişkenlik

C)

Hava

olayları

Atmosfer

Hava

İklim

değişikliği

D)

İklim

Hava

durumu

Atmosfer

İklimsel

değişkenlik

E)

İklim

Atmosfer

Hava

olayları

İklim

değişikliği
“Yeryüzünün herhangi bir yerinde egemen olan fiziki coğrafya denetçilerinin ve uzun süreli atmosfer dolaşımı düzeneklerinin oluşturduğu sürekli yağış ve nemaçığı koşulları ya da hidroklimatolojik kuraklıktır.”
2- Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A) Aridite

B) Arid bölge

C) Klimatoloji

D) Nemlilik

E) Hidroloji

3- Genellikle Konya, Aksaray Karaman'ın kuzeyinde görülen iklim tipi için hangisi söylenebilir?


A) Nemli orta enlem

B) Orta enlem yarı kurak step

C) Yazı kurak nemli karasal

D) Yazı kurak sıcak ve çok sıcak subtropikal Akdeniz

E) Kurak mevsimi olmayan nemli karasal
4- “Türkiye’de çölleşmeye eğilimli yarıkurak ve kurakça- yarınemli araziler, ülke topraklarının yaklaşık % 30’unu kaplar. Nemlice-yarınemli kuraklık sınıfı ile birlikte bu oran …… ulaşır.”

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır?

A) %40’a

B) %80’e

C) %50’ye

D) %100’e

E) %60’a5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye’de toplam kullanılabilir su tutarı, 112 milyar m3 (112 km3) olarak hesaplanmıştır.

B) Türkiye’de kişi başına yıllık ortalama yaklaşık 1350 m3 kadar su düşer.

C) Türkiye su zengini bir ülkedir.

D) Türkiye’de, kişi başına düşen su Dünya ortalamasının yaklaşık % 18’ine karşılık gelir.

E) Türkiye’nin su iklimindeki mevsimsellik ve yıllar arası değişkenlik de dikkat çekici derecede yüksektir.
6- Aşağıdakilerden hangisi iklimde meydana gelen değişikliklerin temel sebepleri arasında gösterilemez?

A) Milankoviç döngüleri

B) Güneş’ten gelen enerji miktarındaki değişimler

C) Okyanusal ve atmosferik süreçler

D) Volkanik püskürmeler

E) Türlerin evrimi ve çeşitliliği7- Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çalışan ve her yıl iklim değişikliği değerlendirmesi yapan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) WMO

B) WHO

C) UNESCO

D) NATO

E) GREENPEACE

8- Aşağıdakilerden hangisi C3 bitkilerinden biri değildir?


A) Pirinç

B) Pamuk

C) Patates

D) Soya fasulyesi

E) Darı

9- Atmosfer çeşitli gazlardan oluşan ve yer küreyi saran bir gaz örtüsüdür.Aşağıda verilen gazlardan hangisinin atmosferdeki oranı diğerlerinden fazladır?

A) Oksijen

B) Azot

C) Su buharı

D) Argon

E) Karbondioksit


DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ


10- Küresel düzeydeki insan kaynaklı sera gazı salınımlarını 2000 sonrası azaltmaya yönelik yasal yükümlülükleri düzenleyen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Bonn Anlaşması

B) Kyoto Protokolü

C) Paris Anlaşması

D) Glasgow Konferansı

E) Viyana Sözleşmesi11- Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın geri kalanından iki ila üç kat daha hızlı ısınan ve iklim değişikliğine karşı en savunmasız bölge olarak kabul edilir?

A) Okyanuslar

B) Çöller

C) Kutuplar

D) Kent merkezleri

E) Ekvator

12- Dünya’nın kendi etrafındaki dönüşü sırasında yaptığı yalpalama hareketine ne denir?


A) Rotasyon

B) Revolusyon

C) Işınım

D) Presesyon

E) Prelosyon

Küresel iklim, başlıca beş bileşeni bulunan ve bu bileşenler arasındaki karşılıklı etkileşimleri de içeren çok karmaşık bir sistemdir ve Fiziksel İklim Sistemi ya da daha kısa bir deyişle İklim Sistemi olarak adlandırılır.

Küresel iklim bileşenleri:

(1) atmosfer

hava küre

(2) hidrosfer

su küre

(3) krayosfer

taş küre

(4) litosfer

buz küre

(5) biyosfer

yaşam küre


13- Yukarıdaki küresel iklim bileşenlerinin doğru eşleştirme sağlayabilmesi için kaç numaralı satırların yerlerinin değişmesi gerekir?

A) 1-5

B) 2-5

C) 2-3

D) 3-4

E) 5-3
DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ


14- Sc = 1367 W/m2 olarak verilen ifade için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Güneş sabiti değeri

B) Güneş’ten gelen basınç miktarı

C) Dünya’ya ulaşan enerji tutarı

D) Yerkürede tutunan enerji miktarı

E) Okyanus tabanında biriken karbondioksit miktarı

Atmosfer gibi iklime doğrudan etkisi olan bazı etmenlerin tersine, yılda birkaç milimetreden birkaç santimetreye değişen bir yavaş hareket olarak gerçekleşir. Dünya’daki üç ana iklim zorlama etmeninden biridir.

15- Yukarıda bahsedilen etmen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milankoviç döngüsü

B) Orbital zorlama

C) Levha tektoniği

D) Güneş enerjisinin şiddetindeki değişiklikler

E) Sera gazı salınım etkisi
16- Kyoto Protokolü’nün uygulanmasına ilişkin yasal kurallar hangi anlaşma ile belirlenmiştir?


A) Paris Anlaşması

B) Bonn Anlaşması

C)Viyana Sözleşmesi

D) Glasgow Konferansı

E) Rio Anlaşması

17- Aşağıdaki olaylardan hangisinde ülkemizde gerçekleşen iklim değişikliğinin etkisi yoktur?

A) Yaz aylarındaki dolu olaylarının İç Anadolu’ya doğru kayarak etkisini artırması

B) 13 Kasım 2001’de Rize’ye bir mevsimde düşen yağmurun bir günde yağması

C) Orman yangınlarında artışın gözlenmesi

D) Hububat üretim merkezlerinde %40 oranında ürün kayıpları yaşanması

E) Buzulların erimesiyle yeni maden rezervlerine yolların açılması


18- Avrupa Birliği İstatistik Ofisi verilerine göre Türkiye, enerjide dışa bağımlılıkta 36 Avrupa Ülkesi arasında 9. sıradadır.
Ülkemiz kullandığı enerjinin ne kadarını ithal etmektedir?

A) %71

B) %77

C) %55

D) %42

E) %83

19- Aşağıdakilerden hangisi yeşil çatının faydalarından değildir?

A) Kentin havasını soğuturlar.

B) Enerji maliyetlerini arttırırlar.

C) Suyu süzerler.

D) Kentsel selleri önlerler.

E) Sosyal uyum ve savunuculuğu sağlarlar.

20- BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangisi çevresel boyutlu amaçlardandır?


A) Herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak

B) Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek.

C) Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek.

D) Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak.

E) Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek.

21- Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne katılımı hangi yıl gerçekleşmiştir?


A) 2005

B) 2007

C) 2003

D) 2009

E) 2001
22- “Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayanatık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Ülkemizde sıfır atık politikası hangi yıldan beridir yürütülmektedir?

A) 2015

B) 2007

C) 2017

D) 2010

E) 2021

DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ23- Aşağıdakilerden hangisi insanların neden olduğu karbon ayak izinin oluşumunu azaltacak etkinliklerdendir?

A) Şehirleşmenin artırılması

B) Toplu taşıma araçlarının kullanımının azaltılması

C) Fosil yakıt kullanımın azaltılması

D) Sanayileşme faaliyetlerinin artırılması

E) Doğal gaz yerine kömür kullanımının teşvik edilmesi

24- Ülkemizdeki hidrolojik yapıların korunması için gerçekleştirilen seferberlik aşağıdakilerden hangisidir?


A) Sıfır Atık

B) Sıfır Atık Mavi

C) Mavi Akdeniz

D) Kıyı Koruma Seferberliği

E) Sıfır Atık Yeşil25- Aşağıdakilerden hangisi sera gazlarından biri değildir?


A) Azot oksit

B) Su buharı

C) Metan

D) Ozon

E) Sülfür

26- “Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak”
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan bu ifade hangi alanla ilgilidir?

A) Ekonomik boyutlu amaçlar

B) Eğitim boyutlu amaçlar

C) Çevresel boyutlu amaçlar

D) Sosyal boyutlu amaçlar

E) Kültürel boyutlu amaçlar27- Aşağıdakilerden hangisi C4 bitkilerinden biridir?

A) Sorgum

B) Patates

C) Buğday

D) Pirinç

E) Pamuk28- Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınmanın özellikleri arasında gösterilemez?


A) Bugünden geleceği inşa etmek

B) Sadece ülkemizde yürütülme

C) Yenilenebilir kaynakları verimli kullanma

D) Çok boyutlu bir eylem olma

E) Üretim ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi

29- İklim değişikliğinin kentler üzerinde farklı etkileri vardır. Kentler ve kentli nüfusun %70’i bu etkilerle karşı karşıyadır.
Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliklerine bağlı meydana gelen riskler arasında değildir?

A) Sıcak hava dalgalarına bağlı ölümler

B) Deniz seviyelerinde meydana gelen alçalmalar

C) Yağış düzensizlikleri

D) İklime bağlı afetlerde artış

E) Yangınların sıklaşması

30- 2021 yılı verilerine göre inşaat sektörünün karbon salınımı üzerindeki etkisinin oranı kaçtır?


A) %71

B) %31

C) %37

D) %57

E) %25


DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ


31- Aşağıdakilerden hangisi uzun dalgalı gazların atmosferde birikmesiyle oluşur?

A) İklim

B) Levha tektoniği

C) Milankoviç döngüsü

D) Küresel ısınma

E) Sera etkisi
32- Aşağıdaki sera gazlarından hangisi atmosferin yapısında en yüksek oranda bulunur?

A) Metan

B) Ozon

C) Karbondioksit

D) Su buharı

E) Karbon monoksit33- Ozon tabakası dünyanın hangi katmanında yer almaktadır?


A) Stratosfer

B) Ekzosfer

C) Troposfer

D) Mezosfer

E) TermosferCEVAP ANAHTARI

1-D

9-B

17-E

25-E

33-A

2-A

10-B

18-A

26-D


3-B

11-C

19-B

27-A

 

4-E

12-D

20-A

28-B

 

5-C

13-D

21-D

29-B

 

6-E

14-A

22-C

30-C

 

7-A

15- C

23-C

31-E

 

8-E

16-B

24-B

32-D

 

diğer testler için 👇    DERSKONUM.COM


DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ
Uzman Öğretmenlik Modül 6 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk