sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Uzman Öğretmenlik Modül 3 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz

Uzman Öğretmenlik Modül 3 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz, 

Uzman Öğretmenlik Modül 3 Test Soruları, UZMAN ÖĞRETMENLİK, UZMAN ÖĞRETMENLİK TESTLERİ,


DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda değerli öğretmenlerimiz için bir paylaşımda bulunacağız. 
Uzman Öğretmenlik Modül 3 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz  üzerine bir paylaşım yapıyoruz.  Bize katkı sağlamak isteyen takipçilerimiz derskonum@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Özellikle derskonum@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

Hazırlayan : Mustafa Turan

 Uzman Öğretmenlik Modül 3 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz 


UZMAN ve BAŞ ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI
MODÜL-3: 

UZMAN ÖĞRETMENLİK MODÜL 3 

.
.
TARAMA TESTİ-1

1- "Öğretmenler, önce çocuğu tanımakla işe başlayın!'' diyerek eğitim anlayışındaki devrimi dile getirmiştir. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışının kullanılması gerektiğini öne sürmüştür. EğitimÜzerine adlı eseriyle kendi ideal,doğacı (natüralist) eğitim anlayışını dile getirmiştir.”
Yukarıda bahsedilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jean Jacques Rousseau
B) John Dewey
C) Jesse Davis
D) Frank Parson
E) Sigmund Freud2- Eğitim sürecinde öğretim ve yönetim hizmetlerinin dışında kalan ve öğrencinin kişilik
gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya dönük tüm yardım hizmetlerine Öğrenci Kişilik Hizmetleri denilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu hizmetlerden biri değildir?

A) Sağlık hizmetleri

B) Sosyal yardım hizmetleri

C) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri

D) Kariyer yapılandırma hizmetleri

E) Sosyal-kültürel hizmetler

DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ

3- Aşağıdakilerden hangisi öğrencilere yapılan sosyal yardım hizmetlerinden biridir?

A) Meslek edindirme

B) Üst öğrenime hazırlama

C) Şenlik düzenleme

D) Burs ve pansiyon sağlama

E) Serbest zaman eğitimleri4- “Tüm dünyada rehberlik hizmetlerinin nasıl olması gerektiği ile ilgili farklı yaklaşım ve modeller vardır. Bu modelin özelliği, kişilerin mesleki seçim süreçlerine yardımcı olmak, mesleki rehberlik etmektir.” diyen biri hangi rehberlik modelinden bahsetmektedir?

A) Özellik Faktör Modeli.

B) Rehberliği Karar Verme Sürecine Yardım Olarak Gören Rehberlik Modeli

C) Parsons Modeli

D) Rehberliği Eğitim Süreci ile Karşılaştıran Model

E) Gelişimsel/Kapsamlı Rehberlik Modeli5- Aşağıdaki kurumlardan hangisinde ilk defa “rehberlik” ve “rehberlik teknikleri” dersleri  programlara konmuş ve okutulmaya başlanmıştır?

A) Gazi Eğitim Enstitüsü

B) Ankara Demirlibahçe İlkokulu

C) Ankara Üniversitesi

D) İstanbul Üniversitesi

E) Çankaya Lisesi


6- 1955 yılında ilk Psikolojik Servis Merkezi açılmıştır. Bu rehberliğin ülkemizdeki gelişimi açısından büyük bir adımdır.
Bu adım aşağıdaki kurumlardan hangisinde atılmıştır?

A) Gazi Eğitim Enstitüsü

B) Ankara Demirlibahçe İlkokulu

C) İstanbul Üniversitesi

D) Çankaya Lisesi

E) Ankara Üniversitesi

 

7- Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin tanımında temel oluşturabilecek genellemelerden biri değildir?

A) Rehberlik bir süreçtir.

B) Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır.

C) Rehberliğin amacı, bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.

D) Rehberlik özellikle normal bireyin gelişimini inceleyen “insancıl psikoloji” akımının geliştirdiği bir kavramdır.

E) Rehberlik yardımı toplumun geneline dönüktür.· Okul kurum olarak tanıtılır ve kısa tarihi hakkında bilgi verilir.

· Okulun bina ve olanakları, çevre, programlar, program dışı etkinlikler hakkında bilgi verilir.

· Öğrencilerin okula ve yakın çevreye uyumlarını sağlamaya yönelik hizmetlerdir. 

8- Yukarıda bahsi geçen hizmetler ne olarak adlandırılmaktadır?

A) Yöneltme hizmetleri

B) Mülakât hizmeti

C) Tanışma hizmeti

D) Danışma hizmeti

E) Oryantasyon hizmeti9- Müşavirlik hizmetleriyle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Okuldaki personele yönelik hizmetlerdir.

B) Öğrencilere doğrudan sunulan rehberlik hizmetidir.

C) Okuldaki rehberlik hizmetlerini kolaylaştırır.

D) Okul yönetiminin ve öğretmenlerin rehberlik konusunda ortak bir anlayış geliştirmelerini sağlar.

E) Öğrenciyi dolaylı yoldan etkilediği için diğer rehberlik hizmetlerinden farklıdır.10- Bu model de 1920 li yıllarda uygulanmaya başlanmıştır. Psikolojik danışma hizmetinin klinik ve trapötik yönü vurgulanmış, psikolojik danışmanlar psikolojik danışma, müşavirlik ve koordinasyon rollerini üstlenmişlerdir.

Yukarıda özellikleri vurgulanan PDR hizmetleri modeli hangisidir?

A) Görevler modeli

B) Hizmetler modeli

C) Süreç modeli

D) Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları Modeli

E) Program geliştirme modeli11- Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programlarının süreçsel ögelerinden biri de öğrencilerin psikolojik danışma, müşavirlik,sevk ya da sadece bilgi vermeyi gerektiren acil sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler sunmaktır.

Yukarıda bahsedilen öge aşağıdakilerden hangisidir?


A) Bireysel planlama

B) Sistem desteği

C) Müdahale hizmetleri

D) Rehberlik Müfredatı

E) Yönlendirme desteği

DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ12- Millî Eğitim Bakanlığı rehberlik hizmetleri kapsamında, Okul Psikososyal Destek Ekipleri tarafından bazı özel durumlarda psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri yürütülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu özel durumlar arasında yer almaz?

A) Ekonomik gerilemeler

B) Cinsel istismar

C) Göç durumları

D) İntihar girişimleri

E) Doğal afetler13- Aşağıdakilerden hangisi Okul Psikososyal Destek Ekipleri üyelerinden biri değildir?


A) Varsa rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar

B) Okul müdürü

C) Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu üyesi her sınıf düzeyinden en az bir sınıf rehber öğretmeni

D) Okul müdürü tarafından görevlendirilen bir müdür yardımcısı

E) İlçe Şube Müdürü


14- A okulunda Cinsel içerikli bir istismar durumuyla karşılaşan okul psikolojik danışmanı bildirim yükümlülüğü kapsamında, gizlilik ilkesine riayet ederek ilgili kuruma bildirimde bulunmuştur. 
Aşağıdakilerden hangisi bu durumda başvurulabilecek kurumlardan biri değildir?

A) Millî Eğitim Bakanlığı

B) İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği

C) Emniyet Genel Müdürlüğü 155 İhbar Hattı

D) İl/İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü

E) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 183 İhbar Hattı15- Okul RPD hizmetinin genel değerlendirmesi için

sene sonu rehberlik faaliyet raporu …………………….

girilir ardından okul müdürünün onayı ile il/ilçe

RAM’a gönderilir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere yazılması  gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) E- okul sistemine

B) MEBBİS E- Rehberlik bölümüne

C) Yıl sonu faaliyetlerine

D) Sosyal etkinlikler modülüne

E) İl/İlçe Ram web sitesine16- Kapsamlı RPD programları (okul çerçeve programı) öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerinin bir bütün olarak desteklenmesini esas alır. Bu programının örgütsel yapısını oluşturan birtakım öncüller vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu öncüllerden biridir?

A) Veri toplanmasına gerek duyulmaz.

B) Sonuç temellidir.

C) Sadece psikolojik danışma hizmetine yöneliktir.

D) Rehberlik öğretmenlerinin bireysel çalışması  yeterlidir.

E) Program bireye dönük hazırlanmalıdır.17- Sınıf rehber öğretmenlerinin görevleriyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisinde hata yapılmıştır?

A) Sınıf rehberlik programı kapsamındaki etkinlikleri sınıfında uygular.

B) Programın hedeflerine ilişkin etkinliklerde rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş birliği yapar.

C) Sınıfa yeni gelen öğrencilerin okula uyum sağlamaları için çalışırlar.

D) Sınıf rehberlik planlarını hazırlayarak en geç  kasım ayında eğitim kurumu rehber öğretmenine onaylatırlar.

E) Her yıl kasım ayı içerisinde sınıfında bulunan risk altındaki öğrencilere ait verilerin bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir.
18- Aşağıdakilerden hangisi Sınıf Rehberlik Programı kariyer gelişim amaçlarından biridir?

A) Öğrencilerin kendilerini tanımaları, duygularını anlamaları ve yönetmelerini sağlama

B) Akademik çalışmalarında devamlılık, kararlılık ve çaba gösterme bilinci edinmeleri

C) Eğitsel süreçleri kariyer amaçları ile ilişkilendirerek hazırlık yapma

D) Öğrenim gördükleri okula ve okulun çevresine uyum sağlamaları

E) Kişisel güvenliğini sağlamaları ve yaşam becerileri geliştirmeleri19- Psikolojik danışmanlar/Rehber öğretmenler kadar diğer öğretmenlerin de öğrenciyi tanımaları gerekir. Öğretmenlerin öğrenciyi tanımaları onların çalışmalarında kolaylıklar sağlayacaktır.

Aşağıda verilenlerden hangisi bireyin tanınması için gerekli özelliklerden biri değildir?

A) Sağlık durumu

B) Yetenekler

C) İlgiler

D) Teknolojik okuryazarlığı

E) Akademik başarı20- Rehberlikte bireyi tanırken göz önünde tutulması gereken bazı ilkeler vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerdendir?

A) Güvenli bir ölçme aracı bireyi tanımak için yeterlidir.

B) Bireyi bütün yönleriyle tanımak mümkün değildir.

C) Bireyi tanıma teknikleri arasında her durumda herkese uygulanan ve herkes tarafından kabul edilen teknikler vardır.

D) Öğrencileri tanıma hizmetleri süreklilik arz etmez.

E) Bireyi tanıma hizmetleri sadece duygusal sorunu olan öğrencilere uygulanır.21- Aşağıdakilerden hangisi rehberlik faaliyetlerinde kullanılacak iyi bir testin sahip olması gereken özelliklerden değildir?

A) Ekonomiklik

B) Geçerlilik

C) Güvenirlik

D) Kullanışlılık

E) Değerlilik


22- Elif akademik anlamda akranlarından önde gelişim göstermekte ve ortalamanın üzerinde olgunlukta davranışlar sergilemekteydi. Elif’e zekâ testi uygulandığında Elif’in üstün zekâlı olduğu tespit edilmiştir.

Buna göre Elif’e uygulanan test hangi türde bir testtir?

A) Yetenek testi

B) İlgi envanteri

C) Tutum ölçeği

D) Kişilik testi

E) İlgi testiPelin-
10 yaş

Cem-
5 yaş

Ali-
9 yaş

Ömer-
18 yaş

Gamze-
12 yaş23- Yukarıda yaşları verilen bireylere kişilik testleri uygulanmıştır. 
Bu bireylerden hangisine uygulanan kişilik ölçeği Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri olmalıdır?

A) Pelin

B) Cem

C) Ali

D) Ömer

E) Gamze24- Ülkemizde ilgi ölçmek için en yaygın kullanılan ölçek hangisidir?

A) Strong İlgi Envanteri

B) Kuder İlgi Alanları Envanteri

C) Mesleki Yönlendirme Envanteri

D) Kendini Değerlendirme Envanteri

E) Bier cümle tamamlama testi25- Bu tür anne-babalar çocuklarıyla yakından ilgilenir ancak onlardan pek bir şey istemezler, kural koymazlar, cezalandırmaktan kaçınırlar. Genellikle tutarsız ve güvensizdirler.

Yukarıda bahsedilen ebeveyn tipi aşağıdakilerden hangisidir?


A) İhmalkâr anne-baba

B) İzin verici anne- baba

C) Otoriter anne- baba

D) Demokratik anne-baba

E) Helikopter anne-baba26- Yirmi iki yaşından önce ortaya çıkan, hem öğrenme, akıl yürütme, problem çözme gibi zihinsel işlevlerde hem de bireylerin günlük yaşamlarında gerçekleştirdikleri kavramsal, sosyal ve pratik becerilerin toplamı olan uyumsal davranışlarda önemli sınırlılık durumudur.

Yukarıda tanımı verilen ve özel eğitim ihtiyacı olan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zihinsel yetersizliği olanlar

B) Otizm Spektrum Bozukluğu olanlar

C) Öğrenme güçlüğü bulunanlar

D) Dil ve konuşma bozukluğu olanlar

E) Down Sendromu olanlar
27- Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?A) Göz kontağından kaçınırlar ya da gözlerinin kenarlarından bakabilirler.

B) İsimlerine tepki vermeyebilir, diğer insanlara karşı ilgisiz görünebilirler.

C) Oyun becerileri akranlarına göre çok gelişmiştir.

D) Beden dilini kullanma ve anlama konusunda çeşitli sorunlar yaşayabilirler.

E) Soyut kavramları anlamakta, alay ya da şaka gibi sosyal dili yorumlamada zorlanırlar.28- Çok ağır işitme kaybı olan bireyler karşılıklı konuşmaları duyamazlar. Ancak bazı yüksekçevresel sesleri duyulabilirler. Konuşmaları anlaşılır değildir ya da hiç gelişmemiş olabilir.
Bu bireylerde işitme düzeyi kaybı aralığı kaç desibeldir?

A) 70- 90 dB

B) 56- 70 dB

C) 41-55 dB

D) 0-15 dB

E) 91 ve üzeri dB29- Rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirmenin bilgi toplama basamağında hangi bilginin toplanmasına ihtiyaç yoktur?

A) Öğrencinin doğumdan itibaren geçirdiği hastalıklar

B) Öğrencinin ailesinin eğitim düzeyi, sahip oldukları olanaklar

C) Öğrencinin yakın arkadaşlarıyla ilgili bilgiler

D) Öğrencinin daha önce devam ettiği eğitim ortamında sergilediği performans

E) Öğrencinin devam ettiği eğitim programında yer alan kazanımlara ilişkin performansı


30- Devam eden öğretim programını takip etmede güçlük yaşayan öğrencilerin fark edilmesi değerlendirme sürecinin başlangıcını oluşturur.

Yukarıdaki tabloda yer alan değerlendirme sürecinin eksik basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuruma yerleştirme

B) BEP hazırlama

C) Test uygulama

D) BEP uygulama

E) Aileyle görüşmeler
I. Gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları


II. Yatılı özel eğitim okul ve kurumları


III. Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme

www.derskonum.com

IV. Yarı zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme

V. Özel eğitim sınıfı

31- Ülkemizde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam edebilecekleri eğitim ortamları ya da yerleştirme seçenekleri yukarıda verilmiştir.
Bunlar en fazla kısıtlayıcı olandan en az kısıtlayıcı olana doğru sıralandığında sıralama nasıl olmalıdır?

A) II- I- V- IV- III

B) II- I- V- III - IV

C) V -II- I- IV- III

D) III- IV- II- I- V

E) II- V- I- IV- III32- Aşağıdakilerden hangisi BEP Geliştirme birimi üyelerinden değildir?

A) Öğrencinin sınıf öğretmeni

B) Öğrencinin dersini okutan alan öğretmenleri

C) Öğrencinin velisi

D) Onur kurulundan bir üye

E) Öğrencinin kendisi33- BEP’in hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu olan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okul müdürü

B) Rehber öğretmen

C) BEP geliştirme birimi

D) Sınıf rehber öğretmeni

E) Öğrencinin velisi

DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ34- BEP olan bir öğrenci hangi durumda sınıf tekrarı yaptırılabilir?

A) İlkokulda öğretmen kararıyla gerekli görülen sınıf seviyesinde

B) Ortaokulda şube öğretmenler kurulu kararıyla

C) İlkokulda bir defaya mahsus olmak üzere birinci sınıfta

D) Öğretmenler kurulu kararıyla bir kereye mahsus olmak üzere gerek görülen sınıfta

E) İlkokulda bir defaya mahsus olmak üzere velinin yazılı isteği doğrultusunda35- Rehberlik hizmetleri ilk olarak hangi alanda  verilmeye başlanmıştır?

A) Eğitsel

B) Kültürel

C) Yapıcı

D) Gelişimsel

E) Meslekî36- Aşağıdakilerden hangisi BEP’in uzun dönemli hedefleri belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken kriterlerden değildir?

A) Değerlendirme yöntemleri ve ölçütler

B) Öğrencinin performans düzeyi

C) Yetersizliğinin derecesi

D) Çevresinin ve ailesinin özellikleri

E) Geçmiş öğrenme deneyimleri ve öğrenme hızı37- Öğretimin bireyselleştirilmesi, öğrenmeye etki eden tüm faktörlerin öğrenci özellikleri çerçevesinde düzenlenmesidir. Bireyselleştirilmiş eğitim planının (BEP) parçası olan düzenlemeleri ve değişiklikleri içerir.

Aşağıdakilerden hangisi bu düzenlemelerden biri değildir?A) Fiziksel düzenlemeler

B) Sürece yönelik düzenlemeler

C) Sınıf iklimine yönelik düzenlemeler

D) Öğretmenle ilgili düzenlemeler

E) İşleyişle ilgili düzenlemeler38- Özel eğitimde öğrencilerin oturma düzenleri planlanırken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır.

Aşağıdaki durumlardan hangisinde öğretmen bu durumları dikkate almamıştır?

A) Ece Öğretmen, ön sıralara davranış problemi olan öğrencileri oturtmuştur.

B) Handan Öğretmen iki hareketli öğrencisini yan yana oturtmuştur.

C) Deniz Öğretmen, görme yetersizliği olan öğrencisini öğretmen masasının önündeki sıraya oturtmuştur.

D) Fulya Öğretmen sınıfında U sıra düzeni uygulamaktadır.

E) Selim Öğretmen dikkat dağınıklığı olan öğrencisini zekâ oyunları için ayrılan köşeden uzağa oturtmuştur.


39- Sınıf kuralları oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı kriterler bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisinde sınıf kurallarının oluşturulmasıyla ilgili hatalı bir ifade vardır?

A) Kurallar belirlenirken öğrenciler sürece dâhil edilmelidir.

B) Sınıf kuralları on maddeyi aşmamalıdır.

C) Olumlu ifadeler kullanılmalıdır.

D) Sınıfa yeni öğrenciler katılırsa kurallar yeniden gözden geçirilmelidir.

E) Kurallar olabildiğince kısa ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmelidir.40- Özel yeteneğin belirlenmesiyle ilgili olan Beşgen Kuramı özel yeteneğin ortaya çıkması için bazı ölçütlerden bahseder.

Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden biri değildir?

A) Mükemmellik

B) Nadirlik

C) Yaratıcılık

D) Üretkenlik

E) Kanıt1.TESTİN CEVAP ANAHTARI

1-A

9-B

17-D

25-B

33-C

2-D

10-C

18-C

26-A

34-E

3-D

11-C

19-D

27-C

35-E

4-C

12-A

20-B

28-E

36-A

5-A

13-E

21-E

29-C

  37-D

6-B

14-A

22-A

30-B

38-B

7-E

15-B

23-D

31-A

39-B

8-E

16-B

24-B

32-D

40-CTARAMA TESTİ-2


DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ

1. Aydınlanma Çağı düşünürü olan Jean Jacques Rousseau

(1712-1778) eğitimle ilgili eserinin adı aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Öğretim Yöntemleri

b) Eğitim Metodolojisi

c) Eğitim ve Öğretmen

d) Aile ve Eğitim

e) Eğitim Üzerine2. Rehberliğin temelini oluşturan ilkeler RPD alan

çalışanlarının görüşlerini temsil eder. Türkiye’deki yetkili

rehberlik uzmanlarının kanısına dayanılarak bazı ilkeler

konulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri

değildir?

a) Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile

yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.

b) Rehberlik anlayışı, her türlü çalışması ile öğrenciyi

merkeze alan bir eğitim anlayışını öngörür.

c) Öğrencilere rehberlik yardımı verirken onları türlü yönleri

ile tanımak gerekir.

d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde şeffaflık

esastır

e) Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir

biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır.


3. Günümüzde RPD kavramlarıyla ilgili bazı yanlış anlayışlar

bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu yanlışlardan biri

değildir?

a)Rehberlik bir disiplin görevi değildir; rehberlik yargılamaz

ve ceza vermez.

b) RPD yardımı akademik bir öğrenme konusu ya da ders

değildir.

c) RPD bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenir.

d)RPD’de kullanılan bütün yöntem ve teknikler amaç değil,

sadece araçtır.

e) RPD yardımı bireye tek yönlü olarak doğrudan doğruya

yapılan bir yardım değildir.


4. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinin

işlevlerinden biri değildir

a) Psikolojik Danışma - Müşavirlik

b) Oryantasyon - Araştırma ve Değerlendirme

c) Bilgi Toplama ve Yayma - İzleme

d) Liderlik ve Önderlik Etme

e) Yöneltme ve Yerleştirme - Bireyi Tanıma


5. Okul psikososyal destek ekipleri, İhtyiaç dışı hallerde

dışında bir yılda enaz kaç defa toplanmaları gerekir?

a) 5

b) 4

c) 3

d) 2

e) 1


6. Tehdit, şantaj, cinsel içerikli bir istismar, suça veya

uyuşturucu kullanımına teşvik durumu varsa tüm okul

personelinin bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi İhmal ve istismar vakası

şüphesinde başvurulacak yerlerden biri değildir?

a) İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği

b) Jandarma Genel Müdürlüğü 156 İhbar Hattı

c) İl/İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü

d) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 183 İhbar Hattı

e) Emniyet Genel Müdürlüğü 155 İhbar Hattı


7. Okullarda verilecek RPD hizmetleri önceden hazırlanmış

bir programa dayalı olarak yürütülmektedir. Bu programın

esas olarak üç hedef doğrultusunda hazırlanır. Aşağıdaki

şıkların hangisinde bu hedefler bir arada verilmiştir?

a) ana hedef, yerel hedef ve özel hedef

b) yerel hedef, özel hedef ve toplumsal hedef

c) genel hedef, yerel hedef ve özel hedef

d)genel hedef, yerel hedef ve okul hedef

e) genel hedef, il hedef ve okul hedef


8. Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma

hizmetlerinin yürütme komisyonunun sürekli üyeleri

aşağıdakilerden hangileridir?

a)Müdür yardımcıları ile rehber öğretmen/psikolojik

danışman, sınıf öğretmenleri

b)Rehber öğretmen/psikolojik danışman, sınıf

öğretmenleri, veli

c)Eğitim Kurumu müdürü, müdür yardımcıları ile öğretmen

d)Eğitim Kurumu müdürü, rehber öğretmen/psikolojik

danışman, öğretmen

e)Eğitim Kurumu müdürü, müdür yardımcıları ile rehber

öğretmen/psikolojik danışman


9. Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma

hizmetleri komisyonun ilk toplantısı, öğretmenler kurulu

toplantısının yapıldığı tarihten itibaren en geç hangi tarihte

yapılması gerekir?

a) Bir hafta

b) İki hafta

c) Üç hafta

d) Bir ay

e) İki ay


10. İl millî eğitim müdürlüklerinde, rehberlik ve psikolojik

danışma hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve

kurumlar arası iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve

psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu

oluşturulur. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il

yürütme komisyonu, yılda en az kaç defa ve hangi aylarda

toplanmaları gerekir?

a) Yılda üç defa Eylül, Ocak, Haziran

b) Yılda iki defa Eylül, Haziran

c) Yılda dört defa Eylül, Ocak, Mart, Haziran

d) Yılda iki defa Ekim, Mayıs

e) Yılda dört defa Eyül, Ocak, Şubat, Haziran


2.TESTİN CEVAP ANAHTARI

1-E

2-  D

3-C

4-D

5C

6-B

7-C

8-E

9-D

10-B
DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ
UZMAN ÖĞRETMENLİK MODÜL 3 TARAMA TESTİ-3

1- Sınıf rehber öğretmeninin, sınıf rehberlik planını, okul rehberlik ve psikolojik danışma programına göre hazırlayıp en geç hangi tarihe kadar eğitim kurumu müdürüne onaylatması gerekir? 

a) Eylül ayının birinci haftası 

b) Ekim ayının ikinci haftası 

c) Eylül ayının ikinci haftası 

d) Ekim ayının birinci haftası 

e) Eylül ayının üçüncü haftası 


2- Sınıf rehber öğretmeni, sınıfında bulunan risk altındaki öğrencilere ait verilerin bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine ne zamana kadar iletmesi gerekir? 

a) Eylül ayına kadar 

b) Ekim ayına kadar 

c) Kasım ayına kadar 

d) Ocak ayına kadar 

e) Birinci dönem sonuna kadar 


3- Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehberlik programının temel ilkelerinden biri değildir? 

a)Program Millî Eğitim Bakanlığının tüm eğitim ve öğretim kurumlarındaki öğrencilere yöneliktir. 

b)Kazanımlar öğrenciyi aktif kılan ve yansıtıcı düşünme gerektiren niteliktedir. 

c)Program hazırlanırken hem bireye hem de topluma karşı sorumluluklar gözetilmiştir. 

d)Programda tüm kazanımların oluşturulmasında bireysel farklılıklar dikkate alınmıştır. 

e) Program okul merkezli bir anlayışı temel almaktadır. 


4- Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehberlik programının uygulanmasına ilişkin ilkelerinden biri değildir?

 a)Programın uygulanmasında çağdaşlık esastır. 

b)Bu program bireysel farklılıkları temel alır. 

c)Program öğrenci merkezli anlayışa sahiptir. 

d)Program öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerin iş birliği ile yürütülür. 

e) Program öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerin iş birliği ile yürütülür. 


5- Rehberliğin önemli işlevlerinden biri bireyi tanıma işlevidir. Bireyin tanınması için gerekli özellikler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangileri bu özelliklerden değildir? 

a)Sağlık durumu ve yetenekler 

b)Hobiler ve ekonomik durum 

c)Çevre ile ilgili bilgiler 

d)Akademik başarı 

e)Benlik tasarımı ve değerler 


6-İyi bir testin sahip olması gereken dört özellik vardır. Aşağıdakilerden hangileri bu özelliklerden biri değildir? 

a)Geçerlilik 

b)Güvenilirlik 

c)Kullanışlılık 

d)Bilimsellik 

e)Ekonomiklik


 7- MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Etik Yönergesi ile belirlenmiştir. Bu yönerge ile RPD hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde bazı kriterleler belirlenmiştir Aşağıdakilerden hangisi bu kriterlerden biri değildir? 

a)Yetkinlik

 b)Dürüstlük 

c)Şeffaflık 

d)Duyarlılık 

e)Bilimsellik 


8- Rehberlikte kullanılan test ve teknikler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu test ve tekniklerden biri değildir? 

a)Bilgi Testleri 

b)İlgi Envanterleri 

c)Kişilik Testleri 

d)Yetenek Testleri 

e)Tutum Ölçekleri 


9- Beier Cümle Tamamlama Testi, CAT (Çocuklar için Algı Testi), Rotter Cümle Tamamlama Testi, Hacettepe Kişilik Envanteri, Rotter Cümle Tamamlama Testi İsimleri verilen ölçek ve testler rehberliğin hangi test grubunda kullanılmaktadır? 

a)Tutum Ölçekleri 

b)İlgi Envanterleri

c)Kişilik Testleri 

d)Yetenek Testleri 

e)Bilgi Testleri 


10- Test dışı teknikler, testlerden farklı olarak katı bir yapılandırma içermez. Yapılandırmanın nasıl yapılacağı içinde bulunulan durumda uygulayıcı tarafından belirlenir. Test dışı tekniklerin standart şartlar sağlama, standart sorular sorma gibi zorunlulukları yoktur. Genellenebilirlikleri ve karşılaştırılabilir bilgi verme olanakları da zayıftır. Aşağıdakilerden hangisi Test-Dışı Tekniklerden biri değildir? 

a)Gözleme dayalı teknikler 

b)Kendini anlatma teknikleri 

c)Başkalarının kanılarına dayalı teknikler 

d)Etkileşime dayalı teknikler 

e)Çevreye dayalı teknikler3.TESTİN CEVAP ANAHTARI

1-E

2-  C

3-B

4-A

5-B

6-D

7-C

8-A

9-C

10-E
DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ
uzman-ogretmenlik-modul-3-test-sorulari


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk