sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Uzman Öğretmenlik Modül 2 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz

Uzman Öğretmenlik Modül 2 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz, Uzman Öğretmenlik 2.Modül Test Soruları

Uzman Öğretmenlik Modül 2 Test Soruları, UZMAN ÖĞRETMENLİK, UZMAN ÖĞRETMENLİK TESTLERİ,


DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.



Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda değerli öğretmenlerimiz için bir paylaşımda bulunacağız. 
Uzman Öğretmenlik Modül 2 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz  üzerine bir paylaşım yapıyoruz.  Bize katkı sağlamak isteyen takipçilerimiz derskonum@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Özellikle derskonum@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

Hazırlayan : Mustafa Turan

 Uzman Öğretmenlik Modül 2 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz 


UZMAN ve BAŞ ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI
MODÜL-2: 

UZMAN ÖĞRETMENLİK MODÜL 2 TARAMA TESTİ-1
1. Eğitim sisteminde ölçme ve değerlendirmelerde
bazı hedefler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden
hangisi bu hedeflerden birisi değildir?
a) Uzak hedefler
b) Genel hedefler
c) Özel hedefler
d) Yakın hedefler

2. Eğitimin bir sistem olmasının nedeni, bu
hedefleri gerçekleştirmek için farklı ögelerden
oluşmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu ögelerden
biri değildir?
a) Girdi 
b) Çıktı
c) Ürün 
d) Süreç

3. Dünya'da geniş çaplı uluslararası eğitim
araştırmalarını yapan örgütler ya doğrudan
ekonomi ya da yine siyasi ekonomik politikaların
üretildiği örgütler bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu örgütlerden birisi
değildir?
a) PIRLS 
b) TIMSS
c) OECD 
d) PISA

4. Dünya Ekonomik Forumuna göre 2025 yılında
çalışanların sahip olması gereken 10 temel beceri
verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu temel becerilerden
birisi değildir?
a) Eğitim analizi yapabilme
b) Etkin öğrenme ve öğrenme stratejileri
c) Analitik düşünme ve yenilik/yaratıcılık
d) Eleştirel düşünme ve analiz

5. Ölçme, öğrencinin belirli bir özelliğini gözleyerek
o özelliğe sayı, sembol ya da sıfat/kategori adı
verme işlemidir.
Aşağıdakilerden hangisi ölçme türlerinden birisi
değildir?
a) Direk Ölçme (Sınavla Ölçme)
b) Dolaylı Ölçme (Göstergeyle Ölçme)
c) Türetilmiş Ölçme
d) Doğrudan Ölçme (Temel Ölçme)

6. Belirli bir öğretim sürecinin sonunda, not
vermek amacıyla yapılan değerlendirmedir.
Öğrencinin belirli bir öğretim süreci sonundaki
durum tespiti için yapılır. Hedeflenen öğretim
sürecinin sonuna gelinmiştir. Bu amaçla uygulanan
testlere “alanda erişi testi” olarak nitelendirilen
değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tanıma-yerleştirmeye yönelik değerlendirme
b) Biçimlendirme - yetiştirmeye yönelik
değerlendirme
c) Değer biçmeye / düzey belirlemeye yönelik
değerlendirme
d) Rehberlik amaçlı değerlendirme

7. Ölçme işleminin yapıldığı grubun özelliklerinden
bağımsız olarak belirleniyorsa “.....................”tür.
Ölçme işleminin yapıldığı grubun belirli bir özelliğine
normuna dayalı olarak belirleniyorsa “.....................”dır.
Tanımları verilen ölçüt türleri aşağıdakilerden
hangileridir?
a) Mutlak Ölçüt - Bağıl Ölçüt
b) Dolaylı Ölçüt - Nitelikli Ölçüt
c) Nesnel Ölçüt - Soyut Ölçüt
d) Rasyonel Ölçüt - Reel Ölçüt

8. Psikolojik özelliklerin ölçülmesinde genellikle
ölçme araçları kullanılır ve bu araçlardan elde
edilen puanların hatasız ya da az hatalı olması ve
bu araçların belirli psikometrik niteliklere sahip
olması gerekir.
Buna göre, bir ölçme aracında bulunması gereken
psikometrik nitelikler hangi şıkta bir arada
verilmiştir?
a) Geçerlilik - Güvenilirlik - Uygulanışlık
b) Geçerlilik - Nesnellik - Çarpan Etkisi
c) Geçerlilik- Güvenilirlik - Kullanışlılık
d) Geçerlilik- Nesnellik - Bilimsell

9. Miktarı ölçmeden ölçmeye değişmeyen, diğer
bir deyişle her ölçme işlemine aynı miktarda
karışan hatalardır. Bir öğretmen, sınavında
herkese 10 puan fazla veriyorsa yine karışan hata
................ olacaktır.
Açıklaması verilen hata türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Sistematik Hata 
b) Sabit Hata
c) Tesadüfi (Rastlantısal) Hata 
d) Reel Hata

10. Ölçme işlemini yapan kişiden / öğretmenden
kaynaklanan hata
Ölçme aracından kaynaklanan hata
Bireyden / öğrenciden kaynaklanan hata
Fiziksel ortamdan kaynaklanan hata
Açıklaması verilen hata türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Tesadüfi (Rastlantısal) Hata 
b) Öznel Hata
c) Sistematik Hata 
d) Sabit Hata


CEVAPLAR
1- d) Yakın hedefler
2- c) Ürün 3-
c) OECD
4- a) Eğitim analizi yapabilme
5- a) Direk Ölçme (Sınavla Ölçme)
6- c) Değer biçmeye / düzey belirlemeye yönelik değerlendirme
7- a) Mutlak Ölçüt - Bağıl Ölçüt
8- c) Geçerlilik- Güvenilirlik - Kullanışlılık
9- b) Sabit Hata
10- Tesadüfi (Rastlantısal) Hata



UZMAN ÖĞRETMENLİK MODÜL 2 TARAMA TESTİ-2



1.Aşagıdakilerden hangisi sistemin hedeflerini içermektedir?

a).İşevuruk hedefler,yakın hedefler,genel hedefler

b).Uzak hedefler ,yakın hedefler ,özel hedefler

c).Uzak hedefler , genel hedefler, yakın hedefler

d).işevuruk hedefler ,uzak hedefler,genel hedefler


2.Eğitimin sistem olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Farklı öğelerinin olması

b)Hedeflerinin olmaması

c)Ölçmenin olması

d)Sürecin kontrol edilmesi


3.’’İşevuruk hedefler olarak tanımlanan hedef aşağıdakilerden hangisidir?
a)Uzak hedefler 
b)Genel hedefler 
c)Özel hedefler 
d)Yakın hedefler


4. 21. yy. da Amerika ‘da okullar için kullanılan terim hangisidir?
a) Eğitim fabrikları 
b) Eğitim ortamları 
c) Eğitim kurumları 
d)Öğretim kurumları

5.Eğitim sisteminin öğeleri nelerdir?
a). Ürün ,süreç,hedef
b ).Hedefler ,süreç, ürün
c). Girdi,süreç,çıktı
d).Çıktı, süreç,değerlendirme

6.Değişen üretim paradigması dikkate alındığında her şeyi bilen öğretmen kavramı yerini hangi kavrama bırakmıştır?
a).Yaratıcı öğretmen
b).Esnek öğretmen
c).Rehberlik eden öğretmen
d).Analiz eden öğretmen

7.Ölçme ve değerlendirme arasında köprü görevi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Süreç 
b) Çıktı 
c) Ölçüt 
d)Ölçek

8.Beş duyu organımız ile algıladığımız özellikler hangi ölçme türü ile ifade edilir?
a) Doğrudan ölçme 
b) Dolaylı ölçme 
c)Türetilmiş ölçme 
d)Mutlak ölçme


9.Çan eğrisi sistemi uygulanan bir okulda Ezgi ortalamanın altında kalmıştır ..Bu durumda kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
a)Bağlı ölçüt 
b) Kriter referanslı ölçüt 
c)Mutlak ölçüt 
d)Bağıl ölçüt



10.Ölçüt değişmesi aşağıdaki ögelerden hangisinin değişmesine neden olur?
a)Hedefler
 b)Değerlendirme 
c)Süreç
d)Referans aralığı

11.Aşağıdaki durumlardan hangisi dolaylı yoldan ölçülebilen bir durumdur?
a)Sınıf sayısı
 b)Sınav kaygısı 
c)Fiziki ortam 
d)Problem çözebilme

12.Ünite sonlarında yapılan tarama testleri hangi yaklaşımda önemlidir?
a) Gardner 
b) Piaget 
c) Vgotsky 
d)Bloom

13.Aaşağıdakilerden hangisi dünya nın en geniş eğitim araştırmalarını yapan örgütlerden biri değildir?
a)Pirc
 b)Pirls 
c)Timss 
d)Pisa

14.Aşağıdakilerden hangisi ölçmedir?
a)Çağan İngilizce sınavından muaf oldu. 
b)Sınavdan geçme notu 50 dir . 
c)Ayşe sınıfı geçti. 
d) Selim tyt den 56 aldı.

15.Aşağıdaki değerlendirmelerden hangileri öğrenci başarısına yönelik değildir?
a) Program değerlendirme
 b)Diyagnostik 
c)Formatif 
d) Summmatif

Uzman Öğretmenlik Modül 2 Testuzman-ogretmenlik-modul-2-test-sorulari

DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk