sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları ,ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ YAZILI SORULARI,YAZILI SORULARI, çtdt yazılı soruları,


12-sinif-cagdas-turk-ve-dunya-tarihi-1-donem-2-yazili-sorulariderskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz  de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınızDERSKONUM ANADOLU LİSESİ 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 1.dönem 2. yazılı yoklaması


1. Monroe Doktrini’nin ABD’nin I. Dünya Savaşı’na kadar aşağıdakilerden hangisi yönünde bir dış politika izlemesine yol açtığı ileri sürülebilir?

A) Avrupa siyasetinden uzak
B) Sömürgeciliğe dayalı
C) Ulusçuluğu yaymaya çalışan
D) Amerika kıtasını kolonileştirmek isteyen
E) Manda ve himaye rejimlerini güçlendirmeyi amaçlayan

 

 

2.  l. Adana
II. Kahire
III. Potsdam
Yukarıda verilen konferansların hangilerinde Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na katılması yönünde görüşler tartışılmıştır?
A) Yalnız l
B) Yalnız III
C) l ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde İkinci Dünya Savaşı devam ederken tarihe yön veren l.deki ülke ve II. deki devlet adamı eşleştirmesi doğru yapılmamıştır?
A) ABD Roosevelt
B) Almanya Hitler
C) İngiltere Churchill
D) İtalya Mussolini
E) SSCB Lenin

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ile Almanya I. Dünya Savaşı’nın ardından uluslararası işbirliği içine dahil oldu?
A) Versay Antlaşması
B) Locarno Antlaşması
C) Sevr Antlaşması
D) Balkan Antlantı
E) Birleşmiş Milletlere katılması

 

 

5. II. Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra Türkiye tarafsız olduğunu açıklamış, ancak, 1945’te Müttefiklerin savaşı kazanacağı kesinleşince Türkiye Mihver Grubu’na savaş ilan etmiştir. Türkiye’nin bu tutumu savaş sonrasında kendisine nasıl bir fayda sağlamıştır?
A) Yeni toprak kazanma
B) Rejimini tüm dünyaya yayma
C) Uluslar arası organizasyonlara girişini kolaylaştırma
D) Boğazlar komisyonunu kaldırma
E) Sovyet Rusya’dan ekonomik yardım alma

 

 

6. II. Dünya Savası sonunda iki kuvvet olarak ortaya çıkan devletler hangileridir?
A-) İngiltere- Fransa
B-) İngiltere- SSCB
C-) ABD-Fransa
D-) ABD- SSCB
E-) Fransa- Almanya

 

 

7. Aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Paktı’na katılmamıştır?
A) Irak
B) Pakistan
C) İran
D) Afganistan
E) Türkiye

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye etkileri arasında gösterilemez?
A) Ekmeğin karne ile dağıtılması
B) Maddi durumu iyi olan vatandaşlardan “Varlık Vergisi” alınması
C) Temel ihtiyaç ürünlerinin karşılanmasında güçlük çekilmesi
D) İthalat ve İhracatın artması
E) Toprak mahsulleri vergisi alınması

 

 

9. I.Dünya Savaşı’nın çıkmasında aşağıdaki durumlardan hangisinin etkisi olmamıştır?
A) Fransız İhtilali’nin etkisi
B) Ekonomik rekabetin artması
C) Osmanlı Devleti’nin yayılımcı bir politikası izlemesi
D) Fransa-Almanya arasındaki ekonomik rekabetin kızışması
E) Silahlanma yarışının artması

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1929 ekonomik krizi karşısında Türkiye’nin aldığı önlemlerden biri değildir?
A)Korumacı Devletçi ekonomik politikaya geçiş
B)Gümrük vergilerinin arttırılması
C)Yerli Malları Haftası’nın Kabul edilmesi
D)Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin kurulması
E)İthalat miktarının arttırılmaya çalışılması

 

 

11. Japonya’nın II. Dünya Savası’nda teslim olmasını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A-) ABD’nin savaşa girmesi
B-) Rusya’nın Japonya’ya savaş ilanı
C-) İtalya’nın savaştan çekilmesi
D-) Normandiya çıkarması
E-) Hiroşima ve Nagazaki’nin bombalanması

 

 

12. Fransa aşağıdaki hangi olaydan sonra Alman işgalinden kurtulmuştur?
A-) Normandiya çıkarması
B-) İtalya’nın teslimi
C-) Almanya’nın teslimi
D-) Yalta Konferansı
E-) Japonya’nın teslimi

 

 

13. I. Bolşevik İhtilâli
II. Hayat Sahası
III. Basmacı Hareketi
Yukarıda verilenlerden hangileri Sovyet Rusya ile bağlantılıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
 E) I, II ve III

 

15. II. Dünya Savası’nda Türkiye’nin izlediği politika aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Mihver devletlerinin yanında yer almak
B-) Savaşın dışında kalma
C-) Müttefik devletlerin yanında yer almak
D-) ABD’nin savaşa girişini bekleme
E-) Rus baskısı dolayısıyla Almanya’ya yanaşma

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’na ortam hazırlayan gelişmelerden biri değildir?
A) Almanya da Nazi partisinin iktidara gelmesi
B) Birinci Dünya Savaşı’nın sorunlara çözüm getirememesi
C) İtalya’da faşist yöntemin iş başına gelmesi
D) Birleşmiş Milletler’in barışı sağlayamaması
E) Silahlanma yarışının hız kazanması

 

 

 15. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu’da manda rejimleri kurmalarının amaçlarından biri değildir?
A) Orta Doğu petrolleri üzerinde söz sahibi olmak
B) Arap topraklarındaki çıkarlarını gözetmek
C) Gelişen sanayisine kaynak bulmak
D) Orta Doğu’da nüfuz bölgeleri oluşturmak
E) Orta Doğu’nun demokratik bir yapıya kavuşmasını sağlamak

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yenilen devletlerle yapılan barış antlaşmalarının ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Askeri kısıtlamaların getirilmesi
B) Savaş onarım ve masraflarının alınması
C) Ateşkes hükümlerinin barış koşulları olarak benimsenmesi
D) Toprak işgalini içeren maddeler içermesi
E) Sınırların etnik yapıya göre çizilmemesi

 

 

 17.  Sovyet Rusya’nın sınırları içinde farklı dini ve etnik toplumlar yaşamaktaydı. Bu toplumları yöneten Sovyet Rusya, merkezi yönetimi güçlendirmek için Ruslaştırma politikası izledi. Devrimden sonra bağımsızlıkları kabul edilen 15 ulus, federalizm ilkeleri içinde bir araya getirilmeye çalışıldılar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu birliğin içinde yer alan ülkelerden biri değildir?
A) Ermenistan
B) Ukrayna
C) Azerbaycan
D) Japonya
E) Estonya 

 

 

18. Durum I- 1934 yılında Türkiye’nin önderliğinde Yunanistan, Yugoslavya, Romanya’nın katılımıyla Balkan Antantı imzalanmıştır.
Durum II- 1937 yılında Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Sadabat Paktı oluşturulmuştur.
Türkiye’nin bu ittifaklara katılmasının ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkinci Dünya Savaşı’nda tek başına kalmamak
B) 1913’te başlayan Balkan Savaşları’nı sona erdirmek
C) Dünya ve bölge barışına katkıda bulunmak
D) Demokrasiyi yaymak
E) Hatay sorunun çözümlenmesini sağlamak

 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında gösterilemez?

A) İtalya’nın I. Dünya Savaşı’nda istediklerini elde edememesi

B) İtalya ve Almanya’nın yayılmacı siyaseti

C) Japonya’nın Avrupalı devletlerini Asya’dan çıkarmak istemesi

D) I. Dünya Savaşı sonrasında yenik devletlerle yapılan ağır şartlı antlaşmalar
E) Osmanlı topraklarının parçalanmak istenmesi

 

 

20. II. Dünya Savaşı’nı başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Japonya’nın Mançurya’ya saldırması

B) İtalya’nın Etiyopya’ya saldırması
C) Almanya’nın Polonya’ya saldırması
D) İngiltere’nin Ortadoğu’da manda yönetimleri oluşturması
E) SSCB ‘ n i n komünizmi yayması

 

 

 

  21. I. Komünizm

II. Faşişizm

III.Nazizim

Yukanda verilen rejimlerden hangilerinin II. Dünya Savaşı’ndan sonra önemini kaybettiği söylenemez?

 A) Yalnız I                   

B) Yalnız II                 

C) I ve II

D) İ v e III                    

E) II v e III

 

 

 22. II. Dünya Savaşı’na katılan aşağıdaki devletlerden hangisinin savaştan askeri kayıplar vermeden ayrıldığı söylenebilir?

A) Türkiye                 

B) İtalya                         

C) Almanya

D ) SSCB                    

E) ABD

 

 

23. II. Dünya Savaşı sonrasında ABD ve SSCB’nin süper güç haline gelmesinde,

I. kendilerini dünya politikasından soyutlamaları,

II. ingiltere ve Fransa’nın savaş sonrası ağır ekonomik kayıplar vermesi,

 III. diğer devletlerin savaşın yarattığı sıkıntılarla uğraşması  durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız l                  

B) Yalnız II                          

C) I ve III

D) II v e III                      

E) I, II v e III

 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi müttefik güçler grubunda yer almaz?

A) İtalya                       

B) İngiltere                        

C) Fransa

D) Rusya
E) ABD

 

 

 25. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşından sonra paylaşılan Ortadoğu toprakları arasında yer almaz?
A) Irak
B) Filistin
C) İran
D) Arabistan
E) Lübnan12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları


1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk