sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2021-2022

     11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2021-2022

YAZILILAR,11.SINIF TARİH YAZILILARI,11. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI,TARİH YAZILILARI,11.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI,derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  11. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI üzerine bir paylaşım yapacağız. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

 

 

 

DERSKONUM ANADOLU LİSESİ  11. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI


Aşağıdaki soruları cevaplayınız? (20 Puan)

 

1- Duraklama Döneminin iç nedenleri nelerdir?

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Duraklama Döneminin dış nedenleri nelerdir?

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilgili bildiklerinizi yazınız?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Kutsal İttifakı oluşturan devletler kimlerdir?

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Dakya ve Grek Projeleri nedir?

 

 

 

 

 

B)Aşağıdaki boşlukları doldurun? (30 puan)

 

1- ……………………… Antlaşması ile Osmanlı ilk kez Avrupa’nın üstünlüğünü kabul etti.

2- 1739 Belgrad Antlaşması ile …………………… son kez Türk gölü oldu.

3- II. Viyana Kuşatması sonrası Kutsal İttifak ile yapılan savaşların sonunda ………..…………………... imzalandı.

4- Ruslar ……………….. Baskını ile Osmanlı donanmasını yaktılar.

5- İstanbul’u alıp Türkleri Avrupa’dan çıkarmak ve Bizans’ı yeniden canlandırmak için Rusya ve Avusturya’nın uygulamaya çalıştığı …….……….………………….. projeleridir.

6- Aynalıkavak Tenkihnamesi ile Kırım’ın başına geçen Şahin Giray ……………. Yanlısıdır.

7- Küçük Kaynarca Antlaşması ile Müslüman toprağı olan ………………… kaybedilmiştir.

8- Lale Devri ………….………….. isyanı ile sona ermiştir.

9- 1740 yılında ……………………… verilen kapitülasyonlar süresiz uzatılmıştır.

10- Yaş Antlaşması ile ………………… Rusya’ya ait olduğu kabul edilmiştir.

 

C)Aşağıdaki sorulara Doğru ise(D), Yanlış ise(Y) yazınız?(20 puan)

1- (   ) Küçükkaynarca antlaşması ile Rusya’ya kapitülasyon verilmiştir.

2- (   ) Karlofça Antlaşması ile Osmanlı ilk kez Savaş tazminatı vermiştir.

3- (  ) Rusya, İstanbul Antlaşması ile İstanbul’da elçi bulundurabilecek.

4- (   ) Samsun’da Osmanlı donanması yakılmıştır.

5-(    )  Yeniçerilerin çıkardığı isyanlara Merkez isyanları denir.

6- (    ) Eyalet isyanlarının en büyük nedeni milliyetçilik akımıdır.

7- (  ) Küçük Kaynarca Antlaşması ile Ortodoksların himayesi Rusya’ya verilmiştir.

8- (      )  Prut Antlaşması ile Azak Kalesi Rusya’dan geri alınmıştır.

9-(     ) Lale Devri ile Batı ilk kez örnek alınmıştır.

10- (    ) Duraklama döneminin iç nedeni Coğrafi keşiflerdir.

 

D) Aşağıdaki soruları işaretleyiniz? (30 puan)

1- II. Viyana Kuşatmasında Osmanlı ordusunun bozguna uğratılması Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Bu zor durumundan yararlanmak isteyen devletler papanın öncülüğünde bir araya geldiler.
Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan tamamen atmak için papanın öncülüğünde kurulan bu birlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Birliği

B) Kutsal İttifak

C) Papa Birliği

D) Koalisyon İttifakı

E) Dakya Projesi

 

2. Osmanlı Devleti, Kutsal İttifak Savaşlarından sonra,

I. Karlofça,

II. Küçük Kaynarca,

III. İstanbul

antlaşmalarından hangilerini imzalamıştır?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) I ve III.

E) I, II ve III.

 

3. 1700 yılında Rusya ile yapılan İstanbul Antlaşması’na göre Azak Kalesi Rusya’ya bırakıldı.
Antlaşmanın bu maddesine göre Rusya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Karadeniz’e egemen olmuştur.

B) Kafkaslarda yeni müttefikler edinmiştir.

C) Osmanlı tarafından diplomatik olarak

tanınmıştır.

D) Sıcak denizlere inme siyasetini değiştirmiştir.
E) Karadeniz’e inme politikasında başarılı bir adım atmıştır.

 

4. I. Dünya ticaret yollarının değişmesi

II. Avusturya ile uzun süren savaşların yapılması

III. Tımar sisteminin bozulması

Yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin XVII. yüzyıl Osmanlı ekonomisine zarar verdiği söylenebilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. 

D) II ve III. E) I, II ve III.

5. XVII. yüzyılın sonlarından itibaren Baltık Denizi’ne, Kırım’a, Karadeniz’e ve Boğazlara hâkim olmayı dış politika haline getiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya B) Fransa C) İtalya 

D) İngiltere E) İspanya

6. Osmanlı Devleti, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kabul etmiştir?
A) Ziştovi Antlaşması
B) Yaş Antlaşması
C) Küçük Kaynarca Antlaşması
D) Bükreş Antlaşması
E) Belgrad Antlaşması

7.  Aşağıdaki yerlerden hangisi Pasarofça

Antlaşması ile Avusturya’ya bırakılmıştır?

A) Selanik

B) Erdel

C) Boğdan

D) Belgrat

E) Bosna

 

8. 1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A) Kırım’a bağımsızlık verilmesine

B) Rusya’nın kapitülasyonlardan faydalanmasına

C) Osmanlı Devleti’nin savaş tazminatı ödemesine

D) Rusya’nın Balkanlarda konsolosluk

açabilmesine
E) Osmanlı’nın, Kırım üzerindeki bütün haklarını

kaybetmesine

 

9. Osmanlı Devleti, Rusya ile imzaladığı Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım’ın bağımsız olmasını kabul etmiş, Kırım Hanlığı’nın yalnızca dinî açıdan Osmanlı halifesine bağlı kalması benimsenmiştir. Ayrıca Rusya’ya, Karadeniz
ve Akdeniz’deki Türk sularında serbest ticaret hakkı tanınmış, Fransa ile İngiltere’ye tanınan ticari ayrıcalıklar Rusya’ya da verilmiştir.

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın bu hükmüne bağlı olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir?
A) Karadeniz’in Türk gölü olma özelliğinin sona erdiği
B) Halifelik makamının dinsel gücünden

yararlanılmak istediği
C) Rusya’nın sıcak denizlere inme siyasetinin sona erdiği
D) Rusya’nın kapitülasyonlardan yararlanmaya

başladığı
E) Kırım ile olan dinî bağların korunmak istendiği

 

10. Osmanlı Devleti 1718 Pasarofça Antlaşmasıyla Avusturya’ya vermek zorunda kaldığı Belgrat’ı, 1739 Belgrat Antlaşması ile geri almayı başarmıştır.
Bu bilgiden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Siyasi antlaşmalar sınır değişikliklerine neden olmuştur.
B) Belgrat Antlaşması, Osmanlı için kazançlı bir antlaşmadır.
C) Pasarofça Antlaşması güçler dengesini Osmanlı aleyhine etkilemiştir.

D) Osmanlı’nın Orta Avrupa’ya açılan kapısı yeniden ele geçirilmiştir.

E) Avusturya, Osmanlı Devleti’nden daha güçlü bir devlettir.                

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk