sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI

     11. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2021-2022

YAZILILAR,11.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI,11. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları,YAZILI SORULARI,EDEBİYAT YAZILILARI,11.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 1.YAZILI,derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI üzerine bir paylaşım yapacağız. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

 

 

 

DERSKONUM ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

1)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.  (2x5=10 p)

a)  ....................... akımına bağlı sanatçılar, eserlerinde kişiliklerini gizlememiş; duygulara ve hayallere önem vermiştir. Sanat toplum içindir, görüşünü benimsemişlerdir

 

b)  ....................... akımına bağlı sanatçılar, şiirde biçim özelliklerine önem vermişlerdir. Romantik şiir anlayışına tepki göstermişlerdir. Bu akımın edebiyatımızdaki temsilcileri Yahya Kemal ve Tevfik Fikret'tir.

 

c) Nesnellikten öznelliğe, somuttan soyuta, açıktan kapalılığa yönelen …............... akımı sanatçıları, musikiye ve ahenge önem vermişlerdir.

 

d)  .................. akımında olaylar ve kişiler bir bilim adamı gözüyle incelenmiş ve  "deneysel roman" türü meydana getirilmek istenmiştir. Bu akım realizmin bilimsellikler yoğrulmuş halidir.

 

e)  ……………….akımında seçkin ve soylu insanlar ele alınmış. "Sanat sanat içindir." anlayışıyla hareket edilmiştir. "İnsan doğası, akıl ve sağduyu" bu akımın önem verdiği kavramlardır.

 

2) Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız. (2*5=10 puan)

1.      Kahramanın kendi kendine tek taraflı yaptığı iç konuşmaya …………… denir.

2.      …………… olay hikâyesinin (klasik hikâye) kurucusudur.

3.      Anlatıcının olayları ya da kişileri açıklamak için vakanın şimdiki zamanında ayrılıp geçmişe gitmesine ………................  denir.

4.      Bir yazarın eserlerinin taklit yoluyla yazılmasına …………….. denir.

5.      Hikâyede kahramanların iç dünyalarını, olayların geçmişini bilen anlatıcıya ………… bakış açılı anlatıcı denir

 

3) 1.dönem Tanzimat şiiri ile 2. Dönem Tanzimat şiirini beşer madde halinde karşılaştırınız. (3x5=15puan)

 

 

 

 

 

 

4) Tanzimat Dönemi’nde ilklerle ilgili aşağıdaki maddeleri doldurunuz.( Yazar 1, eser 2 puan; 15p)

*İlk tarihi roman…………..…....’in………….. adlı eseridir.     

*İlk edebi roman…….….……...’in……………adlı eseridir.

*İlk yerli tiyatro eseri ……………..….’in …………………...… adlı eseridir.

*Sahnelenen ilk tiyatro eseri …………..….’in …………… adlı eseridir.

*İlk pastoral şiir………………..’in………...…adlı şiiridir.

 

5) Aşağıdaki yargıları doğru (D), yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.

 

1.      Kesit hikâyesinde mekân tasvirine çok önem verilmez. (    )

2.      Kesit hikâyesinin kurucusu Rus yazar Çehov, bizdeki en önemli temsilcileri M. Şevket Esendal ve Sait Faik'tir. (    )

3.      Klasik hikâyenin edebiyatımızdaki önemli isimleri Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay’dır. (    )

4.      Kesit hikâyesinin sonunda tamamlanmamışlık, bitmemişlik, yarım bırakılmışlık hiç beklenmeyen şekilde kesilivermişlik hissi olmaz. (    )

5.      Kesit hikâyesinde sürükleyici, dikkat çekici, hayrette bırakıcı entrika motifine, gerileme, olağanüstüye çok yer verilir. (    )

 

6) Aşağıdaki cümlelerde geçen yazım yanlışlarını bulup doğrularını yazınız. (Her cümlede birden çok yazım yanlışı yapılmıştır. 2x5=10 puan)  

 

a)Birkaç yıl kaldığımız o şehrin hatıraları şu siyahbeyaz fotograflarda saklıdır.

 

 

b)ÖSYM’ne öğrencilerin yapdığı başvuru, basının da gündemindeydi

 

 

c) Okulun eski mezunları genellikle Temmuz ayının ilk haftasında bir araya gelip eylenirler.

 

 

d) 2005’te Üniversite’yi bitirip etrafında ki iş yaşamına ayak uydurmuştu.

 

e) Sende mi onlar gibi davranıp bizi herkeze rezil edeceksin?

 

 

 

7) Aşağıdaki cümleleri öğelerine ayırınız.

(3x5=15 puan)

 

a)Nefret, sevginin olmadığı yerde gelişir.        

 

 

b)Genç adam, tatil yapmadığı için yorulmuştu.     

 

 

c) Kendine yeni bir kazak almalısın.

 

 

d) Çevremizdeki insanlara hak ettikleri ilgi ve

 

değeri göstermeliyiz. 

 

 

e)Havaların soğumasıyla odun, kömür satışları arttı.

 

 

8) Antolojileri şiir ya da nesir parçaları ayakta tutar mı (  ) Aslında (   ) bir antolojiyi ayakta tutan iki unsur vardır (  )  şairin sanatını ve kişiliğini belirten örnekler (   ) sanatçının genel karakterini öz halinde veriş(  )

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.(2x5=10 puan)

 

 

 

Başarılar Dilerim.

 

 

Türk Dili Edebiyatı Öğretmenleri

 

 

…./…../2022

UYGUNDUR

 

 

………………

Okul Müdürü                                                                                                                                                             CEVAP ANAHTARI

ADI-SOYADI: DERSKONUM.COM

 SINIFI:                  NO:                 PUANI:                  


 

 

 

 

 

 

 

1)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.  (2x5=10 p)

a)  ROMANTİZM akımına bağlı sanatçılar, eserlerinde kişiliklerini gizlememiş; duygulara ve hayallere önem vermiştir. Sanat toplum içindir, görüşünü benimsemişlerdir

 

b)  PARNASİZM akımına bağlı sanatçılar, şiirde biçim özelliklerine önem vermişlerdir. Romantik şiir anlayışına tepki göstermişlerdir. Bu akımın edebiyatımızdaki temsilcileri Yahya Kemal ve Tevfik Fikret'tir.

 

c) Nesnellikten öznelliğe, somuttan soyuta, açıktan kapalılığa yönelen SEMBOLİZM akımı sanatçıları, musikiye ve ahenge önem vermişlerdir.

 

d)  NATURALİZM  akımında olaylar ve kişiler bir bilim adamı gözüyle incelenmiş ve  "deneysel roman" türü meydana getirilmek istenmiştir. Bu akım realizmin bilimsellikler yoğrulmuş halidir.

 

e)  KLASİSİZM akımında seçkin ve soylu insanlar ele alınmış. "Sanat sanat içindir." anlayışıyla hareket edilmiştir. "İnsan doğası, akıl ve sağduyu" bu akımın önem verdiği kavramlardır.

 

2) Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız. (2*5=10 puan)

1.      Kahramanın kendi kendine tek taraflı yaptığı iç konuşmaya İÇ MONOLOG denir.

2.      MAUPASSANT olay hikâyesinin (klasik hikâye) kurucusudur.

3.      Anlatıcının olayları ya da kişileri açıklamak için vakanın şimdiki zamanında ayrılıp geçmişe gitmesine GERİYE DÖNÜŞ TEKNİĞİ  denir.

4.      Bir yazarın eserlerinin taklit yoluyla yazılmasına PASTİŞ denir.

5.      Hikâyede kahramanların iç dünyalarını, olayların geçmişini bilen anlatıcıya İLAHİ bakış açılı anlatıcı denir

 

3) 1.dönem Tanzimat şiiri ile 2. Dönem Tanzimat şiirini beşer madde halinde karşılaştırınız. (3x5=15puan)

1. Dönem                          2. Dönem

Sanat için sanat               Sanat toplum için

Toplumsal konular         Bireysel Konular

Klasisizm, romantizm     Realizm, natüralizm

Gazetecilik önemli          Gazete önemini yitirmiş

Şinasi, N. Kemal,…         A. Hamit, N. Nazım,..

4) Tanzimat Dönemi’nde ilklerle ilgili aşağıdaki maddeleri doldurunuz.( Yazar 1, eser 2 puan; 15p)

*İlk tarihi roman N. Kemal’in Cezmi adlı eseridir.     

*İlk edebi romanN. Kemal’in İntibah adlı eseridir.

*İlk yerli tiyatro eseri Şinasi’nin Şair Evlenmesi  adlı eseridir.

*Sahnelenen ilk tiyatro eseri N. Kemal’in Vatan Yahut Silistre adlı eseridir.

*İlk pastoral şiir A. Hamit’in Sahra adlı şiiridir.

 

5) Aşağıdaki yargıları doğru (D), yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.

 

1.      Kesit hikâyesinde mekân tasvirine çok önem verilmez. ( D  )

2.      Kesit hikâyesinin kurucusu Rus yazar Çehov, bizdeki en önemli temsilcileri M. Şevket Esendal ve Sait Faik'tir. ( D  )

3.      Klasik hikâyenin edebiyatımızdaki önemli isimleri Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay’dır. ( D  )

4.      Kesit hikâyesinin sonunda tamamlanmamışlık, bitmemişlik, yarım bırakılmışlık hiç beklenmeyen şekilde kesilivermişlik hissi olmaz. ( Y  )

5.      Kesit hikâyesinde sürükleyici, dikkat çekici, hayrette bırakıcı entrika motifine, gerileme, olağanüstüye çok yer verilir. ( Y  )

 

6) Aşağıdaki cümlelerde geçen yazım yanlışlarını bulup doğrularını yazınız. (Her cümlede birden çok yazım yanlışı yapılmıştır. 2x5=10 puan)  

 

a)Birkaç yıl kaldığımız o şehrin hatıraları şu siyahbeyaz fotograflarda saklıdır.

 

 

b)ÖSYM’ne öğrencilerin yapdığı başvuru, basının da gündemindeydi

 

 

c) Okulun eski mezunları genellikle Temmuz ayının ilk haftasında bir araya gelip eylenirler.

 

 

d) 2005’te Üniversite’yi bitirip etrafında ki iş yaşamına ayak uydurmuştu.

 

e) Sende mi onlar gibi davranıp bizi herkeze rezil edeceksin?

 

 

 

7) Aşağıdaki cümleleri öğelerine ayırınız.

(3x5=15 puan)

 

a)Nefret,/ sevginin olmadığı yerde /gelişir.        

       Özne /                D.T /                Yüklem

 

b)Genç adam,/ tatil yapmadığı için / yorulmuştu.     

       Özne /                Z.T /                Yüklem

 

c) Kendine/ yeni bir kazak/ almalısın.

       DT /                N       /     Yüklem

 

d) Çevremizdeki insanlara/ hak ettikleri ilgi ve

 

değeri / göstermeliyiz. 

       DT /                N /                Yüklem

 

 

e)Havaların soğumasıyla/ odun, kömür satışları/ arttı.

       ZT /                Ö /                Yüklem

 

8) Antolojileri şiir ya da nesir parçaları ayakta tutar mı ( ? ) Aslında ( ,  ) bir antolojiyi ayakta tutan iki unsur vardır (:  )  şairin sanatını ve kişiliğini belirten örnekler ( ,  ) sanatçının genel karakterini öz halinde veriş( . )

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.(2x5=10 puan)

 

 

( ?) ( ,)  (:) (,)  (.)

 

Başarılar Dilerim.

Türk Dili Edebiyatı Öğretmenleri

 

UYGUNDUR

………………

Okul Müdürü


11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI


1 Yorumlar

  1. Merkur 37C Safety Razor Review – Merkur 37C
    The Merkur 37c is deccasino an excellent short handled DE safety razor. It is titanium metal trim more suitable apr casino for both heavy and non-slip hands and 1xbet korean is therefore a great option for experienced

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk