sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları YENİ

      11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2021-2022

YAZILILAR,11.SINIF TARİH YAZILILARI,11. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI,TARİH YAZILILARI,11.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI,derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  11. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI üzerine bir paylaşım yapacağız. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


 11.SINIF TARİH YAZILILARI TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA

ÖRNEK YAZILI
👇👇👇👇

 DERSKONUM ANADOLU LİSESİ  11. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

1. Aşağıdaki barış antlaşmalarını Osmanlılar kiminle yaptı? (10p) 


1555 Amasya Anlaşması………………………İran            2p
1612 Nasuh Paşa Antlaşması:……………. İran               2p
1681 Bahçesaray  Antlaşması……………. Rusya            2p
1718 Pasorofça Antlaşması………………Avusturya        2p
1732 Ahmet Paşa Antlaşması……………  İran                2p

2. Zitvatorok (1606)  Antlaşması’nın önemini yazarak anlaşma hakanda bildiklerinizi 2 madde ile özetleyin.

a) Antlaşmanın Önemi:              5p
Kanuni döneminde Avrupa’ya karşı oluşturulan üstünlük Zitvatorok anlaşmasıyla sona ermiştir.

b) Anlaşmanın maddeleri (2 madde) 5p
-Bir defaya Mahsus olmak üzere 200 bin kara kuruş (10 bin altın) savaş tazminatı olarak ödeyecekti.
-Avusturya imparatoru Osmanlı padişahı ile eşit sayılacaktı.

3. Kutsal İttifak:
a) Hangi amaçla oluşturulmuştur?     5p
II. Viyana Savaşında yenilen Osmanlıları Avrupa ve Balkanlardan atmak için oluşturulmuştur.

b) Katılan ülkelerden dördünün adını yazınız: 5p
Avusturya, Lehistan, Rusya, Venedik ve Malta

4. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
Merkantalizm:  ,2,5p
Para değerinin hazinedeki altın ve gümüşle belirlenmesi. İhracata teşvik, ithalatı zorlaştırarak hazinedeki para miktarını artırma.
Kapitülasyon: Yabancı ülkelere verilen ticari ayrıcalık

Çeşme Baskını: 2,5p
Rusların 1768’yılında Çeşme baskını ile Osmanlıların donanmasını yakarak denizlerde savunmasız bırakması

Sömürgecilik anlayışı:  2,5p
Coğrafi keşifler sonrasında ele geçirdikleri ülke, devlet veya toprakların yer altı ve yerüstü kaynaklarını ele geçirilerek siyasi ve ekonomik yönden egemenlik altına alınması. 

Kalyon:                       2,5p
Okyanuslara dayanıklı büyük yelkenli gemi

Aşağıdaki Savaşları Osmanlılar kiminle yapmıştır? 
Hotin Savaşı           Lehistan       2p
Çehrin Seferi:          Rusya          2p
Prut Savaşı :            Rusya          2p
Petervaradin SavaşıAvusturya   2p
Haçova Savaşı:        Avusturya ve Erdel   2p

6. IV. Murat döneminde İran üzerine yapılan savaşın;
 a) Sebebini (2 sebep yazınız): 5p
   Safevilerin Osmanlılardaki iç isyanlar nedeniyle Osmanlı hakimiyetindeki Irak ve Basra’ya saldırmaları

 b) Sonuçlarını yazınız (2 önemli özellik):  5p
IV. Murat Safevilerin aldığı yerleri geri almak için İran üzerine sefer yaparak Safeviler yenilgiye uğrattı.

Savaş sonucunda Kasr-ı Şirin Antlaşması yapıldı.
 Anlaşmaya göre Bağdat ve Basra Osmanlılarda kalırken Revan Safevilere bırakılmıştır.
 
7. Westphalia Antlaşma
sı' nın önemi ve sonuçları ile ilgili bildiklerinizi maddeler halinde yazınız. (5 madde) 10p 
Avrupa’nın ilk büyük konferansıdır.
Fransa bu anlaşmadan en kârlı ve en güçlü devlet olarak ortaya çıktı.
Kilisenin gücü sınırlandırılarak anlaşma metinleri Papa’ya imzalatılmamıştır. 
Mezhep seçme özgürlüğü tanınmıştır, Protestanlık, Kalvanizim gibi yeni mezhepler ortaya çıkmıştır. 

8. XVII ve XVIII. Yüzyılda Avrupa’da modern devlet anlayışını doğuran etkenler neler olmuştur, maddeler halinde yazınız. (5 Madde)  10p

-XI. yüzyıldan itibaren toplumda kültürel, ekonomik ve toplusal alanda art arda hareketlenmelerin başlaması
-Bilim ve teknikte gelişmeler yaşanması
-Coğrafi keşiflerle zenginleşme
-Sağlık alanında titiz davranılması ve ekonomik refah nüfusun artmasına neden olmuştur. 
-Coğrafi keşifler sonucu ticaretin gelişmesi ve dünya kıtalarında sömürgeciliğin yaygınlaşması 
-Feodal sistemlerin yıkılarak merkezi kralların kurulması
-Kilise ve din adamlarının etkinliğinin azalması

9. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz10p
a. Osmanlılar Batıda ………Buçaş…Antlaşmasıyla ……IV. Mehmet……….Padişah döneminde en geniş sınırlara ulaştılar.
b. Osmanlılar doğuda……
Ferhatpaşa…………….. anlaşmasıyla en geniş sınırlara ulaştılar. 
c………
II. Viyana…….Savaşı sunucunda Osmanlılar karşı………Kutsal İttifak…….. oluşturularak Avrupa’dan Türkler atılmak istenmiştir.
d. Kerden Antlaşması……
Safeviler………………..ile yapılmıştır.
e. Prut Savaşı; İsveç Kralı Şarlken’in ……Poltova……….Savaşı’nda Ruslara yenilmesi karşısında Osmanlılardan yardım istemesi üzerine çıkmıştır.

10. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.  10p
a. (  )  Serav Antlaşması Osmanlılar ile Rusya arasında yapılmıştır. 
b. ( 
  )  Rönesans, İspanya’da Endülüs Emevileri’nin etkisiyle ortaya çıkmıştır.
c. (  
D  )  1739 Belgrat Antlaşması Osmanlıların XVIII. Yüzyılda imzaladığı en kazançlı antlaşma olmuştur.
d. ( 
D  )  Avrupa’da Reform; Katolik kilisesindeki bozulmalar nedeniyle Almanya’da Martin Luther tarafından başlatılmıştır.  
e. ( 
  ) Rönesans’ın sonuçları Avrupa’da Reform Hareketlerinin başlamasında önemli bir etken oldu


11. SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI İNDİR

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk