sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

YAZILILAR,11.SINIF TARİH YAZILILARI,11. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI,TARİH YAZILILARI,11.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI,derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  11. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI üzerine bir paylaşım yapacağız. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

  11.SINIF TARİH YAZILILARI TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA

ÖRNEK YAZILI
👇👇👇👇

 

 

 

DERSKONUM ANADOLU LİSESİ  11. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

1. Aşağıdaki Sorularda verilen boşlukları doldurunuz. ( 2x5 = 10 puan )

          Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşmanın adı nedir? Cevap: …………………………..

          Batıda en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşmanın adı nedir? Cevap: ……………………………

          1639 yılında bugünkü günümüz İran sınırını çizen antlaşmanın adı? Cevap: ……………………………

          Sancak Sistemi yerine gelen Saray içinde eğitim olan sistem? Cevap: ………………………………

          Osmanlı Devleti, Nasuh Paşa Antlaşmasını hangi devlet ile imzaladı? Cevap: …………………………

 

2. Aşağıda yer alan bilgileri okuyunuz ve doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz. (2x5 = 10 Puan)

1. (         )              Osmanlı’nın duraklamasının en büyük nedeni milliyetçilik akımıdır.

2. (         )              Osmanlı, İran ile batı sınırı için mücadele etmiştir.

3. (         )              Osmanlı Duraklama nedenlerinden biri Alimin oğlu alimdir anlayışının başlamasıdır.

4. (         )              1606 Zitvatoruk Antlaşması ile Osmanlı, Avusturya karşısında siyasi üstünlük elde etmiştir.

5. (         )              Zamanla Yeniçerilerde Ocak devlet içindir anlayışı yerine Devlet ocak içindir anlayışı hakim olmuştur.

               

 

3. Aşağıda Yer Alan Klasik Soruları Cevaplayınız.. (2x20 = 40 Puan)

 

a) Duraklama Döneminin İç Nedenlerini Yazınız? (4 Madde)        

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Duraklama Döneminin Dış Nedenlerini Yazınız? (3 Madde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Dikkatlice okuyarak cevaplayınız. (5x8 = 40 Puan)

 


1.      Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’ne girmesinde etkili olmamıştır?

 

A) Sadrazamların orduyu komuta etmek zorunda kalması   

B) Tımar sisteminin bozulması          

C) Coğrafi Keşiflerin etkisi

D) Devşirme sisteminin uygulanması            

E) Beşik ulemalığının ortaya çıkması

 

2.      Duraklama Dönemi padişahlarının yönetimdeki başarısızlıkları,

 

I-                   Çocuk Yaşta hükümdar olmaları

II-                Kafes usulünün uygulanması

III-             Divan toplantılarına başkanlık etmeleri

 

Durumdan hangilerine bağlanabilir?

 

A)   Siyasi iktidarların halkın istekleri doğrultusunda seçilmesi

B)   Yasama yetkisinin bir halk meclisi tarafından kullanılması

C)    Kişisel egemenliğin hakim kılınması

D)    Vatandaşların hak ve ödevlerinde eşit sayılması

E)    Güçler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi

 

 

3.      XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’ni duraklamaya götüren aşağıdaki sebeplerden hangileri doğrudan ekonomi alanıyla ilgilidir?

 

A)    Ulemanın yönetimde etkisinin artması

B)     Yeniçerilerin askerlik dışı işlerle uğraşması

C)     Pozitif bilimlerde gerilemenin başlaması

D)    Dirlik sisteminin bozulmasıyla birlikte üretimin azalması

E)     Sancağa çıkma usulünün kaldırılması

 

4.      Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyıl boyunca savaştığı ülkelerden biri değildir?

 

A)    Lehistan

B)     Venedik

C)     Avusturya

D)    İngiltere

E)     Rusya

 

 

 

5.      Osmanlı Devleti, Zitvatoruk Antlaşması, Nasuh Paşa Antlaşması ve Bucaş Antlaşmalarını sırasıyla hangi devletlerle imzaladı?

 

A)    İran, Avusturya, Rusya

B)     Venedik, Avusturya, Lehistan

C)     Avusturya, İran, Lehistan

D)    Fransa, Rusya, Venedik

E)     İngiltere, Fransa, Almanya

 

 

6.      Aşağıdakilerin hangisi Osmanlı Devleti’nin 17. Yüzyılda içinde bulunduğu şartlar arasında gösterilemez?

 

A)    Uzun savaşların olması

B)    Devlet bütçesinin açık vermesi

C)    Padişahların yetkilerinin kanuni olarak kısıtlanması

D)    Ganimetlerin azalması

E)     Ordunun Bozulması

 

7.      Osmanlı Devleti’nin Duraklama Döneminde maliyenin bozulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

 

A)    Savaşların uzun sürmesi

B)    Saray masraflarının artması

C)    Coğrafi Keşiflerin etkisi

D)    Tımarlı Sipahilerin sayısının artması

E)     Ganimetlerin azalması

 

8.      XVII. yy da Osmanlı Devletinde;

 

I.                   Rüşvet ve Torpilin artması

II.                Şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasının kaldırılması

III.             Devletin çok uluslu olması

Aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A)    Islahat hareketlerinin durmasına

B)    Veraset sisteminin değiştirilmesine

C)    Fetihlerin hızlanmasına

D)    Merkezi otoritenin zayıflamasına

E)     Halkın yönetime katılmasına

 11. SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI İNDİR

 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk