sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Sayfa 91 GEZEGEN YAYINLARI

     11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN YAYINLARI 2021 2022

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI, 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları, Kitap Cevapları, 11. Sınıf Gezegen Yayınları Edebiyat Kitap Cevapları,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN YAYINLARI üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 

DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ.
.11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 91 

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları Gezegen Yayıncılık

Fecr-i Âti azasımn semerat-ı mesaisini (çalışmasının meyvesini) ihtiva edecek bir kütüphane, teessüs etmek (kurulmak) üzeredir. Edebiyat-ı Cedide’nin parlak zekâlarına da matla-ı en- var (nurların doğacağı yer) olma meziyetini haiz olan Servet-i Fünûn mecmuası nâşir-i âsârıdır (eserlerinin yayımcısıdır/yayın organıdır).
Bundan başka memleketimizin terekkiyât-ı fikriye ve hissiyesini (fikrîve hissîyükselmesini) temin edecek âsâr-ı mühimme-i Garbiyeyi (Batı’nın mühim eserlerini) kendi azasına ve mükâfât- lı müsâbakalarla (ödüllü yarışmalarla) hariçten intihap olunacak (seçilecek) zevata (kimselere) tercüme ve neşrettirmek, umûmî konferanslar vererek halkın seviye-i zevk-i edebîsinin i’lâsına (edebîzevk seviyesinin yükselmesine), hudûd-ı malûmâtının tevsiine (bilgi hudutlarının genişlemesine) çalışmak, memâlik-i Garbiyedeki müessese-i mümâsile (Batı ülkelerindeki benzer kuruluşlar) ile tesis-i revâbıt ve münasebât ederek (ilişki ve bağları geliştirerek) memleketimizin tenemmüvât-ı edebiyesini (edebîgelişmesini) Garb’a, Garb’ın envarını âfak-ı Şark’a nakledecek metin ve ulvî bir nâkil vazifesini görmek, Fecr-i Âtî’nin cümle-i âmâlindendir (emellerin- dendir).
Tanzim ve hükümete ita olunan (sunulan) nizamnamenin bir sureti yakında neşrolunacaktır.
Efkâr-ı münevvere ashabının (aydınlık fikir sahiplerinin) bu teşebbüs-i hayrı (hayırlı teşebbüsü) bir nidâ-yı teşçî ve takdir (beğenme ve gayretlendirme ünlemesiyle) ile karşılayacağına eminiz. Çünkü acı bir itiraf olmakla beraber söylemekten çekinmeyiz ki, memleketimizin ilme, sanata ihtiyacı pek şedittir (çok şiddetlidir). Bu ihtiyacı telâfi için atılacak en küçük adım, rehâ- ya, i’tilâya doğru atılmış demektir; ve bundan mahrum olmak muazzez (çok sevgili) vatan için elîm (elem verici) bir öksüzlüktür.”
Fecr-i Âti Encümeni Edebîsi namına kâtibi
Müfit Ratip
(…)
(Servet-i Fünûn 1910: 227).
Hazırlayan: Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat

2. Fecriati Topluluğu’nun hedeflerinin neler olduğunu maddeler hâlinde söyleyiniz.

  • Cevap:

Edebiyata hevesli ve yetenekli gençleri bir araya getirmek,
Edebiyat ve fikir konuları ile ilgili konferanslar düzenlemek,
Batı edebiyatını Türk edebiyatına tanıtmak,
Türk edebiyatını Batı edebiyatına tanıtmak,
Batıdaki benzer topluluklarla temas kurmak,
Fecr-i Âti kütüphanesi adı altında bir yayın serisi oluşturmak,
Açık fikir münakaşaları ile kamuoyunu aydınlatmak.

3. Fecriaticilerin bir slogan hâline gelen “Sanat şahsi ve muhteremdir.” sözünden ne anladığınızı açıklayınız.

  • Cevap: Sanat kişisel ve değerlidir. Bu sözle sanat yapmanın, sanat eseri üretmenin kişisel bir eylem olduğu ve bunun önemi vurgulanmak istenmiştir.
.
.Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk