sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Sayfa 92 GEZEGEN YAYINLARI

     11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN YAYINLARI 2021 2022

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI, 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları, Kitap Cevapları, 11. Sınıf Gezegen Yayınları Edebiyat Kitap Cevapları,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN YAYINLARI üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 

DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ.
.11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 92
.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları Gezegen Yayıncılık

Fecriati Edebiyatı

1901’de Servetifünun dergisi kapatılmış, topluluk dağılmıştır. 1908 II. Meşrutiyet hareketinden sonra, 1909’da bazı genç edebiyatçılar bir bildiri yayımlayarak Servetifünun ilkeleriyle edebiyat yapacaklarını ilan etmişlerdir. Ancak bu hareketin ömrü kısa olmuş, Fecriati Topluluğu 1911 ’de dağılmıştır. Fecriati’nin şiirdeki öncü ismi Ahmet Hâşim’dir. Diğer sanatçılar arasında Ya- kup Kadri, Emin Bülent, Ali Canip, Tahsin Nahit, Refik Halit gibi isimler yer alır.

Saf şiir anlayışında şiir yalnızca güzellik amacıyla yazılır. Bu amacı gerçekleştirmede dil yetkinliği ve biçim önemlidir. Saf şiir anlayışında anlatımda sembollerden ve edebî sanatlardan sıklıkla yararlanılır. Önemli olan anlatılanlar değil, onların hissettirdikleridir.

Ahmet Hâşim görüneni olduğu gibi yansıtmaya değil; onu görünmeyen hâliyle sezdirmeye, duyurmaya çalışmıştır. Dış dünyayı semboller üzerinden betimleyen şair, dış dünyaya ait gerçekliğin kendisinde bıraktığı izlenimleri yansıtmıştır. Okuduğunuz metin Ahmet Hâşim’in şiir anlayışına uygun olarak kapalı bir metindir. Duygu ve düşünceler birtakım sembollerle yansıtılmıştır.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Metinde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz.

  • Cevap:

♦ merdiven: Üzerinden yukarıya çıkılan bir nesnedir.
♦ güneş renkli yapraklar: Sararmış eylül zamanı ağaç yaprakları
♦ akşam: Güneşin batmasından geceye kadar ki olan zaman dilimi
♦ güller: Güzel bir çiçek çeşidi
♦ bülbüller: Sesi çok güzel olan bir kuş türü
♦ ruha dolan gizli dil: aşkın sırrı, aşkın dilinden bahsedilmiş olabilir.

2. Metnin belli bir nazım birimi var mıdır? Metni oluşturan birimler hangi tema etrafında bir araya gelmiştir?

  • Cevap: Şiirin içeriği iki bölümden oluşmaktadır: birinci bölümde insanın fanilik karşısındaki drama­tik durumu, ikinci bölümde tabiatın özelliği vurgulanmıştır. Şiirin teması ölümdür.

3. Metnin kafiye ve rediflerini bularak kafiye şemasını gösteriniz.

Cevap:

1.Bentte: “-rak”sesleri “zengin kafiye”dir.
2. Bentte: “ol”, “tam kafiye”dir; “-makta” ise “rediftir,
3. Bentte: “-ül”,“tam kafiye”dir; “-ler” ise “rediftir.
4. Bentte: “ol”, “tam kafiye”dir; “-makta” ise “rediftir,

4. Metnin ilk bölümünün açık ve kapalı hecelerini belirleyiniz.

  • Cevap:

semâya: buradaki -mâ kapalı hecedir.

rûya: ru- hecesi kapalı hecedir.

5. Kullanılan ölçü ve yapılan kafiyelerin metindeki işlevini söyleyiniz.

  • Cevap: Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Şiirde kullanılan, solmakta-olmakta, güller-bülbüller, dolmakta-olmakta gibi tam uyaklar, veznin dışında bu ses güzelliğinin oluşmasına yardımcı olan ögeler olarak düşünülebilir. Şiir içinde daha çok “r” sesi kullanılışı aliterasyon sanatına yol açmış ve bu da şiirde ortaya konan ses birlikteliğine katkı sağlamıştır. Şiirde içinde “r” sesi geçen kelimeler şunlardır: Ağır ağır, bir, merdivenlerden, eteklerinde, rengi, yaprak, ağlayarak, sular, sarardı, perde perde, ruha, seyret, arza, kanar, güller, durur, benziyor, mermer.

6. Söyleyicinin üslubu metnin içeriğine ve yansıttığı ruh hâline uygun mudur?

  • Cevap: Haşim, toplamda on mısra olan şiirinde bize öyle bir tablo çizmiştir ki, bu resim içinde, eksik bir yön bulamazsınız. Şiirin ağır ağır diye başlaması ve kızıl havaları seyret ki akşam olmakta diye bitişi aslında çok anlamlıdır. Güneş nasıl ağır ağır batarsa insanda hayattı gün gün yaşar ve zaman geçtikten sonra her şey bir anda olmuş gibi gelir bize. İnsan, bakmakla görmek arasındaki farkı çözerse her şey gözüne bir farklı görünür. Şiirin sonundaki, o lisan-ı hafi(gizli dil) aslında, tabiatın, kuşların, yaprakların ve bu dünyaya ait her şeyin bize söylediği şey, geçen her saniye akşama –ölüme, mutlak sona yaklaştığımız gerçeğidir. Haşim bunu bütün ruhuyla hissetmiştir. İşte o yüzden bu gizli lisan ruha dolmaktadır ve ne yaparsak yapalım akşam olmaktadır.

7. “Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?” dizesinde hangi söz sanatı vardır? Açıklayınız.

  •  CevapBenzetme sanatı vardır:  Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller derken burada alev gibi dallarda duran bülbüllere bir benzetme vardır.

8. Ahmet Hâşim’in yanda verilen şiir hakkındaki görüşleri ile “Merdiven” metni arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

  • Cevap: Haşim şiirde kapalılığı ve musikiyi savunur.  Bu şiirin genelinde müzikal bir hava vardır. Bu özellik, anlam ve renk bakımından birbirini çağ­rıştıran kelimelerin art arda kullanılmasıyla sağlanmıştır. Ayrıca müzikteki vurgulu bölüm, önemli bölüm, tekrar edilir. Şiirde de müzikal bölüm tekrar edilir .Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk