sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI

    10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2021-2022

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI üzerine bir paylaşım yapacağız. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 10. SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 1.YAZILI, 10. SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, EDEBİYAT YAZILILARI, 


 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

 

 

                                                                                                                                                            …./…/2020

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………….. ANADOLU LİSESİ

               10. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI          

ADI-SOYADI:

 SINIFI:                  NO:                 PUANI:                  

 

 

 

 

 

 

 


1)      Örnek Şiir:

Öbkem kelip ogradım

Arslanlayu kökredim

Alplar başın togradım

Emdi meni kim tutar

 

Günümüz Türkçesi İle

Öfkelenip dışarı çıktım

Arslan gibi kükredim

Yiğitler başını doğradım

Şimdi beni kim tutabilir

 

Yukarıdaki İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’na ait şiiri aşağıdaki özelliklere göre çözümleyiniz.

İlk dört maddeyi eski Türkçe ile yazımına göre, konusunu günümüz Türkçesine göre cevaplayınız.(5x2=10 puan)

 

a)Nazım Birimi:

b)Nazım Şekli:

c)Kafiye Düzeni:

d)Ölçüsü:

e)Konusu:

          

2) ‘’ Yuğ, şölen, sığır’’ kavramlarının tanımını yapınız.(10 puan)

 

Yuğ:

 

Şölen:

 

Sığır:

 

3) Göktürk (Orhun) Yazıtları’nın beş özelliğini yazınız. (5x2=10 puan)

a)

 

 

b)

 

 

c)

 

 

d)

 

 

e)

 

 

 

4) Dede Korkut Hikâyelerinin beş özelliğini yazınız.( 5x2=10 puan)

a)

 

 

b)

 

 

c)

 

 

d)

 

 

e)

 

 

5) Mesnevi hakkında beş madde yazınız.

( 5x2=10 puan)

a)

 

 

b)

 

 

c)

 

 

d)

 

 

e)     

 

 

6)Halk hikâyelerinin beş özelliğini yazınız.

( 5x2=10 puan)   

a)

 

 

b)

 

 

c)

 

 

d)

 

 

e)

 

 

7) Türklerin kullandığı alfabelerden 5 tanesini yazınız.(5x2=10 puan)

 

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

e)

 

8) Aşağıdaki cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere uygun olan noktalama işaretlerini getiriniz.  (5x2=10 puan)

 

Lütfen beni dinleyin(   ) Burada şuna dikkat etmek gerekir  (   ) Alfabe (   )dildeki sesleri tam olarak karşılayabiliyor mu (   ) Karşılayabiliyorsa sorun yoktur (   )

 

9) Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilimsilerin altını çizip çeşitlerini (isimfiil, sıfatfiil, zarffiil) yazınız. (5x2=10 puan)

 

Babam bu haberi duyunca çok sevindi.

 

 

Bu soruyu sormaya cesaret edemem.

 

 

Sabahları sekizde kalkıp kahvaltı hazırlar.

 

 

O olayda beni arayan sen olmalısın.

 

 

Seneye üniversitede olmak tek hayaliydi.

 

 

 

10) Aşağıdaki parçada yazımı yanlış olan kelimelerin altını çizip doğrularını altlarına yazınız. (5x2=10 puan)

 

Ertuğrul mahallesinde, komşuların hepsi evlerini

 

terkedip apartıman yapılmasına izin vermişlerdi. Bir

 

tek bizim ev yıkılmamıştı. 1975’de evlenen annem

 

ve babam yıllardır bu bahçeli evde yaşamaktaydı.

 

Burada pekçok anı biriktirmişlerdi.

 

 

Başarılar Dileriz.

         

 

          Türk Dili Edebiyatı Öğretmenleri

                             …./…./ 2020

                           UYGUNDUR

          

                           ………………

                           Okul Müdürü . YAZILI CEVAPLARI👇👇👇


10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI


 

                                                                                                                                                           06/11/2020

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DR SADIK AHMET

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

10. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

ADI-SOYADI:

 SINIFI:                  NO:                 PUANI:                  


 

 

 

 

 

1. Aşağıdaki özelliklerin Türk edebiyatının hangi dönemiyle (İslamiyet öncesi, İslamiyet

etkisindeki, Batı etkisindeki) ilgili olduğunu yazınız. (3x5=15 p)

 

a. Bu dönemde edebi metinlerde kahramanlık, Türklük, Kurtuluş Savaşı gibi toplumu

derinden etkileyen konulara yönelmişlerdir.

 

(Batı Etkisi)

 

b. Şiirde yarım uyak, hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.

 

(İslamiyet Öncesi)

 

c. Şiirlerde hecelerin açıklılık kapalılık esasına dayanan aruz ölçüsü kullanılmıştır.

 

(İslamiyet Etkisi)

 

d. Aşık adı verilen kişiler köy ve kasabalarda saz eşliğinde şiirler söylemişlerdir.

 

(İslamiyet Etkisi)

 

e. Yeni dinin etkisiyle bu dünyanın geçiciliği, Allah sevgisi gibi konular işlenmiştir.

 

(İslamiyet Etkisi)

 

2) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" harfi koyunuz. (2x5=10 p)

 

a. ( D ) İslamiyet'in kabulünden sonra yaşanan toplumsal ve kültürel değişim sanat ve

edebiyatın seyrini de değiştirmiştir.

b. ( Y ) Tarih ve edebiyat aynı yöntem ve üslupla tarihi olaylara yaklaşır.

c. ( D ) 1860 yıllarında başlayan Tanzimat edebiyatı düz yazıda roman, hikaye, fıkra gibi yeni türleri kazandırmıştır.

d( D ) Halk hikâyeleri, destanların zaman içerisinde biçim ve öz değişikliğine uğramasıyla oluşan ürünlerdir.

e( Y ) Halk hikâyeleri kahraman bakış açısı ile oluşturulmuştur.

 

 

3) Aşağıda bırakılan boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (3x5=15 p)

a.       Halk hikâyelerinde AŞK, KAHRAMANLIK, DİN  gibi konular işlenir.

b.      Halk Hikayeleri’nde duygu yoğunluğunun arttığı yerlerde konuşmalar nazım , diğer kısımlar NESİR  söylenir.

c.       DEDE KORKUT  Hikâyeleri Türk edebiyatında destandan halk hikâyeciliğine geçiş ürünleridir.

d.      Mesnevilerin kafiye şeması :aa bb cc dd … şeklindedir.

e.       Türk edebiyatının ilk mesnevisi 11 yy.da Yusuf Has Hacip’in yazdığı KUTADGU BİLİG. adlı eserdir.

e.

 

5) Türklerin kullandığı alfabelerden 5 tanesini yazınız.(3x5=15 puan)

 

a) Göktürk

b) Uygur

c) Arap

d) Kiril

e) Latin

 

 

6) Aşağıdaki cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere uygun olan noktalama işaretlerini getiriniz.  (3x5=15 puan)

 

Annesi şaşırarak şöyle dedi (:) “Ne var (,) neyi düşünüyorsun?” Şen şakrak kızının yüzündeki durgunluğa bir anlam verememişti (.) “Bez bebeğimi, dedemin aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak ayakkabılarımı (… ) Aslında ne kadar güzelmiş benim çocukluğum, değil mi

anne (? )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilimsilerin altını çizip çeşitlerini (isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil) yazınız. (3x5=15 puan)

 

a.       Spor yapmanın birçok faydası var.

                İsim fiil

 

b.      Dükkanı satıp yeni bir işe başlamış.

                   Zarf fiil

 

c.       Bahçedeki domatesler yenecek duruma gelmiş.

      Sıfat fiil

 

d.      Bu işten kazanç sağlamaya çalışıyor.

                                   İsim fiil

 

e.       Ayşe’yle konuşmadan içim rahat etmedi.

Zarf fiil

 

8) Aşağıdaki parçada yazımı yanlış olan kelimelerin altını çizip doğrularını altlarına yazınız. (3x5=15 puan)

 

Altı yıl önce aramızdan ayırılan değerli sanatçımız,

 

İstanbul’da açılan bir sergiyle anılıyor. Sanat

 

yaşamı boyunca yapıtlarında çağdaş sanat

 

akımlarını gözardı etmeyen, bunun yanısıra

 

geleneklerimizi ve Anadolu Estetiğini de yüzeye

 

çıkarmayı başaran sanatçının yapıtları 7 şubat 2006

 

tarihine kadar izlenebilir.

 

Başarılar Dileriz. 

            Türk Dili Edebiyatı Öğretmenleri


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk