sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Baki Feryâdıma ol kameti şimşâd yetişmez gazeli Günümüz Türkçesi

Baki Feryâdıma ol kameti şimşâd yetişmez gazeli Günümüz TürkçesiBaki Feryâdıma ol kameti şimşâd yetişmez gazeli Günümüz Türkçesi, Baki yetişmez gazeli Günümüz Türkçesi, Baki yetişmez gazeli , 


BAKİ –FERYADIMA OL KAMETİ ŞİMŞAD YETİŞMEZ

GAZEL
1. Feryâdıma ol kameti şimşâd yetişmez
Benzer ki anın gûşuna feryâd yetişmez
Günümüz Türkçesi
1. O şimşir boylum feryadıma koşup gelmiyor; galiba onun kulağına feryat erişmiyor.


2. Sermenzile uşşâk erişür cümleden evvel
Ol mertebeye sa'y ile zühhâd yetişmez
Günümüz Türkçesi
2. Âşıklar herkesten önce son durağa (varılmak istenen yere) varırlar; sofular ne kadar çalışsalar onların erdiği bu mertebeye eremezler.


3. Ahımdan önürdü yetişür kapına eşkim
Germiyyet ile şöyle gider bâd yetişmez
Günümüz Türkçesi
3. Gözyaşım, öyle hararetle akar gider ki arkasından rüzgâr bile yetişmez ve âhımdan önce kapına varır.


4. Yollarda kalur râh-rev-i ka'be-i vaslın
Ömr âhır olur mevt erişür zâd yetişmez
Günümüz Türkçesi
4. Senin kavuşma kâbenin yolcusu, ömür nihayete erip ölüm geldiği ve yol azığı tükendiği için, o kâbeye varamadan yollarda kalır.5. Bu arsada Bâkî nice üstâda yetişti
Âlemde bugün ana bir üstâd yetişmez
Günümüz Türkçesi
5. Bâkî, bu alanda nice üstatlara yetişti (nice üstatları tanıdı); fakat dünyada bugün ona yetişecek bir üstat yoktur.
Vezni: Mef’ûlü Mef’ûlü Mef’ûlü Feûlün
Günümüz Türkçesi

BAKİ YETİŞMEZ GAZELİ GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk