sponsorlu reklam Admatic -sponsor

DİVAN ŞİİRİ İLE TANZİMAT ŞİİRİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMA ÖRNEĞİ

DİVAN ŞİİRİ İLE TANZİMAT ŞİİRİ KARŞILAŞTIRMA ÖRNEĞİ ,divan şiiri ile tanzimat şiirinin örneklerle karşılaştırılması

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için Tanzimat Şiiri Çalışma Kağıdı  üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

 

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


I. Kaside
Rûh-bahş oldı Mesîhâ-sıfat enfâs-ı bahar
Açtılar dîdelerin hâb-ı ademden ezhâr

Taze cân buldı cihan erdi nebatata hayât
Ellerinde harekât eyleseler serv ü çenâr

Döşedi yine çemen nat'-ı zümürrüd-fâmın
Sîm-i hâm olmış iken ferş-i harîm-i gülzâr

Yine ferrâş-ı sabâ sahn-ı ribât-ı çemene
Geldi bir kafile kondurdı yüki cümle bahar
Fuzuli

II. Hürriyet Kasidesi
Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten

Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten
Namık Kemal


Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıdaki metinlere göre doldurunuz.

Benzerlikler : 

a. ………… nazım biriminin kullanılması

b. …………………… sözcük ve tamlamaların kullanılması

c. ………… nazım biçimiyle yazılmaları

d. Dize sonundaki …………………………… ahengin sağlanması

e. ………… ölçüsünün kullanılması

f. Yazıldıkları dönemin ……………… yansıtmaları

Farklılıklar : 
a. I.de “…………”; II.de “…………” teması üzerinde durulması

b. Temalarının farklı olması nedeniyle şiirlerin "…………" ve "…………"sının, yani söyleyiş tarzlarının farklı olması

c. …… metnin dilinin daha sade olması

cevaplar:
Kaside - Hürriyet Kasidesi
Benzerlik 
a. Beyit 
b. Arapça-Farsça 
c. Kaside 
d. ses benzerlikleriyle 
e. Aruz f. zihniyetiniFarklılık 
a. bahar, hürriyet 
b. vurgu, tonlama 
c. II.


DİVAN ŞİİRİ İLE TANZİMAT ŞİİRİ KARŞILAŞTIRMA ÖRNEĞİ, DİVAN ŞİİRİ İLE TANZİMAT ŞİİRİ KARŞILAŞTIRMA ÖRNEKLİ, DİVAN ŞİİRİ İLE TANZİMAT ŞİİRİ KARŞILAŞTIRMASI, 


DİVAN ŞİİRİ İLE TANZİMAT ŞİİRİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk