sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Coğrafya Kitap Cevapları Gün Yayınları 154-155

11.Sınıf Coğrafya Kitap Cevapları Gün Yayınları


11.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Gün Yayınları 2019 2020

11.Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Gün Yayınları 2019 2020, 11.Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Gün Yayınları, 11.Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları, 11.Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Sayfa,

MEB yayınları 11 sınıf Tarih kitabı cevapları


DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..

11.Sınıf Coğrafya DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..


KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.Sınıf Coğrafya Der Kitabı Cevapları Meb Yayınları 2019 2020


11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

CEVAPLAR AŞAĞIDA

BEŞERÎ SİSTEMLER 

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 

1. Tarımsal verimi artırmak için neler yapılmalıdır? 

2. Türkiye’de en çok beslenen hayvan türünün koyun olmasının nedenleri nelerdir? 

3. Buğday ve arpanın Doğu Karadeniz kıyılarında yetişmemesinin nedeni nedir? 

4. Türkiye’nin dünya üretiminde ilk sırada yer aldığı tarım ürünleri hangileridir? 

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız. 

1. Geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen tarımsal üretimde verim .................................... koşullarına bağlıdır. 2. Türkiye’de pamuk en çok ......................... ilinde yetiştirilir. 3. Yazların yağışlı geçtiği ve gür çayırların yetiştiği yerler .................................... hayvancılığına elverişlidir. 4. Pamuk, Karadeniz kıyılarında ......................... 5. Türkiye’de elma ve üzümün üretim alanlarının geniş olmasının nedenleri ...................................... . 6. Yaş ipek kozası üretiminde ......................... , ....................... ve ............................. ilk sırada yer almaktadır.

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

1. I. Pamuk II. Buğday III. Çeltik IV. 

Tütün Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin üretim alanına devlet müdahale etmektedir? 

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 

2. Yaz yağışı alan yerlerdeki meralar, büyükbaş hayvancılığa elverişlidir. Buna göre haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisi, büyükbaş hayvancılığa daha çok elverişlidir? 

A) I B) II C) III D) IV E) V

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı

CEVAPLAR AŞAĞIDA


3. Aşağıda, bazı yıllarda Türkiye’deki nadas alanları verilmiştir. Nadas alanlarının değişmesinde;

 I. sulanan alanların artması,
 II. gübre kullanımının artması, 
III. tarım tekniğinin değişmesi etmenlerinden hangilerinin sonucu olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 4. Aşağıdakilerden hangisinde bir il, en çok o ilde yetiştirilmeyen tarım ürünüyle birlikte verilmiştir? 
A) Elma - Isparta 
B) Fındık - Giresun 
C) Üzüm - Manisa 
D) Kayısı - Malatya 
E) İncir - Aydın 


5. Türkiye’de hayvancılıkla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Muğla ve Ordu en fazla bal üreten illerdir. 
B) Kıl keçisi daha çok Toroslar’da beslenmek- tedir. 
C) En fazla balık, Ege’den elde edilmektedir. 
D) Modern anlamda sığır besiciliği daha çok tüketim merkezlerine yakın yerlerde gelişmiştir. 
E) Kümes hayvancılığı daha çok büyük şehirlere yakın yerlerde gelişmiştir. 

6. Haritada numaralarla gösterilen yerlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) I numaralı yerde tütün üretimi fazladır. 
B) V numaralı yerde pamuk da üretilmektedir. 
C) III numaralı yerde turunçgil üretilmektedir. 
D) IV numaralı yerde tarım alanları geniştir. 
E) II numaralı yerde buğday ve arpa üretimi fazladır. 


7. Güneydoğu Anadolu’da sulanan tarım alanlarının artması, aşağıdaki ürünlerden hangisinde artışa neden olması beklenmez?
 A) Kırmızı mercimek B) Pamuk 
C) Mısır D) Susam 
E) Ayçiçeği 


8. Yetişme alanı geniş olan tarım ürünlerinin iklim seçiciliği azdır. Buna göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin iklim seçiciliği daha azdır?
 A) Çay B) Muz 
C) Elma D) Fındık 
E) Turunçgiller
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLAR


A.
1. Sulama yapılmalı, gübre kullanılmalı, toprak bakımı gerçekleştirilmeli, zararlılarla mücadele edilmeli, tohum ıslahı yapılmalı ve makineli tarıma geçilmelidir. 

2. Türkiye’de bozkırların geniş yer kaplaması ve yer şekillerinin elverişli olmasıdır. 

3. Bu ürünlerin yaz kuraklığı istemesi ve Doğu Karadeniz kıyılarının her mevsim yağışlı olmasıdır. 4. İncir, fındık, kayısı B.
 1. doğa 2. Şanlıurfa 3. büyükbaş 4. yetiştirilemez. 5. Bu ürünlerin iklim seçiciliklerinin az olması ve soğuğa dayanıklı olmalarıdır. 6. Diyarbakır, Antalya, Ankara 


C.

 1. E 2. D 3. E 4. B 5. C 6. B 7. A 8. C
11.Sınıf Coğrafya Kitap Cevapları Gün Yayınları
11.Sınıf Coğrafya Kitap Cevapları Gün Yayınları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk