sponsorlu reklam Admatic -sponsor

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Lise-Ortaöğretim Eylül Uyum Programı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Lise-Ortaöğretim Uyum Programı
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Lise-Ortaöğretim Eylül Uyum Programı, Lise Eylül Uyum Programı, HABERLER, EĞİTİM HABERLERİ, 

Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı Stratejik Hedef 1.1 “Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.” doğrultusunda ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkini azaltmak amacıyla “Ortaöğretime Uyum Programı” hazırlanmıştır.
Ortaöğretime Uyum Programı ile;
  • Ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9. sınıf öğrenci ve velilerinin eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi,
  • Öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi,
  • Öğrencilerin okulun anlamlı ve değerli bir parçası olduklarına dair inançlarının kuvvetlendirilmesi ve akademik başarılarının artırılması,
  • Öğrenciler için koruyucu ve destekleyici eğitim ortamının oluşturulması,
  • Ortaöğretim düzeyinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve örgün eğitim dışına çıkma oranlarının azaltılması amaçlanmaktadır.
Ortaöğretime Uyum Programı okullarda; okul yöneticileri ve rehberlik öğretmeni koordinasyonunda, hazırlık, 9. sınıf sınıf rehber öğretmenleri ve belletici öğretmenler tarafından, branş öğretmenlerinin de desteği ile 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi doğrultusunda 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde veya eğitim-öğretim süreçlerini aksatmamak kaydıyla 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında uygulanacaktır. 
Ortaöğretime Uyum Programı uygulanmadan önce, Ortaöğretime Uyum Programı Tanıtım Videosu okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından izlenmelidir.(Videoyu izlemek için tıklayın.)
Ortaöğretime Uyum Programı kapsamında hazırlanan set içerisinde Uyum Etkinlikleri‘nin yanı sıra Mevzuatile Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı, Beslenme ve İlk Yardım El Kitabı da bulunmaktadır. Web sitemiz üzerinden paylaşılan söz konusu dokümanlar Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların yanı sıra geçtiğimiz yıl Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı liselere de ulaştırılmıştır.
Video ve Dokümanlar:
Ortaöğretime Uyum Programı 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı uygulamalarına ilişkin illere gönderilen resmi yazı ve eklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
Video ve Dokümanlar:
MEB


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk