sponsorlu reklam Admatic -sponsor

1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı Özellikleri Temsilcileri,

Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası Romanı Özellikleri Temsilcileri, Konu Anlatımı, Ders Notlarını, Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası Türk Romanı, CUMHURİYET EDEBİYATI, Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası Romanı Özellikleri Temsilcileri,1950-1980 arası romanı özellikleri ve temsilcileri, Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası Türk Romanı, 1950-1980 arası romanı özellikleri ve temsilcileri, CUMHURİYET EDEBİYATI, 1950 ve 1980 arası roman, cumhuriyet dönemi roman 1950-1980

derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı Özellikleri Temsilcileri, üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

Hazırlayan: MUSTAFA ŞAHİN

Sizler için bu sayfamızda internet ortamında bir ilk olarak Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası Romanının Özelliklerini Temsilcilerini paylaşacağız.


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


İyi çalışmalar..
paylaşarak bize destek olabilirsiniz


DEĞERLİ TAKİPÇİLERİMİZ 1923-50 ARASINI ARIYORSANIZ
1923-1950 ARASI İÇİN TIKLACumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası Romanı Özellikleri:


Bu dönem romanında dört farklı anlayış/eğilim görülmektedir.
  1. *Toplumcu- Gerçekçi Roman                                                   
  2. * Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Özellikleri
  3. *Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Romanın Özellikleri    
  4. *  Modernist Romanın Özellikleri


1- Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası Toplumcu- Gerçekçi Roman
1.Köy Enstitülerinin açılışı ile "köy romanı" anlayışı ortaya çıkar ve bu anlayış üzerine fazlaca eserler verilir.
2.Toplumcu gerçekçiler eserlerinde büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler ve sosyalizm üzerinde durmuştur.
3.Bu eserlerde siyasi ideolojiler ön plana çıkar.
4.Marksist ve sosyalist düşünce etkilidir.
5. Roman ve hikâyelerde çok sağlam bir kurgu görülmez.
6.Eserlerde köylü ağızlarına oldukça fazla yer verilmiştir.
7. Dil sade halk dilidir.Konuşma dili esas alınır.Yerel/yöresel ifadeler yer alır.
8.Kahramanlar genellikle sıradan kişilerdir. Özellikle ezilmiş Anadolu insanı ve büyük şehirlerde yaşayan küçük insanlardır.
9.Anadolu coğrafyası ve insanı, toplumdaki düzensizlikler, çatışmalar, köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları ağa-köylü, öğretmen-imam, zengin-fakir, halk-yönetici, güçlü-güçsüz, aydın-cahil ve büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler gibi konular üzerinde yoğunlaşmışlar.
10.Toplumda yaşanan bu unsurların adaletsizlikleri sorgulanır.
11.Yazar okuyucuyu kendi doğrultusunda yönlendirmek 
12. Roman düşünceleri aktarmak için bir araç olarak görülür.
13. Yurt gerçeklerini kendi bakış açılarıyla ele alırlar ve bu düşünceyi empoze etmek isterler.
14. Gözlem çok önemlidir.
15. Realizm ve Natüralizm etkisi vardır.
16. Sanat eseri belli görüşleri ifade etmek için araçtır.
17. Halkı aydınlatmak düşüncesiyle bazı yazarlar bazı bölgeleri özellikle konu edinmiş.
18. Sanat toplum içindir anlayışı hakimdir.

Bu anlayışı benimseyen sanatçılar:
  • SANATÇILAR HAKKINDA BİLGİLER İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ
·         Kemal Tahir,
·         Yaşar Kemal,
·         Sadri Ertem,
·         Samim Kocagöz,
·         Fakir Baykurt,
·         Aziz Nesin,
·         Rıfat Ilgaz.
·         Aziz Nesin
·         Talip ApaydınDEĞERLİ TAKİPÇİLERİMİZ 1923-50 ARASINI ARIYORSANIZ
1923-1950 ARASI İÇİN TIKLA


2- Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Özellikleri
1.Cumhuriyet Dönemi edebiyatında bazı sanatçılar da bireyin iç dünyasını (psikolojisini, ruhsal durumunu) anlatmayı amaçlamış bu doğrultuda önemli eserler vermişlerdir.
2.Psikolojik roman anlayışı benimsenir.
3.Bireyin psikolojisini yansıtma amaçlanır.
4. Bu yazarlar, insan gerçekliğini farklı yönlerden anlatma gayreti içine girmişler; olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin psikolojisini aktarmaya çalışmışlardır.
5. Bu yüzden olay örgüsünü önemsememişler, merak unsurunu ikinci plana atmışlar ve tamamen insanın iç dünyasını ve içsel çatışmalarını gerçekçi tasvirlerle ortaya koymaya çalışmışlardır.
6.Bu yazarlar, insanın topluma yabancılaşmasının nedenlerini sosyo-ekonomik unsurlarda değil bireyin iç dünyasında aramışlardır.
7. İnsan gerçeği toplumsal açıdan değil psikolojik açıdan ele alınır.
8.Birey kavramından yola çıkarak bireysel çözümlemeler yapmışlardır.
9.Bireyin bunalım, sıkıntı, yabancılaşma ve yalnızlıklarını ele almışlardır.
10.Bireydeki psikolojik unsurların birey üzerindeki etkilerini anlatmışlardır.
11. Psikoloji ve psikiyatriden faydalanmışlar; çağrışımlara açık, sanatlı bir dille ruh tahlillerine/çözümlemelerine yer vermişlerdir.
12.       Roman kahramanlarının ruhi portresi yapılır.
13.       Modern hayatın insan üzerindeki etkilerini tespit etmek için psikoloji, psikoanalitik (psikoanaliz) gibi bilimlerden ve dolayısıyla Freud’un görüşlerinden faydalanmışlardır
14.       Ruhî bunalım, yabancılaşma, yalnızlık, toplumla hesaplaşma, kendini sorgulama, bilinçaltı, kozmik alem, iç sıkıntısı, ruhi bunalım gibi konuları ele almışlardır.
15.       Eserlerinde özellikle geleneksel anlatım teknikleri yerine yeni teknikler kullanırlar.  İç konuşma, bilinç akımı gibi teknikleri kullanmışlardır.
16.       Sanat için sanat ilkesine bağlı bir anlayış vardır.
17.       Sosyal yarar beklenmemiştir. Böylelikle okurun bir fikre ulaşması -benimsemesi istenmemiştir.
18.       Genelde açık bir dil kullanılır.
19.       Özellikle bilinç akışı, iç gözlem, empati tekniklerine başvurulur. 
Bu anlayışı benimseyen sanatçılar:
👇
  • SANATÇILAR HAKKINDA BİLGİLER İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ
§ Abdulhak Şinasi Hisar
§ Sabahattin Kudret
3- Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası  Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Romanın Özellikleri
1. Milli Edebiyat dönemi sanatçıları bu dönemde yazmaya devam etmişler ve bu dönem yazarlarını etkilemiştir.

2. İlk yıllarda milli edebiyat sanat çizgisine paralel eserler verilmiştir.

3. Milli kaynaklarından,Türk mitolojisinden,destanlarından etkilenmiştir.

4. Milli mücadele savaşları,Cumhuriyetin kazanımları ve devrimleri Türk tarihinin milli değerleri ve isimleri anlatılmıştır.

5. Anadolu ve Anadolu insanı işlenmiştir.

6. Türkçülük akımın etkisi büyüktür.

7. Milli ve dini olgular önemsenir hatta eserlerde bu unsurlar yüceltilir.

8. Türk tarihinin şanlı zaferleri işlenmiş, tarihi karakterlerden esinlenilmiş kahramanlara yer verilmiştir.

9. Genellikle olay ön plana çıkarılmıştır.

10. Olaylar destansı şekilde ele alınır.

11. Genellikle sosyal-kültürel özellikler üzerinde durulmuştur.

12. Din olgusu ön plana çıkarılmış,dini unsurlar ve yaşama biçimi eserlere yansıtılmıştır.

13. Din olgusunda iç huzur,dinin [islamın] birey üzerindeki olumlu etkileri ele alınmıştır.

14. Genelde açık anlaşılır bir dille yazılmıştır.

15. Türkçe cümle yapısına uygun ifadelere yer verilmiş ayrıca Türkçenin edebi yeterliliği vurgulanmıştır.

16. Realist bir çizgi vardır.

17. Gerçekçi gözlemlere yer verilir.

18-Sanat toplum için anlayışı hakimdir.
Bu anlayışı benimseyen sanatçılar:👇
  • SANATÇILAR HAKKINDA BİLGİLER İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ
👇
.........................
...................................
4- Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Modernist Romanın Özellikleri

1. Gelenekseli reddeder, yeniyi oluşturma anlayışını benimserler.Bununla birlikte geleneksel olanı yeni olana uydurma eğilimi vardır.

2. Kurallara ve toplum düzenine isyan vardır.

3. Yaşamın zor, anlaşılmaz ve karmaşık oluşu savunulur.

4. İnsan, karmaşık bir varlık olarak sunulur.

5. • Modernizm, gerçeğin dış dünyada değil insanın iç dünyasında olduğuna inanır. Bu nedenle psikolojik olana, bireyin ruhuna, bilinçaltına yönelir.

6. Bireysellik ve bireyin kozmik yalnızlığı anlatılır.

7. Anlatıcı "ben"i ön plana çıkarır.

8. Bireysel ve toplumsal huzursuzluk geniş biçimde işlenir.Bireyin toplumla olan çatışması en çok işlenen konular arasındadır.

9. Eserlerdeki kişiler genelde huzursuz,yalnız, iç dünyasına kapalı,yaşamla mücadele eden geleneğe karşı çıkan tiplerdir.

10. Modernizme göre varlıklar, nesneler, durumlar aslında göründükleri gibi değildirler.

11. Yapı unsurlarının önemi yoktur.Geleneksel roman yapısı önemini yitirmiştir.

12. Olay örgüsü, insana özgü gerçekliği ve estetik kaygıyı yansıtmalıdır.

13. Eserlerde kahramanlar yaşanan olaylara alaycı bir tutumla yaklaşırlar.

14. Yapıtlarda sanatsal boyuta, tekniğe, dilin kullanımına ve biçimine önem verilir.

15. Alegorik anlatımdan ve sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanan şiirsel bir dil kullanılmıştır.

16. Simgelere, mitolojiye ve mistisizme yönelinmiştir.

17. Genellikle küçük burjuva aydınlarının bunalımlı hayatı ele alınır.18. Çoğunlukla iç çözümle, iç konuşma, iç monolog,bilinç akışı,geriye dönüş teknikleri kullanılır.

Bu anlayışı benimseyen sanatçılar:

  • SANATÇILAR HAKKINDA BİLGİLER İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ

DEĞERLİ TAKİPÇİLERİMİZ 1923-50 ARASINI ARIYORSANIZ
1923-1950 ARASI İÇİN TIKLA


...

1950-80 arası roman özellikleri ile ilgili aramalar,cumhuriyet dönemi roman özellikleri maddeler halinde,cumhuriyet dönemi roman 1950-1980,cumhuriyet dönemi roman 1923 1950,1923 1950 arası roman,cumhuriyet dönemi roman yazarları ve eserleri,1980 sonrası roman özellikleri,
cumhuriyet döneminde roman 1923-1950,1950 1980 roman,1950-80 arası roman özellikleri, cumhuriyet dönemi roman 1950-1980, 1950 ve 1980 arası roman özellikleri, , cumhuriyet dönemi roman 1950-1980

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk