sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Çalışma Soruları

 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI,11. Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Çalışma Soruları,11. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI, 11. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÇALIŞMA SORULARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 11.SINIF ROMAN KONUSU ÇALIŞMA KAĞIDI,


derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Çalışma Soruları üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

Hazırlayan: MUSTAFA ŞAHİN

A- BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ.

1.   1930'dan sonra romanlarda....................................................................................................... işlenmeye başlanmıştır.

 

2.   Sadri Ertem, Sabahattin Ali gibi isimler......................................................................................... anlayışa bağlıdır.

 

3.   Türk edebiyatında batılı anlamda roman örnekleri................................................................... verilmeye başlanmıştır.

 

4.   1910'dan itibaren........................................................... akımı etkili olmuştur. Millî konular ve Anadolu romana yansımıştır.

 

5.......................................... aydınlanma ile birlikte oluşan hümanizm ve demokrasi ekseninde yükselen bir düşünce sistemidir.

 

6.   …………..…………tekniğinde kesik cümleler, bir bütünlük içermeyen çoğu zaman mantık çizgisinin dışına taşan karmaşa ile dile getirilir. Kahramanın kafasından geçenler, düzensiz şekilde çağrışımlarla farklı yönlere gider.

7.anlatı türleri içinde kahramanların dünyasını duygu düşünce ve hayallerinin

yazar tarafından ifade edildiği bir anlatım tekniğidir.Yazar nesnel davranır.

 

8.................................................. anlatıcı şimdiki zamandan önceki zamanlara giderek kahramanın

geçmişte meydana gelmiş bir veya birkaç olayını anımsatır.

 

9……………………….……folklor araştırmaları, fıkra, röportaj, öykü, roman, tiyatro ve senaryo türlerinde eserler verdi. Romanları birçok yabancı dile çevrildi. Çoğunlukla Çukurova insanlarının yaşamını anlattı.

10.     Turgut Özben’in arkadaşı Selim Işık’ın geçmişinin izinin sürdüğü…......................................... isimli

roman, edebiyatımızın ilk postmodern romanı kabul edilir.

 

 

B- YAZAR-ESER EŞLEŞTİRMELERİNİ YAPINIZ.

1. Yaban

1-

A-Recaizade Mahmut Ekrem

2. Bir Bilim Adamının Romanı

2-

B-Yaşar Kemal

3. Sodom ve Gomore

3-

C-Sami Paşazade Sezai

4. Araba Sevdası

4-

D-Heinrich Böll

5. Sergüzeşt

5-

E- Oğuz Atay

6. İnce Memed

6-

F-Yakup Kadri Karaosmanoğlu

7. Ve O Hiçbir Şey Demedi

7-

 


C- AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVABINI KARŞISINA YAZINIZ.

1.İlk tarihî romanımız ve yazarı?

 

2. İlk köy romanımız ve yazarı?

 

3. İlk yerli romanımız ve yazarı?

 

4. İlk edebî romanımız ve yazarı?

 

5. İlk çeviri romanımız ve yazarı?

 

 

D- MODERNİST ROMANIN ÖZELLİKLERİNİ YAZINIZ. 1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 

E- AŞAĞIDAKİ TABLOYU DOLDURUNUZ.

 

YAZAR

EDEBİYAT ANLAYIŞI

Nazlı Eray

 

Orhan Kemal

 

Fakir Baykurt

 

Sevinç Çokum

 

Ahmet Hamdi Tanpınar

 

 

 

F- YABAN (YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU) ROMANI HAKKINDA İSTENENLERİ YAZINIZ.

 

KONUSU

 

KAHRAMANLARI

 

AİT OLDUĞU EDEBÎ DÖNEM

 

 

G- ROMAN TÜRÜNÜN TANZİMAT SERVETİFÜNUN, MİLLÎ EDEBİYAT VE CUMHURİYET DÖNEMİNDEKİ GELİŞİMİNİ GENEL HATLARIYLA YAZINIZ.

 

Tanzimat:

 

Servetifünun:

 

Millî Edebiyat:

 

Cumhuriyet:

 

 11. Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Çalışma Soruları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk