sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları sayfa 33,34 2018 2019

2018-2019 10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları
” öğrencilerin anlayacağı ve en basit-hızlı şekilde ödevlerini çözebileceği şekilde hazırlanmıştır. Özellikle bilgiye dayalı sorular ayrıntılı bir şekilde cevaplandırılmıştır. Cevaplar ise düzgün bir Türkçe’yle ve yazım kurallarına dikkat edilerek verilmiştir.
KİTABIN TÜM SAYFALARININ CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAAA

10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 
10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 33 Cevapları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. Felsefe tarihinde ilk filozof THALES  olarak kabul edilir.
2. İslam felsefesinde felsefe kavramının eş anlamlısı olarak HİKMET kavramı da kullanılır.
3. Bir düşüncenin kendi içinde çelişki barındırmamasına TUTARLILIK denir.
4. Herhangi bir düşünceyi ya da görüşü ele alırken onu olduğu gibi kabul etmemek
felsefi düşüncenin ELEŞTİREL OLMA özelliğindendir.
Aşağıda Romen rakamlarıyla sol sütunda verilen filozofları sağ sütunda harf ile verilen alanlarla eşleştirerek parantez içine doğru harfi yazınız.
++
10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 33 Cevapları
10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 33 Cevapları
Aşağıda verilen açık uçlu soruların cevaplarını ilgili alanlara yazınız.
6. Günlük hayatta “Düşüncesizlik ettim.” ve “Düşünmeden konuştum.” gibi ifadeler kullanılır.
Düşünmeden eylemde bulunmak ya da konuşmak nasıl mümkün olabilir?
CEVAP: Aslında bu cümle yanlıştır. İnsan düşünmeden konuşamaz sanırım. Fakat belki aceleyle yada iyice tartmadan konuşabilirse bu durumda bir deyim olarak düşünmeden konuştum diyebilir.
7. Bir filozof, insanların giyinmesi için hayvan kürklerinin kullanılıp kullanılmaması
tartışmalarına nasıl katkıda bulunur?
CEVAP: Felsefe de akıl yürütme ve mantık olduğu için genel olarak sorular sorarak bu duruma aldığı cevaplara göre katkı sunar.
8. Felsefenin birey ve topluma kazandırdığı niteliklerden üçer tane yazınız.
CEVAP:Ortak bir kültürün oluşmasını sağlar
Farklı toplulukların bir arada yaşamasını sağlar
Bireyin kendini tanıyabilmesini sağlar


10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 34 Cevapları
9 ve 10. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Sıradan algılara dair “Havuzun derinliği kaç metredir?”, “Bugün yağmur yağar mı?”, “Bu
fotoğraf kaç piksel?” ve “Dünyanın en uzun nehri hangisidir?” gibi sorular birer felsefi soru
niteliği taşımazken “İnsanlar doğaları gereği bencil midir?”, “Güzellik nedir?”, “Hayattaki
en büyük değer nedir?” ve “Hayatın anlamı nedir?” gibi sorular felsefi sorular kapsamındadır.
9. Felsefi soruları diğer sorulardan ayıran özellikler nelerdir?
Cevap: Felsefi sorular tartışmaya açıktır ve cevaplar değişkendir. örneğin ; ” insan özgür müdür ?” sorusu felsefi sorudur fakat cevaplar değişkendir. 2×2=4 tür.
Gündelik olarak eyleme yönelik sorulan sorularda sorunun kendi başına bir anlamı yoktur. Oysa felsefe sorularında daha bir soru olarak bile olmuş bitmiş bir durum vardır. Cevapsız bile kalsa belki de tam bir cevap gerektirmediğinden daha soru olarak yeterince bir başarı ortaya koyar, belirli bir boyutu aşar. Bir soru ile insanlar belli bir yöne bakmaya başlar.
10. Parçadan hareketle felsefi soru niteliği taşıyan ve taşımayanlara ikişer tane örnek
yazınız.
Cevap:Bilmek mutluluk mudur?
Varlık nedir?
Türkiye’nin başkenti neresidir?
Beşiktaş ne zaman kuruldu?
13-15. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
“Felsefenin gereksiz, pratik değerden yoksun veya aşırı ölçüde soyut olduğunu ileri sürenler felsefeyi şu şekilde eleştirir: Felsefe bize bir yarar sağlamaz.”
11. Bu eleştiriyi yapanlar neden bu şekilde düşünmektedir?
Cevap: Felsefenin ucu açık fikirlere yer vermesi, sorgulayıcı olması ve tek bir doğru cevabının olmamasından kaynaklanır.
12. Bilginin değerine dair tek ölçüt yarar olabilir mi? Açıklayınız.Cevap: Bilginin değer sadece pratik yarar sağlayan, tekdüze ve eleştiriden uzak değerlendirilemez.

13. Bu iddiaya karşı öne sürülebilecek görüş nedir?
Cevap: Felsefe bireylere ve toplumlara farklı bakış açıları sunan ve yön veren bir bilimdir.
....

10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları 2018 – 2019” aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Cevapların sayfaları mavi renkle gösterilmiştir. Bunun sebebi ise öğrencilerin aradığı sayfayı kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olmaktır.
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk