sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları sayfa 35,36 2018 2019

2018-2019 10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları
” öğrencilerin anlayacağı ve en basit-hızlı şekilde ödevlerini çözebileceği şekilde hazırlanmıştır. Özellikle bilgiye dayalı sorular ayrıntılı bir şekilde cevaplandırılmıştır. Cevaplar ise düzgün bir Türkçe’yle ve yazım kurallarına dikkat edilerek verilmiştir.
KİTABIN TÜM SAYFALARININ CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAAA

10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 
10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 35 Cevapları
14. Aşağıdaki kavramlardan hangisi felsefenin terim anlamıyla doğrudan ilişkili değildir?
A) Bilgelik
B) Hakikat
C) Hikmet
D) Bilgi
E) Şüphe
15. “Bir masanın kendine dair bir algısı yoktur. Rengini, şeklini ve işlevini bilemez. İnsan için ise durum böyle değildir. İnsan fiziksel, zihinsel ya da duygusal anlamda kendine dair gerçeğe uygun olan ya da olmayan fikirlere sahiptir.”
Bu durum aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilebilir?
A) Öz bilinç
B) Duyum
C) Şüphe
D) Kaygı
E) Merak
16. “Felsefenin kesin tanımını yapmak mümkün olamamıştır. Gerek felsefi düşüncenin kişiye özgü olması, gerek toplumsal ve tarihsel koşulların etkisi felsefenin algılanışını ve tanımlanmasını etkilemiştir. Ancak felsefeye dair bu farklı algılanış, zenginlik olarak kabul
edilmektedir.”
Parçaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi felsefeyle ilgili olarak söylenemez?
A) Felsefe öznel bir etkinliktir.
B) Felsefe toplumsal koşullardan etkilenebilir.
C) Filozoflar, düşüncelerini ortaya koyarken yaşadıkları çağdan etkilenir.
D) Felsefede uzlaşılmış bir tanımın olmaması eksikliktir.
E) Felsefe, bilim gibi kesinliğe sahip değildir.
17. Aşağıda felsefeyle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Felsefede cevaplar öznel, sorular ise evrenseldir.
B) Felsefe, insanın kendini ve evreni anlama çabasıdır.
C) Felsefe eleştirel düşünmeyi temel alır.
D) Felsefe; merak, şüphe ve sorgulamaya dayanır.
E) Felsefenin ortaya koyduğu tüm bilgiler, bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
18.
I. Deneysel olma
II. Tutarlı olma
III. Sadece toplumu konu alma
IV. Evrensel olma
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri felsefi düşünüşün özellikleri arasında yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) I ve III
E) III ve IV
19. Aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özellikleri arasında yer almaz?
A) Hakikati bulmaya yönelik sorulardır.
B) Daha çok anlam arayışında olan sorulardır.
C) Sadece somut olana yönelik sorulardır.
D) Zamanın ötesindeki sorulardır.
E) Kendi başına anlamlı olan sorulardır.
 10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 36 Cevapları20. “Felsefe, konusu ve yöntemi bakımından akıl ve mantık kurallarına uygundur. Cevapları öznel olsa dahi soruları ve konuları tüm insanlığı ilgilendirir.”
Bu parçada felsefenin hangi özellikleri vurgulanmıştır?
A) Rasyonel olma-evrensel olma
B) Birikimli olma-tutarlı olma
C) Rasyonel olma-tutarlı olma
D) Merak etme-evrensel olma
E) Refleksif olma-şüphe duyma
21. “Felsefe belli bir topluma ya da çağa ait bir düşünce değildir. Zamanı ve çağı aşar. Felsefe bu anlamda zamansız bir düşünme biçimidir.”
Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Sorgulayıcı olma
B) Birikimli olma
C) Eleştirel olma
D) Tutarlı olma
E) Evrensel olma

22. “Bir çağı ve ulusu anlamamız için onun felsefesini anlamamız ve felsefesini anlamak
için de belirli bir düzeyde felsefeci olmamız gerekir. İnsanların içinde yaşadıkları koşulları bilmek felsefelerini saptamada çok önemlidir. Diğer yandan felsefeleri de onların koşullarını sağlamada oldukça belirleyicidir.”
Aşağıdaki yargılardan hangisi metinde geçen düşünceyi desteklemektedir?
A) Bir ulusun felsefesini anlamak için o toplumda yaşamak gereklidir.
B) Bir toplumu ve felsefesini anlamak için felsefe bilgisine ihtiyaç vardır.
C) Felsefe, toplumsal koşullardan bağımsızdır.
D) Felsefi etkinlik, toplumsal yaşantıyı etkilemez.
E) Geçmiş çağların felsefesi, yaşanılan çağın düşüncelerinden sentezlenmiştir.
....

10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları 2018 – 2019” aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Cevapların sayfaları mavi renkle gösterilmiştir. Bunun sebebi ise öğrencilerin aradığı sayfayı kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olmaktır.
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk