sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları sayfa 23-24-25-27 2018 2019

2018-2019 10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları
” öğrencilerin anlayacağı ve en basit-hızlı şekilde ödevlerini çözebileceği şekilde hazırlanmıştır. Özellikle bilgiye dayalı sorular ayrıntılı bir şekilde cevaplandırılmıştır. Cevaplar ise düzgün bir Türkçe’yle ve yazım kurallarına dikkat edilerek verilmiştir.
KİTABIN TÜM SAYFALARININ CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAAA

10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 
10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 23  Cevapları
1. Farklı düşünme tarzlarının olay ve durumları yorumlamadaki etkileri neler olabilir?
Tartışınız.
CEVAP:Olumlu katkısı olur diye düşünüyoruz. Zira Farklı her düşünce gerçeğe giden bir yoldur diyebiliriz.
2. İnsanların sosyoekonomik durumları, düşünme tarzlarını nasıl etkiler? Tartışınız.
CEVAP:Sosyal çevre ve ekonomik durum düşünme tarzına direkt etki eder diye düşünüyorum. Çünkü İnsan maddi gücüne göre soslay çevresine göre düşünür. Afrikada yaşayan bir insanla Amerika da Silikon vadisinde yaşayan bir gencin düşünce tarzları aynı değildir.
10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 24 Cevapları
Aşağıda verilen mektubu okuyup mektuptan felsefi düşünüşün örnekleri olabilecek cümleleri bulunuz. Bulduğunuz cümleleri Tablo 1.1’de boş bırakılan yerlere yazınız.
10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 25 Cevapları
1. Felsefi soruların soru hâlindeyken kendi başına anlamlı ve değerli olması neyi
ifade etmektedir?
Cevap:Gündelik hayattaki sorular tek başına bir anlam ifade etmezken felsefi sorular insanları yönlendirir. Farklı düşünmesini sağlar. Bir fikre ve amaca hizmet eder.
2. Felsefi “Nedir?” sorularıyla diğer “Nedir?” sorularına yönelik ikişer soru yazınız
ve bunlar arasındaki farkı belirtiniz.
Cevap: Felsefi: İyilik nedir?
Diğer: Sınıfın en iyisi kim?
Felsefi: Başarı nedir?
Diğer: Türkiye’nin en başarılı şirketlerini yazın?
++
3. Metinden hareketle üç tane felsefe sorusu yazınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 27 Cevapları
1. Metinde geçen “bakmak için durmak” sözüyle ne anlatılmaktadır?
Cevap: Bireyin başına gelen olayların neden olduğunu düşünmesi, olayları anlamlandırması ve ders çıkarıp buna göre davranması anlatılmak istenmektedir.
2. Felsefenin hayat tarzı üzerindeki etkileri neler olabilir?
Cevap:Felsefenin hayat üzerindeki etkisi çoktur.İnsanı en başta eleştirel düşünmeye yöneltir.
....

10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları 2018 – 2019” aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Cevapların sayfaları mavi renkle gösterilmiştir. Bunun sebebi ise öğrencilerin aradığı sayfayı kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olmaktır.Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk