sponsorlu reklam Admatic -sponsor

FECR-İ ATİ EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI

FECR-İ ATİ EDEBİYATI ÇALIŞMA SORULARI, FECR-İ ATİ EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, FECR-İ ATİ EDEBİYATI UYGULAMA, FECR-İ ATİ EDEBİYATI , FECR-İ ATİ EDEBİYATI ÇALIŞMA SORULARI,

 Fecriati Edebiyatı,Şiiri Çalışma Kağıdı,Çalışma Soruları,Testler,Doğru Yanlış, Boşluk Doldurma, Fecriati Şiiri Çalışma Kağıdı, Fecriati Edebiyatı Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI,derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için   FECR-İ ATİ EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


1.Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
a. Ahmet Haşim………………………….. akımının etkisindedir.
b. Ahmet Haşim’in etkilendiği Fransız şiir damarı, şiirde …………………  anlayışına tepki olarak doğmuştur. Dolayısıyla onun şiirinde nesnel yaklaşımı aramak yanlıştır.
c.Fecriati sanatçılarını bir araya getiren kişi …………………………………………….. dır.
d. ………………………………………. etkisinde kalan şairler, dış dünyada gördüklerini değil, hissettiklerini yazmışlar ve her alanda olduğu gibi doğayı anlatan şiirlerinde de kapalı anlatımı tercih etmişlerdir.
e. …………………………………………… Victor Hugo’nun Yunan isyanını öven “Mavi Gözlü Yunan Çocuğu” şiirine karşı “Kin” şiirini yazmıştır.
2. Fecri Aticilerin yayımladıkları bildiride bulunan ilkeleri yazınız.
3. Fecr-i Ati topluluğu kurulurken bildirilerini (beyannamelerini) hangi dergide yayınlamıştır?
4. Fecr-i Ati beyannamesinde imzası bulunan sanatçılardan beşini yazınız.
5.Fecr-i Ati şiirinin özelliklerinden beşini yazınız.
6. Aşağıdaki eserleri  karşılarındaki yazarlarla eşleştiriniz.
Göl Saatleri                      Tahsin Nahit
Ruh-ı Bikayd                     Emin Bülent
Kin                                      Ahmet Haşim
Piyale
7. Fecriati topluluğunun kurucularından olan şair, bu topluluğun Ahmet Haşim’den sonraki en güçlü şairidir. “Hisarlara Karşı” şiiriyle tanınır. Epik şiirlerinde Namık Kemal hissi veren bu şair kimdir? Yazınız.
8. Fecr-i Ati topluluğu dağıldıkta sonra şair ve yazarlar Milli Edebiyat hareketine katılmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kişilerden biri değildir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Ahmet Haşim
C) Ali Canip Yöntem
D) Refik Halit Karay
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver
9. Fecr-i Ati topluluğu dağıldıktan sonra bile hiçbir gruba dahil olmayan sanatçılar kimlerdir? Yazınız.
10. Fecr-i Ati Beyannamesi’nin önemi neden kaynaklanmaktadır? Yazınız.
11. “Fecriati” adı, kim tarafından, ne zaman ve nerede konmuştur? Yazınız.
12. Servetifünun Döneminde yaşayıp da bu topluluğa katılmayan Hüseyin Gürpınar ve Ahmet Rasim’in topluluğa katılmama nedenleri ne olabilir? Yazınız.
13. Ahmet Haşim’in sanat anlayışı hakkında beş cümlelik bilgi veriniz.
14.                        Merdiven
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,
Eteklerinde güneş rengi bir yığın bir yaprak,
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlarak
(Ahmet Haşim)
Yukarıda Merdiven şiirinden bir bölüm alınmıştır. “Merdiven” sembolüyle anlatılmak istenen nedir? Yazınız ve şiirden iki tane söz sanatı bulunuz ve açıklayınız. Bu şiirinin hangi ölçüyle yazılmıştır? Şiirde “r” seslerinin sıkça kullanılmasıyla ne yapılmıştır?
15. Fecriati grubunun, sanat anlayışı ve getirmek istediği yenilikler bakımından Servet-i Fünun Döneminin etkisinde olup olmadığını belirtiniz.
16. Fecriati Topluluğunun ortaya çıkış sebeplerini yazınız.
17. Servetifünun şiiri ile Fecriati şiirini karşılaştırınız.
18. Cenap Şahabettin’le Ahmet Haşim’in ortak özelliklerinden dördünü yazınız.
19. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
(     )  Fecriati Topluluğu “Sanat şahsi ve muhteremdir.” İlkesine bağlı kalmıştır.
(     ) Fecriaticiler, Servetifünuncular’dan farklı bir sanat anlayışına sahiptir.
(     ) Fecriati şiirinde hakim tema aşk, tabiat ve bireysel duygulardır.
(     ) Edebiyatımızda sone, terza-rima gibi nazım biçimlerini ilk defa Fecriati şairleri kullanmışlardır.
(     ) Fecriati şairleri romantizmin ve realizmin etkisindedir.
(     ) Fecriaticilerin kullandığı dil, Servetifünuncularınkinden farklı değildir.
(     ) “O Belde” şiiri Ahmet Haşim’e ait değildir.
(     ) Fecriaticiler, parnazimin etkisindedir.
(     ) Fecriati sanatçıları şiir, söyleyişi, eleştiri, makale türünde eserler vermişlerdir.
20. Aşağıdaki eserler hakkında istenen bilgileri boşluklara yazınız.
EserYazarıAkımıDönemiTürü
Elhan-ı  Şita
Aşk-ı  Memnu
Piyale
Rübab-ı Şikeste

FECR-İ ATİ EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk