sponsorlu reklam Admatic -sponsor

FECR-İ ATİ ŞİİRİYLE SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FECR-İ ATİ ŞİİRİ VE SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ

FECR-İ ATİ ŞİİRİYLE SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, FECR-İ ATİ ŞİİRİ VE SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ KARŞILAŞTIRMA, FECR-İ ATİ EDEBİYATI, SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI, fecri ati şiirinin serveti fünun şiirinden farklılık gösteren özellikleri


FECR-İ ATİ ŞİİRİYLE SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Fecr-i Âti şiiri, gerek ölçü gerek tema gerekse duyuş ve hayal bakımından Servet-i Fünun şiirinden pek farklı değildir. Fecr-i Âticiler de Servet-i Fünuncular gibi, romantik ve melankolik duygular içindedirler. Hatta onlar, Servet-i Fünucuların şiirlerindeki maraziliği daha da ileri götürmüşlerdir.

Servet-i Fünuncular siyasal baskılar altındayken Fecr-i Âticiler görece bir özgürlük içindeydiler. Aralarındaki temel ayrılık, Fransız sembolistlerini Fecr-i Âticilerin daha yakından izlemeye çalışması ve bunda da bir miktar başarıya ulaşmasıdır.

Sembolist şiirlerde görülen karamsarlık ve hassasiyet, Fecr-i Âti şiirini de oldukça etkilemiştir. Onlar, ilk kez Servet-i Fünun şiirinde uygulanan serbest müstezat nazım şeklini daha da serbest hâle getirerek Fransız sembolizmindeki serbest nazma benzetmişlerdir. Fecr- i Âticiler, dil olarak da Servet-i Fünun şairlerinden farklı bir anlayışa sahip değildir. Hatta Arapça ve Farsçadan yeni kelimeler almışlar, şiir dilini konuşma dilinden daha da uzaklaştırmışlardır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk